• av Torkelsen, Jan, 29.07.08

  Avisen Agder advarer mot en Agder-fylke region

  Lederen i avisen Agder tar i dag utgangspunkt i at stortingsrepresentant Rolf Terje Klungland (AP)...

  Les mer
 • av Eilertsen, Steinar, 25.01.08

  Stipend

  Utlysning av kunstnerstipend 2006, idrettsstipend 2006 og arbeidsstipend for kunstnere 2007. Frist...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 29.09.06

  Mandalelev avfyrte røykgranat i kantinen

  Alle elever måtte evakuere kantinen på Mandal videregående skole i går etter at en av elevene fyrte...

  Les mer
 • Stor nordisk konferanse om livsstil på resept
  av Torkelsen, Jan H., 29.09.06

  Stor nordisk konferanse om livsstil på resept

  Les mer
 • av admin, 29.09.06

  Spennende Folkehelsedager i Flekkefjord

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 28.09.06

  Elektronisk stemmegivning - utfordringer og muligheter

  Ønsker, behov og press er ord som går igjen når samtalen dreier om forenkling av valghandlingen ved...

  Les mer
 • Fylkeskommunen endrer opplegget for klimakonto
  av Torkelsen, Jan H., 28.09.06

  Fylkeskommunale priser og stipendier for flere hundretusen kroner

  Det nærmer seg nå raskt siste frist for de som vil søke på fylkeskommunens stipendier eller foreslå...

  Les mer
 • Fylkeskommunen under landsgjennomsnittet i sykefravær
  av Torkelsen, Jan H., 28.09.06

  Sykefraværet synker i fylkeskommunen

  Mens sykefraværet generelt øker blant kommunene og fylkeskommunene i landet er situasjonen motsatt i...

  Les mer
 • Venneslaordføreren svært tilfreds med samarbeidet med fylkeskommunen
  av Torkelsen, Jan H., 28.09.06

  Venneslaordføreren svært tilfreds med samarbeidet med fylkeskommunen

  Les mer

Vil ha forlenget ATP-prosjektet

Fylkesutvalget gikk i går enstemmig inn for å få forlenget ATP (areal- og transport)-prosjektet  i Kristiansandsregion. Utvalget anbefaler at Vest- Agder fylkeskommune skal godkjenne at det søkes...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.06

50.000 kroner fra fylkeskommunen til årets TV-aksjon

Årets TV-aksjon setter søkelyset på behovet for rask og kompetent medisinsk bistand til utsatte og sårbare grupper i forbindelse med krig og naturkatastrofer. Den internasjonale organisasjonen Leger...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.06

Vil bedre tannhelsetilbudet i Kristiansand

Dersom fylkestinget 24. oktober følger opp anbefalingene fra fylkesutvalget i dag vil det bli foretatt en bedring av tannhelsetilbudet i Kristiansand. Da vil det fra 2008 bli etablert en ny...

av admin, 26.09.06

Ny avtale om tannlegevakt i Kristiansand

Fylkesutvalget går enstemmig inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal videreføre en tannlegevakt i Kristiansand i samarbeid med Vest-Agder tannlegeforening. I januar i år sa Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.06

Med å finansiere geoturisme på sør-vestlandet

Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 100 000 kroner til prosjektet Magma geopark. Dalane med de omliggende kommunene: Bjerkreim, Egersund, Lund, Sokndal,...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.06

Støtter forlengelse av bompengeordningen i Kristiansand

Fylkesutvalget anbefaler, mot stemmene fra FRP’s to representanter, at dagens bompengeordning i Kristiansand utvides til også å omfatte 64 millioner kroner til gang- og sykkelveinett i kommunen. Den...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.06

Ber Vegvesenet revurdere forslag om svekking av trafikkstasjoner i Vest-Agder

I et høringsutkast fra Statens Vegvesen om justering av deres tjenestetilbud foreslås det å beholde trafikkstasjonene i Kristiansand, Mandal og Flekkefjord, mens det legges opp til en reduksjon av...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.06

Vil være med på å styrke matematikkfaget

av Torkelsen, Jan H., 26.09.06

En million kroner til sentrumsutvikling i Vennesla

Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med en million kroner av regionale utviklingsmidler til sentrumsutvikling i Vennesla. Kommunen har, i følge et skriv til...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.06

Positive regnskapsutsikter for fylkeskommunen i år

Fylkesutvalget ble i dag orientert om fylkeskommunens økonomiske status basert på tallmateriale etter årets åtte første måneder. I følge prognosene som ligger til grunn går det mot et forventet...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.06

Artikkelstafett for skoleutvikling

Utdanningsdirektoratet har startet opp en artikkelstafett for å fremme skoleutvikling og skape "en lærende skole". Den første artikkelen handler om skriving.

