• Fylkeskommunen med på bokprosjekt om Setesdal Vesthei
  av Torkelsen, Jan H., 09.10.09

  Fylkeskommunen med på bokprosjekt om Setesdal Vesthei

  Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø har besluttet at fylkeskommunen skal inngå et...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 02.02.07

  Forprosjekt for ny Tangen-skole godkjent

  I dag godkjente fylkesutvalget enstemmig forprosjektet for et nytt bygg for Tangen videregående...

  Les mer
 • av Macdonald, Cheryl, 13.12.06

  Vennskapsavtalen mellom Vestsjælland Amt Danmark og Vest-Agder fylkeskommune fases ut

  Siden 1991 har Vestsjælland Amt i Danmark og Vest-Agder fylkeskommune hatt vennsaps- og...

  Les mer
 • Styrkeløftmester fra Sirdal videregående skole
  av Torkelsen, Jan H., 01.12.06

  Styrkeløftmester fra Sirdal videregående skole

  Den sterkeste mann på Sirdal videregående skole er helt klart Sindre Østebø Thomsen. Lørdag...

  Les mer
 • Spennende teaterforestilling på Vågsbygd videregående skole
  av Torkelsen, Jan H., 01.12.06

  Spennende teaterforestilling på Vågsbygd videregående skole

  Avgangselevene på Vågsbygd videregående skole - 3 klasse drama – presenterer fra 1. til 3. desember...

  Les mer
 • Fylkesordførerene samlet i Hordaland
  av Torkelsen, Jan H., 01.12.06

  Fylkesordføreren åpnet ny veistrekning i Listerpakken i dag

  Fylkesordfører Thore Westermoen åpnet i dag en ny parsell mellom Aunevik og Bukkesteinen på riksvei...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 30.11.06

  Flere kvinner i kommune- og fylkespolitikken

  Les mer
 • Fylkeskommunens årsrapport nominert til tittelen Beste Offentlige virksomhet i 2006
  av Torkelsen, Jan H., 30.11.06

  Fylkeskommunens årsrapport nominert til tittelen Beste Offentlige virksomhet i 2006

  Vest-Agder fylkeskommunes årsrapport 2005 har i år fått meget hederlig omtale ved utdeling av...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 30.11.06

  Stiftelsen Arkivet i Kristiansand tar nye initiativ - Neveragain.no

  Les mer

Historisk seremoni på Vågsbygd videregående skole

122 nye statsborgere fra i alt 29 nasjoner, bosatt i  ni kommuner i fylket, er invitert til å markere sitt nye statsborgerskap ved en høytidelighet på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand 17....

av Torkelsen, Jan H., 28.11.06

Bok i butikk offisielt åpnet

Fylkestinget ønsker Arendal kommune velkommen som medeier i Agder Teater. Det er Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner sammen med Kristiansand- og Grimstad kommuner som eier aksjene i teaterselskapet....

av Eilertsen, Steinar, 27.11.06

Et regnskapsmessig resultat på pluss 30 millioner kroner antydes

Hovedutvalgspolitikerne i fylkeskommunen ble nylig orientert om positive økonomiske utsikter. Etter ti måneder av året er unnagjort viser prognosen et forventet regnskapsmessig resultat for...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.06

Går inn for økt fylkeskommunal eierkapital i Sørlandsbadet

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø går enstemmig inn for at fylkestinget i desember skal si ja til at fylkeskommunen øker sin andel av eierkapitalen i Sørlandsbadet IKS i Lyngdal med...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.06

Fylkeskommunens miljøpris til Torbjørn Fredriksen

Hovedutvalg for næring-, samferdsel og miljø tildelte i går enstemmig Vest-Agder fylkeskommunes miljøpris 2006 til Torbjørn Fredriksen fra Mandal. Juryens hovedbegrunnelse er arbeidet han har utført...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.06

Fylkeskulturprisen 2006

Fylkeskulturprisen for 2006 tildeles Kai Magne Erland, Songdalen. Fylkeskulturprisen består av kr. 50.000 og et kunstverk signert Tone Svaland Holberg. Prisen ble første gang delt ut i 1981.

