• Innskriftene i Bufossen
  av Stylegar, Frans-Arne, 31.08.06

  Innskriftene i Bufossen

  I Bufossen i Tveit i Kristiansand finnes en rekke innskrifter av betydelig lokal- og...

  Les mer
 • Tiltak for at flere skal gjennomføre videregående opplæring
  av Torkelsen, Jan H., 31.08.06

  Tiltak for at flere skal gjennomføre videregående opplæring

  Les mer
 • Fylkesordførerene samlet i Hordaland
  av Torkelsen, Jan H., 31.08.06

  Fylkesordføreren presser på for fullføring av Listerpakken

  Da fylkesordfører Thore Westermoen talte ved åpningen av den nye E-39-strekningen mellom Handeland...

  Les mer
 • Gave til Vest-Agder-museet fra Sparebankstiftelsen DNB NOR
  av Torkelsen, Jan H., 30.08.06

  Vil samarbeide om utvikling av opplevelsesindustri på Odderøya

  Fylkesutvalget hadde i dag lagt sitt møte til Kommisærsalen på Lasaretthøyden på Odderøya og...

  Les mer
 • Vil gjøre Quartfestivalen til knutepunktfestival
  av Torkelsen, Jan H., 29.08.06

  Vil gjøre Quartfestivalen til knutepunktfestival

  Quartfestivalen bør få status som knutepunktfestival fra 2007. Det mener et enstemmig fylkesutvalg...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 29.08.06

  Støtter nytt prosjekt for kultursamarbeid med utviklingslandene

  Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig å støtte et initiativ fra Strømmestiftelsen om opprettelse...

  Les mer
 • av admin, 29.08.06

  Fylkeskommunen vil samarbeide om kartlegging av biologiske verdier i sjøen

  Fylkesutvalget godkjente i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal innlede et samarbeid med...

  Les mer
 • Vil ha økt budsjettramme til riksveger i 2013
  av Torkelsen, Jan H., 29.08.06

  Flere kommuner i Vest-Agder med i ordning for investeringsstøtte

  Fylkesutvalget uttrykte seg i dag  tilfreds med at virkeområdet for bruk av distriktspolitiske...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 29.08.06

  Løftet om gratis skolebøker opprettholdes

  Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) sier, i følge Stavanger Aftenblad, at løftet om gratis...

  Les mer

Lokaldemokratikommisjonen i utakt med fylkeseldrerådet og rådet for funksjonshemmede i Vest-Agder

Medlemmene av fylkeseldrerådet og fylkesrådet for funksjonshemmede er bekymret for at eldres og funksjonshemmedes situasjon vil bli vanskeligere dersom flertallet i demokratikommisjonen som nå er i...

av Peersen, Tor, 29.08.06

Parlamentaristisk styring av fire fylkeskommuner skal evalueres

Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane har fått i oppdrag å gjennomføre en evaluering av parlamentarisme som styringsform i fire norske fylkeskommuner. Kommunenes Sentralforbund er...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.06

Slutt på røyking på alle videregående skoler?

Helse- og omsorgsdepartementet vil kontakte alle landets fylkeskommuner og sterkt oppfordre alle videregående skoler om å bli røykfrie, melder NTB. -Vi har ikke tenkt å ha en nasjonal lov, men vi vil...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.06

Spennende e-demokratikonferanse 30. august

Det digitale samfunn er i en rivende utvikling. Særlig unge velgere er i ferd med å utvikle medievaner som de politiske partier er helt avhengige av å kjenne til for å kunne kommunisere ut sitt...

av admin, 28.08.06

Regionene må få fastsette egne skatter og avgifter

Valgforsker og professor ved Universitetet i Bergen Frank H. Aarebrot frykter de nye regionene kan bli en fiasko, i følge NRK-Møre og Romsdal. - For å unngå dette bør Stortinget la de nye regionene få...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.06

HiA-direktøren på linje med fylkesutvalget om sykepleierutdanningen

-Jeg foreslår at sykepleien opprettholdes i Kristiansand som en likeverdig utdanning med den som skal være i Grimstad, sier HiA-direktør Tor A. Aagedal til Fædreløandsvennen. Han følger med det ikke...

av admin, 24.08.06

Søknad om Quartfestivalen som knutepunkt-instisusjon

Fylkesrådmannen rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak: Fylkesutvalget mener Quartfestivalen bør få status som knutepunktfestival fra 2007. Vest-Agder fylkeskommune ønsker å bidra til den...

av Peersen, Tor, 24.08.06

Vegdirektøren flau over riks- og fylkesvegene

- Etter å ha kjørt nokre tusen kilometer i sommar, er eg flau over korleis mange av asfaltdekka ser ut og at oppmerkinga mange stader er dårleg. Eg kan forsikre om at det også er mykje både under og...

av admin, 24.08.06

Interkommunalt samarbeid – en dårlig løsning?

