• av admin, 31.01.13

  Farsund sjømannskole erstattet av boligkompleks

  I 1954 ble det reist en topp moderne sjømannskole på en av de fineste tomtene i Farsund. Inntil da...

  Les mer
 • Tippemidler til 23 idrettsanlegg i Vest-Agder
  av admin, 19.08.09

  Mange utviklingsprosjekter finansieres med fylkeskommunens konsesjonskraftmidler

  I fjor bevilget fylkeskommunen midler fra sine konsesjonskraftinntekter til 37 prosjekter på til...

  Les mer
 • Spleiselaget fortsetter
  av Jan Torkelsen og Ole-Bernt Kristoffersen, 19.12.08

  Spleiselaget fortsetter

  Synes ungdommer det er noe morsomt å høre om skatt? Skoleåret 2006/2007 ble det for fullt satt igang...

  Les mer
 • UKM stipend i fleng
  av admin, 15.12.08

  UKM stipend i fleng

  Vest-Agder hadde sekken full av stipend og anerkjennelse da de reiste hjem fra landsmønstringa i...

  Les mer
 • UKM med 250 ungdommer i aktivitet på fylkesmønstringen
  av Torkelsen, Jan H., 15.12.08

  UKM med 250 ungdommer i aktivitet på fylkesmønstringen

  Det var trangt i Agder Teaters lokaler da fylkesmønstringen i Ungdommens Kulturmønstring ble...

  Les mer
 • Kompassroser i Vest-Agder formidles digitalt
  av admin, 06.12.08

  Kompassroser i Vest-Agder formidles digitalt

  Les mer
 • Sigmund Oksefjell inn i fylkestinget på personstemmer
  av Torkelsen, Jan H., 25.06.08

  Sigmund Oksefjell inn i fylkestinget på personstemmer

  Les mer
 • Ubalanse i representantivitet i våre politiske organer
  av Torkelsen, Jan H., 25.06.08

  19 nye representanter i fylkestinget

  På grunnlag av grovtellingsresultatet ser det ut til at det blir store utskiftninger blant de valgte...

  Les mer
 • Navneendring - Agder Kollektivtrafikk AS
  av Macdonald, Cheryl, 28.12.07

  Navneendring - Agder Kollektivtrafikk AS

  Fra 1. januar 2008 endrer Vest-Agder Kollektivtrafikk (VAK) navn og selskapsform til Agder...

  Les mer

Vekst i Vest-Agder

av Macdonald, Cheryl, 27.12.07

Befaring på Tangen videregående skole

- Alt er i rute. Det var beskjeden da fylkesrådmannen med flere, torsdag 20 desember var på befaring. Byggleder Trygve Hagland kunne forklare hvordan de såkalte supersøylene ble oppført. Det er de to...

av Macdonald, Cheryl, 20.12.07

Fylkeskommune tar ansvar for bevaring

Vest-Agder fylkeskommune tar ansvar for at det gjøres en jobb for å bevaring historisk materiell som er på private hender samt løfte opp fotobevaring i Vest-Agder, sier Terje Damman, leder av...

av admin, 20.12.07

NY fylkesvei

av Macdonald, Cheryl, 19.12.07

PRIS I "JULEGAVE"

av Macdonald, Cheryl, 19.12.07

Ny utredning av reiselivssamarbeidet på Agder

av Torkelsen, Jan H., 18.12.07

Fem kommuner og fylkeskommunen vil utarbeide en ”Lindesnesplan”

Fylkesutvalget besluttet i dag å følge opp et initiativ fra de fem kommunene i Lindesnesregionen: Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral, om sammen med Vest-Agder fylkeskommune, å få...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.07

Sørlandets Europakontor fortsetter driften

Sørlandets Europakontor - med virksomhet i Brüssel og i et hjemmekontor i Kristiansand - drives som et prosjekt som etter planen skulle vare frem til 31. desember i år. Kontoret finansieres av Vest-...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.07

Roar Fjellvang blir pensjonist

Under fylkestinget samling i desember hedret fylkesordføreren en kommune- og fylkespolitiker med lang fartstid. Roar Fjellvang har med sin erfaring tilført fylkeskommunen kompetanse på mange felt. Han...

av Macdonald, Cheryl, 18.12.07

Listerplanen godkjent av Miljøverndepartementet

Fylkesutvalget ble i dag orientert om at Miljøverndepartementet i november godkjente Listerplanen. Planen omfatter kommunene: Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Farsund Lyngdal og Hægebostad. Planen vil...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.07

Yrkesfagelever sliter med gamle bøker

Elever innen enkelte yrkesfag har bøker som er over tjue år gamle. Trolig vil det gå mange år før alle bøkene er skiftet ut, bekrefter Utdanningsdirektoratet overfor Nationen. For annenklasse på...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.07

Nye retningslinjer for universell utforming på trappene

Miljøverndepartementet har nå sendt ut et utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming på høring. Formålet med retningslinjene er blant annet å klargjøre og sikre at hensynet til...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.07

NY BOK: Padleguide for Vest-Agder

av Macdonald, Cheryl, 17.12.07

UiA har UKM som obligatorisk praksis

av Macdonald, Cheryl, 17.12.07

Cultivamidler til PORTO FRANCO

Cultiva har bevilget kr.125.000 til utviklingen av Porto franco – Kristiansand kulturelle frihavn. Gunnar Eikli, prosjektleder for Porto franco forklarer at prosjektet samler de fleste aktørene som på...

av Macdonald, Cheryl, 17.12.07

Tale til Fylkestinget

Ved åpningen av Fylkestinget 11. desember holdt fylkesordfører tale der han oppsummerte 2007 i Vest-Agder fylkeskommune. I sin tale trakk Thore Westermoen fram en rekke ting blandt annet at...

av admin, 12.12.07

Søgne og Songdalen får ny felles tannklinikk i Søgne

Fylkestinget besluttet i dag at de offentlige tannklinikkene i Søgne og Songdalen skal samles til en felles klinikkenhet. Samtidig vedtok et flertall på 20 mot 15 av tingrepresentantene å lokalisere...

av admin, 12.12.07

Hydrogenfyllestasjoner på Sørlandet i 2009

Det vil sannsynligvis bli etablert to fyllestasjoner for hydrogendrevne kjøretøy i Vest-Agder i løpet av kort tid. Vest-Agder fylkeskommune har siden juni i år ledet et prosjekt kalt...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.07

Tredobler aksjeandelen i Flekkefjord IT- og Kompetansesenter AS

Fylkestinget takket i dag ja til en invitasjon til Vest-Agder fylkeskommune om å kjøpe aksjer for i alt 100 000 kroner i Flekkefjord IT- og Kompetansesenter AS. I dag eier fylkeskommunen aksjer for 50...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.07

Fylkeskommunen selger sine aksjer i Lister Næringshage AS

Vest-Agder fylkeskommune, Kvinesdal kommune og Tinfos Jernverk etablerte i 2003 Lister Næringshage AS. Nå ønsker kommunen å samle den kompetanserettede, kunnskapsbaserte og finansielle innsatsen sin...

av admin, 12.12.07

Fylkestinget fulgte opp fylkesutvalgets budsjettpåplussinger

Fylkestinget besluttet i dag å følge opp de budsjettpåplussingene fylkesutvalgets flertall foreslo i sist møte. Det innebærer at gjennom å heve fylkeskommunens konsesjonskraftinntekter med tre...

av admin, 11.12.07

Fylkesordføreren mener internasjonalt engasjement er viktig for vekst og utvikling

Frps representant Anne Hove Sunnarvik (bildet) reiste i en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen i fylkestinget i dag spørsmål om fylkeskommunens internasjonaliseringsarbeid og...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.07

Tilskudd til operasjonsskadet faller utenfor fylkeskommunens ansvarsområde

-Hvor mye mener fylkesordføreren at Vest-Agder fylkeskommune kan bidra med økonomisk, som et moralsk førstehjelptilskudd til Heidi Sakkestads kamp for å bevare menneskeverdet, spurte...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.07

Fylkesordføreren avviser mangelfull prosess rundt sammenslåing av skoler på Gimle i Kristiansand

Fylkestingsrepresentant Christian Eikeland (Frp) (bildet) reiste i dag i en interpellasjon spørsmål til fylkesordfører Thore Westermoen om han er tilfreds med den manglende konsekvensanalysen i...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.07

-Barneombud på ville skuleveier

-I bytrafikk har både lovgjevar, kjøpar og transportørar i alle land erkjent at ein er heilt avhengig av den reservekapasiteten som ståplassar gjev i rushtid. I dag vil det vera utenkjeleg å avvikle...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.07

Barneombudet ber om sikrere skoleskyss

-Bruk av ståplasser bør forbys, skriver barneombud Reidar Hjermann i et brev til Samferdselsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Han krever at de ansvarlige myndigheter snarest må sørge for at det...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.07

Oddvar Skaiaa ny leder av Agderrådet

Før helgen ble det klart at fylkesvaraordfører Oddvar Skaiaa (KrF) fra Aust-Agder fylkeskommune blir ny leder av Agderrådet. Han tar over ledelsen etter Laila Øygarden (Ap) som etter høstens valg...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.07

Hvem bør få Agderrådets likestillingspris?

Agderrådet deler årlig ut en likestillingspris. -Det er viktig å få frem og synliggjøre gode rollemodeller for Arbeidet med likestilling. Jeg oppfordrer de som leser Vest-Agder-fylkeskommunes nettside...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.07

Ny webside for Interreg IV A Øresund Kattegat Skagerrak

Øresund Kattegat Skagerrak-programmet har nylig lansert en ny og innholdsrik nettside i flott design. Her finner du nødvendig informasjon til å sette deg inn i programmet, abonnere på nyhetsbrev og få...

av admin, 10.12.07

Sørlandets Europakontor - forlengelse av prosjektperioden til 30.juni 2008

Fylkesrådmannen tilrår at fylkesutvalget tar til etterretning at prosjektperioden for Sørlandets Europakontor forlenges fra utgangen av 2007 til 30.juni 2008. Opplegg for videreføring av kontoret vil...

av Peersen, Tor, 06.12.07

Sammenslåing av programområder i videregående opplæring

For å møte utfordringen med at få elever velger programområde for språkfag har Kunnskapsdepartementet bestemt å slå sammen programområdet for språkfag og programområdet for samfunnsfag og økonomi i...

av admin, 05.12.07

Fylkeskulturprisen 2007

0

av Macdonald, Cheryl, 05.12.07

Sykehus-minus på 9 milliarder kroner

av Torkelsen, Jan H., 05.12.07

KS: Også skolene trenger vedlikehold

Elevorganisasjonen har nå en kampanje i gang om manglende vedlikehold av videregående skoler. KS leder Halvdan Skard skriver på KS’ nettsider at dette er et bra og riktig initiativ. Han og KS er enig...

av Torkelsen, Jan H., 04.12.07

Frp vil ha konsekvensanalysert skolesammenslåinger

Fylkestingsrepresentant Christian Eikeland fra Frp reiser i en interpellasjon han har sendt fylkesorfører Thore Westermoen to spørsmål om skolesammenslåinger han ber fylkesordføreren besvare. I det...

av Torkelsen, Jan H., 04.12.07

Christian Eikeland fra Søgne interpellerer i fylkestinget. Han ber rådmannen gjennomføre konsekvensanalyser ved fremtidige endringer av skolestrukturen i Vest – Agder

Er fylkesordføreren tilfreds med den manglende konsekvensanalysen i forkant av sammenslåingen til KK Gimle?Vil fylkesordføreren ta initiativ til at fylkeskommunen gjennomfører en konsekvensanalyse av...

av Peersen, Tor, 04.12.07

Fotobevaring i Vest-Agder et forsømt område

Det mangler en fullverdig og forsvarlig lagring, sikring og tilgjengeliggjøring av den store billedmassen som befinner seg i arkiver, bibliotek og museer i Vest-Agder. - Dette skriver fylkesrådmannen...

av admin, 03.12.07

Mediene svært tilfreds med Vest-Agder fylkeskommune

Mediene er godt tilfreds med samarbeidet med Vest-Agder fylkeskommune viser en undersøkelse som Telemark fylkeskommune har fått gjennomført av Aalund Research Center i Århus. Kommunikasjonsanalysen...

av admin, 03.12.07

Kunnskapsministeren vil at superlærere skal redde elevene

-Nye «superlærere» er nødvendig for å snu trenden med norske elever som blir stadig dårligere i både lesing, matematikk og naturfag. Lærerne trenger bedre utdanning og mer systematisk etter- og...

av Torkelsen, Jan H., 03.12.07

SVs kommunalpolitiske talsmann bekymret for regionreformen

-Regjeringen er i ferd med å komme i tidsnød i forhold til regionreformen. Jeg er dypt bekymret både for fremdriften i arbeidet, og for muligheten til å få flyttet nye oppgaver til regionene. Nå må...

av admin, 03.12.07

Randi Øverland går av som statssekretær

Randi Øverland går i dag av som statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet.  Randi tar sikte på å gå tilbake som rektor ved Tangen videregående skole 01.02.08.

av admin, 30.11.07

Nye rektorer i Vest-Agder

John Nelvik Lie tiltrer 01.01.08 som rektor ved Søgne videregående skole. Åse-Lill Kimestad tiltrer som rektor ved Vågsbygd videregående skole så snart som mulig. Utdanningssjef i Vest-Agder...

