• Samarbeidsavtale om privatarkivarbeid i Vest-Agder
  av Holbek, Rune, 12.06.06

  Samarbeidsavtale om privatarkivarbeid i Vest-Agder

  Vest-Agder fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale med Statsarkivet i Kristiansand om...

  Les mer
 • Søndagstur med fylkeskonservatoren
  av admin, 09.06.06

  Søndagstur med fylkeskonservatoren

  I overkant av hundre personer ble i går med på søndagstur for å høre fylkeskonservator Frans Arne...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 01.06.06

  Omfattende samarbeid om Tingvatn Fornminnepark og besøkssenter

  Fylkeskommunen og Hægebostad kommune har, etter at Forsvaret har nedlagt sin virksomhet i...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 01.06.06

  Ny fylkeskommunal pris for kulturminnevern

  Fylkesrådmann Tine Sundtoft og regionalsjef Kjell Abildsnes foreslår nå at Vest-Agder fylkeskommune...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 01.06.06

  300.000 kroner til Trebiennalen 2006

  Vest-Agder fylkeskommune bevilger 300.000 kroner til gjennomføring av Trebiennalen 2006. Det...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 31.05.06

  Fylkesrådmann Tine Sundtoft: -Riksveibudsjettforslaget er trist lesing

  Fylkesrådmann Tine Sundtoft betegner i et saksfremlegg et ferskt forlag til riksveibudsjett for 2007...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 31.05.06

  Anbefaler ikke veiforbindelse mellom Bortelid og Ljosland

  Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø anbefaler ikke at det etableres...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 31.05.06

  Støtter finansieringsopplegg for utbygging av Agder naturmuseum og botaniske hage

  Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i dag enstemmig inn for at Vest-Agder fylkeskommune...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 31.05.06

  Listerplanen til fylkespolitisk sluttbehandling

  Les mer

Framdriften av pilotprosjektet "Kompassroser i Vest-Agder" går som planlagt. I begynnelsen av mai ble det avholdt kurs i produksjon av digitale fortellinger. Kursdeltakerne lærte teknikker for...

av Grimsø, Marita, 30.05.06

Høyres kommunalpolitiske talsmann: -Fylkespolitikerne bestemmer for mye

Regionreformen er et resultat av at fylkespolitikere i flere partier fullstendig har fått dominere regiondebatten, mener Høyres kommunalpolitiske talsmann  Bent Høie. -Protestene fra...

av Torkelsen, Jan, 24.05.06

KS friskmelder ikke økonomien

Regjeringen legger i Kommuneproposisjonen opp til en vekst i de frie inntektene for 2007 på mellom 2 og 2,5 milliarder kroner. Sammen med satsingen i 2006-budsjettet og justeringene i Revidert...

av Torkelsen, Jan, 24.05.06

UKM - landsmønstringa

Landsmønstringa er i Trondheim 25. - 28. mai 2006. Hvis du ikke kan reise til Trondheim og oppleve dette live så kan du hente det direkte fra nettet her. Vest-Agder har 32 deltakere som deltar...

av Egeli, Berit S., 23.05.06

Haga slår tilbake mot regionmotstandere i Sp

I går ble det kjent at kommunal- og regionalminister Åslaug Haga møter motstand og betenkeligheter fra enkelte internt i hennes eget parti vedrørende regionreformen. Hun slår i dag tilbake og sier til...

av admin, 23.05.06

Kronprinsen manet Mandals-elevene til globalt engasjement

Rundt 800 elever og ansatte på Mandal videregående skole hadde i dag besøk av kronprins Haakon Magnus. Etter at Hans Kongelige Høyhet var ønsket velkommen av fylkesordfører Thore Westermoen, Mandals...

av Torkelsen, Jan, 23.05.06

Intern uenighet i Sp om regionreformen

-Jeg kan ikke se hva man vinner på nye regioner. Selv er jeg overlege og har erfaring fra regionaliseringen av sykehusene. Istedenfor å ha ett helsedirektorat, har man fått fem regionale etater. Det...

av Torkelsen, Jan, 22.05.06

Etiopia-besøk på Kvinesdal videregående skole

I dag ankom to lærere og fire elever fra Etiopia til Kvinesdal videregående skole. De seks, som kommer fra skolens samarbeidsskole i Awassa, skal oppholde seg i Kvinesdal frem til 25. mai. Det er...