Det foregår et omfattende interkommunalt samarbeid i Norge. En rapport fra ECON Analyse, laget på oppdrag for Kommunes Sentralforbund, antyder at omfanget nå er så stort at det truer lokaldemokratiet,...

av admin, 23.08.06

Agdersenter for kulturelt samarbeid med utviklingslandene - samarbeid med Strømmestiftelsen

Fylkesrådmannen rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak: Fylkesutvalget støtter initiativet fra Strømmestiftelsen om opprettelsen av et Agdersenter for kultursamarbeid med...

av Peersen, Tor, 23.08.06

Endelig!

Etter mer enn 20 års innsats fra frivillige entusiaster, offentlige myndigheter og private mesener, er omsider Thaulows Hus på Bragdøya ferdig restaurert og vi er klare for den store innvielsesfesten...

av Jo van der Eynden, 23.08.06

Kunnskapsministerens taler

Kunnskapsminister Øystein Djupedal har hatt det travelt i tiden rundt skolestart. I tillegg til å hilse på nybakte skoleelever, har han fått tid til å holde flere taler rundt om i landet. Her er et...

av Holthe, Åse, 23.08.06

Tre veteraner har vært med hele tiden

I fylkeskommunens administrasjon er det nå igjen kun tre av de som var med på å starte opp ”den nye fylkeskommunen” i 1976. Da fikk som kjent fylkeskommunen et direkte valgt fylkesting, egen...

av Torkelsen, Jan H., 23.08.06

Fylkeskommunen er 30 år i år

Noen jubileer blir slått stort opp, andre forbigås i stillhet. Fylkeskommunen, slik den er i dag, med blant annet direkte valg til fylkestinget er 30 år gammel. Det var en stor lokaldemokratireform...

av Eiliv Ulltveit-Moe, 22.08.06

Nytt og bedre rutetilbud på nye E-39

Vest-Agder Kollektivtrafikk legger nå opp til en tung informasjonskampanje frem mot 1. september. Fra da av legges rutetilbudet i Lister-regionen om som følge av at den nye veistrekningen over blant...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.06

Suksess og nyskaping på Vest-Agder fylkesmuseum

Det var svært folksomt på Vest-Agder fylkesmuseum da det på søndag ble arrangert familiedag med mye spennende å se på og flere aktiviteter å delta i. -Når vi legger opp til aktiviteter på museet betyr...

av admin, 21.08.06

Pilotprosjekt med bærbare PCer i videregående skoler

Videregående skoler i Vest-Agder gjennomfører et pilotprosjekt der elevene får tilbud om leie av bærbar PC.

av Holthe, Åse, 21.08.06

Tommelen ned for å la 16-åringer få stemme

De tre kommunene Porsgrunn, Vågå og Vadsø sendte før sommerferien inn søknader til Kommunaldepartementet om å få bli forsøkskommuner med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget høsten 2007....

av Torkelsen, Jan H., 18.08.06

”Hestmandens dag” på Bredalsholmen søndag 20. august

Den gamle lastedamperen ”Hestmanden”, bygd i 1911 og det siste gjenværende fartøy fra den norske Nortraship-flåten under 2. verdenskrig, ligger til restaurering ved Bredalsholmen dokk og...

av admin, 18.08.06

Gratis avvenningskurs for unge hasjrøykere

av Torkelsen, Jan H., 18.08.06

413 nye vestegder i annet kvartal

I perioden fra 1. april til 1. juli økte folketallet i Vest-Agder med 413 personer. Folkemengden i fylket per 1. juli var på 162 984 innbyggere. I løpet av de tre månedene var det et fødselsoverskudd...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.06

Læringsdagene for voksne 2006 foregår i september

Årets mobilisering av alle aktører på feltet voksnes læring finner sted 4.-8. september over hele landet. Den tidligere Uka for voksnes læring åpner opp for all informasjon om voksnes læring og alle...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.06

Kostbart lønnsoppgjør for fylkeskommunen

Årets lønnsoppgjør fører til store merkostnader for fylkeskommunen. I tillegg til lønnsjusteringer kommer effekten av den nye arbeidstidsavtalen til å slå kraftig ut. Det er totalt satt av 13,9...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.06

Demokratene utfordrer om gratis PC til elever i videregående skole

-Kan fylkesordføreren i Vest-Agder garantere at alle elever i den videregående skolen i Vest-Agder ikke skal betale eller har betalt ekstra skolepenger for å anskaffe sin egen PC til undervisning i...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.06