av admin, 29.11.07

Avduking av kunstnerisk utsmykking av tidligere Gimle videregående skole

30. november avdukes utsmykkingen av tidligere Gimle vigeregående skole. Det er kunstnerne André Tribbensee og Arnfinn Haugen som har hatt oppdraget med utsmykkingen.

av Eilertsen, Steinar, 29.11.07

HISTORISK I FYLKESKOMMUNEN

Hun er den aller første trainee i Vest-Agder fylkeskommune, 25 år gamle Siri Helén Egeland fra Grimstad. Hun begynte i høst og skal være i fylkeskommunen ut februar. - Ikke bare er jeg den første...

av Macdonald, Cheryl, 28.11.07

Fylkeskommunen kritisk til kutt i MTB-våpenet og Heimevernet

Fylkesutvalget vedtok tirsdag en høringsuttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune til Forsvarspolitisk utvalg og Forsvarssudien 07. I uttalelsen rettes søkelyset på to tema. Vest-Agder fylkeskommune er...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.07

Tre fra Vest-Agder i skatteklagenemnda for Skatt Sør

Skatteetaten omorganiseres nå i to nivåer - Skattedirektoratet og et regionalt nivå. Skattekontoret Sør-Østlandet, som blir en av fem regioner vil, utover Agder-fylkene, bestå av Telemark, Vestfold,...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.07

Fylkesutvalget åpner for kjøp av flere aksjer i Flekkefjord IT- og Kompetansesenter AS

I dag eier fylkeskommunen aksjer for 50 000 kroner i Flekkefjord IT- og Kompetansesenter AS. I selskapets generalforsamling nylig ble det besluttet å gå til en kapitalutvidelse. Vest-Agder...

av admin, 28.11.07

KrF, Ap og H sammen om årsbudsjettpakke

Da fylkesutvalget i dag behandlet forslag til budsjett for Vest-Agder fylkeskommune for neste år fremmet Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Høyre et fellesforslag. Dette ble vedtatt med støtte...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.07

Fylkespolitikerne ønsker at det utformes en energipolitisk handlingsplan

Fylkestinget får i desember forslag til en energiplan for Agder til behandling. Da fylkesutvalget behandlet planforslaget i dag gikk representantene inn for at det må utformes en energipolitisk...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.07

Vest-Agder fylkeskommune protesterer mot sterk sentralisering av skattevesenet

Fylkesutvalget i Vest-Agder stiller seg, i en uttalelse som ble avgitt i dag, meget kritisk til den filosofi som ligger bak den sentraliseringen av skatteetaten som nå settes ut i livet. -Vi er...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.07

Fylkesutvalget vil etablere ny felles tannklinikk for Søgne og Songdalen i Brennåsen

Fylkestinget skal 11. desember ta endelig stilling til hvor tannhelsetjenestens nye hovedklinikk for Søgne og Sogndalen skal lokaliseres. Da fylkesutvalget behandlet saken i dag støttet utvalget først...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.07

Fylkesutvalget: -Uholdbar budsjettsituasjon ved Sørlandets sykehus

Ledelsen ved Sørlandets sykehus har orientert ledelsen i Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune om den vanskelige budsjettsituasjonen for 2008. Sykehuset har fått forverret sin økonomi ved at...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.07

Energiplan for Agder

Fylkesrådmannen legger energiplanen fram for fylkesutvalget i dag med følgende innstilling: Fylkestinget godkjenner forslag til Energiplan på Agder, med de...

av admin, 27.11.07

Ny hovedtannklinikk for Søgne og Songdalen i Brennåsen

For å gi et best mulig tannhelsetilbud til det prioriterte klientell i kommunene Søgne og Songdalen, slås den offentlige tannklinikken i Søgne og den offentlige tannklinikken i Songdalen sammen til en...

av admin, 27.11.07

Praktbok om vernet fjellområde

Det var fylkestingsrepresentant og tidligere ordfører i Kvinesdal Sigmund Oksefjell som i dag fikk æren av å stå for det offisielle slippet av boken EPOKE. Den er en praktbok om Setesdal...

av admin, 27.11.07

Skiskytterelever mener Roger Grubben er verdens beste trener

Over 30 skiskyttertalenter fra Sørlandet og Rogaland som går på Sirdal videregående skole gjennomfører nå en treukers snøsamling på Trysil. På samling er faglærer ved Sirdal videregående skole og...

av admin, 26.11.07

Felles fylkesstyre for KS i Agder

På KS’ fylkesmøtet i forrige uke ble det valgt ett felles fylkesstyre for KS i Agder-fylkene. Politikere i KS Agder har lenge ønsket et felles styre for Agder. De to avtroppende fylkesstyrene hadde...

av admin, 26.11.07

Gull til vestegd i World Skills Competition

av Torkelsen, Jan H., 23.11.07

Lovforslag: Bompengar kan nyttast til drift av kollektivtrafikk

- Inntekter frå bompengeordningar i storbyane bør nyttast på ein måte som betrar miljøet, kjem alle grupper av trafikantar til gode og fører til eit betre og meir samordna transportsystem. Dette seier...

av admin, 23.11.07

Hent film om Amaldus Nielsen ned fra nettet her!

Nå er filmen ”Møte med lyset: Amaldus Nielsen 1838 - 1932: Norges første friluftsmaler” tilgjengelig på nett via klikkefilmtjenesten www.filmarkivet.no for 20 kroner.  Filmen viser et stort antall...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.07

IDRETTSSTIPEND 2007

Idrettsstipendet for 2007 blir tildelt: Lars Mosberg og Helene Føreland (dans) Kristiansand Det unge danseparet Lars Mosberg og Helene Føreland er tilknyttet Kristiansand danseklubb. De er 14 år gamle...

av Macdonald, Cheryl, 23.11.07

Ingen ”finansskjeletter i skapet” i fylkeskommunen

Kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune ba i går om at det blir gitt en redegjørelse om fylkeskommunens finansforvaltning i første fylkestingsmøte 11. desember. Bakgrunnen for det er et ønske om...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.07

Fylkeskommunal deltakelse i Hydrogenknutepunkt Agder

Vest-Agder fylkeskommune er positive til etablering av hydrogenfyllestasjoner i Agder gjennom prosjektet Hydrogenknutepunkt Agder og Vest-Agder fylkeskommune bør påta seg prosjektlederansvaret for det...

av admin, 23.11.07

Kunstnerstipend utdelt i Vest-Agder

av Macdonald, Cheryl, 22.11.07

Premie til beste TOBAKKFRI-SKOLE

av Macdonald, Cheryl, 22.11.07

Politisk observatør til byggekomite for Tangen og KKG

Olav Haaverstad er valgt til politisk observatør til plan- og byggekomiteen for Tangen videregående skole. Haaverstad er også valgt til politisk observatør til plan- og byggekomiteen for Kristiansand...

av Macdonald, Cheryl, 22.11.07

Disse avgjør karakter-klager:

av Macdonald, Cheryl, 22.11.07

Stor interesse for opplevelsesdag for rådgivere

Prosjektet Jenter og teknologifag på Sørlandet har invitert alle rådgivere i skoler og opplæringskontorer og andre aktuelle deltakere til en opplevelsesdag på Lindesnes fyr fredag 30. november....

av admin, 22.11.07

Reiser spørsmål om fylkeskommunens internasjonaliseringsarbeid og vennskapsavtaler

Til det kommende fylkestingsmøtet 11. desember reiser Frps representant Anne Hove Sunnarvik en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen om fylkeskommunens internasjonaliseringsarbeid og...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.07

Universitetet viktig for regionen

På vegne av fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder, gratulerte fylkesordfører i Aust-Agder, Laila Øygarden, det nye universitetet med statusen, under feiringen tirsdag 20. november. Til å foreta den...

av Macdonald, Cheryl, 21.11.07

Historien om Marnas virksomhet i Mandal sikres for fremtiden

Vest-Agder fylkeskommune vil være med å ta vare på det kulturhistoriske gjenstandsmaterialet fra virksomheten knyttet til de viden kjente Marna-motorene. Det anses som viktig å sikre bevaring av...

av admin, 21.11.07

Egenandelstakstene for Transporttjenesten for funksjonshemmede økes

Fra årsskiftet økes egenandelene for brukere av Transporttjenesten for funksjonshemmede. Det legges opp til en heving av egenandelene på ti prosent for den såkalte brukergruppe to – det vil si de...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.07

Flere prosjekter nyter godt av budsjettomfordeling

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø foretok i dag en omgjøring av finansieringsopplegget for en del prosjekter som hovedutvalget har hånd om. Bakgrunnen er at prosjektene har fått endret...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.07

Økonomiplan for Vest-Agder fylkeskommune 2008 - 2011

I forordet til økonomiplanen skriver fylkesrådmann Tine Sundtoft blant annet: Vest-Agder fylkeskommune arbeider for å utvikle, tiltrekke og beholde kompetanse til arbeidslivet i vår landsdel. Det gjør...

av Peersen, Tor, 20.11.07

Befolkningsvekst i 14 av 15 kommuner i Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., 19.11.07

Historien til Marna Motorfabrik i Mandal tas vare på

Høsten 2006 og våren 2007 utarbeidet Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter på initiativ fra Vest-Agder fylkeskommune en kulturhistorisk dokumentasjonsrapport. På møte 26. februar 2007 mellom...

av Peersen, Tor, 19.11.07

Vurdering, dokumentasjon og eksamen

Mandal videregående skole og Norsk Skoleutvikling inviterer til konferanse for lærere og skoleledere om vurdering, dokumentasjon og eksamen.

av Holthe, Åse, 19.11.07

Bjarne Håkon Hanssen: - Kvikksølvskadde tas på alvor

-Det er ikke dokumentert at alt tannhelsepersonell som gruppe har fått negative helseeffekter knyttet til kvikksølveksponering. Eksponeringen kan ha ført til senskader hos enkelte. Dette tar vi på...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.07

NY REKTOR VED KRISTIANSAND KATEDRALSKOLE GIMLE

Torsdag ble det klart at Eva Bergh konstitueres som ny rektor ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG), med virkning fra 1. januar 2008. I tiden frem til årsskifte vil Bergh tilbringe en del tid på...

av Macdonald, Cheryl, 16.11.07

Aust-Agders fylkesrådmann ønsker videreutvikling av samarbeidet med Vest-Agder

-Aust-Agder fylkeskommune videreutvikler, i påvente av en avklaring av oppgaver og inndeling av det regionale Norge, samarbeidet med Vest-Agder fylkeskommune. Felles handlingsprogram videreføres, og...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.07

Tingpark-utbyggingen i Hægebostad i rute

Prosjektleder for den kommende Tingparken i Hægebostad Åste Einbu Gudbrandsen orienterte nylig kommunestyret i Hægebostad om status for parkprosjektet. Hun kunne rapporterte om at arbeidene går som...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.07

FN-rollespill stor suksess

" Personlig synes jeg at dette er det beste spillet vi har hatt til nå." Det sier Gunvor K. Andresen i  FN-sambandet Sør.  En rekke elever fra videregående skole i Vest-Agder, deltok i rollespill der...

av Macdonald, Cheryl, 15.11.07

Informasjonsskriv 4 - 2007

Informasjonsbrev 4: Tilbudsstruktur. Rådgiversamling. vilbli.no. Yrkesvelg 2008 m.m. Påmelding til rådgiversamling.

av Wilkensen, Rune André, 15.11.07

Stortinget vedtar enda en ny region - skatteetaten omorganiseres

Skatteetaten skal nå organiseres i to nivåer; Skattedirektoratet og et regionalt nivå. Det regionale nivå er vil bestå av fem regioner. Vest-Agder sorterer under; Skattekontoret Sør-Østlandet, som...

av admin, 15.11.07

Niels-Otto Hægeland fortsatt eldrerådsleder

av Torkelsen, Jan H., 14.11.07

Gir fortiden til barn

av Macdonald, Cheryl, 14.11.07

Fylkeskommunens næringsrådgiver profileres i KRD’s ferske nyhetsbrev

Sigvart Bariås er for tiden utleid fra Vest-Agder fylkeskommune. Han er daglig leder på både Etablerersenter Vest-Agder i Kristiansand og i Signaler Flekkefjord Næringshage AS i Flekkefjord. Han er en...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.07

Befolkningsveksten i Vest-Agder større enn landsgjennomsnittet

1. januar i år hadde Vest- Agder 163.702 innbyggere. I sommer rundet antallet 165.000 innbyggere.  I perioden 1997-2006 var det gjennomsnittlig en årlig økning i fylkets folketall  på 0,71 prosent mot...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.07

Sørlandsbadet gir store regionale ringvirkninger

av Torkelsen, Jan H., 12.11.07

Erik Solér: ”Kjenn etter gløden – og finn den om den mangler!”

Oppfordringen kom da psykolog og styreleder i Start Toppfortball snakket til fylkeskommunens utvidete ledergruppe. Etter raskt å ha konstatert at nedrykket til Start egentlig var bra, i alle fall for...

av Macdonald, Cheryl, 12.11.07

CD med fylkeskommunal støtte

Hilde Hefte har lansert ny CD med feiende flott jazz-rythmer. Den har fått navnet "Hilde Hefte and The City of Prague Philharmonic Orchestra - AN EVENING IN PRAGUE". Det var en ydmyk og glad hefte...

av Macdonald, Cheryl, 12.11.07

Prosessen for regionreformen endret

av Torkelsen, Jan H., 12.11.07

Mer basisfagsatsing fremfor samfunnsfag?