av Torkelsen, Jan, 19.05.06

Lovjusteringer om fag- og yrkesopplæringen

Kunnskapsdepartementet oppnevnte på nyåret i  fjor en arbeidsgruppe for å gjennomgå opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen. Den har nå lagt frem sine forslag til endringer som...

av Torkelsen, Jan, 19.05.06

Samarbeid sikrer ferdigstilling av D/S Hestmanden

-Det er ikke ofte jeg roper hurra på 18. mai. Det gjorde jeg i går da jeg hørte at et det nå er på plass et spleiselag for de gjenstående arbeidene på  D/S Hestmanden. Det betyr uendelig mye å...

av admin, 19.05.06

Internasjonalt sykkeltilbud for alle lørdag 20. mai

Lørdag 20 mai kan alle være med å sykle Nordsjøen rundt sammen med kjente og ukjente syklister i åtte land. Anledningen er en internasjonal aktivitetsdag for Nordsjøsykkelruta "North Sea Cycle Route",...

av Torkelsen, Jan, 19.05.06

Vikinger i Søgne

For tredje gang i løpet av få år er det funnet spor etter vikingtidsbosetning i Søgne. På Tangvall påviste fylkeskommunens registreringer i 2002 et gårdsanlegg fra 1200-tallet bestående av to langhus....

av admin, 19.05.06

Jentene strømmer til teknologistudier i Grimstad

Flere aktører, deriblant de to fylkeskommunene på Agder, har de seneste årene satset på å få flere jenter til å velge teknologifaglig utdanning. Nå ser det ut til at en for alvor kan begynne å høste...

av Torkelsen, Jan, 18.05.06

Sommeren kommer med åpning av Suleskarvegen

Statens Vegvesen har nå sendt ut et gledelig varsel til de som ferdes mellom sør-vestlandet og sør-østlandet. Nå blir avstanden mye kortere. Snørydningsmannskapene har unnagjort de siste strekningene...

av Torkelsen, Jan, 16.05.06

Mye positivt innen befolknings- og næringsutvikling

Det er mange positive elementer å trekke frem knyttet til befolknings- og næringsutvikling i Vest-Agder. Folketallet vokser, innflyttingen er stor. Det er vekst i sysselsetting og yrkesdeltakelse og...

av Torkelsen, Jan, 16.05.06

Fullriggeren Sørlandet

av Peersen, Tor, 16.05.06

Fylkesordføreren åpnet naturgassterminal i Farsund

-Dette er et viktig steg videre og det er absolutt en viktig del i alle folks liv. Det er stort at dette anlegget er etablert i Farsund og jeg håper at Gasnor fortsatt vil bygge ut anlegg i Norge, sa...

av admin, 16.05.06

Høyre vil ha fart på veibyggingen

I en resolusjon som ble vedtatt på Høyres landsmøte i helgen slås det fast at infrastrukturen er alt for dårlig på mange områder. Spesielt gjelder dette veiene våre. Høyres landsmøte mener det må...

av admin, 15.05.06

Region-geografien klargjøres våren 2008

I Kommune-proposisjonen, som ble lagt frem fredag, opprettholder regjeringen at det til høsten vil bli lagt frem en stortingsmelding med hovedfokus på ansvars- og oppgavefordelingen mellom...

av Torkelsen, Jan, 15.05.06

50 millioner til digitale læremidler

I revidert nasjonalbudsjett blir det foreslått å bevilge 50 millioner kroner til utvikling og bruk av digitale verktøy i videregående opplæring. Dette skal bidra til å få ned kostnadene til læremidler...

av Torkelsen, Jan, 15.05.06

10 millioner kroner til rassikring mellom Lyngdal og Farsund

- Regjeringa gjer framlegg om ei tilleggsløyving på 40 millionar kroner til rassikring på vegnettet. Dette beløpet kjem i tillegg til auken på 50 millionar kroner som vart vedteken av Stortinget i...

av Torkelsen, Jan, 12.05.06

Mer kalkingspenger til vassdrag i Vest-Agder

I revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til kalking med 18 mill kroner. Det innebærer at kalkingen vil fortsette i alle de 23 lakseelvene hvor kalking er igangsatt. I...