Nytt manifest - nulltoleranse mot mobbing

Rundt 13 000 av elevene som deltok i Elevundersøkelsen 2006 svarer at de blir utsatt for mobbing hver uke. Tirsdag 15.8. skrev regjeringen, KS, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for grunnskolen...

av Holthe, Åse, 16.08.06

Dugnad for flere læreplasser

av Holthe, Åse, 16.08.06

Ny mobilisering mot mobbing

av Torkelsen, Jan H., 16.08.06

Kunnskapsministeren: -Ta ansvar for lærlingplasser

Kunnskapsminister Øystein Djupedal er ikke fornøyd med utviklingen av antallet lærlingplasser. Han inviterer nå sentrale aktører i arbeidslivet, med LO og NHO i spissen, til dialog for at...

av admin, 16.08.06

Politikk – noe for kvinner!

Samfunnsengasjerte jenter i alle aldere fra Lister-regionen inviteres til inspirasjonsseminar i Lyngdal kulturhus lørdag 16. september. Det er en kjensgjerning at kvinner er underrepresentert i...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.06

Elevundersøkelsen 2005/06

Resultater fra elevundersøkelsen 2005/06 ble lagt ut på skoleporten tirsdag 15.8. http://www.skoleporten.no/templates/default.aspx?id=2011&epslanguage=NO

av Holthe, Åse, 15.08.06

Kartlegging av biologiske verdier i sjøen

Fylkesrådmannen rår i sin innstilling av 2. august 2006 til at fylkesutvalget godkjenner at Vest-Agder fylkeskommune innleder samarbeid med Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Flødevigen om...

av Peersen, Tor, 15.08.06

Kunnskapsløftet evalueres

av Holthe, Åse, 15.08.06

Regionene må få ansvar for sykehusene!

-De oppgavene som regionene er tiltenkt så langt, er for små til å begrunne reformen. Regionene må få serviceoppgaver som folk er interessert i, mener professor Tor Selstad i følge Aftenposten....

av Torkelsen, Jan H., 15.08.06

Fylkeskommunen har fått sin Rægeridder

Første arbeidsdag etter at det ble kjent at Hennes Majestet Ræga har slått Jo van der Eynden til Ridder av Rægeordenen 2006 stilte den nyslåtte selvsagt på jobben i fylkeskommunen i rægerød skjorte,...

av hoved.aspx?m=8&amid=33531, 14.08.06

Med radarblikk i 800 kilometers høyde

av Stylegar, Frans-Arne, 14.08.06

Vegvesenbyråkrati stopper fylkesveiopprustning

I følge Kommunal Rapport står flere titalls millioner kroner ubrukte fra fjorårets budsjett for fylkesveiene her i landet. Samtid er det kjent at mange fylkesveier over hele landet har stort behov for...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.06

Flere inngåtte lærekontrakter

av Torkelsen, Jan H., 10.08.06

Over 6200 har fått tilbud om videregående opplæring

-Totalt er det nå gitt tilbud til i overkant av 6200 elever om plass i videregående opplæring i Vest-Agder etter at andre inntak er gjennomført, sier inntaksleder Svein Bratberg i utdanningsavdelingen...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.06

Praktfull åpning av Skandinavisk Opplevelseskonferanse

I dag morges var det full rulle rundt inngangen og vrimlehallen på HiA-campusen i Kristiansand. Deltakerne ble møtt av spektakulære og tonale fremføringer som ga varsel om at konferansen vil by på...

av admin, 10.08.06

Skolestarten nærmer seg – fiks skoleskyssen nå!

Hvert år har Vest-Agder Kollektivtrafikk (VAK) et kjemperush i informasjonen på rutebilstasjonen i Kristiansand. Det har sammenheng med at de aller fleste elevene i videregående skoler i...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.06

Statens vegvesens regionkontorer inn i de nye regionene?

Fylkesordførerne har på sitt sommermøte i Bergen denne uken utformet en uttalelse hvor det tas til orde for at regionene, i tillegg til nåværende fylkeskommunale oppgaver når det gjelder...

av admin, 10.08.06

Oppfordrer regjering og Storting til å tenke stort – med politisk vilje og mot

På fylkesordfører/-rådsledernes sommermøte i Hordaland denne uken har deltakerne hatt regionreformen på dagsorden.   Kollegiet har utformet en uttalelse til Regjeringen og Stortingeth vor...

av admin, 10.08.06

Eilert Sundt vgs omgjort til tysk filmhospital

Det var uvanlige tilstander i og rundt Eilert Sundt videregående skole i Farsund sentrum en formiddag tidligere i sommer. Uten at skolens ledelse var informert eller forespurt på forhånd rykket et...