Samfunnsfagene må blø for språk og matte - Kunnskapsministeren vil tilbake til basisfagene i skolen, skriver Ukebrevet Mandag Morgen i dag i en overskrift. -Kraftig satsing på realfag og språk i tett...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.07

Ap-stortingsmann i Aust-Agder vil ha sykehusreformen endret

-Den er en tvangstrøye som stopper alle forsøk på politisk styring og gjør oss politikere maktesløse. Det er ikke så lett for folk å forstå, men slik det er nå har vi ingen innflytelse over de...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.07

Knut Otto Pedersen med i nytt nasjonalt fagråd

Innkjøpsrådgiver Knut Otto Pedersen i bygg- og innkjøpsenheten i Vest-Agder fylkeskommune er valgt som medlem i fagrådet for KS Innkjøpsforum. Forumets formål å høyne forståelsen og kunnskapen om...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.07

Tannhelsetjenesten sponser iskaldt vann på ungdomsskoler

For kort tid siden fikk elevene på Skarpengland skole i Vennesla en ny vannkjøler. Det var stor festivtas da den var ferdig installert og klar til bruk. Og bak den nye nytelsen står den...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.07

Videregående skole hjelper kommune

Kvinesdal videregående skole steppet inn og hjalp kommune da det nylig ble arrangert Kommunedagen. For at de nesten 500 ansatte i kommune alle skulle kunne delta bidro elever fra helse- og sosial...

av Macdonald, Cheryl, 06.11.07

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett klart torsdag

Hvordan blir utviklingen når det gjelder skolebyggprosjekter, kollektivtransport, veiutbygging, videregående opplæring, kulturaktiviteter, regionale utviklingsprosjekter, tannhelsetilbudet,...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.07

ORDFØRER-treff

For mange av de nyvalgte ordførerne i Vest-Agder var det første anledning til å møte kolleger, da fylkesordfører Thor Westermoen inviterte til samling i fylkeshuset. På programmet stod felles mål for...

av Macdonald, Cheryl, 06.11.07

En halv million til ny knoppskytingssatsing

Vest-Agder fylkeskommune vil bidra mede en halv million kroner til knoppskytingsprosjektet Spinny.  Det er et nasjonalt program for knoppskyting i næringslivet med to hovedmål. Det ene er å dekke...

av admin, 05.11.07

Støtte til kunstsamarbeid med Sør-Afrika

av Torkelsen, Jan H., 05.11.07

Omsorgsfirmagründere hedret med pris

I dag kunne statsråd Ramin-Osmundsen gratulere bedriften Trygg hjemme som vinner av prisen som Årets kvinnelige gründer i Agder. -De to gründerne Janne Køhn og Torild Bøhler  har gjennom hardt arbeid...

av admin, 02.11.07

Elkem Solars solide opplæringsinnsats honoreres

Seks skoler og tre lærebedrifter skal de to neste årene motivere utdannings-Norge til å bli stadig bedre på opplæring, kreativitet og nyskaping. I går ble det klart at Elkem Solar i Kristiansand er en...

av admin, 02.11.07

Fylkesordføreren i Aust-Agder vil ha tilbake sykehusene

- Hvor blir det av milliardene som spyttes inn i helsevesenet. Vi må få mer igjen for pengene, uttaler fylkesordfører Laila Øygarden (Ap) i Aust-Agder i følge NRK Sørlandet. Nederst i skjemaetHun...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.07

Oppdatering for skolerådgivere

Høsten første samling for rådgiver ble arrangert på Kristiansand katedralskole Gimle, tirsdag 30.oktober.  Målet med denne samlingen var bl.a. å presentere ulike utdanningsprogram, som skolene som er...

av Macdonald, Cheryl, 02.11.07

Agders første kvinnelige fylkesordfører

Laila Øygarden ble i går valgt til Agders første kvinnelige fylkesordfører. Etter tolv år som fylkesvaraordfører i Aust-Agder kunne hun i går endelig overta etter Oddvar Skaiaa som blir ny...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.07

Kunnskapsministeren vil ha en satsing på språk

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) vil, i følge Kommunal Rapport, styrke språkfagene i videregående skole fra neste høst. Han vurderer å innføre tilleggspoeng for språkfag, slik realfag har i...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.07

Førstehjelpstilskudd til operasjonsskadet kristiansander?

-Heidi Sakkestad fra Kristiansand fikk ansiktet ødelagt etter flere kjeveoperasjoner i Arendal og Bergen, skriver fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe innledningsvis i en interpellasjon til...

av admin, 31.10.07

KvinneGründerDagen07

Vest-Agder fylkeskommune er medarrangør av  KvinneGründerDagen07 den 2. november. Sammen med Universitetet i Agder, representert gjennom Senter for Entreprenørskap, Aust Agder Fylkeskommune,Cultiva og...

av Macdonald, Cheryl, 30.10.07

Barna gjør inntog på Arkivet

For første gang tilbyr Stiftelsen Arkivet et formidlingstilbud til barn på Arkivet. Med utgangspunkt i boken Alf, et krigsbarn som holdt fast ved håpet skal nærmere 1000 skoleelever fra Vest-Agder...

av Macdonald, Cheryl, 30.10.07

Unik folkehelse-innsats av Ola og Kari i Vest-Agder

De siste 60 årene har nær fem millioner nordmenn fra hele landet bidratt i helseundersøkelser som Folkehelseinstituttet har hatt ansvar for siden 2002. Det bringer oss i verdenstoppen når det gjelder...

av Macdonald, Cheryl, 30.10.07

Klasserom til 3 millioner kroner

Mandag 29. oktober åpnet offisielt det ”nye klasserommet” til det nyopprettede studietilbudet i bilskade, lakk og karosseri ved Kvadraturen skolesenter.  3 millioner kroner har den moderne og...

av Macdonald, Cheryl, 30.10.07

PRESTIGEFULL PRIS TIL VENNESLA VIDEREGÅENDE SKOLE

”Det er en stor utmerkelse og høythengende pris Vennsla Videregående skole har fått” sier Vigdis Berg fra SIU, (Senter for internasjonalisering av høgre utdanning) som sammen med Fremmedspråksenteret...

av Macdonald, Cheryl, 29.10.07

GE Healthcares opplæringsvirksomhet imponerte fylkestinget

-GE Healthcare er et stjerneeksempel på hvordan en kan arbeide systematisk og målrettet med opplæring. Hadde alle jobbet som dem hadde mange ting vært enda bedre. Det kanskje beste med GE’s virksomhet...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.07

Fylkestinget har valgt nytt fylkeseldreråd

I hver fylkeskommune skal det være et eldreråd som skal velges av fylkestinget for en valgperiode på fire år. Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Som faste medlemmer i Vest-Agder...

av admin, 25.10.07

Jørg Magne Hadland ny leder for fylkeslandbruksstyret

I hvert fylke skal det være et statlig fylkeslandbruksstyre på sju medlemmer med varamedlemmer. Disse skal velges av fylkestinget for den fylkeskommunale valgperioden. Fylkestinget valgte i dag...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.07

Listerrådet: En viktig samfunnsutvikler gjennom snart ti år

-Gode  lokalpolitiske saker blir ofte best og mer robuste når disse blir tatt inn i en regional sammenheng, slo ordfører Tor Jørgen Tjørhom fra Sirdal fast da han tirsdag orienterte fylkestinget om...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.07

Fylkesmannen: -Jeg gleder meg til å starte samarbeidet med et nytt fylkesting

-Vi har en felles fremtid vi her på Sørlandet. Vi må samarbeide på bredt plan for å få ting til å skje. Jeg er samarbeidsorientert og jeg gleder meg til å starte samarbeidet med et nytt fylkesting med...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.07

UKMs nøkkelpersoner samles

Torsdag 25. oktober samles ressurspersoner som driver med Ungdommens kultur mønstring i alle Vest-Agders kommuner. Det er Vest-Agder fylkeskommune som arrangerer samlingen der utveksling av erfaring...

av Macdonald, Cheryl, 25.10.07

Klimakrise som kreativt pensum

Elever ved Tangen videregående skole har en utstillingen i Byhallen i Kristiansand frem til og med 26 oktober.. Temaet er klimakrise, inspirert av årets Operasjon Dagsverk. Elevene i 1. og 2. klasse...

av Macdonald, Cheryl, 25.10.07

Hva er bestillingen fra regjeringen til regionene?

-Regjeringen har ingen reell strategi når det gjelder hva den vil med både fylkeskommunene og den regionale statlige virksomheten. Når statsminister Jens Stoltenberg blir utfordret på dette er han...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.07

Mindre til disposisjonsfond enn forventet

av Torkelsen, Jan H., 24.10.07

Fylkestinget vil ha utredet konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Fylkestinget ba i dag fylkesordfører Thore Westermoen i samarbeid med kontrollutvalget om å utrede et eventuelt kjøp av revisjonstjenester eksternt. Dette kan bli aktuelt som en hel eller delvis...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.07

Nytt internasjonaliseringsprosjekt på Kvinesdal videregående skole

Torsdag 22.november er det internasjonal aksjonsdag på Kvinesdal videregående skole. -Dette er ett lokalt alternativ til en Operasjon Dagsverk-dag, sier Elisabeth Andersen på skolens nettside. En...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.07

Disse bestemmer hvem som får Fylkeskulturprisen

Olav Haavorstad (KrF), Joseph Salomonsen (FrP), og Helle Ingeborg Mellingen (Ap) er valgt av hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune, til ny jury. De skal bestemme hvem som får...

av Macdonald, Cheryl, 22.10.07

En anerkjennelse fra fylkeskommunen

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø bevilget i forrige uke 250.000 kroner til Vikingland i Spangereid i Lindesnes kommune. -Det er nesten ikke til å tro. Tilskuddet er svært kjærkomment....

av Torkelsen, Jan H., 22.10.07

TENK UT ET NYTT AGDER!

Det er oppfordringen som både ungdom og politikere får når det 8. november inviteres til ungdomskonferanse i Kristiansand.  100 ungdommer mellom 15 og 25 år og 40 politikere fra Agderfylkene skal...

av admin, 19.10.07

Det kan lønne seg å klage

Færre klager men flere får medhold – det er konklusjonene etter at klagenemnda i Vest-Agder fylkeskommune har behandlet klager fra elever i den videregående skole.

av admin, 18.10.07

Fylkeskommunen aktiv på refleksdagen

Vest-Agder fylkeskommune er i dag med på et stort landsomfattende fremstøt for trafikksikkerhet. Over hele landet arrangeres den nasjonale refleksdagen. Den markerer inngangen til mørketid ved å sette...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.07

En kvart million til Vikingland i Spangereid

av Torkelsen, Jan H., 17.10.07

Nytt finansielt bidrag til Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter

Vest-Agder fylkeskommune bidrar med en million kroner til oppstart av utbygging av Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter. Det besluttet hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag under...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.07

Bidrar til fullføring av gågaten i Vennesla

Vest-Agder fylkeskommune vil bidra med to millioner kroner til delvis finansiering av arbeidene med å fullføre gågaten i Vennesla. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø bevilget en million...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.07

Fartøyvernmidler til fem verneverdige skip

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag hvordan årets tilgjengelige pott fartøyvernmidler skal fordeles. Fem fartøyer tildeles til sammen en million kroner som dekkes med en halv...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.07

Fylkeskommunen ser positive muligheter for jernbaneområdet i Flekkefjord

I 1988 ble Flekkefjordbanen nedlagt. Et initiativ på 1990-tallet til å foreta et reguleringsplanarbeid for området ble stoppet etter innsigelse fra Jernbaneverket. Interesser for bebyggelse kom i...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.07

Vil ha slutt på byggingen i strandsonen og ikke flere sjøbod-fritidsboliger på Flekkerøy

Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag behandlet en kommunedelplan for deler av Flekkerøy i Kristiansand  berømmet utvalget det omfattende utredningsarbeidet som kommunen har utført. De...

av admin, 17.10.07

Nullvisjonsprosjekt igangsettes i hele Listerregionen

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø godkjente i dag at nullvisjonsprosjektet i Lyngdal og Farsund utvides til å omfatte hele Listerregionen. Prosjektet skal pågå frem til 31. juli 2010....

av Torkelsen, Jan H., 17.10.07

Verneverdige fartøyer i Vest-Agder

I dag behandler hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø tilskudd til verneverdige fartøyer i Vest-Agder i 2007. Budsjettet er på kr. 1 000 000.-, hvorav kr 500 000.- er delegerte midler fra...

av Peersen, Tor, 17.10.07

2400 deltakere på Sørlandsk lærerstevne 19. oktober

Det er ventet at 2400 lærere og førskolelærer fra begge Agder-fylkene når Sørlandsk lærerstevne går av stabelen 19. oktober i år. Arrangementet, som foregår på Universitetet i Agder, er et tilbud om...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.07

IBBY Norge - barnebokforum 2007

I samarbeid med Pedagogisk senter/Kristiansand folkebibliotek presenterer IBBY Norge barne- og ungdomsbøker lørdag 3. november kl 10:00-15:30 på Universitetet i Agder.

av Wilkensen, Rune André, 15.10.07

Høring om utvidet rett til videregående opplæring

Kunnskapsdepartementet sender nå ut på høring et forslag om utvidet rett til videregående opplæring for flere voksne. I dag er ordningen slik at ungdom som har fullført grunnskole har rett til...

av admin, 15.10.07

Utredning om høyhastighetsbane til Sørlandet ferdig om kort tid

Innen utgangen av oktober vil den tyske konsulentgruppen som arbeider med å utrede mulige høyhastighetsbaner i Norge avslutte sitt arbeid. Utredningsarbeidet gjøres av den tyske konsulentgruppen VWI i...

av admin, 15.10.07

Hva betyr egentlig årets statsbudsjett?

