• av Torkelsen, Jan, 08.01.08

  Videreutdanningstilbud for skolerådgivere

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 02.02.07

  Forprosjekt for ny Tangen-skole godkjent

  I dag godkjente fylkesutvalget enstemmig forprosjektet for et nytt bygg for Tangen videregående...

  Les mer
 • Evalueringa frå e-valsforsøket er klar
  av Torkelsen, Jan H., 19.12.06

  Foreslår at det ikke skal være pålegg om bærbar PC

  Les mer
 • Aust-Agders fylkesmann fraråder fylkesbytte for fire Aust-Agder kommuner
  av Torkelsen, Jan H., 19.12.06

  Nye planer for miljøfag i skolen

  Kunnskapsminister Øystein Djupedal og miljøvernminister Helen Bjørnøy presenterte før helgen den nye...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 07.12.06

  Dag Vige interpellerer om demokrati i skolen

  Elevrådsarbeidet i de videregående skolene i Vest-Agder har i høst vært på den politiske dagsorden....

  Les mer
 • Historisk seremoni på Vågsbygd videregående skole
  av Torkelsen, Jan H., 28.11.06

  Historisk seremoni på Vågsbygd videregående skole

  122 nye statsborgere fra i alt 29 nasjoner, bosatt i  ni kommuner i fylket, er invitert til å...

  Les mer
 • Kunnskapsstatus om frafall i videregående opplæring
  av Torkelsen, Jan H., 24.11.06

  Nytt opplegg for fylkeselevrådsarbeidet skal prøves ut

  Arbeidet i Fylkeselevrådet i Vest-Agder betegnes som svært krevende for lederne og deres...

  Les mer
 • Gimle videregående skole får midler til utsmykking
  av Torkelsen, Jan H., 24.11.06

  Gimle videregående skole får midler til utsmykking

  Les mer
 • Vil ha bedret skolehelsetjeneste på de videregående skolene
  av Torkelsen, Jan H., 24.11.06

  Vil ha bedret skolehelsetjeneste på de videregående skolene

  Les mer

Kvinesdal vgs. med jordmorbok i Addis Abbeba

Kvinesdal videregående skole har i flere år samarbeidet med Awassa College of Health Sciences. En praktisk manual for nyutdannede jordmødre trykkes i disse dager i Addis Abbeba som et konkret resultat...

av Holthe, Åse, 17.11.06

Holbergprisen

av Holthe, Åse, 17.11.06

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke vil ha røykfri skoletid

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) mener at myndighetene, som eier av skolene i Norge, bør innføre røykfri skoletid. - Røykevanene legges gjerne allerede på ungdomsskolen. Og det er viktig...

av admin, 14.11.06

Ressurssentrene i Kristiansand og Mandal får nytt videokonferanseutstyr

Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at det skal bevilges 650.000 kroner til utstyr ved ressurssentrene i Kristiansand og Mandal. Ressurssentrene ved de videregående skolene i Vest-Agder...

av admin, 14.11.06

Vil videreutrede skolevirksomheten Lister-regionen

Fylkesutvalget ønsker at det blir etablert et mer forpliktende samarbeid med hensyn til koordinering av undervisningstilbudet i Lister-regionen. Det skal vurderes to modeller for å få dette til. Den...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.06

Ønsker at skolene skal være reklamefrie

Regjeringen ønsker at skolen skal være en reklamefri sone, og foreslår derfor å endre opplæringsloven. Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding at departementet nylig har sendt ut på høring...

av admin, 09.11.06

Vil forby reklame i skolen

av Torkelsen, Jan H., 31.10.06

Lyngdal vidergående skole satser på Haydom 26. oktober

Torsdag 26. oktober er en annerledes skoledag for elever på videregående skoler landet rundt. Dette er dagen da elevene får anledning til å gjøre en innsats for mennesker i fattige land. De fleste av...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.06

Ingen elever i Vest-Agderskolene er i dag pålagt å kjøpe egen PC

-Kan fylkesordføreren i Vest-Agder garantere at alle elever i den videregående skolen i Vest-Agder ikke skal betale eller har betalt ekstra skolepenger for å anskaffe sin egen PC til undervisning i...

av admin, 31.10.06

Mer entreprenørskap i utdanningen

Regjeringen ønsker å satse mer på entreprenørskap i utdanningen. Tre departementer legger i dag fram en revidert strategiplan med konkrete tiltak på alle utdanningsnivåer. –  Dette faget vil kunne bli...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.06