av Eilertsen, Steinar, 24.11.06

Arbeidsstipend for kunstnere 2007

Arbeidsstipend for kunstnere 2007 tildeles Olaf Karlsen (billedkunstner), Farsund. Det deles ut 1 arbeidsstipend for kunstnere hvert år. Arbeidsstipendet er på kr. 100.000. Vi har fått inn 32 søknader...

av admin, 24.11.06

Betydelig subsidiering av skoleelever i Sirdal

Sirdal er kjent for å være en rik kommune. Det nyter også elevene ved Sirdal videregående skole godt av. Avisen Sirdølen rapporter i sin nettutgave at studerende ungdom som bor på Øyghedlar og Monan...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.06

Nytt opplegg for fylkeselevrådsarbeidet skal prøves ut

Arbeidet i Fylkeselevrådet i Vest-Agder betegnes som svært krevende for lederne og deres arbeidsutvalg. Det har vært en stadig utfordring å prøve å få til kontinuitet i arbeidet og bredde i...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.06

Kunstnerstipend 2006

av Eilertsen, Steinar, 24.11.06

Idrettsstipend 2006

Idrettstipendet 2006 tildeles Elisabeth Quale (kajakk), Farsund. Det deles ut 1 stipend pålydende kr. 25.000. Det var i alt kommet inn 7 søknader på årets idrettsstipend.

av admin, 24.11.06

Fylkeskommunen vil ha gode vilkår for kollektivtransporten på ny Vågsbygdvei

Kristiansand kommune har sendt ut forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for ny Vågsbygdvei. Da fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet dette i går ble det...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.06

Fylkeskommunen vil bidra til utvikling av Ljosland i Åseral

Åseral kommune har utarbeidet en kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for Ljosland. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gjorde det i dag klart at fylkeskommunen er positiv til at...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.06

Fylkeskommunen har frafalt flere innsigelser til kommuneplan for Mandal

Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø hadde kommuneplan 2006 til 2017 for Mandal kommune opp til annen gangs behandling i går var utvalget fornøyd med at de fleste innsigelsene fra...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.06

Går inn for å bidra med 28 millioner kroner til Skråveiutbygging i Farsund

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø går inn for at fylkeskommunen skal dekke 30 prosent av kostnadene på 92 millioner kroner ved bygging av Skråveien i Farsund. Det utgjør 28 millioner kroner....

av Torkelsen, Jan H., 23.11.06

Etterlyser konkrete forslag om slepebåtberedskap langs Sørlandskysten

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet i dag en høringsuttalelse til Kystverkets stamnettutredning i tilknytning til Nasjonal Transportplan 2010 til 2019. Utvalget er tilfreds med at...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.06

Vil ha opprioritert godsterminalen på Langemyr i Kristiansand

Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag behandlet Jernbaneverkets stamnettutredning i tilknytning til Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 var den nasjonale godsterminalstrukturen et av...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.06

Fire millioner kroner fra fylkeskommunen til Hestmanden

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i går enstemmig  inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med en regional andel på 4 millioner kroner av sluttfinansieringen for museumsskipet...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.06

2,2 fartøyvernmillioner til fem skip i Vest-Agder

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø fordelte i går enstemmig 2,19 millioner kroner som er årets pott for tilskudd til verneverdige fartøyer i Vest-Agder. Fartøyvernmidlene har stor betydning...

av admin, 23.11.06

Utsettelse eller ikke utsettelse av regionreformen?

- Åslaug Haga har sendt ut pressemelding om at fylkesting som velges i 2007 skal velges for en ordinær valgperiode på fire år. Vi er glade for at Åslaug Haga har tatt denne beslutningen, og dermed...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.06

Fylkestinget som velges i 2007 velges for fire år

Regjeringen har bestemt at fylkesting som velges i 2007 skal velges for en ordinær valgperiode på fire år. Det kan imidlertid bli aktuelt å avholde ekstraordinært valg til regionting i hele eller...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.06

Kunnskapsdepartementet endrer fagskoleloven

Samtidig med endringer i friskoleloven ønsker Kunnskapsdepartementet å gjøre godkjenningsordningen for fagskoleutdanninger mer fleksibel, og beskytte sentrale begreper som ”fagskoleutdanning” og...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.06