Lyst til å vite mer hva årets statsbudsjett innebærer for kommunal sektor? Lise Solgaard, økonomisjef i Vest-Agder fylkeskommune har laget en grei gjennomgang av hva årets statsbudsjett egentlig...

av admin, 15.10.07

Alle voksne skal gis rett til videregående opplæring

I regjeringens budsjettforslag for neste år foreslås det at det blir rett til videregående opplæring for alle voksne. Tidligere gjaldt dette for de som var født før 1978. Nå skal også de som er født...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.07

Fylkeskommunen må ha fagutdannet fylkesbiblioteksjef

ABM-utvikling har avslått søknad frå Vest-Agder fylkeskommune om dispensasjon fra kravet i Bibliotekloven om å ha fagutdannet fylkesbiblioteksjef. I juni i ba ABM-utvikling om en redegjørelse for...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.07

Vest-Agder landets suverene gründerfylke

Dagens Næringsliv har gjennomført en kartlegging av gründervirksomheten i Norge i samarbeid med ekspertise fra Handelshøgskolen i Bodø. Kartleggingen gir en dokumentasjon av mengde og overlevelsesnivå...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.07

Kursdag 19.10.07

Kurstilbud. Påmelding på skjemaet under innen 1. oktober, hvis ikke det er angitt en annen frist i programmet.

av Holthe, Åse, 11.10.07

Nye tider for Lindesnes fyr

Regjeringen bevilget 3 millioner kroner til opprettelse av nasjonalt fyrmuseum på Lindesnes Fyr. — Vi så bare et alternativ når vi skulle gi støtte, og det var Lindesnes fyr. De er de eneste som har...

av Cheryl Macdonald, 10.10.07

Ni nye av elleve representanter i hovedutvalg for kultur og utdanning

Når hovedutvalg for kultur og utdanning møtes til sitt første møte i Lyngdal 18. oktober er det et betydelig nytt utvalg som trer sammen. Kun Olav Haavorstad (KrF) og Anne Hove Sunnarvik er med fra...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.07

Trafikksikkerhetsfolk krever øremerking av trafikksikkerhetsmidler

Forvaltningsreformen sto øverst på dagsorden da fagfolk på trafikksikkerhetsområdet fra Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk, fylkestrafikkutvalgene og kommunene var samlet til TS-fokus i Arendal...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.07

Terje Damman alene igjen i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø

Terje Damman (H) ble i dag valgt av fylkestinget som fortsatt leder for hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø. De ti øvrige valgte medlemmene han skal lede er alle nye i utvalget. Som nestleder...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.07

Kunst og kultursamarbeid med Robin Island Museum

Fylkesrådmannen anbefaler fylkesutvalget å gjøre følgende vedtak Fylkesutvalget bevilger kr. 100.000 til gjennomføring av ABAZOBI, kunstsamarbeid mellom Sør-Afrika og Norge i 2008. Prosjektet...

av Peersen, Tor, 10.10.07

Frank Aarebrot herset med sentraliseringsutviklingen i Norge

Da professor og valgekspert Frank Aarebrot holdt inspirasjonsforedrag for det nyvalgte fylkestinget i går kom han med sterke utfall mot statlige myndigheters stadige sentraliseringsiver. -I...

av admin, 10.10.07

Tre nye medlemmer i fylkesutvalget

av Torkelsen, Jan H., 10.10.07

De fleste politiske ledervervene endres ikke i fylkeskommunen

Det nyvalgte fylkestinget i Vest-Agder møttes i dag til konstituerende møte i Mandal. Etter de ulike valgene er gjennomført er det klart at Thore Westermoen (KrF) fortsetter som fylkesordfører og...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.07

Møte om vurdering

av admin, 09.10.07

Gründertilskudd til flere kvinner

av Torkelsen, Jan H., 08.10.07

Karriereveiledningskonferanse i Kristiansand

Den 25. - 26. september gikk konferansen Karriereveiledning og programfag til valg/Prosjekt til fordypning av stabelen i Kristiansand. Her følger presentasjonene som ble brukt.

av Wilkensen, Rune André, 03.10.07

Viktig støtte til kapell-øya i Ny Hellesund

Vest-Agder fylkeskommune har lenge støttet tanken om et kapell på kapelløya. Nå har fylket, sammen med Søgne kommune og en rekke enkeltpersoner bidratt med penger. Tilsammen har det blitt nok penger...

av Macdonald, Cheryl, 03.10.07

Vår usynlige historie

Sporene etter tidligere tider er vanskelige om ikke umulig å finne, uten kunnskap om HVA en skal se etter. Derfor er Vest-Agder Fylkeskommune medarrangør av et seminar som skal gi deltagerne...

av Macdonald, Cheryl, 02.10.07

Kunnskapsministeren vil sperre for spill på PC

-Steng PC-ene for tilgang til spillsider på nettet! Slik lyder oppfordringen som nå går ut fra kunnskapsministeren til landets skoler. Bakgrunnen er blant annet at Kunnskapsdepartementet og Markeds-...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.07

Fylkeskommunen med i nytt internasjonalt partnerskap

Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal delta i et nytt interregionalt prosjekt. Prosjektets visjon er å utvikle effektiv, sikker og bærekraftig godstransport som forbinder...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.07

Register over fylkespolitikernes styreverv og økonomiske interesser

Fylkestinget har vedtatt at det skal innføres et register over folkevalgtes styreverv og økonomiske interesser når det nyvalgte fylkestinget er på plass. KS har utarbeidet et slikt register. Dette er...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.07

Fireårig samarbeidsavtale med Sirdal kommune godkjent

Fylkesutvalget har godkjent en samarbeidsavtale med Sirdal kommune for perioden 2007 til 2011. Sirdals ordfører Thor Jørgen Tjørhom har presentert prosjekter som kommunen er opptatt av for...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.07

Agderfylkene skal lage felles tannhelseplan

Vest-Agder fylkeskommunes gjeldende tannhelseplan utløper i 2007. Fylkesutvalget besluttet i dag at det ikke skal lages noen ny plan. I stedet skal det settes i gang et samarbeid med Aust-Agder...

av admin, 27.09.07

Avtale om næringsutviklingsarbeid mellom Innovasjon Norge og KS

KS og Innovasjon Norge har inngått en samarbeidsavtale knyttet til kommunene som førstelinje i lokalt næringsutviklingsarbeid. Kommunene har en viktig oppgave som tilrettelegger og utviklingsaktør for...

av admin, 27.09.07

Interesse for samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Songdalen kommune

Fylkesutvalgets siste møte i denne valgperioden var lagt til Songdalen kommune. En sekvens besto av et fellesmøte med kommunens formannskap og rådmann. Det ble klart at Songdalen er blant de kommunene...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.07

En million kroner til støttetiltak for næringsutvikling i Sørlandet kunnskapspark

Fylkesutvalget bevilget i går to tilskuddsbeløp på 500.000 kroner til to inkubatorprogrammer – det vil si støttetiltak for utvikling og etablering av ny virksomhet – i Sørlandet kunnskapspark som...

av admin, 26.09.07

Vest-Agder fylkeskommune etablerer en egen klimakonto

Fylkesutvalget besluttet i går enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal etablere en egen klimakonto. Den skal brukes til å gi investeringsstøtte til klimareduserende tiltak i Vest-Agder. Disse kan...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.07

50.000 kroner fra fylkeskommunen til årets TV-aksjon

TV aksjonen 2007 ”Sammen for barn” er tildelt UNICEF i et strategisk samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske komité og Right to play. Inntektene går til barn berørt av hiv/aids i Mosambik,...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.07

Ny fylkessekretær i KrF

Hilde Marie Bergly fra Akershus er ansatt som ny fylkessekretær for KrF i Aust-Agder og Vest-Agder. Hun har vært engasjert politisk i KrF. Hun er 49 år og kommer fra stillingen som daglig leder i...

av Torkelsen, Jan H., 25.09.07

Kommunaldepartementet vurderer å endre valgloven

-Etter det som har skjedd i Drammen, og sist nå i Tønsberg, ser vi at det kan være behov for justeringer av både valgloven og kommuneloven. Departementet ser svært alvorlig på denne saken. Det skal...

av admin, 25.09.07

Westermoen inviterer Vest-Agders ordførere til samling

-Gratulerer med tilliten som ordfører i kommende periode. Selv om konstitueringen ennå ikke er skjedd formelt, vil jeg gjerne allerede nå invitere til en ordførersamling i fylkeskommunens lokaler i...

av admin, 24.09.07

Fylkeskommunen positiv til næringsvirksomhet langs Mandalselva

Mandal kommune har utarbeidet forslag til en kommunedelplan for Mandalselva. Planen omfatter elven og et 50 meter bredt belte på begge sider, mellom E 39 i sør og kommunegrense mot Marnardal i nord....

av Torkelsen, Jan H., 24.09.07

Viktig avtale mellom fylkeskommunene og UiA

I går undertegnet fylkesvaraordfører Toril Runden, UiA-rektor Torunn Lauvdal og fylkesordfører Oddvar Skaiaa en avtale om at  Vest-Agder fylkeskommune sammen med Aust-Agder fylkeskommune skal...

av admin, 21.09.07

Støtter Kvinesdals satsing på tilflytting fra Nederland

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø har bevilget 200.000 kroner til Kvinesdal kommune til delvis finansiering av et prosjektarbeid med sikte på tilflytting fra Nederland til kommunen. I juni i...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.07

Trafoprosjektet i Kristiansand blir et permanent trafikksikkerhetstiltak

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø godkjente onsdag at Trafo - trafikkprosjekt for ungdom - får status som et permanent tiltak for trafikksikkerhet i Vest-Agder. Initiativet til Trafo –...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.07

Betaler pilotprosjekt for førerkortvurdering av eldre og slagrammede

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø har imøtekommet en søknad fra Sørlandets sykehus HF om et tilskudd på 50.000 kroner til et pilotprosjekt for førerkortvurdering av eldre og slagrammede...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.07

Fylkeskommunens kulturpolitikere vil ha opprettet Sørnorsk filmsenter AS

Fylkestinget skal 23. oktober fatte det endelige fylkespolitiske vedtaket hvor en tar stilling til opprettelse av et Sørnorsk filmsenter AS. Det legges opp til at selskapet skal eies 40 prosent av...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.07

Spillemidler til 15 nye prosjekter

Hovedutvalget for kultur og utdanning besluttet i dag hvordan påløpte renter og inndradde beløp fra spillemidlene fylkeskommunen disponerer skal fordeles.  Hovedutvalget hadde denne gangen til...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.07

Fylkeskommunen deler ut ny frivillighetspris for arbeid med barn og unge

Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok tidligere i år å øke tilskuddet til fylkeskommunale stipend og priser for i år. Det var lagt opp til å etablere et frivillighetsstipend på 25.000 kroner. Da...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.07

En ny million tilskuddskroner til gatebruksplan i Farsund sentrum

Vest-Agder fylkeskommune bidrog med en million kroner i 2003 og en halv million kroner i 2002 til stedsutvikling i Farsund sentrum. Dette har bidradd til flere utbedringer med hensyn til estetikk og...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.07

Fylkespolitikerne vil ha klarhet om kollektivtrafikkens behov ved Euroterminalen

Vest- Agder fylkeskommune mener forslaget til reguleringsplan for Euroterminalen i Kristiansand gir et godt grunnlag for å komme fra plan til handling. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.07

Uvanlig sterk kritikk til kommunedelplanforslag for Lyngdal sentrum

Representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø uttrykte i dag at de i utgangspunktet ser det som positivt at Lyngdal kommune nå har lagt frem et forslag til ny kommunedelplan for...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.07

Ny strategi for å få fullført Listerpakken

Listerpakken, som er et omfattende veiutbyggingsprosjekt i Listerregionen, har vært under opparbeidelse over flere år. Uforutsette hendelser har gjort at det har påløpet betydelige...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.07

Samarbeid med Lindesnes- og Listerregionene om Sørvestbane-analyse

Hovedutvalg for næring samferdsel og miljø besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal lede et arbeidet med en samfunnsanalyse av nytten for Listerregionen og Lindesnesregionen av en ny...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.07

Omfattende fireårs-samarbeidsavtale med Kvinesdal kommune

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet i dag et forslag til en samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder fylkeskommune for perioden 2007 – 2011. Avtalen omfatter...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.07

Kristiansand ble Årets barne- og ungdomskommune 2007

Barne og likestillingsminister Karita Bekkemellem kåret i dag Kristiansand til Årets barne- og ungdomskommune 2007. Kommunen fikk prisen blant annet for sitt brede tilbud til barn og ungdom, arbeidet...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.07

Kjempesesong for Setesdalsbanen

Det ser ut til at årets sesong blir meget god for Setesdalsbanen. Avdelingsleder Thorunn Lunde sier til Vennesla Tidende at det ser ut som museumsbanen kan nå opp til den fantastiske gode...

av admin, 18.09.07

Kilden skal utsmykkes for 10,9 millioner kroner

av Torkelsen, Jan H., 18.09.07

Den politiske lederkabalen er løst

Det har vært gjennomført møter blant partirepresentanter etter at resultatet fra fylkestingsvalget forelå. Etter møtene er det klart at det legges opp til at Thore Westermoen (KrF) blir fylkesordfører...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.07

Nytt fylkesting godkjent av fylkesvalgstyret

Fylkesvalgstyret godkjente i dag valgoppgjøret til fylkestingsvalget i Vest-Agder. Av 13 partier som stilte valglister blir ni representert i det nye fylkestinget. I det nye fylkestinget blir 19 av 35...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.07

Odd A Salvesen tar Pensjonistpartiets plass i fylkestinget

Da grovtellingen etter fylkestingsvalget var klar fikk Pensjonistpartiet et mandat i det nye fylkestinget. Etter at kandidatstemmene fra Kristiansand nå er talt opp og lagt inn i valgoppgjøret er det...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.07

Beste fremmøte på langt tid ved fylkestingsvalget

Det er nå klart at valgdeltakelsen ved fylkestingsvalget i Vest-Agder er den høyeste på lenge. En må helt tilbake til 1991-valget for å finne et høyre fremmøte. Den gang var fylkespolitikken i...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.07

Sørlandet til 60 millioner russere!