300 000 elever har deltatt i ”Elevundersøkelsen 2006”

Elever som får undervisning tilpasset deres nivå er mer motiverte og trives bedre med fagene. Disse elevene føler seg også mer inkludert i det sosiale fellesskapet på skolen, viser en analyse av...

av admin, 31.10.06

Vågsbygd videregående skole gjentar MiniStortinget-suksess

Etter en ubetinget suksess med MiniStortinget våren 2006 har en på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand besluttet at tiltaket skal gjennomføres også dette skoleåret. I dagene 21. til 23....

av Torkelsen, Jan H., 31.10.06

Lektorlagleder ut mot skolepolitikken

Gro Elisabeth Paulsen, som leder Norsk Lektorlag, uttaler i Dagbladet i dag at politikerne kan takke seg selv for uro og kaos i norsk skole. Uttalelsen har bakgrunn i den store nasjonale...

av admin, 31.10.06

Lik søknadsfrist godkjent

av Holthe, Åse, 27.10.06

Internasjonalt polarår

1. mars 2007 starter det internasjonale polaråret. Kunnskapsdepartementet har bevilget nesten 300 millioner ekstra til forskning i polarområdene i perioden 2007 - 2010. Det vil i tillegg bli satt av...

av admin, 24.10.06

Seniorpolitikk

Arbeids- og inkluderingsdepartementet kom i forrige uke ut med to nye stortingsmeldinger som er aktuelle for eldre arbeidstakere, Stortingsmelding nr. 5 Opptjening og uttak av alderspensjon i...

av Holthe, Åse, 23.10.06

Seminar om vurdering og læring

Professor Erling Lars Dale hadde en lydhør forsamling under sin forelesning på seminaret om vurdering og læring i Nils Henrik Abels hus torsdag 5. oktober. Seminaret var et av mange...

av Holthe, Åse, 18.10.06

Forsknings- og utviklingsprosjekter

En rekke forsknings- og utviklingsprosjekter pågår ute på skolene. Flere av disse er satt i gang av skolene selv, mens andre er sentralt initiert. Prosjektene omfatter mange ulike emner og fagområder,...

av Holthe, Åse, 12.10.06

Vågsbygd videregående skole har markert europeisk språkdag

I 2001 vedtok Europarådet å gjøre 26. september til en språkdag i Europa. Språkdagen markeres hvert år i alle europeiske land med forskjellige aktiviteter. På Vågsbygd videregående skole i...

av Torkelsen, Jan H., 03.10.06

Artikkelstafett for skoleutvikling

Utdanningsdirektoratet har startet opp en artikkelstafett for å fremme skoleutvikling og skape "en lærende skole". Den første artikkelen handler om skriving.

av Holthe, Åse, 26.09.06

Grep

av Holthe, Åse, 14.09.06

På topp på ny landsstatistikk om utdanning

Denne uken har Statistisk Sentralbyrå presentert nye oversikter over andeler av elever og lærlinger som fullfører videregående opplæring. Igjen dokumenteres det at Vest-Agder fylkeskommune er i teten...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.06

Nytt fag i entreprenørskap og bedriftsutvikling

av Torkelsen, Jan H., 11.09.06

Ledige plasser i videregående skole

Ledige plasser tilbys søkere med skolerett i Vest-Agder. Tilbudet gjelder søkere som tidligere i sommer ikke har fått tilbud om plass i videregående skole.

av Wilkensen, Rune André, 07.09.06

Leksehjelp og læremidler tilbys nå på nett

Utdanning.no lanserer helt nye nettsider for leksehjelp og læring på nett.  Utdanning.no og Skolenettet.no samordner i tillegg digitale læremidler, slik at de skal bli mer tilgjengelig for brukerne....

av Torkelsen, Jan H., 04.09.06

Løftet om gratis skolebøker opprettholdes

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) sier, i følge Stavanger Aftenblad, at løftet om gratis skolebøker står ved lag. Han kan ikke love at det blir innfridd i statsbudsjettet for neste år. Avisen...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.06

Slutt på røyking på alle videregående skoler?