SV-leder redd reformen blir for pjuskete

Parlamentarisk leder Inge Ryan i SV er, i følge Trønder-Avisa, livredd for at regionreformen blir for pjuskete. Viser det seg at den blir det tror han regionleddet forsvinner fort. Det var da han...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.06

1137 flere vestegder på ni måneder

Det er nå presentert en ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå over endringene i folkemengden i løpet av årets ni første måneder. For Vest-Agder er det gledelige tall. Befolkningsmengden i fylket er...

av Torkelsen, Jan H., 17.11.06

Kvinesdal vgs. med jordmorbok i Addis Abbeba

Kvinesdal videregående skole har i flere år samarbeidet med Awassa College of Health Sciences. En praktisk manual for nyutdannede jordmødre trykkes i disse dager i Addis Abbeba som et konkret resultat...

av Holthe, Åse, 17.11.06

Holbergprisen

av Holthe, Åse, 17.11.06

Agder Teater AS - endring i eierskapet ved at Arendal kommune tar del

Fylkesrådmannen tilrår at Vest-Agder fylkesutvalg godkjenner at Arendal kommune blir medeier i Agder Teater AS. Dette medfører endring i partenes andel av aksjekapitalen, se nedenfor.   Saken kommer...

av Peersen, Tor, 16.11.06

Uenighet om regionplan i regjeringspartiene

- Jeg mener dagens fylker er passe store ut fra de oppgavene som ligger inne i regionreformen, sier Inger Enger, stortingsrepresentant fra Oppland og SP til Aftenposten. Ola Borten Moe representerer...

av Torkelsen, Jan H., 16.11.06

Spreke ansatte i Vest-Agder fylkeskommune

Det er trangt om sykkelparkeringsplasser ved Fylkeshuset i Kristiansand. Det skyldes i stor grad at de ansatte i sentraladministrasjonen i fylkeskommunene er ivrige syklister. Dette er nå også blitt...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.06

"Agderhavnen"

"Port of Agder" er et prosjekt som tar sikte på å få samlet flest mulig av de kommunale havneressursene i Agderfylkene under en felles forvaltning. Prosjektet er startet av Lindesnes og Mandal...

av Peersen, Tor, 15.11.06

Fylkesvaraordføreren med på å finne ny HiA-rektor

Ernst Håkon Jahr trer tilbake fra sin posisjon som rektør ved Høgskolen i Agder ved utgangen av juli neste år. En egen nominasjonskomité har nå fått ansvaret for å få frem kandidater som kan overta...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.06

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke vil ha røykfri skoletid

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) mener at myndighetene, som eier av skolene i Norge, bør innføre røykfri skoletid. - Røykevanene legges gjerne allerede på ungdomsskolen. Og det er viktig...

av admin, 14.11.06

Ressurssentrene i Kristiansand og Mandal får nytt videokonferanseutstyr

Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at det skal bevilges 650.000 kroner til utstyr ved ressurssentrene i Kristiansand og Mandal. Ressurssentrene ved de videregående skolene i Vest-Agder...

av admin, 14.11.06

Vågsbygdveien fra Hannevika til Kjos/Brøvig - forslag til kommunedelplan

Fylkesrådmannen anbefaler at hovedutvalget for næring- samferdsel og miljø vedtar følgende: NSM-utvalget viser til saksframlegget og mener at  konsekvensutredningen ikke har vurdert endret...

av Peersen, Tor, 14.11.06

Kvinner i lokalpolitikken

Kommunal- og regionaldepartementet vil i løpet av neste valgperiode gi økonomisk støtte til 5-10 kommuner som har ideer til ulike tiltak og nye arbeidsformer som kan testes ut for å bedre...

av Peersen, Tor, 13.11.06

Klar støtte fra AP til nye regioner i følge partisekretæren

Partisekretær Martin Kolberg innrømmer, i følge Stavanger Aftenblad, at det er delte meninger i AP om regionsaken. Han gjør det imidlertid klart at tanken om store regioner står sterkest. I partiet...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.06