En delegasjon på 30 russere har i de siste dagene vært på Sørlandet. Med i gruppen har det vært et TV-ream fra en av Russlands mest populære TV-kanaler som har filmet flere steder. Reiseprogrammet...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.07

Ikke omtelling for fylkestingsvalget i Vest-Agder

Det er oppdaget tellefeil i tre av fire kommuner i Rogaland som benytter samme opptellingssystem. Det samme firmaet som har levert datasystemet til disse kommunene har levert systemene til sammen 170...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.07

Sterkt fokus på alternative drivstoff

Regjeringen vil ha økt bruk av biodrivstoff på norske veier og vil derfor innføre krav til drivstoffbransjen om å øke tilbudet. Dette samsvarer godt med målsettingen i den nye energiplanen for Agder...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.07

Elever fra Vest-Agder er med i europeisk vårslepp!

Elever ved over 30 skoler i Norge, hvorav tre fra Vest-Agder, slipper kreativiteten løs sammen med elever fra mer enn 4500 skoler over hele Europa. Tanker og ønsker for fremtiden får fritt spillerom...

av admin, 13.09.07

Valg 07 - Mandatfordelig i Vest-Agder fylkesting

Konstituerende møte i Vest-Agder fylkesting vil finne sted i Mandal rådhus 9. oktober i år. Hvis fylkesvalgstyret godkjenner fylkesrådmannens innstilling vil tallenes tale være som følger:

av Peersen, Tor, 13.09.07

Ny tiltaksplan for rekruttering til realfag

Kunnskapsdepartementet har nå lansert en ny tiltaksplan for realfag, hvor rekruttering er en av hovedsatsingene. -Vi vil gjennomføre en nasjonal rekrutteringskampanje våren 2008 for å nå flere unge...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.07

Økt valgdeltakelse ved fylkestingsvalget i Vest-Agder

Mange spådde før høstens kommune- og fylkestingsvalg at valgdeltakelsen ville bli lavere enn noen gang. Nå viser resultatene at det gikk motsatt vei med en oppgang i både fylkestingsvalget og i...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.07

KrF størst i fylkestingsvalget i Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., 11.09.07

Spesialundervisning

av Holthe, Åse, 10.09.07

En ulv kan felles i deler av Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., 10.09.07

Slik stemmer vi på valgdagen

I dag avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalget. I alt 206 kommuner hadde også valgdag i går. Oversikt over åpningstider og valglokaler i den enkelte kommune kunngjøres av kommunen. 3 618 000...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.07

Regionalsjefen: -Busstilbudet i Kristiansand er godt !

-I en del innlegg i forbindelse med kommune og fylkestingsvalget kan en få inntrykk av at Kristiansand har et elendig busstilbud.  Busstilbudet kan absolutt bli bedre, men vi har det beste tilbudet av...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.07

Liten deltakelse i ”internett-skolevalg”

av Torkelsen, Jan H., 07.09.07

Frp fikk flest stemmer i skolevalget i Vest-Agder

Frp fikk med 21,6 prosent av stemmene størst oppslutning i skolevalget i Vest-Agder. Partiet hadde imidlertid en nedgang på 6,5 prosent siden valget i 2005 og var dermed det partiet som gikk mest...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.07

Skolevalgresultatene klare tirsdag kveld

De offisielle valgdagene for Skolevalg 2007 er 3. og 4. september, men med mulighet for skolene å avholde valget fra 28. august. I år har 86 prosent av skolene og hele 93 prosent av elevene i landet...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.07

Kun 18 prosent av sykehuslegene mener sykehusreformen har hatt positive effekter

En av to sykehusleger mener at sykehusreformen har hatt negative effekter for sykehusene. Sykehuslegene mener at reformen ikke har ført til bedre organisering, likeverdig tilbud eller bedre kvalitet....

av Torkelsen, Jan H., 06.09.07

Nå er det tid for å søke fylkeskommunale stipendier

Hvert år deler Vest-Agder fylkeskommune ut flere stipendier. Formålet med alle stipendene er å styrke kunstneres mulighet til kunstnerisk utvikling, bedre muligheten for å kunne leve som kunstner...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.07

Kom med forslag til priskandidater!

I løpet av høsten skal det avgjøres hvem som skal motta flere fylkeskommunale priser. I disse dager annonserer fylkeskommunen invitasjon til privatpersoner, kommuner, frivillige organisasjoner og...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.07

Tannhelsemelding med mye løskrutt

Stortingsmelding nr. 35, ” Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester” ble lagt fram like før sommerferien. På fylkestannlegemøte i Tromsø den 22. og 23. august...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.07

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder markerer tverrpolitisk enighet i valgkampen

Mens folk stort sett lever lenger, har man vært opptatt av å få lavere pensjonsalder.   Ettersom vi nå vet at tilførselen av ungdom, som skal bære vår norske fremtid blir sterkt redusert, er vi...

av Peersen, Tor, 05.09.07

Felles internasjonalt sekretariat for Agder-fylkene åpnet

Fra 1.september er det opprettet et felles internasjonalt sekretariat for Agder-fylkene. Sekretariatet vil i første omgang være bemannet med en medarbeider fra hver av de to fylkeskommunene. Formålet...

av admin, 04.09.07

Westermoen glad for Arendals ja til samarbeid om regionplan

Fylkesordfører Thore Westermoen er informert om at driftsstyret i Arendal torsdag i forrige uke takket ja til invitasjonen om å delta i arbeidet med en Regionplan for Agder i samarbeid med Aust- og...

av admin, 03.09.07

Flere Arendalspolitikere kritiske til regionplan for Agder

Da driftsstyret i Arendal før helgen diskuterte en invitasjon til kommunen om å delta i arbeidet med en Regionplan for Agder, i samarbeid med Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Kristiansand...

av admin, 03.09.07

Fylkesordføreren med å hylle høgskolerektor Jahr

-Et meget viktig mål for landsdelen er nådd – og vi står bare ved begynnelsen av et nytt og spennende kapittel i høgskolens historie – nå som Universitetet i Agder. Jeg er stolt av den regionale...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.07

Vest-Agder fylkeskommune vertskap for nasjonalt fagseminar

Seksjon for allmenn kultur i Vest-Agder fylkeskommune er vertskap for det årlige fagseminaret som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har for sine medarbeidere i fylkene, 20. og 21....

av Torkelsen, Jan H., 31.08.07

To vestegder til topps i NM for kjøttlærlinger

Norske forbrukere går en fristende fremtid i møte, skal vi dømme ut fra lærlingkonkurransen i norgesmesterskapet i kjøtt, som gikk av stabelen under matfestivalen i Ålesund i går. Sju lærlinger fra...

av Torkelsen, Jan H., 31.08.07

Mange fine naturlostilbud på søndag

Årets naturlosprogram fortsetter utover høsten med tilbud om flere forskjellige lærerike natur- og kulturvandringer i friluft. På vandringene blir en med en naturlos som ønsker å øke forståelsen for...

av Torkelsen, Jan H., 31.08.07

Museumstafetten til Sørlandets Kunstmuseum på søndag

Museumsstafetten er et samarbeid mellom museene i Agderfylkene. Søndag 2. september er det Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand som overtar stafettpinnen. De som legger veien til museet vil få med...

av admin, 30.08.07

Fylkesordføreren: -Attføringsbedriftene representerer god sosial politikk

-I kretser hvor jeg vanker taler vi ofte om arbeidets velsignelse. Uttrykket forteller at det å delta i arbeidslivet er viktig i forhold til livskvalitet og trivsel for hver enkelt av oss. Nå er det...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.07

Østein Sødal konstituert rektor på Eilert Sundt

Rektor Arvid Frøsland har dette skoleåret overtatt rektorstillingen på Lista videregående skole i Farsund etter at skolens tidligere rektor Asbjørn Godøy er gått av med pensjon. Frøsland har fått...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.07

To tredjedeler ønsker mindre rikspolitisk debatt i valgkampen

Kommunal Rapport presenterer i dag en oppsummering av en fersk meningsmåling TNS Gallup har foretatt for avisen. Den viser at svært mange velgere er misfornøyde med valgkampen. Målingen ble...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.07

Debattforumet med aktiv debatt frem til fylkestingsvalget

I Vest-Agder fylkeskommunes debattforum inviteres du til å diskutere med partier og representanter i tilknytning til fylkestingsvalget. Les partienes innlegg med kommentarer og svar som du finner på...

av admin, 29.08.07

Stor elevpågang på Lista

-Og så er vi i gang igjen. Mandag 20. august møtte de nye elevene på skolen. Klassene på første året er overfylte. Det var mange søkere til klassene på Lista videregående skole i år, særlig første...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.07

1,3 millioner kroner til to nye regionale utviklingsprosjekter på Sørlandet

Fylkesutvalget bevilget i dag samlet 1,3 millioner kroner til to nye regionale utviklingsprosjekter. Til prosjektet: ”VRI-Agder – Kunnskapsutvikling gjennom samhandling” ble det gitt et tilskudd på...

av admin, 28.08.07

Ønsker styrkede relasjoner mellom universitetet og offentlig sektor

Fylkesutvalget avga i dag en høringsuttalelse til en rapport fra Høgskole i Agder kalt ”Høgskolen i regionen”. I uttalelsen pekes det på at når Universitetet i Agder er etablert fra 1. september blir...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.07

Arne Rosenvold ny midlertidig rektor i Søgne

Arne Rosenvold tiltådte 23.august som ny rektor, midlertidig, ved Søgne videregående skole Han har vært rektor ved Kristiansand Katedralskole i 15 år, inntil skolen fra dette skoleåret ble slått...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.07

Ledige skoleplasser

Oversikt over ledige plasser i videregående skoler høsten 2007

av Holthe, Åse, 27.08.07

Øresund-Kattegat-Skagerak-programmet med ny nettside

Øresund Kattegat Skagerak-programmet omfatter det tidligere Øresundsprogram samt området Kattegat-Skagerak, som består av Hallands län, Västra Götalands län, Region Nordjylland, deler av Region...

av admin, 27.08.07

-Regionreformen er egentlig en demokratireform

av Torkelsen, Jan H., 27.08.07

KS åpen for bompenger til drift av kollektivtransport

KS støtter at bompenger kan brukes til drift av kollektivtransport. Det er Oslopakke 3, vedtatt i et bredt politisk forlik i Oslo og Akershus, som er opphav til saken. Før har det vært lov til å bruke...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.07

Krav om at velger må legitimere seg for å kunne avgi stemme

Fra statsråd Åslaug Haga har vi mottatt en henstilling sendt til alle fylkeskommuner og kommuner om å informere velgerne om legitimasjonskravet ved valghandlingen. Statsråden er opptatt av at alle med...

av Peersen, Tor, 27.08.07

Folketallet i Vest-Agder rundet 165 000 i sommer

I løpet av første halvår i år økte folketallet i Vest-Agder med 1057 innbyggere. Fylket hadde 164 759 innbyggere per 1. juli. Med en vekst på rundt 176 nye innbyggere i gjennomsnitt i måneden i løpet...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.07

Fylkesordføreren åpnet kunstutstilling i Holum i helgen

Det var mange mennesker til stede da fylkesordfører Thore Westermoen i helgen åpnet Edda Holmesland Snapruds utstilling i Eddas Låve i Holum i Mandal. Den kjente kunstneren har hatt eget atelier og...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.07

Husk oppmelding til privatisteksamen høsten 2007

Høstens privatisteksamener på videregående skoler arrangeres i november / desember 2007. Oppmelding foregår frem til 15. september. Privatister skal høsten 2007 melde seg opp via internett, adresse:...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.07

Skolestart på de fylkeskommunale skolene 20. august

Mandag 20. august er dagen da elever og lærere på fylkeskommunens videregående skoler sammen setter igang skoleåret 2007/2008. I Vest-Agder er det nå rundt 6300 elever og 1500 lærlinger som starter på...

av admin, 17.08.07

2000 flere får læreplass

av Torkelsen, Jan H., 17.08.07

Trygg Trafikk satser igjen på Barnas Trafikklubb

-I disse dager starter både skole- og barnehageåret. Svært mange foreldre er bekymret for trafikken i området der de bor og rundt skolen eller barnehagen. Det er viktig at foreldrene tar...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.07

Skolevalg på samtlige fylkeskommunale videregående skoler

I Vest-Agder har alle de videregående skolene som drives av Vest-Agder fylkeskommune meldt seg på skolevalget forut for det ordinære fylkestings og kommunestyrevalget. På landsplan har totalt 389...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.07

Farsund kommune sier stopp i flyplassaken

Den 25. juni kunne vi på denne siden fortelle at Farsund kommune ikke gir opp arbeidet med Lista Flyplass. I dag framgår av Farsuds Avis hjemmeside at kommunen gir opp arbeidet med å få flytrafikk i...

av Peersen, Tor, 16.08.07

Ber vegvesenet utrede broforbindelse til Hidra

I et notat fra Vegdirektoratet til Statens vegvesen blir det nå bedt om enda en utredning om bro som fastlandsforbindelse til Hidra, leser vi i Avisen Agder i Flekkefiord i dag

av Peersen, Tor, 15.08.07

Skjærgårdsparken i Lister-regionen åpnet av miljøverministeren

Miljøverndepartementet har foreløpig satset 10 millioner kroner til etablering av en ny skjærgårdspark på kysten av Lister i Lyngdal, Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord. Rundt 30 nye strandområder...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.07

Rogaland med ambassade i Oslo?

