• Fylkeskommunen sikrer en unik musikkmaskinsamling
  av admin, 21.12.06

  Fylkeskommunen sikrer en unik musikkmaskinsamling

  Representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø fikk i går en høyst sanselig...

  Les mer
 • Justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.06

  Nytt anskaffelsesregelverk fra 1. januar

  Les mer
 • Idrettsutmerkelse til Sp-leder i fylkestinget
  av Torkelsen, Jan H., 20.12.06

  Idrettsutmerkelse til Sp-leder i fylkestinget

  Fylkestingets samling i desember inneholdt ved siden av politisk virksomhet også høytidlige...

  Les mer
 • Vest-Agder fylkeskommune initiativtaker til ”Wergeland 2008” -prosjekt
  av Torkelsen, Jan H., 20.12.06

  Vest-Agder fylkeskommune initiativtaker til ”Wergeland 2008” -prosjekt

  I 2008 er det 200 år siden Henrik Wergeland ble født i Kristiansand. I forbindelse med jubileet har...

  Les mer
 • Økonomisk støtte til arkitektkonkurranse for nytt museum og bibliotek i Lindesnes
  av Torkelsen, Jan H., 20.12.06

  Økonomisk støtte til arkitektkonkurranse for nytt museum og bibliotek i Lindesnes

  Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune...

  Les mer
 • Sirdal satser på utbygging av mikro-, mini- og småkraftverk
  av Torkelsen, Jan H., 20.12.06

  Sirdal satser på utbygging av mikro-, mini- og småkraftverk

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 20.12.06

  Åseral får ekstratilskudd til utbedringer av vei på Lognavatn

  Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag enstemmig å gi Åseral kommune et...

  Les mer
 • Førjulstemning i Fylkeshuset
  av Torkelsen, Jan H., 20.12.06

  Førjulstemning i Fylkeshuset

  Les mer
 • Sørlandet satser på felles bookingssystem for reiselivsnæringen
  av Torkelsen, Jan H., 19.12.06

  Sørlandet satser på felles bookingssystem for reiselivsnæringen

  Det har i lengre tid vært arbeidet med å få til en felles bookingløsning for reiselivsnæringen på...

  Les mer

Fylkeskommunen vil øke ungdommens politiske engasjement

Fylkesutvalget besluttet i dag at det skal satses på å øke ungdommens deltakelse og interesse for politikk. Fylkespolitikerne vil medvirke i et debattforum tilrettelagt spesielt for ungdom på...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.06

Støtter forprosjekt for ” Teknisk-Naturvitenskaplig Forskningssenter i Agder-regionen”

Fylkesutvalget imøtekom i dag enstemmig en søknad fra Agderforskning om økonomisk støtte til forprosjektet ”Etablering av et Teknisk-Naturvitenskaplig Forskningssenter i Agder-regionen”. Forprosjektet...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.06

En million til nytt freds- og mennesrettsfokusert prosjekt

Stiftelsen Arkivet har invitert andre norske institusjoner og organisasjoner som arbeider for å fremme historisk refleksjon, fred og forsoning, menneskerettigheter og demokrati til å bli med å...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.06

Veiplansituasjonen for Vest- Agder anses som rimelig god

Statens vegvesen, Region sør har utarbeidet et langsiktig planprogram som blant annet omfatter Vest-Agder. Hensikten er å ha en planreserve på store prosjekter. Planprogrammet vil gi føringer på...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.06

Fylkeskommuneekspert misfornøyd med regionmeldingen

I et innlegg i Kommunal Rapport skriver professor Tor Selstad ved Høgskolen i Lillehammer at Åslaug Hagas tre alternativ til fremtidige regioner er umulige. Han tror ikke på noen framtid for...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.06

Nye planer for miljøfag i skolen

Kunnskapsminister Øystein Djupedal og miljøvernminister Helen Bjørnøy presenterte før helgen den nye handlingsplanen for utdanning for en bærekraftig utvikling. -Bærekraftig utvikling er en viktig del...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.06

Fylkeskommunene støttes av folket

Fylkeskommunene har støtte i befolkningen viser en fersk undersøkelse fra Norsk Respons gjengitt i Aftenposten. De som ønsker overgang til store landsdelsregioner, er i mindretall. Undersøkelsen viser...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.06

FN styrker funksjonshemmedes rettsvern. Norge følger opp

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon var med i den norske delegasjonen til den komiteen som utarbeidet forslaget. Konvensjonen klargjør at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal nyte godt av de...