Helse- og omsorgsdepartementet vil kontakte alle landets fylkeskommuner og sterkt oppfordre alle videregående skoler om å bli røykfrie, melder NTB. -Vi har ikke tenkt å ha en nasjonal lov, men vi vil...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.06

Pilotprosjekt med bærbare PCer i videregående skoler

Videregående skoler i Vest-Agder gjennomfører et pilotprosjekt der elevene får tilbud om leie av bærbar PC.

av Holthe, Åse, 21.08.06

Læringsdagene for voksne 2006 foregår i september

Årets mobilisering av alle aktører på feltet voksnes læring finner sted 4.-8. september over hele landet. Den tidligere Uka for voksnes læring åpner opp for all informasjon om voksnes læring og alle...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.06

Nytt manifest - nulltoleranse mot mobbing

Rundt 13 000 av elevene som deltok i Elevundersøkelsen 2006 svarer at de blir utsatt for mobbing hver uke. Tirsdag 15.8. skrev regjeringen, KS, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for grunnskolen...

av Holthe, Åse, 16.08.06

Dugnad for flere læreplasser

av Holthe, Åse, 16.08.06

Elevundersøkelsen 2005/06

Resultater fra elevundersøkelsen 2005/06 ble lagt ut på skoleporten tirsdag 15.8. http://www.skoleporten.no/templates/default.aspx?id=2011&epslanguage=NO

av Holthe, Åse, 15.08.06

Kunnskapsløftet evalueres

av Holthe, Åse, 15.08.06

Flere inngåtte lærekontrakter

av Torkelsen, Jan H., 10.08.06

Over 6200 har fått tilbud om videregående opplæring

-Totalt er det nå gitt tilbud til i overkant av 6200 elever om plass i videregående opplæring i Vest-Agder etter at andre inntak er gjennomført, sier inntaksleder Svein Bratberg i utdanningsavdelingen...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.06

Skolestarten nærmer seg – fiks skoleskyssen nå!

Hvert år har Vest-Agder Kollektivtrafikk (VAK) et kjemperush i informasjonen på rutebilstasjonen i Kristiansand. Det har sammenheng med at de aller fleste elevene i videregående skoler i...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.06

Eilert Sundt vgs omgjort til tysk filmhospital

Det var uvanlige tilstander i og rundt Eilert Sundt videregående skole i Farsund sentrum en formiddag tidligere i sommer. Uten at skolens ledelse var informert eller forespurt på forhånd rykket et...

av admin, 08.08.06

Ny forskrift til friskoleloven

Den 14.07.06 fastsatte Kunnskapsdepartementet ny forskrift til friskoleloven. Den nye forskriften trådte i kraft 01.08.06. Fra samme dato ble den gjeldende forskrift opphevet.

av Wilkensen, Rune André, 08.08.06

Kunnskapsstatus om frafall i videregående opplæring

Faktaark - februar 2006 Reform 94 førte til en vesentlig forbedring av ungdommens gjennomføring av videregående opplæring. Blant elever som startet i yrkesforberedende retninger på grunnkurs 1991...

av Holthe, Åse, 07.08.06

Ønsker flere læreplasser

Øystein Djupedal utfordrer det offentlige og private bedrifter til å ta imot flere lærlinger fra høsten av. Foreløpige tall viser at det er behov for flere læreplasser.

av Wilkensen, Rune André, 07.08.06

Nytt skolefag skal styrke realfagene

Fra i høst får alle elever i grunnskolen faget «Teknologi og design» på timeplanen. Det har vært gjennomført et prøveprosjekt med faget i ti år. I følge Aftenposten skal det nye faget ifølge...

av admin, 07.08.06

Psykisk helse i skolen - Vest-Agder er satsingsfylke i 2006-2007

Psykisk helse i skolen er en nasjonal skolesatsing som er resultat av et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet

av admin, 12.07.06

Trenger 3000 nye læreplasser

av admin, 12.07.06

Læreplanverket for Kunnskapsløftet: "Prinsipper for opplæringen" er fastsatt

Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt Prinsipper for opplæringen. Disse prinsippene inkluderer den gjeldende Læringsplakaten, og vil gjelde for alle fag og på alle nivåer i grunnskolen og...

av Holthe, Åse, 11.07.06

Kunnskapsløftet under ny regjering – ny kurs eller kursjustering?