-Dersom Rogaland skal få sin rettmessige del av statlege pengar, må me driva meir effektiv lobbying i Oslo. Det kan skje best ved å ha eigne ambassadørar i hovudstaden, slik me har i Brussel. Det var...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.07

Flere reiser til og fra Sørlandet med tog

Stadig flere benytter tog for å reise mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger. I følge NRK-Sørlandet opplever NSB nå en kraftig vekst i antallet passasjerer på Sørlandsbanen og Arendalsbanen....

av Torkelsen, Jan H., 14.08.07

Fylkesordfører Westermoen: -Vågsbygdveien utsettes ikke!

Fylkesordfører Thore Westermoen imøtegår i et innlegg i Fædrelandsvennen i dag et førstesideoppslag i avisen på lørdag. I oppslaget tas det for gitt at overskridelsene i Listerpakken på 121 millioner...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.07

Havneprosjektet Port of Agder lagt på is

Det er nå klart at havneprosjektet Port of Agder skal legges på is. Ideen bak Port of Agder har vært å utvikle et interkommunalt samarbeid mellom havnene i Vest- Agder vest for Kristiansand. Tanken...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.07

Forhåndsstemmegivingen er i gang

Fredag startet forhåndsstemmegivningen til høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det er mulig å forhåndsstemme i hvilken som helst kommune. Forhåndsstemmegivningen varer til fredag 7. september....

av Torkelsen, Jan H., 13.08.07

Politisk fellesløft for å øke valgoppslutningen

Fylkesutvalget besluttet før ferien at det i forbindelse med fylkestingsvalget i september skal sendes ut en konvolutt med valgmateriell til alle husstandene i Vest-Agder. Fylkeskommunen og de...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.07

Ruteomlegging i Kristiansand fra 20. august

Fra 20. august vil en del av bussrutene i Kristiansands-området legges om for at enda flere skal få størst mulig nytte av bussen. Det vil komme enkelte helt nye ruter, mens andre ruter vil kjøre nye...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.07

Andre inntaket til videregående opplæring er klart

I går fikk vel 400 søkere tilbud om skoleplass i andre inntaksrunde til videregående opplæring i Vest-Agder. Søkerne kan ved å gå inn på nettstedet www.vigo.no se hvilket skoletilbud og/eller...

av Torkelsen, Jan H., 09.08.07

Nye elektroniske muligheter presser seg frem for valggjennomføring

-Elektronisk valg i 2011 er realistisk. Det er et viktig mål for regjeringen. Hvor omfattende det vil bli i første omgang er uklart, men det vil være naturlig å starte med forhåndsstemming. Jeg tviler...

av admin, 09.08.07

Dronningen takker fylkeskommunen for lunsj og opplevelser

Dronning Sonja takker i et skriv til fylkesordfører Thore Westermoen Vest-Agder fylkeskommune for en hyggelig lunsj på Den blå havfrue i Lindesnes som var fylkeskommunens gave til henne i forbindelse...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.07

Stem på nett i 2011

Det kan bli mulig å stemme fra hjemme-PC ved valget i 2011, dersom regjeringen får det som den vil, går det fram av Kommunal Rapport i dag.

av Peersen, Tor, 08.08.07

Gledelig nyhet

Kristiansand Dyrepark har besluttet å gi et eksemplar av jubileumsboka "40 dyrebare år, historien om dyreparken" til hvert av bibliotekene i begge Agderfylkene. Det vil si at 270 bøker sendes ut til...

av admin, 08.08.07

Flest 50-åringer på fylkesvalglistene

av Torkelsen, Jan H., 08.08.07

Nytt justert og utvidet forslag om regionenes oppgaver

Regjeringen skal etter planen sende ut et høringsnotat om de nye regionenes oppgaver i månedsskiftet september/oktober. - Det vil inneholde et justert og utvidet forslag til oppgavefordeling, sammen...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.07

Økt innsats for å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne

Det gjøres mye bra og mange statlige virksomheter har ansatt medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Men vi må gjøre mer. For selv om vi ser noen positive resultater, går det for smått.

av Peersen, Tor, 08.08.07

Miljøverndepartementet opprettholder strenge vilkår for leteboring utenfor Farsund

Miljøverndepartementet har foretatt en samlet vurdering av klagen på SFTs tillatelse i forbindelse med leteboring ved Loshavn utenfor Farsund. Vedtaket opprettholdes, men med skjerpede krav til...

av Peersen, Tor, 07.08.07

Vest-Agder på bredbåndstoppen i Norge

Ved utgangen av 2006 var det registrert 64,2 prosent private bredbåndsabonnementer per 100 husholdninger i Vest-Agder. Det er det høyeste antallet i landet. For landet som helhet var det 55,7 private...

av Torkelsen, Jan H., 07.08.07

Omfattende nasjonal informasjonskampanje om høstens valg

Kommunal- og regionaldepartementet lanserte i dag en informasjonskampanje for kommunestyre- og fylkestingsvalget. Gjennom bruk av TV, kino, Internett, brosjyre og sms skal velgerne informeres om når,...

av admin, 07.08.07

Nytt innspill om fastlandsforbindelsen til Hidra

Vegdirektoratet ber i notat til Statens vegvesen om enda en utredning om bro som fastlandsforbindelse til øya Hidra i Flekkefjord. I følge avisen Agder er Hidra Landfast-tilhengerne, som har arbeidet...

av Torkelsen, Jan H., 07.08.07

Stor ny skjærgårdspark i vestfylket åpnes 14. august

Den 14. august er en ny viktig dag for friluftsinteresserte, turister og miljøvernforkjempere. Da åpnes den nye skjærgårdsparken i Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund. Dermed er det etablert en...

av admin, 06.08.07

Hvem får den nasjonale frivillighetsprisen 2007?

– Du kommer med forslag til kandidater.     I fjor gikk prisen til omvisergruppa på Stiftelsen Arkivet i Vest-Agder. Hvert fylke nominerer en kandidat blant alle forslaga som publikum sender...

av admin, 06.08.07

Nå kan du igjen utforde fylkespolitikerne til debatt

I dag er debattforumet på fylkeskommunens nettside åpnet igjen etter å ha hatt en feriepause. Alle de tretten partiene som stiller lister til fylkestingsvalget deltar i debatten. Hvert parti har hatt...

av Torkelsen, Jan H., 02.08.07

Ny kulturlov fra 1. august

Fra 1. august trådte en ny kulturlov i kraft. En vesentlig hensikt med loven å gi kultursektoren ytterligere tyngde og status som offentlig ansvarsområde. Kulturloven ble også vedtatt med et bredt...

av Torkelsen, Jan H., 02.08.07

Ingen kommuner i Vest-Agder under statlig økonomikontroll

1. januar 2001 etablerte staten ROBEK. Det er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak...

av Torkelsen, Jan H., 02.08.07

Vest-Agder på landstoppen i foretaksetableringer

av Torkelsen, Jan H., 01.08.07

Offentlige innkjøp: Energieffektivitet blir plikt

Alle offentleg innkjøp av kontorutstyr skal følge strenge krav om energieffektivitet, leser vi på hjemmesiden til Kommunenes Sentralforbund. Med en ny EU-forordning blir energieffektivitet for første...

av Peersen, Tor, 01.08.07

Rundt halve fylkestinget blir nytt etter valget i september

En gjennomgang av de godkjente valglistene til de 13 partiene som stiller lister ved fylkestingsvalget 10. september viser at det blir mange representanter som går ut. Dersom valgresultatet fra sist...

av Torkelsen, Jan H., 01.08.07

Kommunalministeren vil ikke senke stemmerettsalderen

Kommunalminister Åslaug Haga sier nei til et forslag fra blant annet barneombud Reidar Hjermann om å gi 16-åringer stemmerett ved lokalvalget i 2011. Han har, i følge avisen Agder, sammen med...

av admin, 31.07.07

Vekst i skatteinngangen i Vest-Agder til og med juni

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at fylkeskommunenes og kommunenes skatter ved utgangen av juni 2007 har kommet opp i 58.945 milliarder kr. Dette er en økning med 4,0 prosent mer enn skattenivået...

av Torkelsen, Jan H., 31.07.07

Fylkeskommunene sentrale innen fremtidens tannhelsetjenester

Regjeringen vil styrke fylkeskommunen som forvaltningsnivå for tannhelsetjenesten. Dette skal skje gjennom blant annet å tillegge et følge med-ansvar for hele befolkningen når det gjelder tannhelse-...

av Torkelsen, Jan H., 30.07.07

Farsund kommune gir ikke opp Lista Flyplass

Av Farsunds Avis fremgår i dag at formannskapet i kommunen enstemmig har bevilget en million kroner for å holde flyplassen operativ for en periode av inntil ett år. Det er en forutsetning for...

av admin, 25.07.07

Regnet faller i tråd med rekordene. Sørlandsbadet regner med gjest nr 100.000 allerede torsdag, fremgår det av Stvanger Aftenblads webside i dag

Da Sørlandsbadet åpnet dørene 1. februar i år, hadde vi som mål å nå 90.000 besøkende i løpet av hele året. Nå har vi passert 98.000 besøkende, og allerede torsdag regner vi med å få gjest nummer...

av admin, 24.07.07

Om reklame og bærbar PC i skolen

Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Av Kunnskapsdepartementets hjemmeside fremgår at dette innebærer lovregulering av reklame i skolen og innføring av ansvar for...

av Peersen, Tor, 18.07.07

Fylkesordførerens innlegg på dagens folkemøte om trafikk og trafikkofre - veien og livet

Mange som er opptatt av trafikksikkerhet og ikke minst pårørende av trafikkdrepte var invitert til saklig dialog mellom pårørende, fagpersoner og politikere om hvordan hindre flest...

av Peersen, Tor, 17.07.07

Vil gjøre leverandør og innkjøper bedre

av Peersen, Tor, 16.07.07

63 uteksaminerte hjelpepleiere over hele landet!

I samarbeid med Studiesenteret.no har vi avsluttet hjelpepleierkurset basert på videooverførte forelesninger og veiledning på nett. Fire lærere, Britt, Arnhild, Siri og Elizabeth, reiste til...

av Skiftun, Åse Paulsen, 05.07.07

Opplev Agder på natur- og kulturvandringer med naturlos

På forsommeren mottok samtlige husstander i Vest-Agder og grensekommunene: Iveland, Birkenes, Lillesand og Evje og Hornnes i Aust-Agder en Naturlos-brosjyre. Den inneholder invitasjon til mange...

av Torkelsen, Jan H., 29.06.07

Lindesnes – Vest-Agders tusenårssted – en opplevelse uansett vær

Norges sydligste attraksjon er Lindesnes fyrmuseum, tusenårstedet, etatsmuseet, fyranlegget og et serviceopplegg rundt det hele. Det gjør det hele til et av Norges mest besøkte turistmål - en...

av admin, 29.06.07

Spesialbillett på bussene for turistene i sommer

Stadig iverksettes det positive tiltak for at tilreisende til Sørlandets hovedstad skal ha det komfortabelt og hyggelig. I år er det lansert en ny slik turistvennlig sak. I sommer kan turistene...

av admin, 29.06.07

500 ledige læreplasser på Sørlandet

500 læreplasser i næringslivet på Sørlandet mangler kvalifiserte søkere. Det er skrikende behov for flere lærlinger i industri, byggenæring og serviceyrker. -Vi har aldri tidligere opplevd så stor...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.07

Spennende friluftsmuseum som viser mye av Vest-Agder

Vest-Agder-museet Kristiansand, som inntil nylig het Vest-Agder Fylkesmuseum ble stiftet i 1903. Det er et friluftsmuseum med rundt 40 antikvariske bygninger i parkmessige omgivelser. Museet består av...

av admin, 28.06.07

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter har sommeråpent hver søndag

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Vågsbygd i Kristiansand er et interessant og spennende sted med maritimt sus. Senteret besøkes hvert år av mange som vil oppleve og få innblikk i...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.07

Setesdalsbanen – mulighet for en spesiell opplevelse

Setesdalsbanen er en smalsporet museumsjernbane som går på en åtte kilometer lang, vill og naturskjønn strekning mellom Grovane og Røyknes stasjoner i Vennesla kommune. Banen ble åpnet i 1896 mellom...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.07