av Holthe, Åse, 26.09.06

LO-topper mener sykehusreformen har vært negativ

LO-leder Gerd-Liv Valla mener sykehusreformen har slått negativt ut. -Det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner om helsereformen, men det er ikke tvil om at den har hatt negative utilsiktede...

av Torkelsen, Jan H., 25.09.06

Venstre vil ha enhetsfylkemodell

Venstre har denne helgen avholdt både kommunalkonferanse og landsstyremøte i Drammen. Det er nå klart at partiet går inn for at dagens fylker erstattes med en enhetsfylkemodell. Venstres...

av admin, 25.09.06

20 bredbåndsmillioner til Digitale DistriktsAgder

Sytten bredbåndsprosjekter som inkluderer 130 kommuner over hele landet har i dag fått penger fra fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. I tillegg til fordeling av 50 millioner...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.06

Frafaller innsigelse knyttet til næringsområdet på Grønndokkmoen i Lyngdal

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet denne uken å frafalle en innsigelse som fylkeskommunen reiste i fjor vinter til en reguleringsplan for et nytt næringsområde på Grønndokkmoen i...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.06

1,6 millioner kroner fordelt til idretts- og friluftsanlegg

Hovedutvalg for kultur og utdanning har denne uken fordelt 1,6 millioner kroner i støtte til flere anlegg for idretts- og friluftsaktiviteter. Midlene er blitt tilgjengelige gjennom renter som er...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.06

Regionavklaring fra Venstre denne helgen

Venstre arrangerer denne helgen kommunalkonferanse i Drammen. Konferansen er viet forvaltningsreformen: folkestyre, lokaldemokrati, oppgavefordeling, makt, historie, nasjonsbygging, geografi,...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.06

Regionmeldingen forsinket?

Stortingsmeldingen om regionene blir forsinket. Den blir trolig ikke behandlet i Stortinget før jul, skriver Kommunal Rapport. I følge avisen bekrefter Senterpartiets parlamentariske leder Magnhild...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.06

Hvor går grensene for offentlig velferd?

Fra hjemmesiden til Kommunenes Sentralforbund har vi sakset nedenstående artikkel.   Hvor går grensene for offentlig velferd, spurte adm.dir i KS, Olav Ulleren. Hva skal styres nasjonalt, hvor mye...

av Peersen, Tor, 22.09.06

Vest-Agder fylkeskommune støtter TV aksjonen 2006 - leger uten grenser

Fylkesrådmannen anbefaler fylkesutvalget å treffe slikt vedtak: TV aksjonen 2006 setter søkelyset på behovet for rask og kompetent medisinsk bistand til utsatte og sårbare grupper i forbindelse med...

av Peersen, Tor, 22.09.06

Valgfusk i Norge?

Kamp mot valgfusk - Lett å jukse ved norske valg mener Kommunaldepartementet. Dette var overskriften i Vårt Land 27. juli i år. Overskriften er hentet fra resultater av valgobservasjon gjort i Norge...

av Peersen, Tor, 21.09.06

"Se verden i Vest - Agder"

Med mangfold av smaker, lukter, farger og rytmer får vi "Se verden i Vest - Agder", denne gang i Mandal Sentrum lørdag 23. september kl 12.00 - 16.00. For anledningen har sentrumsbutikkene utvidet sin...

av Egeli, Berit, 20.09.06

Utvidelse av bompengeordningen i Kristiansand - fylkeskommunens uttalelse

Fylkesrådmannens forslag til uttalelse: Vest- Agder fylkeskommune anbefaler at dagens bompengeordning utvides til også å omfatte 64 mill. kr. til gang- og sykkelveinett i Kristiansand....

av Peersen, Tor, 19.09.06

Kvinnene svikter Lyngdal - Samfunnsengasjerte kvinner glimrer med sitt fravær i Listerregionen.

Dette er overskriften på hjemmesiden til NRK - Sørlandet i dag. Foranledningen var avlysning av et seminar; Politikk: Noe for kvinner   Dette var jo et kjempegodt initatitiv som fylkeskommunen tok...

av Peersen, Tor, 18.09.06

Konserthus i tre i Kristiansand?

En stor skrånende bakvegg som går i hele byggets høyde og bredde er et iøynefallende trekk ved det nye konserthuset som er under planlegging i Kristiansand. Prosjektet ble presentert på Trebiennalen i...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.06

Barneombudet til Folkehelsedagene i Flekkefjord

Fremdeles er det mulig å melde seg på som deltaker til Folkehelsedagene som avholdes den 19. og 20. september i Flekkefjord. Årets arrangement blir en spennende sosial- og faglig interessant...

av Ruth Kelley, 14.09.06

Grep

av Holthe, Åse, 14.09.06

Ny hovedtannklinikk i Vågsbygd

Tannhelsetjenesten har helt siden gjeldende tannhelseplan ble vedtatt i 2003 vært opptatt av å finne egnede klinikklokaler for en ny hovedklinikk i Vågsbygd. Fylkesrådmannen anbefaler i dag...