Kunnskapsminister Øystein Djupedals innlegg på Skolelederdagen 2006 i regi av Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO, 26.06.06,Oslo.

av Holthe, Åse, 11.07.06

Tilbud om kompetanseutvikling

av Wilkensen, Rune Andre, 05.07.06

Strålende resultat for elev ved Kristiansand katedralskole

Det var mange gode resultater for tredje klassingene ved allmennfaglig studieretning på - Vest-Agders eldste videregående skole - Kristiansand katedralskole i år. Flere fikk mellom 15 og 20 seksere,...

av admin, 29.06.06

Nytt rundskriv om strukturen i Kunnskapsløftet

Rundskriv F-12-2006B handler om fag- og timefordeling i grunnopplæringen, tilbudsstruktur m.m.

av admin, 23.06.06

Elever skal lære om EU og EØS

Regjeringen vil bidra til å styrke utdanningen på det europapolitiske området. Den europeiske dimensjonen vil bli ivaretatt i de nye læreplanene som innføres i forbindelse med Kunnskapsløftet i...

av admin, 21.06.06

Venstre vil styrke lærerne med 225 millioner kroner

Venstre krever en langt større satsing på skolen og foreslår å styrke Kunnskapsløftet med 200 millioner kroner i revidert budsjett. I tillegg vil partiet bruke 25 millioner kroner på en...

av Torkelsen, Jan, 12.06.06

Ny brosjyre om Kunnskapsløftet på 15 språk

Fra høsten 2006 settes reformen Kunnskapsløftet ut i livet i alle grunnskoler og videregående skoler. Dette betyr endringer både for elever, foresatte og skoleverket. Med denne nye brosjyren får...

av Torkelsen, Jan, 09.06.06

Kunnskapsministeren vil ha et felles løft for realfagene

Kunnskapsminister Øystein Djupedal varslet i et innlegg på en realfagskonferanse i Tromsø i går at regjeringen har som målsetting å få til et felles løft for realfagene. I dag ser vi at samfunnet og...

av Torkelsen, Jan, 08.06.06

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i dag enstemmig inn for at fylkeskommunens pilotprosjekt med utleie av bærbare PC-er til elever i videregående skoler skal evalueres i løpet av høsten 2006....

av Torkelsen, Jan, 06.06.06

Kronprinsen manet Mandals-elevene til globalt engasjement

Rundt 800 elever og ansatte på Mandal videregående skole hadde i dag besøk av kronprins Haakon Magnus. Etter at Hans Kongelige Høyhet var ønsket velkommen av fylkesordfører Thore Westermoen, Mandals...

av Torkelsen, Jan, 23.05.06

Etiopia-besøk på Kvinesdal videregående skole

I dag ankom to lærere og fire elever fra Etiopia til Kvinesdal videregående skole. De seks, som kommer fra skolens samarbeidsskole i Awassa, skal oppholde seg i Kvinesdal frem til 25. mai. Det er...

av Torkelsen, Jan, 19.05.06

Lovjusteringer om fag- og yrkesopplæringen

Kunnskapsdepartementet oppnevnte på nyåret i  fjor en arbeidsgruppe for å gjennomgå opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen. Den har nå lagt frem sine forslag til endringer som...

av Torkelsen, Jan, 19.05.06

50 millioner til digitale læremidler

I revidert nasjonalbudsjett blir det foreslått å bevilge 50 millioner kroner til utvikling og bruk av digitale verktøy i videregående opplæring. Dette skal bidra til å få ned kostnadene til læremidler...

av Torkelsen, Jan, 15.05.06

E-læringsprisen til DialektXperten på Vennesla videregående skole

Igjen kan flagget heises på Vennesla videregående skole. Rektor Thorkild Odd Haus sier bare kort og greitt: -Dette er moro. Atter en gang har elevprosjektet DialektXperten gått til topps nasjonalt. I...

av Torkelsen, Jan, 11.05.06

Elever skal gi lærerne karakter

av Torkelsen, Jan, 10.05.06

To nye Leonardoprosjekter på Vennesla

Vennesla videregående skole har fått innvilget to nye Leonardo-prosjekter.  Det ene har tittel: Helsefaglig kompetanseheving ved praksis i EU og det andre: Internasjonalt samarbeid om metoder og...

av admin, 08.05.06

Skolen på Byremo skal gjøres mer attraktiv

Etter at hovedutvalg for kultur- og utdanning behandlet skolestrukturen for neste år er det klart at Byremo videregående skole i Audnedal kommune får beholde dagens studietilbud også neste år. Nå skal...