av Peersen, Tor, 18.12.06

Mandalselva blir nasjonalt laksevassdrag

Regjeringen la  fredag frem en stortingsproposisjon om vern av villaksen, der det blant annet er foreslått 15 nye nasjonale laksevassdrag og 8 nye nasjonale laksefjorder. Mandalselva og sjøområdet...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.06

Terje Osnes konstituert som fylkesrevisor

av Torkelsen, Jan H., 18.12.06

Fylkeskommunalt tilskudd til etablering av et teknisk- naturvitenskaplig forskningssenter i Agder-regionen

Fylkesrådmannen anbefaler støtte til gjennomføring av et forprosjekt; ”Etablering av et Teknisk-Naturvitenskaplig Forskningssenter i Agder-regionen”. Forprosjektet får en støtte på 50.000 som tas fra...

av admin, 14.12.06

Fylkesordfører Thore Westermoens tale til fylkestinget

Det er tradisjon at fylkesordføreren holder en tale til fylkestinget der saker og utfordringer i året som er gått i blir belyst.   Talen som ble holdt i tinget 12. desember i år er tatt inn...

av Peersen, Tor, 14.12.06

Vestfold ut av samarbeidet med Telemark og Buskerud

Regionsamarbeidet mellom fylkene Østafjells ser ut til å rakne. Det er nå klart at Vestfold trekker seg fra trefylkesamarbeidet med Buskerud og Telemark.. Da fylkestinget i Vestfold drøftet...

av admin, 14.12.06

Fylkeskommunens arbeidsstipend for kunstnere 2007 tildelt Olaf Karlsen

Under fylkestingets samling i Kristiansand tirsdag ble billedkunstneren Olaf Karlsen fra Farsund tildelt Vest-Agder fylkeskommunes arbeidsstipend for kunstnere. Karlsen er utdannet billedkunstner fra...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.06

Fylkeskommunens idrettsstipend tildelt kajakkpadler Elisabeth Quale

Elisabeth Quale fra Farsund mottok tirsdag Vest-Agder fylkeskommunes idrettsstipend. Hun representerer Farsund kajakklubb. Hun er 18 år og vurderes som et stort talent og har bare drevet idretten sin...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.06

Kunstnerstipend fra fylkeskommunen til fire kunstnere

Fire kunstnere mottok tirsdag Vest-Agder fylkeskommunes kunstnerstipend for 2006 på 25.000 kroner. De fire mottakerne var billedkunstner Jorann Abusland fra Kristiansand, skuespiller Charlotte...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.06

Vil ha Stavanger som regionhovedstad

I en leder i Rogalands Avis er det et bastant krav om at Stavanger må være hovedstad i en eventuell ny region. -En ting må nemlig være helt klart. I Stavangers region må Stavanger være hovedstad. Så...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.06

Wergeland 2008

I 2008 er det 200 år siden Henrik Wergeland ble født. ABM-seksjonen i Vest-Agder fylkeskommune har tatt initiativ til et digitalt formidlingsprosjekt i forbindelse med jubileet.

av Grimsø, Marita, 14.12.06

Ida Elise Thrane fortsetter som partiuavhengig fylkestingsrepresentant

Ida Elise Thrane ble ved valget i 2003 valgt inn i fylkestinget som ungdomskandidat for Fremskrittspartiet. I tillegg er hun valgt som fast representant i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø....

av admin, 13.12.06

Arendal kommune ønskes velkommen som medeier i Agder Teater AS

Fylkestinget ønsker Arendal kommune velkommen som medeier i Agder Teater. Det er Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner sammen med Kristiansand- og Grimstad kommuner som eier aksjene i teaterselskapet....

av Torkelsen, Jan H., 13.12.06

Vil ha videre drift på Sjøsanden Næringshage AS

Fylkestinget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal kjøpe 2750 aksjer i Sjøsanden Næringshage AS for til sammen 275.000 kroner. I tillegg vil fylkeskommunen bidra med 300.000 kroner i...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.06

Museumsskipet Hestmanden får fire millioner

Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med en regional andel på 4 millioner kroner av sluttfinansieringen for museumsskipet D/S Hestmanden. Det bestemte et enstemmig fylkesting i dag. Finansieringen...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.06

Vil ha økt slepebåtberedskap langs sørlandskysten

Fylkestinget behandlet i dag en høringsuttalelse til Kystverkets stamnettutredning i tilknytning til Nasjonal Transportplan 2010 til 2019. Det uttrykkes tilfredshet over at utredningen tar opp flere...