av Peersen, Tor, 13.09.06

Fylkeskommunen under landsgjennomsnittet i sykefravær

Vest-Agder fylkeskommune kan oppvise positive tall for sykefravær om en sammenlikner med landsgjennomsnittet. Statistikker fra personal- og organisasjonsseksjonen viser at det i fylkeskommunen var et...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.06

Fylkeskommunal medvirkning i turistsatsning i vestfylket - MAGMA GEOPARK

Fylkeskommunen medvirker ved turistsatsning i vestfylket - MAGMA GEOPARK. Målet er å etablere en geopark etter internasjonalt mønster. Satsningen er i harmoni med UNESCO`s program.   Saken kommer...

av Peersen, Tor, 12.09.06

På topp på ny landsstatistikk om utdanning

Denne uken har Statistisk Sentralbyrå presentert nye oversikter over andeler av elever og lærlinger som fullfører videregående opplæring. Igjen dokumenteres det at Vest-Agder fylkeskommune er i teten...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.06

Kraftig reaksjon mot Vegvesenet fra Flekkefjord

Regionvegsjef Andreas Setsaa har lansert et forslag om å redusere aktiviteten ved Flekkefjord trafikkstasjon til et absolutt minimum. Dette har fått Flekkefjord-politikerne til å se rødt, i følge...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.06

Fylkesmannen i Aust-Agder anbefaler ikke fylkesskifte for Lillesand

Fylkesmann Hjalmar Sunde i Aust-Agder anbefaler at det ikke igangsettes noen prosess for å imøtekomme Lillesand kommunestyres ønske om å endre kommunens fylkestilhørighet fra Aust-Agder til...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.06

Agderkommuner positive til nye regioner

av Torkelsen, Jan H., 11.09.06

Nytt fag i entreprenørskap og bedriftsutvikling

av Torkelsen, Jan H., 11.09.06

Høstens storkonferanse: Felles mål for Sørlandet

Konferansen "Felles mål for Sørlandet" er den viktigste arenaen for konstruktiv meningsbryting mellom næringslivet, akademia og det offentlige i landsdelen. I år går den av stabelen 21. og 22....

av Torkelsen, Jan, 11.09.06

Fylkeskommunen støtter oppstart av ny flyrute til London

Det er nå klart at flyselskapet Norwegian vil starte en ny direkterute fra Kristiansand Lufthavn Kjevik til London Stansted. Det legges opp til tre flygninger ukentlig. -Vest-Agder fylkeskommune er...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.06

Flerkulturelt team på turné

av Torkelsen, Jan H., 08.09.06

Ledige plasser i videregående skole

Ledige plasser tilbys søkere med skolerett i Vest-Agder. Tilbudet gjelder søkere som tidligere i sommer ikke har fått tilbud om plass i videregående skole.

av Wilkensen, Rune André, 07.09.06

Tydelig forslag til høringsuttalelse fra fylkesrådmannen vedrørende ev. nedleggelse og endring av trafikkstasjoner i region sør

Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalget for næring- samferdsel og miljø rår fylkesutvalget til å gjøre slikt vedtak:   Vest- Agder fylkeskommune mener at Statens vegvesens forslag til ny...

av admin, 05.09.06

Leksehjelp og læremidler tilbys nå på nett

Utdanning.no lanserer helt nye nettsider for leksehjelp og læring på nett.  Utdanning.no og Skolenettet.no samordner i tillegg digitale læremidler, slik at de skal bli mer tilgjengelig for brukerne....

av Torkelsen, Jan H., 04.09.06

TRAFO-prosjektet presentert under trafikkdagene på Aalborg universitet.

TRAFO – trafikkprosjekt for ungdom, som ble åpnet i Kristiansand i mars 2005, har siden åpningen vært presentert i en rekke sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt. Særlig gjelder dette gjennom...

av admin, 04.09.06

MILJØPRIS 2006

av admin, 04.09.06

Fylkeskulturprisen for 2006

Det er nå mulig å komme med forslag på kandidater til Fylkeskulturprisen 2006. Fylkeskulturprisen skal være en stimulans til kulturlivet i Vest-Agder. Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper eller...

av admin, 04.09.06

Lister Friluftsråd er nå etablert

Et nytt regionalt samarbeid mellom kommunene i Lister-regionen  - Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Lyngsdal og Farsund - innen området tilrettelegging for friluftslivsaktiviteter, er nå...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.06

Fylkeseldrerådenes landskonferanse 2007 legges til Vest-Agder

Vest-Agder fylkeseldreråd har på oppfordring påtatt seg ansvaret for gjennomføringen av fylkeseldrerådnes landskonferanse i 2007. Konferansen finner sted på hotel Radisson SAS, Caledonien i...

av Peersen, Tor, 28.08.06