av Torkelsen, Jan, 08.05.06

Venstre vil ha ”kompetanseår for lærere

”Venstre ønsker også å innføre et såkalt "kompetanseår" for lærere, og har fremmet forslag om dette til Stortinget. Dette forslaget innebærer at lærere etter et visst antall år kan få permisjon med...

av Torkelsen, Jan, 03.05.06

Kronprinsen besøker Mandal videregående skole

H.K.H. Kronprins Haakon Magnus kommer på offisielt besøk til Mandal videregående skole 22. mai. Han skal holde foredrag om å "tenke globalt, og handle lokalt" for elevene ved skolen. Både elever og...

av Torkelsen, Jan, 24.04.06

Byremoelever styrer Konsmoheimen

av Torkelsen, Jan, 10.04.06

Internasjonal lakkeringskonferanse på Lyngdal videregående skole

Det har vært svært internasjonalt på Lyngdal videregående skole denne uken. Bakgrunnen for det er at skolen deltar i prosjektet European Coating Network som er et internasjonaliseringsprosjekt gjennom...

av Torkelsen, Jan, 06.04.06

Fylkeskommunens skolepolitikere på besøk i Farsund

Det er i år sju år siden sist gang hovedutvalg for kultur og utdanning avholdt sitt siste møte på Eilert Sundt videregående skole i Farsund. I dag var utvalget igjen samlet på skolen som vant Norsk...

av Torkelsen, Jan, 31.03.06

Fylkespolitisk skryt til MiniStortinget

av Torkelsen, Jan, 31.03.06

Ny plan skal ytterligere forbedre fag- og yrkesopplæringen i Vest-Agder

Det skal nå utarbeides en strategi- og handlingsplan som tar sikte på å ivareta og videreutvikle kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen i Vest-Agder. Vest-Agder fylkeskommune har de seneste årene...

av Torkelsen, Jan, 31.03.06

Nødvendig klargjøring av forholdet mellom offentlige- og private skoler

-Som skoleeier er det fylkeskommunens oppgave å sørge for et kvalitativt godt opplæringstilbud til innbyggerne, og forsyne lokalt næringsliv med relevant og kvalifisert arbeidskraft. Dette gjøres...

av Torkelsen, Jan, 31.03.06

Mandalselever gir pengepremie til flyktningskole

I fjor høst vant Mandal videregående skole en pengepremie på  10.000 kroner etter å ha sendt inn en melkekartong i en miljøvernkonkurranse. Etter sterk påvirkning fra elevrådsstyret er det nå...

av Torkelsen, Jan, 28.03.06

Nå settes det i gang en ”SUKKERKRIG” !

Den nyetablerte Ressursgruppe for ernæring i Agder vil redusere cola- og brusdrikkingen i skoletiden - og øke bruk av vann som drikkekilde for elevene. Gruppen har foretatt en kartlegging over...

av Torkelsen, Jan, 27.03.06

Mer fordypning i musikk, dans og drama i videregående opplæring

  Kunnskapsdepartementet, skriver i en pressemelding, at departementet har bestemt at det skal gis rom for mer fordypning innenfor både musikk og dans og drama i videregående opplæring. Elevene...

av Torkelsen, Jan, 22.03.06

Sirdal videregående skole populær for skiløpere

Rektor Hallvard Sunde på Sirdal videregående skole gleder seg for tiden over at stadig flere elever ønsker seg til den profilerte skiskolen på Tonstad. Sunde regner med at det i år vil være en økning...

av Torkelsen, Jan, 21.03.06

Ibsen-gave til elever i videregående skole

I dag markeres Ibsen-året 2006 og Ibsens fødselsdag med at samtlige annenklassinger på de videregående skolene i landsdelen får overrakt hver sin utgave av ”Terje Vigen”, med flotte illustrasjoner av...

av Torkelsen, Jan, 21.03.06

-Målet er å gjøre digital kompetanse til alles eiendom

-Denne Regjeringen har som målsetting å gjøre digital kompetanse til alles eiendom. Både samfunnet og enkeltmennesket trenger det, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal på en skolelederkonferanse på...

av Torkelsen, Jan, 20.03.06

Fylkeskommunal politiker, adjunkt og nå årets entreprenørskapslærer

Janne Djupvik har to tette tilknytningsbånd til Vest-Agder fylkeskommune. Hun er representant for Senterpartiet i fylkestinget og hun er ansatt i undervisningsstilling ved den fylkeskommunale Lyngdal...