Midler til flere friluftsområder i Vest-Agder

Regjeringen vil i år bruke 76 millioner kroner på å sikre friluftsområder for allmennheten. -Vi har prioritert tiltak som bedrer den faktiske situasjonen for friluftsliv og rekreasjon på viktige og...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.07

Kollektivtransporten er en viktig byggestein i velferdspolitikken

-Kollektivtransporten er en viktig byggestein i velferdspolitikken, sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete da hun i dag åpnet et seminar om kollektivtransport i distriktene. 60 deltakere fra...

av admin, 26.06.07

MMM-prosjektet i Kristiansand – nytt samarbeidstiltak

Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har inngått et samarbeid om å forebygge bortvalg i grunnopplæringen. Prosjektet har som formål å følge opp elevene og samtidig forbedre rutiner og...

av Wilkensen, Rune A., 26.06.07

Besøksgruveprosjektet på Knaben nærmer seg realisering

Kvinesdal kommunestyre vedtok i sist møte enstemmig at kommunen vil stå som utbygger av det første byggetrinnet for en besøksgruve i det gamle gruvesamfunnet Knaben. Vest-Agder fylkeskommune vil delta...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.07

Nullvisjonsprosjektet utvides i Listerrregionen

Fylkeskommunen har nå i flere år satset på nullvisjonsprosjekter sammen med andre partnere rundt i Vest-Agder. Målet er null drepte og null varig skadde i trafikken. Et av prosjektene som har omfattet...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.07

Bekymret over manglende muligheter til å opprettholde veistandarden i fylket

I Vest-Agder er situasjonen nå slik at en fortsatt ikke er i nærheten av å ha mulighet for å bevare de verdier som er satset på veier i fylket. Det er flere områder som fortsatt forvitrer. Verst er...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.07

Øker sikkerheten for myke trafikanter på Bortelid

Bortelid i Åseral kommune er pekt ut som regionalt friluftsområde i Vest-Agder. Det foregår og planlegges en rivende utvikling på stedet. Nye leiligheter og hytter bygges ut i et stort tempo....

av Torkelsen, Jan H., 25.06.07

MMM-prosjektet i Kristiansand

Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har inngått et samarbeid om å forebygge bortvalg i grunnopplæringen. Prosjektet har som formål å følge opp elevene og samtidig forbedre rutiner og...

av Wilkensen, Rune André, 22.06.07

Enda et viktig skritt videre for Hidra Landfast

Reguleringsplanen for Hidra Landfast-prosjektet er nå ferdig behandlet. Mandag kunne ordfører Sigmund Kroslid i Flekkefjord sende planen til Statens Vegvesen som har lovet å stå på for å få saken til...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.07

Agder først ut med bredbånd til alle

av Torkelsen, Jan H., 22.06.07

Vestfold fylkesting vil beholde Vestfold som forsterket fylkeskommune

Vestfold bør ikke gå med i noen større region, mener et knepent flertall i fylkestinget i Vestfold, i følge Tønsbergs Blad. Bak flertallsvedtaket står en allianse av Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.07

Klart for etablering av Vest-Agder-museet på Odderøya

Fylkestinget åpnet i sist møte for etablering av Vest-Agder-museet IKS på Odderøya. Bakgrunnen for dette er at Kristiansand kommune i forbindelse med en reguleringssak ønsker å tilrettelegge for...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.07

Fylkestinget sier nei til flere lånefinansierte prosjekter

Fylkestinget vedtok tirsdag at fylkeskommunen ikke skal igangsette flere lånefinansierte prosjekter enn de som er politisk vedtatt før gjeldsbyrden er redusert betraktelig. Det overskuddet som det er...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.07

Sørlandsbadet i Lyngdal er allerede en kjempesuksess

Styreleder Gaute Ubostad er svært tilfreds med måten publikum har tatt imot det nye Sørlandsbadet i Lyngdal på. Allerede etter at badet kun har vært i drift i fire og en halv måned har det vært vel 74...

av admin, 20.06.07

Forslag om gratis buss i Kristiansands-regionen oversendt til nytt kollektivtrafikkselskap

Fylkestingsrepresentant Roar Fjellvang fra KRF ba i en interpellasjon i fylkestinget i dag om tilslutning til at regjeringen skal utfordres til å satse på et hundre dagers prøveprosjekt med gratis...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.07

Agder-fylkene må inngå i samme region

Fylkestinget besluttet i dag at Agder-fylkene bør inngår i samme region når landet fra 2010 skal inndeles i regioner. Fylkestinget åpner også for at en eventuelt større region kan både strekke seg...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.07

Ja fra fylkestinget til ny bompengerunde i Kristiansand

Fylkestinget besluttet i går å be Statens vegvesen søke sentrale myndigheter om en ny bompengerunde i Kristiansand. Fylkestinget vil at en såkalt ”Samferdselspakke for Kristiansandsregionen - fase...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.07

Det kan gå mot et redusert overskudd i år

Fylkestinget behandlet i dag en økonomisk rapport for Vest-Agder fylkeskommune basert på utviklingen etter årets fire første måneder. På grunnlag av resultater så langt i året samt varsler og...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.07

Fjoråret endte med 83,7 millioner kroner i pluss for fylkeskommunen

Fylkestinget ble i går forelagt årsberetningen for 2006 for fylkeskommunen. Det er svært positive tall fylkesrådmann Tine Sundtoft kan presentere. Vest-Agder fylkeskommunes driftsregnskap for 2006...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.07

Telemark fylkesting vil ha Buskerud -Telemark - Vestfold som ny region

Flertallet i Telemark fylkesting mener at Telemark, Vestfold og Buskerud bør være en region fra 2010.  Vedtaket som ble fattet torsdag i forrige uke fikk stemmene til Høyre, Arbeiderpartiet, Kristelig...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.07

Stadig flere lærlinger

Det blir stadig flere lærlinger i videregående opplæring, skriver Statistisk sentralbyrå i en fersk statistikk. Fra høsten 2005 til 2006 steg antall lærlinger med ti prosent. Til sammen 224 200 elever...

av admin, 18.06.07

Nye Haukeli-tunneler bes prioritert i ny Nasjonal Transportplan

I forbindelse med arbeidet som pågår med Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 ber Vest- Agder fylkeskommune Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet gi høy prioritet til omtalen av de...

av admin, 15.06.07

Vest-Agder museet til Odderøya

av Peersen, Tor, 14.06.07

Ros til samfunnsdelen av kommuneplanforslaget til Lindesnes kommune

Lindesnes kommune legger nå frem samfunnsdelen av kommuneplanen for perioden 2007-2018 til høring før vedtak i kommunestyret. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet fylkeskommunens...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.07

Austegdene åpner for en storregion

Da fylkestinget i Aust-Agder i går drøftet regionreformen gikk et flertall inn for en storregion som i tillegg til Agder-fylkene består av Telemark og Vestfold. Et mindretall i fylkestinget ville åpne...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.07

Samferdselspolitikerne oppfordrer til nasjonalt grep for økt sikkerhet på sjøen

Representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ser med bekymring på den utviklingen det har vært på sjøen de siste årene når det gjelder sikkerhet for fritidsbåter. De...

av admin, 13.06.07

Nei til bompenger til drift av kollektivtrafikk

Bruk av bompenger til drift av kollektivtransport har vært et diskusjonstema i flere år. Det har vært hevdet at dersom en ikke får styrket driftssiden vil det være vanskelig å etablere et...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.07

Innsigelser til kommuneplanforslag for Lindesnes

Lindesnes kommune har nå lagt ut kommuneplanens arealdel for 2007 – 2018 til offentlig ettersyn. Det legges ikke opp til større endringer når det gjelder arealbruken i kommunen i årene som kommer. Da...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.07

Vest- Agder fylkeskommune anbefaler at forslag til endringer i veilovens §27 om bruk av bompenger til tiltak for drift av kollektivtrafikk blir vedtatt.

Fylkesrådmannen inviterer hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø til å treffe vedtak om bruk av bompenger til tiltak for drift av kollektivtrafikk. Forslaget fremmes som et høringssvar for...

av Peersen, Tor, 13.06.07

Kulturloven vedtatt i Odelstinget

av Torkelsen, Jan H., 13.06.07

www.styrevervregisteret.no er åpent

I går ble www.styrevervregisteret.no i regi av KS åpnet. Her kan kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide bedrifter registrere verv og økonomiske interesser til politikere, styremedlemmer og ledere...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.07

Fylkesordføreren åpnet spennende fotoutstilling i Flekkefjord

Fylkesordfører Thore Westermoen roste i går Flekkefjord kulturskole da han åpnet utstillingen Les Funambules (Linedansere) som et ledd i en pågående ”Smaaby 07 festival”. -Skolen har et omfattende...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.07

Avventer ny fylkesmannsansettelse i Aust-Agder

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har nå besluttet å avvente Stortingets behandling av regionreformen våren 2008 før stillingen som ny fylkesmann lyses ut der det er aktuelt. Det har...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.07

Gratis læremidler til utlåns

Alle elever på annet trinn i videregående skal få gratis læremidler fra neste skoleår. Ordningen, som er vedtatt av Regjeringen, utvides deretter med tredje trinn for skoleåret 2008/2009 og med første...

av admin, 12.06.07

Sikkerhet på sjøen for fritidsbåter

Fylkesrådmannen tar initiativ for å styrke sikkerheten. Hun legger saken fram for hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø den 13. juni og tilrår følgende vedtak:   NSM-utvalget ser med...

av Peersen, Tor, 12.06.07

Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Vest-Agder fylkeskommune

I 1991 vedtok fylkestinget ”Etiske regler for Vest-Agder fylkeskommune".  Nå behandler de politiske organene i fylkeskommunen nye retningslinjer som til forskjell fra det gamle regelverket er litt...

av admin, 11.06.07

Fylkeskommunen med å styrke Flekkefjord Produkter AS økonomisk

Vest-Agder fylkeskommune skal kjøpe aksjer for inntil 42.000 kroner og yte et ansvarlig lån på inntil 258.000 kroner til Flekkefjord Produkter AS. Fylkesutvalget besluttet dette i forrige uke og...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.07

Deltar i nytt program for å fremme forskning og innovasjon

Fylkesutvalget fattet i sist møte en prinsippavgjørelse om at Vest-Agder Fylkeskommune vil delta i VRI programmet. VRI er en forkortelse for virkemidler for regional forskning og utredning og...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.07

Fylkeskommunen med å betale utvikling av Knaben

Fylkesutvalget bevilget i et møte denne uken 850.000 kroner til utvikling av det gamle gruvesamfunnet på Knaben øverst i fjellheimen i Kvinesdal kommune. 750.000 kroner av midlene ytes som tilskudd...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.07

Hægebostad kommune tilbys bistand til kommuneplanlegging

Hægebostad kommune vil igangsette arbeid med en kommunedelplan for Eiken, Skeie, Kvåle og Grostøl. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ser positivt på initiativet. Hensikten med planen er å...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.07

Fylkeskommunen må ta en ledende rolle i folkehelsearbeidet

Fylkestinget etablerte i 1997 Vest-Agder råd for folkehelse. Siden den gangen har fylkeskommunen drevet et omfattende folkehelsearbeid gjennom partnerskapet Folkehelse i Agder og i egen regi. I et...

av admin, 08.06.07

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner oppretter felles internasjonalt sekretariat

Det skal opprettes et felles internasjonalt sekretariat for Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner fra 1.september i år. Formålet med sekretariatet er å samordne fylkeskommunenes internasjonale virksomhet...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.07

Fylkeskommunen med å etablere Innkjøpsakademiet

Foreningen Sydspissen med IKON Forum arbeider for å etablere Innkjøpsakademiet, et studietilbud innen innkjøp for næringslivet på Agder. Innkjøpsakademiet skal være et samarbeid med Høgskolen i Agder...

av admin, 07.06.07

Alle må vise legitimasjon ved valget

Stortinget har vedtatt endringer i valgloven. Den viktigste endringen er at velgere som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Alle må derfor ta med legitimasjon når de skal stemme, både...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.07

Fylkesordføreren i Hordaland tror på fremsynet til de nyvalgte fylkespolitikerne

Hordalendingene står nå alene igjen med drømmen om en vestlandsregion med Bergen som den naturlige hovedstaden. Tanken om en vestlandsregion smuldrer opp ettersom det nå ser ut til at verken Rogaland...

av admin, 07.06.07

Viktig nasjonal konferanse for funksjonshemmedes interesser

I dag ble en bredt anlagt nasjonal konferanse for ledere og sekretærer for fylkeskommunenes råd for funksjonshemmede avsluttet i Kristiansand. Vest-Agder fylkeskommunes råd for funksjonshemmede ved...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.07

Funksjonshemmet: -Vest-Agder fylkeskommunes måte å ta ansvar på skaper tillit

Samferdselssjef Leif Storsve i Vest-Agder fylkeskommune orienterte i dag deltakerne på en nasjonal konferanse for ledere og sekretærer i fylkeskommunale råd for funksjonshemmede om...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.07

Fylkeskommunen en drivkraft for næringsutvikling i Flekkefjord

Da den fylkeskommunale videregående skolevirksomheten i Flekkefjord ble samlet i moderniserte lokaler på Uenes ble de gamle undervisningslokalene på Trellebakken frigjort. Kort tid etter i 2000...

av admin, 05.06.07

Fylkesutvalget imot forsert utbygging av Sørlandsparken

Kristiansand kommune har lagt en ny konsekvensutredning for utvikling av Sørlandsparken ved Kristiansand til offentlig ettersyn. Da det er stor etterspørsel etter næringsarealer legges det nå opp til...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.07

Nytt kollektivtrafikkselskap under etablering?