av admin, 13.12.06

Fylkeskommunen øker eierkapitalen i Sørlandsbadet

Fylkestinget besluttet i dag enstemmig at fylkeskommunen skal øke sin andel av eierkapitalen i Sørlandsbadet IKS i Lyngdal med 1 225 000 kroner. Det foreligger nå en statusrapport hvor det...

av admin, 13.12.06

Fylkestingsrepresentant Ida Elise Thrane fortsetter ikke i lokal- og regionpolitikken,

Det er NRK Sørlandet som melder dette i dag. Ida Elise Thrane ble innvalgt som representant nr. 6 for Fremskrittspartiet til fylkestinget ved fylkestingsvalget i 2003. Hun har i perioden vært medlem...

av Peersen, Tor, 13.12.06

Fylkestinget med flere påplussinger til fylkeskommunens økonomiplan

På grunnlag av ferske prognoser anses det som mulig at fylkeskommunen kommer ut med et regnskapsmessig overskudd på rundt 30 millioner kroner i år. Fylkestinget ble i dag informert om prognosen. Med...

av admin, 12.12.06

av Torkelsen, Jan H., 12.12.06

Westermoen ønsker at regjeringen hadde gått lengre i regionreformforslaget

-Personlig skulle jeg bare ønsket at regjeringen hadde gått lengre, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han i sin årstale til fylkestinget i dag tok for seg regjeringens stortingsmelding om...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.06

Valg 2007 – fylkesrådmannens initiativ for økt deltakelse og interesse, særlig fra ungdom

Arbeid med forestående valg er i gang. Vi ønsker engasjement på mange felt for å skjerpe interessen for valget og alminnelig politisk arbeid, spesielt rettet mot ungdom, skriver fylkesrådmannen i sitt...

av admin, 12.12.06

Blandet mottakelse for regionreformen

av Torkelsen, Jan H., 11.12.06

Valgliste for Kristelig Folkeparti 2007

av Peersen, Tor, 11.12.06

KS-leder Halvdan Skard. -Regional utvikling et folkevalgt ansvar

Fjerde klasse ved Austerdalen skole i Kvinesdal ble suveren vinner av Den store refleksjakten i Vest-Agder 2008. I gjennomsnitt fant hver elev i fjerde klasse 32 reflekser hjemme! På de neste plassene...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.06

Flere oppgaver innen fiskeri- og havbruk til regionene

Fiskeri- og havbruksforvaltningen baserer seg på nasjonale strategier og helhetsvurderinger. Samtidig mener regjeringen at desentralisering av enkelte oppgaver innen havbruk og tradisjonelt fiskeri...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.06

Regjeringen avventende til om vegvesenet skal til regionene

Det er vurdert om deler av Statens vegvesen sin organisasjon bør overføres til regionene skriver samferdselsminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding. Det er uaktuelt å overføre ansvaret for...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.06

Forvaltningsreformen – tidspresset prosess for inndelingsspørsmålet

I stortingsmeldingen ”Regionale fortrinn – regional framtid” presenterer regjeringen oppgavene til de nye regionene. Fylkeskommunene får nå ansvar for å legge opp til gode prosesser regionalt i...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.06

Fylkesvaraordføreren: -Spennende demokratireform!

-Det er gledelig at regjeringen nå legger opp til en demokratireform som flytter oppgaver fra statlig, regionalt nivå til folkevalgte regioner. På denne måten får befolkningen gjennom valg muligheten...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.06

Forvaltningsreformen - betydelige oppgaver til regionene

-Regjeringen foreslår i dag en betydelig overføring av oppgaver fra staten til regionene, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. - Ved å skape robuste regioner, legger vi grunnlag for...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.06

Sykehusreformen har vært en flause

1. januar 2007 fyller sykehusreformen fem år. NRK melder i dag at 17 av 19 fylkesordførere, som NRK har snakket med, mener Staten bør gi fra seg sykehusene. Flere av dem mener sykehusreformen fra 2001...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.06

Åslaug Haga lover sterke regioner

av hoved.aspx?m=8&amid=36703, 07.12.06

Lillesand får ikke flytte over til Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., 07.12.06

Dag Vige interpellerer om demokrati i skolen

Elevrådsarbeidet i de videregående skolene i Vest-Agder har i høst vært på den politiske dagsorden. På grunnlag av blant annet en egenevaluering gjennomført av fylkeselevrådet er det nå lagt opp til...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.06

Politisk samtykke til aksjekjøp i Sørlandets Industrisenter

Fylkesutvalget gikk i går enstemmig inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal kjøpe hundre aksjer i Sørlandets Industrisenter AS til en tegningskurs på 3.000 kroner per aksje. Aksjenes pålydende er...