av Torkelsen, Jan, 20.03.06

Forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for lærerne har startet

I går startet forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for lærerne. Det foregikk i form av en utveksling av krav/tilbud. KS la frem et første tilbud basert blant annet på en målsetting om forenkling av...

av Torkelsen, Jan, 20.03.06

Stadig flere jenter velger teknologifag

av Torkelsen, Jan, 20.03.06

MiniStortinget - Et kjempearrangement på Vågsbygd videregående skole

I perioden 29. til 31.mars arrangeres det politiske rollespillet MiniStortinget ved Vågsbygd videregående skole. MiniStortinget er landets eneste i sitt slag. Rollene besettes av politisk interesserte...

av admin, 20.03.06

Går inn for å få vurdert skolestrukturen i Listerregionen

Hovedutvalg for kultur og utdanning støttet i dag enstemmig et forslag fra fylkesrådmann Tine Sundtoft om at fylkesadministrasjonen skal vurdere skolestrukturen i Listerregionen. Organiseringen av...

av Torkelsen, Jan, 08.03.06

Ung-Input anbefales for skoler, frivillige lag og foreninger

Ung-Input er et godt virkemiddel for å oppnå målet om å involvere barn og unge i planprosesser samt virkeliggjøre FNs barnekonvensjon med vekt på barn og unges rett til å bli hørt og respektert....

av Torkelsen, Jan, 08.03.06

Celebert ministerbesøk på Vågsbygd videregående skole

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen besøkte i forrige uke Vågsbygd videregående skole i Kristiansand. Hun hadde satt av tid så elever som skal være med i regjeringen til MiniStortinget fikk stille...

av Torkelsen, Jan, 07.03.06

Ny stortingsmelding om utdanning og sosial utjevning

Kunnskapsminister Øystein Djupedal varslet på en konferanse for fylkesmennene i går at regjeringen vil komme med en ny stortingsmelding til høsten om utdanning og sosial utjevning. -Utdanningssystemet...

av admin, 22.02.06

Lærere og elever støtter endringer i friskoleloven

Det er kommet inn 100 innspill i høringen om en midlertidig bestemmelse i friskoleloven. Fylkeskommuner og viktige aktører som Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen støtter regjeringens forslag om...

av Torkelsen, Jan, 13.02.06

Positivt samarbeid mellom den videregående skolen, kommunen og skiklubben i Sirdal

Siden 1991 har det vært inngått samarbeidsavtaler mellom Sirdal videregående skole, Sirdal Ski og Sirdal kommune. Avtalene har strukket seg over fireårsperioder. De har et innhold som sikrer alle de...

av Torkelsen, Jan, 09.02.06

Vil ta et krafttak for at flere gjennomfører videregående opplæring

- Regjeringen vil satse på å bedre gjennomføringen i videregående opplæring og å styrke fag- og yrkesopplæringen. Statistikken viser oss at andelen elever som gjennomfører videregående opplæring, ikke...

av Torkelsen, Jan, 03.02.06

Det er snart tid for å velge utdanning

Det nærmer seg tidspunktene for søknadsfrister for videregående skoler og høyskoler. Utdanningssøkende har en rekke muligheter å velge mellom. For den enkelte er det viktig å være orientert og ha...

av Torkelsen, Jan, 18.01.06

Det yrer av liv på Yrkesvalgmessen 2006

Det yrer av liv i Sørlandshallen i Kristiansand for tiden. 120 utstillere presenterer sine utdanningstilbud for utdanningssøkende. I følge arrangørene og utstillere har aldri messen noen gang vært mer...

av Torkelsen, Jan, 12.01.06

Endringer i fylkeskommunens sentraladministrasjon

Eva Bergh overtok som fylkesutdanningsjef fra årsskiftet Ved årsskiftet ble det gjennomført en del endringer i fylkeskommunens sentraladministrasjon. Eva Bergh (bildet) overtok som...

av Torkelsen, Jan, 09.01.06

To-trinns endring av friskolepolitikken

-Vi fremmer forslag til en ny friskolepolitikk i to trinn: Først tiltak som bremser opp dagens ukontrollerte vekst i friskoleplasser, deretter en fullstendig revisjon av friskoleloven som vil bli...

av Torkelsen, Jan, 09.01.06