av Torkelsen, Jan, 12.05.06

Informasjon om organiseringen av ABM-seksjonen

ABM-seksjonen i Vest-Agder fylkeskommune har gjennomgått en omorganisering gjeldende fra 1.1.2006. Informasjon om den nye organiseringen er sendt ut pr. brev til arkiv, bibliotek og  museer i...

av Eilertsen, Steinar, 12.05.06

Kursdag med Norsk Kulturråd og Nordisk kulturfond

23. mai arrangeres det kursdag om tilskuddsordninger innen kultur i møterom "Haven" på fylkeshuset i Kristiansand. Målgruppen for arrangementet er kommuner, festivaler, kulturinstitusjoner og...

av admin, 12.05.06

E-læringsprisen til DialektXperten på Vennesla videregående skole

Igjen kan flagget heises på Vennesla videregående skole. Rektor Thorkild Odd Haus sier bare kort og greitt: -Dette er moro. Atter en gang har elevprosjektet DialektXperten gått til topps nasjonalt. I...

av Torkelsen, Jan, 11.05.06

Bli med på å skape business på tvers av Skagerrak!

I år arrangeres for tredje gang Fasett-konferanse om virksomhetsutvikling i Det Skandinaviske Triangel. Årets arrangement finner sted i Fredrikshavn i Danmark 7.-8. september. Er du virksomhetseier?...

av Torkelsen, Jan, 11.05.06

Stor busskampanje i Kristiansandsregionen

Torsdag 11. mai gjennomføres det en stor kampanje i og rundt Kristiansand for å få flere til å bruke buss. Budskapet er: SPAR BILEN-TA BUSSEN for bilens skyld. Budskapet presenteres på en...

av Torkelsen, Jan, 11.05.06

Elever skal gi lærerne karakter

av Torkelsen, Jan, 10.05.06

Mangel på risikokapital stopper gode utviklingsinitiativ

Behovet for risikokapital til gode tiltak er større enn tilgjengelige ressurser, og det er fremdeles gode utviklingsinitiativ i Vest-Agder, som ikke gjennomføres som følge av mangel på risikokapital....

av Torkelsen, Jan, 10.05.06

Hyllest til jubilerende seniorpolitikere

av Torkelsen, Jan, 10.05.06

Bringsjord og Omdal kandidater til ny komité for medisinsk forskningsetikk

På grunn av stor saksmengde ønsker Utdannings- og forskningsdepartementet å opprette en ekstra komité for medisinsk forskningsetikk i Helseregion Sør. De fem fylkeskommunene i helseregion Sør er...

av Torkelsen, Jan, 10.05.06

Listerpakken hovedtema på politisk fellesmøte i Farsund

Da fylkesutvalget i dag besøkte Farsund ble Listerpakken et hovedtema i et fellesmøte med representanter fra kommunens formannskap. Veiforbindelser både i, til og fra Farsund er viktige elementer i...

av Torkelsen, Jan, 09.05.06

Vil hjelpe små og mellomstore bedrifter inn i EUs forskningsprogram

Agder IKT-Senter, som er et medlemsnettverk av IKT-bedrifter i Agder der HiA og Agder Energi også deltar, har i et samarbeid med Agderforskning startet EU-prosjektet EASIER. Prosjektet har som...

av Torkelsen, Jan, 09.05.06

Finansiell støtte til videreutvikling av Kjevik

Fylkesutvalget fulgte i dag enstemmig opp et vedtak som hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø også gikk inn for i forrige uke om at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra til videreutvikling av...

av Torkelsen, Jan, 09.05.06

Russisk heder til fire vest-egder

Representanter for Den russiske ambassade har vært i Kristiansand i dag for å hedre  fire personer bosatt i Farsund og Kristiansand med medaljen; Til minne om 60-års jubileum for seieren i den...

av Peersen, Tor, 09.05.06

Torsdag 11. mai - åpent hus på EVA-senteret

EVA-senteret i Torridalsveien 21 A i Kristiansand inviterer torsdag 21. mai til åpent hus mellom klokken 11.00 og 18.00 med kaffe og nystekte vafler. Senteret feirer at over 6000 har vært innom...