av admin, 08.08.06

Regionreformen er bunnsolid forankret i regjeringspartiene

-Regionreformen er bunnsolid foranket i regjeringspartiene, sa stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) da han møtte fylkesordførere og fylkesrådsleder fra alle dagens fylker under et møte i Bergen...

av admin, 08.08.06

Vestfoldingene lunkne til storregioner

Tønsberg Blad offentliggjør i dag en meningsmåling utført av Skala markedsanalyse AS som konkluderer med at over halvparten av Vestfold-velgerne er imot å erstatte dagens fylkeskommuner med færre og...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.06

Ny forskrift til friskoleloven

Den 14.07.06 fastsatte Kunnskapsdepartementet ny forskrift til friskoleloven. Den nye forskriften trådte i kraft 01.08.06. Fra samme dato ble den gjeldende forskrift opphevet.

av Wilkensen, Rune André, 08.08.06

Fylkesordførerene samlet i Hordaland

Fylkesordfører Thore Westermoen er denne uken sammen med landets øvrige fylkesordførere og fylkesrådsledere samlet til årets sommermøte i Bergen og Hordaland. Mandag og tirsdag er det faglig samling...

av Torkelsen, Jan H., 07.08.06

Ønsker flere læreplasser

Øystein Djupedal utfordrer det offentlige og private bedrifter til å ta imot flere lærlinger fra høsten av. Foreløpige tall viser at det er behov for flere læreplasser.

av Wilkensen, Rune André, 07.08.06

Nytt skolefag skal styrke realfagene

Fra i høst får alle elever i grunnskolen faget «Teknologi og design» på timeplanen. Det har vært gjennomført et prøveprosjekt med faget i ti år. I følge Aftenposten skal det nye faget ifølge...

av admin, 07.08.06

Vil flytte makt fra byråkratiet i Oslo

-Vi vil flytte makta fra byråkrater i Oslo til folkevalgte organer i sterke regioner, sier fylkesordfører i Buskerud Tor Ottar Karlsen til Dagsavisen i dag. Uttalelsen har bakgrunn i at landets...

av admin, 07.08.06

Spennende søndagstilbud til blomsterelskere

Søndag 6. august har blomsterelskere mulighet for vakre og velduftende opplevelser. Da arrangeres Rosens og Fuchsiaens dag på Agder Naturmuseum og Botaniske hage i Kristiansand. I timene fra klokken...

av Torkelsen, Jan H., 04.08.06

Ønsker kandidater til den nyetablerte TREPRISEN 2006

I år skal det for første gang deles ut en trepris på Agder. Det skjer i forbindelse med Trebiennalen som arrangeres i Kristiansand 7. til 9. september.  Prisen skal bidra til økt fokus på mer og bedre...

av Torkelsen, Jan H., 04.08.06

Utbyggingen av Sørlandsbadet går som planlagt

Arbeidet på det nye store badeanlegget Sørlandsbadet ved Rosfjorden i Lyngdal går som planlagt. Etter oppstart for 13 måneder siden er nå rundt to tredjedeler av byggearbeidene gjennomført. Alt tyder...

av Torkelsen, Jan H., 03.08.06

Fylkeskommunene må godkjenne finansieringsplanen for tunnelløsningen i Kristiansand

Da Miljøverndepartementet tidligere i sommer åpnet for ny trasé for E39 i tunnel på strekningen fra Gartnerløkka til Hannevikdalen i Kristiansand ble det uttrykt som en forutsetning at merkostnadene...

av Torkelsen, Jan H., 03.08.06

Politisk dramatikk i Troms fylkeskommune

av Torkelsen, Jan H., 03.08.06

Spennende e-demokratikonferanse i august

Det digitale samfunn er i en rivende utvikling. Særlig unge velgere er i ferd med å utvikle medievaner som de politiske partier er helt avhengige av å kjenne til for å kunne kommunisere ut sitt...

av Torkelsen, Jan, 03.08.06

Positiv økonomisk utvikling for fylkeskommunene

I juli ble Hordaland og Akershus tatt ut av Robek-registeret hvor de ble meldt inn i 2001 på grunn av regnskapsmessig underskudd. Dermed er ingen av landets fylkeskommuner nå under statlig kontroll....

av Torkelsen, Jan H., 03.08.06

Vil ha fleire personar med nedsett funksjonsevne på statlege arbeidsplassar

Fleire personar med nedsett funksjonsevne skal få jobb i staten, går det fram av hjemmesiden til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Regjeringa har bestemt at kvart departement skal rekruttere...

av admin, 01.08.06