200 år siden Henrik Wergeland ble født i Kristiansand

I 2008 er det 200 år siden Henrik Wergeland ble født i Kristiansand. I forbindelse med jubileet har fylkesrådmannen tatt initiativ til et digitalt formidlingsprosjekt, ”Wergeland 2008”, med...

av Peersen, Tor, 13.11.06

Venstre vil ha omkamp om sykehusene

-Dagens styringsmodell for sykehus mangler politisk nærhet og styring, sier Venstre-nestleder Trine Skei Grande til Avisenes Nyhetsbyrå. Hun mener reformen i 2002 da staten overtok sykehusene fra...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.06

Utsmykking av Gimle videregående skole

av Peersen, Tor, 09.11.06

Vil videreutrede skolevirksomheten Lister-regionen

Fylkesutvalget ønsker at det blir etablert et mer forpliktende samarbeid med hensyn til koordinering av undervisningstilbudet i Lister-regionen. Det skal vurderes to modeller for å få dette til. Den...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.06

Ønsker at skolene skal være reklamefrie

Regjeringen ønsker at skolen skal være en reklamefri sone, og foreslår derfor å endre opplæringsloven. Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding at departementet nylig har sendt ut på høring...

av admin, 09.11.06

300.000 kroner til utvikling av museums- og festivalaktivitet på Odderøya

Fylkesutvalget bevilget i dag enstemmig 300.000 kroner i tilskudd fra fylkeskommunen til regulering og utvikling av Odderøya museums- og festivalområde i Kristiansand. Bakgrunnen er et møte på...

av admin, 08.11.06

Fylkeskommunene ønsker fortsatt tett kontakt med Knutepunkt Sørlandet

En prosjektgruppe bestående av politikere og representanter fra arbeidstakerorganisasjonene har levert innstilling om ny styringsstruktur for Knutepunkt Sørlandet. Utredningen er sendt på høring hos...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.06

Haga garanterer en betydelig maktflytting

-Det jeg kan garantere, er at det vil være første gang i historien at det blir foretatt en betydelig overføring av oppgaver ut fra staten, nærmere folk. Det blir historisk, sa SP-leder og...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.06

Tilskuddsordning for større kunnskap og økt deltakelse ved valg

Kommunal- og regionaldepartementet vil gi tilskudd til informasjonstiltak i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007.   Organisasjoner og andre "aktører" kan søke departementet om...

av Peersen, Tor, 07.11.06

Sykehusene på Sørlandet inviterer til samarbeid om drosjetransport

Sørlandet sykehus HF har sendt invitasjon til fylkesordførerne og fylkesrådmennene i Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner om samarbeid om anskaffelse av drosjetransport. Fylkeskommunene bes gi...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.06

Forslag til en generell kulturlov foreligger

Kultur- og kirkedepartementet har utarbeidet et utkast til en generell kulturlov som nå vil bli sendt på bred høring. Samtidig åpner regjeringen for at kultur kan bli grunnlovsfestet og ber om...

av admin, 06.11.06

Fylkeskommunens kandidat til nasjonal frivillighetspris 2006 er klar

Vest-Agder fylkeskommunes kandidat til frivillighetsprisen 2006 er omviserne i venneforeningen ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. 5. desember møter de kulturministeren sammen med kandidatene fra...

av Lauvdal, Inga, 06.11.06

Ressursgruppe i KS for etnisk integrering og rekruttering

KS har etablert en ressursgruppe for rekruttering og inkludering av personer med etnisk minoritetsbakgrunn til arbeidsllivet. Gruppen skal være bidragsyter og et rådgivende organ for KS, skriver...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.06

Kristiansand vil bli hovedstad i en ny region

Rådmann Tor Sommerseth i Kristiansand har lagt frem kommunens handlingsprogram 2007 til 2010. Her er et sentralt tema den forestående forvaltningsreformen i 2010 med etablering av større og sterkere...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.06

KrF åpner for Ap-flørt

av Peersen, Tor, 02.11.06

Hardt skyts mot regionmotstandere

-Det er behov for en regionreform. Fylkeskommunene bør erstattes med større og sterkere folkevalgte regioner, med mer makt, mer ansvar og større legitimitet. At enkelte fylkesmenn og embetsmenn fra...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.06