av admin, 09.05.06

DialektXperten nominert til høythengende utmerkelse

Prosjektet DialektXperten på Vennesla videregående skole gjør det skarp nasjonalt. I fjor høst vant prosjektet den prestisjefylte Holbergsprisen. Nå er prosjektet nominert av Den norske Dataforening...

av Torkelsen, Jan, 08.05.06

To nye Leonardoprosjekter på Vennesla

Vennesla videregående skole har fått innvilget to nye Leonardo-prosjekter.  Det ene har tittel: Helsefaglig kompetanseheving ved praksis i EU og det andre: Internasjonalt samarbeid om metoder og...

av admin, 08.05.06

Skolen på Byremo skal gjøres mer attraktiv

Etter at hovedutvalg for kultur- og utdanning behandlet skolestrukturen for neste år er det klart at Byremo videregående skole i Audnedal kommune får beholde dagens studietilbud også neste år. Nå skal...

av Torkelsen, Jan, 08.05.06

Fylkesordføreren: -Det er mulig å finne styrken i mangfoldet

-Mangfoldet i befolkningen er en viktig ressurs, og Vest-Agder fylkeskommune vil bidra til at ressursen tas i bruk. Sammen med Agderrådet, Aust-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og andre...

av Torkelsen, Jan, 05.05.06

Tilbyr Lindesnes kommune partnerskap

Lindesnes kommune har meldt fra om at kommunen nå skal starte arbeidet med å revidere kommuneplanen. Den nåværende kommuneplanens arealdel ble vedtatt i desember 2002, mens planens samfunnsdel ble...

av Torkelsen, Jan, 04.05.06

Nytt skianlegg styrker Sirdal videregående skole

Tonstad IL har søkt Sirdal kommune om finansiell støtte til utbygging av Feed skiarena. Kommunestyret har nå vedtatt å yte et tilskudd på 2,3 millioner kroner til å utvikle skianlegget.  Anlegget...

av Torkelsen, Jan, 04.05.06

Nedgang i antall konkurser i Vest-Agder

I Vest-Agder registreres det nå at stadig færre bedrifter går konkurs. Samtidig er det nedgang i betalingsanmerkninger og bedrifter uten kredittverdighet. – Dette er gledelig for Vest-Agder som er et...

av admin, 04.05.06

En halv million til utvikling av friluftsliv på Byremo

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal gi Audnedal kommune et økonomisk tilskudd til erverv av arealer til friluftsformål på Byremo. Ervervet vil...

av Torkelsen, Jan, 03.05.06

Flere veiparseller rundt ny E-39 omklassifiseres

I forbindelse med utbyggingen av Listerpakka, som omfatter ny E-39-strekning og flere tilstøtende veianlegg i vestre Vest-Agder, er det blitt flere veiestrekninger som det er naturlig å...

av Torkelsen, Jan, 03.05.06

Kjøp av privat samling av mekaniske musikkautomater fullfinansiert

I november i fjor vedtok hovedutvalg for næring, samferdsel og kultur at fylkeskommunen skal kjøpe privatmannen Trygve Kiles samling av mekaniske musikkautomater. Formålet har vært å sikre den til...

av Torkelsen, Jan, 03.05.06

Venstre vil ha ”kompetanseår for lærere

”Venstre ønsker også å innføre et såkalt "kompetanseår" for lærere, og har fremmet forslag om dette til Stortinget. Dette forslaget innebærer at lærere etter et visst antall år kan få permisjon med...

av Torkelsen, Jan, 03.05.06

Synshemmede fornøyd med tilretteleggingen ved valget i ’05

Fylkesvalgstyret i Vest-Agder har fått tilsendt brev fra leder Kirsten Sundbø i Vest-Agder fylkeslag av Vestlandske blindeforbund angående tilrettelegging av fjorårets stortingsvalg for synshemmede....

av Torkelsen, Jan, 03.05.06

Fylkeskommunene positivt ut i rapporter om forvaltningsforsøk

Ut 2007 pågår det forsøk hvor en rekke kommuner og fylkeskommuner har overtatt oppgaver fra andre forvaltningsnivåer gjennom såkalt oppgavedifferensiering.  Det er nå foretatt en foreløpig...

av Torkelsen, Jan, 02.05.06