• Grunnleggende ferdigheter for alle!
  av admin, 14.08.06

  Grunnleggende ferdigheter for alle!

  Les mer
 • Kunnskapsstatus om frafall i videregående opplæring
  av Holthe, Åse, 07.08.06

  Kunnskapsstatus om frafall i videregående opplæring

  Faktaark - februar 2006 Reform 94 førte til en vesentlig forbedring av ungdommens gjennomføring av...

  Les mer
 • Justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser
  av admin, 07.08.06

  Ny forskrift til opplæringslova

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 31.07.06

  Ingen fylkeskommuner under statlig kontroll

  Hordaland og Akershus fylkeskommuner går ut av Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)....

  Les mer
 • av admin, 17.07.06

  Kurs i neverflekking

  Den 4. og 7. juli ble det holdt kurs i neverflekking på Høyland i Lyngdal og Gunsteinsli sør for...

  Les mer
 • Psykisk helse i skolen - Vest-Agder er satsingsfylke i 2006-2007
  av admin, 12.07.06

  Psykisk helse i skolen - Vest-Agder er satsingsfylke i 2006-2007

  Psykisk helse i skolen er en nasjonal skolesatsing som er resultat av et samarbeid mellom...

  Les mer
 • Trenger 3000 nye læreplasser
  av admin, 12.07.06

  Trenger 3000 nye læreplasser

  Les mer
 • av Holthe, Åse, 11.07.06

  Læreplanverket for Kunnskapsløftet: "Prinsipper for opplæringen" er fastsatt

  Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt Prinsipper for opplæringen. Disse prinsippene inkluderer den...

  Les mer
 • Grunnleggende ferdigheter for alle!
  av Holthe, Åse, 11.07.06

  Kunnskapsløftet under ny regjering – ny kurs eller kursjustering?

  Kunnskapsminister Øystein Djupedals innlegg på Skolelederdagen 2006 i regi av Institutt for...

  Les mer

Kunngjøringsplikt for anskaffelser over 200.000 kroner i Nord-Trøndelag

 Nord-Trøndelag fylkeskommune har pålagt seg selv en obligatorisk kunngjøringsplikt for anskaffelser over 200.000 kroner leser vi på NHO`s hjemmeside. Den obligatoriske kunngjøringsplikten...

av Peersen, Tor, 06.07.06

Tilbud om kompetanseutvikling

av Wilkensen, Rune Andre, 05.07.06

Tildeling av prosjektmidler til museer og samlinger

Museer og samlinger uten fylkeskommunalt driftstilskudd har hatt muligheten til å søke om prosjektstøtte fra Vest-Agder fylkeskommune. 21 søknader kom inn, og Vest-Agder museet IKS har nå...

av admin, 05.07.06

NRK dokumentar om Eikerapen Roots Festival

av Eilertsen, Steinar, 05.07.06

Ubalanse i representantivitet i våre politiske organer

Av NOU nr. 7: 2006 Det lokale folkestyre i endring  - deltaking og engasjement i lokalpolitikken, fremgår bla. at representantivitet fra ulike aldersgrupper på valglistene...

av Peersen, Tor, 04.07.06

Flere kvinner i lokalpolitiske maktposisjoner

Kommunenes Sentralforbund iverksetter nå et forskningsprosjekt i samarbeid med de politiske partiene med siktemål å øke andelen kvinner i politiske maktposisjoner i kommunene, som ordførere,...

av Peersen, Tor, 04.07.06

E 39 - Det ble tunnel!

av admin, 04.07.06