av Torkelsen, Jan H., 06.12.06

Frivillighetsprisen til Omvisergruppa ved Stiftelsen Arkivet

Kultur- og kirkeminister Trond Giske tildelte i går kveld frivillighetsprisen 2006 til Omvisergruppa ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Juryen har i sin begrunnelse lagt vekt på idealismen,...

av Torkelsen, Jan H., 06.12.06

Fylkesutvalget kritisk til deler av stamnettutredning fra Kystverket

Kystverket har sammen med de andre transportetatene utarbeidet stamnettutredninger for landverts og sjøverts stamnett. Rapportene har en tidshorisont frem mot 2040 og skal være ett av flere...

av admin, 06.12.06

Fylkesutvalget vil være med å finansiere Skråveiutbygging i Farsund

Fylkesutvalget fulgte i går enstemmig opp beslutningen fra hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø 24 november om at fylkeskommunen skal dekke 30 prosent av kostnadene ved utbygging av Skråveien i...

av admin, 06.12.06

Laks i Venneslafjorden?

1279

av admin, 06.12.06

Inviterer Mandal kommune til samarbeidsprosjekter

av Torkelsen, Jan H., 05.12.06

Fylkesutvalget anbefaler støtte til havnesatsingen ”Port of Agder”

Fylkesutvalget går enstemmig inn for at fylkeskommunen skal støtte en etablering av ”Port of Agder”. Det legges opp til at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med inntil 1 million kroner til...

av admin, 05.12.06

Vil hjelpe Sjøsanden Næringshage AS til videre drift

Fylkesutvalget ønsker at Sjøsanden Næringshage A/S skal fungere som næringsutviklingsaktør for Lindesnesregionen. Næringshagen er for tiden i en alvorlig økonomisk situasjon. Fylkesutvalget går, mot...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.06

Avvikling av Sørlandsdata gir grunnlag for nytt innovasjonsselskap

Går det som et enstemmig fylkesutvalg ville i dag så vil aksjeselskapet Sørlandsdata bli oppløst. Midlene som dermed frigjøres vil kunne brukes til etablering av et innovasjonsselskap. Kapitalen i...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.06

Fylkesutvalget positivt til register over folkevalgtes styreverv og økonomiske interesser

Fylkesutvalget gikk i dag enstemmig inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal innføre et register over folkevalgtes styreverv og økonomiske interesser fra fylkestingsvalget i 2007. Bakgrunnen for dette...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.06

Stor landskonferanse om friluftsliv i Kristiansand til våren

I løpet av dagene 30. mai til 1. juni neste år vil en rekke mennesker som arbeider med friluftsliv samles i Kristiansand. Da arrangeres den sjette landskonferansen om friluftsliv med hovedbase på...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.06

Fylkesordføreren topper KRF’s liste til fylkestingsvalget

I helgen holdt Vest-Agder KRF nominasjonsmøte på Byremo videregående skole i Audnedal. 60 delegater deltok. På møtet ble det klart at partiet ved neste års valg igjen satser på Thore Westermoen fra...

av Torkelsen, Jan H., 04.12.06

Policydokument – rolleavklaring mellom flyplassene Kjevik, Lista og Gullknapp

Landsdelen har behov for én stor regional lufthavn. Dette er viktig både i en samferdselspolitisk, næringspolitisk og forbrukerpolitisk sammenheng. En regional lufthavn med helhetlig tilbud til både...

av Peersen, Tor, 04.12.06

Er Soria Moria erklæringen bare retorikk?

av Torkelsen, Jan H., 04.12.06

Fylkesordføreren: -Vågsbygdveien har høy prioritet

Fylkesordfører Thore Westermoen gjorde det klart at utbedring av Vågsbygdveien i Kristiansand har høy prioritet da han i dag talte ved den offisielle åpningen av et nytt kollektivfelt og gangbro i...

av Torkelsen, Jan H., 01.12.06

Vennskapsfylkeforbindelsen til Danmark avsluttet

Vest-Agder fylkeskommune og Vestsjællands Amt i Danmark har siden 1991 hatt en vennskapsfylkesforbindelse. På et møte i amtshovedstaden Sorø denne uken ble avslutningen av forbindelsen markert....

av Torkelsen, Jan H., 01.12.06

Positiv tannhelseutvikling i Listerregionen

Den 23. november var en ny merkedag for den fylkeskommunale tannhelsevirksomheten. Da ble det på høytidlig vis markert at Lyngdal har fått en større, attraktiv og moderne tannklinikk. I markeringen...

av Torkelsen, Jan H., 01.12.06