Fylkesutvalget støttet i dag enstemmig et forslag om at det opprettes et nytt aksjeselskap innen kollektivtrafikk med kontor i Kristiansand. Det er Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune som...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.07

Bidrar til å bedre tilgjengelighet for alle

Fylkesmannen i Vest-Agder har tatt initiativ til utvikling av en strategi for arbeidet med universell utforming i fylket i samarbeid med fylkeskommunen og Fylkesrådet for funksjonshemmede....

av Torkelsen, Jan H., 05.06.07

Fylkesutvalget : Agderfylkene må inngå i samme region

Fylkesutvalget går inn for å inndele Norge etter den såkalte regionmodellen som det beste gitte alternativet for å delegere oppgaver fra statlig nivå til folkevalgte regioner. Fylkesutvalget...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.07

Vil styrke dialogen mellom ungdom og politiske partier

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune vil være med å videreføre arbeidet med prosjektet ”Ung Agenda”. Fylkeskommunen vil sammen med KS Agder og Aust-Agder fylkeskommune dele på...

av admin, 05.06.07

Spleiselag for å finansiere gang og sykkelvei på Bortelid

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø går inn for at Vest- Agder fylkeskommune skal bidra med vel 2,3 millioner kroner i et spleiselag med Åseral kommune og lokalt næringsliv for å bygge...

av admin, 05.06.07

Ny sørlandsk undersøkelse om likestilling i kommune- og fylkesplaner

Agderforskning har på oppdrag fra KS Agder gjennomført en kartlegging av agderkommunenes likestillingsarbeid. Alle kommunene og begge fylkeskommunene i regionen fikk spørsmål om likestilling er omtalt...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.07

Fylkeskommunalt initiativ til økt sikkerhet for fritidsbåter

Fra mange hold er det uttrykt bekymring over den utviklingen det har vært på sjøen de siste årene når det gjelder sikkerhet for fritidsbåter. Regionalsjef Kjell Abildsnes i fylkeskommunen følger nå...

av admin, 04.06.07

Sirdalspolitikerne vil ha Agder og Rogaland som en region

-Det vesentlige punktet er det som sier noe om størrelse og oppgaver for fremtidige regioner, bemerket ordfører Thor Jørgen Tjørhom, da formannskapet i Sirdal før helgen skulle uttale seg om...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.07

Venstre vil ha regionalt styrte sykehus

Venstre i Aust- og Vest-Agder har i år laget ett felles valgprogram. I programmet tar partiet opp spørsmålet om debatten om lokaldemokratiet. Venstre ønsker tre forvaltningsnivåer i Norge: kommune,...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.07

Kvadraturen skolesenter og Sørlandets Maritime videregående skole samarbeider

Hovedutvalg for kultur og utdanning godkjente i sist møte en samarbeidsavtale mellom Kvadraturen skolesenter og Sørlandets Maritime videregående skole. Kvadraturen skolesenter vil gjennom avtalen...

av admin, 04.06.07

Sørlandets lureste ungdommer inntar HiA

Man skal være litt lur for å bli ingeniør hevdes det. Lure er garantert Thor Martin Flørenes (17) og Joackim Leifsen (17). De to tar Teknisk Allmennfag på Kvadraturen Skolesenter i Kristiansand. Det...

av Skagestad, Fred, 04.06.07

Fylkeskommunen utbedrer bro ved Haddeland i Mandal

Gårdbruker Roar Helleren i Mandal har kontaktet Vest-Agder fylkeskommune og påpekt at en bro på fylkesvei 220 ved et gammelt skolehus på Haddeland er så smal at den hindrer moderne skogsdrift....

av Torkelsen, Jan H., 04.06.07

Vil ha fylkeskommunen med på sjøfartsmuseum i Farsund

Det er gått lang tid siden Farsund kommunes administrasjon signaliserte at det måtte nedsettes en "hurtigarbeidende komité" til å jobbe med planer for et nytt sjøfartsmuseum i Tollboden. Nå etterlyser...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.07

Åpner for etablering av Vest-Agder-museet på Odderøya

I forbindelse med en reguleringssak for Odderøya, ønsker Kristiansand kommune å tilrettelegge for etableringen av Vest-Agder-museet IKS, sammen med Quartfestivalen som knutepunktsinstitusjon og Kilden...

av Torkelsen, Jan H., 01.06.07

Westermoen etterlyser energikraftavklaringer fra regjeringen

-Spørsmålet er hvordan vi kan bevare og utvikle vår industri og samtidig forbedre miljøet, ikke om norsk industri skal nedbygges eller utflagges. Hovedutfordringen er hvordan vi kan utvikle mer...

av admin, 01.06.07

Skolebyggeriet på Tangen i rute

-Vi er i rute med byggingen av en nye Tangen videregående skole, sa prosjektleder Kristian Dølvik fra firmaet PTL da han i dag orienterte fylkeskommunens skolepolitikere om fremdriften for prosjektet....

av Torkelsen, Jan H., 31.05.07

Samarbeid med friskolene om søknader og inntak

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag at fylkeskommunen skal tilby friskolene å videreføre felles innsøkning og utvidelse av ordningen til også å omfatte inntaket av elever til...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.07

Fylkeskommunen vil bidra i kulturbyggprosjektet i Mandal

Hovedutvalg for kultur og utdanning anbefalte i dag enstemmig at det opprettes en kulturbyggkomite i Mandal til å lede det videre arbeidet med prosjektering av et kulturhus. Fylkeskommunen ønsker å...

av admin, 31.05.07

To nye stipend og en ny pris

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune fra i år skal utdele to nye stipend og en ny pris. I tillegg økes de eksisterende fire kunstnerstipendene og...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.07

Tippemidler til 23 idrettsanlegg i Vest-Agder

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag hvilke idrettsanlegg i Vest-Agder som skal motta tippemidler. Det er til denne utdelingen innkommet 85 søknader med en samlet søknadssum på...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.07

Tippemidler til 21 nærmiljøanlegg i Vest-Agder

Hovedutvalg for kultur og utdanning fordelte i dag 3 497 000 kroner av årets tippemidler til 21 nærmiljøanlegg i Vest-Agder. Totalt var det innkommet 42 søknader med en samlet søknadssum på 7 001 000...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.07

Anmoder Kristiansand kommune å droppe plan for ”Retailparken” i Sørlandsparken

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø vil at fylkeskommunen skal anmode Kristiansand kommune om å ikke vedta en ny reguleringsplan for deler av Sørlandsparken. Det er de nordøstlige delene av...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.07

Flertall for ny bompengerunde i Kristiansand

Flertallet av representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i dag inn for at fylkestinget i junimøtet skal be Statens vegvesen søke sentrale myndigheter om en ny bompengerunde i...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.07

Løsning for kostnadsøkninger på riksveiutbedringer i Lindesnesregionen

I handlingsprogrammet for tiltak på riksveiprosjekter i Vest-Agder ligger det inne tre anlegg i Audnedal og Lindesnes kommuner frem til 2009. Alle ligger langs riksvei 460 som går fra Lindesnes til...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.07

Fylkespolitikerne bekymret for manglende muligheter til veidrift og vedlikehold

Samferdselspolitikerne i fylkeskommunen uttalte seg i dag meget bekymret for den nedbygging av veikapitalen som skjer på riksveiene utover stamveiene. De anbefaler at den oppstart regjeringen har...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.07

Aksepterer ikke mer forskyving på oppgradering av E39 i Lindesnes

E39 strekningen mellom Vigeland og Osestad i Lindesnes kommune er en av de verste stamveistrekningene i Syd-Norge.  Parsellen har vært inne i handlingsprogrammet for Nasjonal Transportplan flere...

av Macdonald, Cheryl, 30.05.07

Fylkesrådmannen varsler redusert overskudd i år

Fylkesrådmann Tine Sundtoft presenterer i disse dager en økonomisk rapport for Vest-Agder fylkeskommune basert på utviklingen etter årets fire første måneder. På grunnlag av resultater så langt i året...

av admin, 30.05.07

Bred politisk enighet om ny privatskolelov

av Torkelsen, Jan H., 29.05.07

Etablerer program for skolebibliotekene

Kunnskapsminister Øystein Djupedal vil etablere et program for skolebibliotekutvikling. – Vi vil sette skolebibliotekene i stand til å utnytte sitt pedagogiske potensial, sier Djupedal i en...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.07

Følg Tangen-utbyggingen på webkamera

av Torkelsen, Jan H., 29.05.07

Stor mangel på arbeidere i fylket

av Torkelsen, Jan H., 29.05.07

AP på Agder åpner for Skagerakregionen

Telemark AP lanserte tidligere i vår ideen om en såkalt Skagerakregion. Den nye regionen omfatter Agder-fylkene, Telemark og Vestfold. I går kveld avholdt Arbeiderpartiet representantskapsmøter både...

av Torkelsen, Jan H., 25.05.07

KS: Kommuner og fylkeskommuner tar ansvar for klimaet

Landsstyret i KS vil at kommuner og fylkeskommuner setter sine egne klimamål, og at regjeringen legger opp til nye investeringstilskudd til infrastruktur som fremskynder miljø- og klimasatsing....

av Torkelsen, Jan H., 25.05.07

Søgnerådmann vil ha ny tannhelseklinikk på Tangvall

-Vi tror at den offentlige tannhelsetjenesten for Søgne og Songdalen vil finne den mest funksjonelle og rasjonelle lokalisering i rådhuset på Tangvall. Vi planlegger med dette for øye og håper på et...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.07

Flere innspill til regjeringen fra Fylkeseldrerådenes landskonferanse

-På tross av flere regjeringers ønsker om en bedre eldreomsorg og forsikringer om en bedre kvalitet og flere sykehjemsplasser, er situasjonen lite endret i mange kommuner de siste årene. Vi har derfor...

av admin, 23.05.07

Bli ingeniør på HiA på tre år med fagbrev i elektrofag

Høgskolen i Agder åpner nå opp for nye y-veier på elektrolinjen. Har du fagbrev i elektrofag? Da har du mulighet for å bli ingeniør i Grimstad på tre år. Gjennom dette studietilbudet kan du i tillegg...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.07

Det offentlige merker det stramme arbeidsmarkedet

av Torkelsen, Jan H., 23.05.07

Veiforbindelsen mellom Sirdal og Setesdal åpnet

av Torkelsen, Jan H., 22.05.07

Svært stor interesse for Global Future

Over 80 personer har sendt inn søknad til Global Future, men bare 30 personer får delta i prosjektet, melder Sørnett.  -Vi er veldig fornøyd med at så mange søkte, og det er flere som er godt...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.07

Fylkeskommunenes kostnader til bærbare pc-er må dekkes, krever KS

Stortinget har nå fått til behandling endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Disse omfatter blant annet innføring av ordning med gratis læremidler i videregående opplæring fra høsten 2007, KS...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.07

Noregs Mållag krever nynorske lærebøker til skolestart

Elever med nynorsk som hovedmål skal, i følge Opplæringsloven, få lærebøker og læremidler til samme tid og pris som bokmålselever. I fjor høst fikk imidlertid ikke nynorskelevene rundt i landet de...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.07

Etableringsmuligheter i fokus på EVA-senterets dag

Torsdag 24. mai markerer EVA-senteret i Kristiansand at det har vært i drift i 15 år. Fra kl. 11.00 til 18.00 holdes det åpent hus. Med vafler og kaffe feires det at rundt 7000 personer har vært innom...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.07

God skattevekst for fylkeskommunene

av Torkelsen, Jan H., 21.05.07

Fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane anbefaler Vestlandsregion

Fylkestinget i Sogn og Fjordane skal 13. juni behandle regionreformen. Fylkesrådmann Jan Øhlckers innstiller på at fremtidige regioner bør organiseres etter landsdelsmodellen. Vestlandsregionen bør gå...

av admin, 21.05.07

Regionadministrasjon til Lillesand?

I fem år har O.T.Tønnevold konsernet i Grimstad  jobbet med planer om at et område mellom gamle og nye E18 på Kjerlingland ved Lillesand kan bli et av de store handels- og næringsområdene i...

av admin, 21.05.07

Store forskjeller i økonomiske bidrag

Det legges nå fram for NSM-utvalget en rapport om bykommunenes økonomiske bidrag til kollektivtrafikken i Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger.

av admin, 20.05.07

Agder Naturmuseums direktør fortviler

Agder Naturmuseums utbyggingsplaner legges nå definitivt på is. De rød-grønnes reviderte budsjett var begredelige saker, sier direktør Ovin Odø. Han bekrefter overfor Sørnett at Agder Naturmuseum i...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.07

Lund kommune vil ha stor sør-vestregion

Ordfører Kjell Erfjord (KrF) i Rogalands-kommunen Lund, som grenser til Vest-Agder, uttrykker overfor avisen Agder at han er meget skuffet over regjeringens regionmelding. Han mener det bør overføres...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.07

Nominasjoner til Drømmestipendet fra UKM systemet 2007

For første gang kan fylkesarrangører nominere kandidater til stipend fra Norsk Tipping. Det er 1 million kroner som skal deles ut til kandidater nominert gjennom kulturskoler og ungdommens...

av Egeli, Berit, 16.05.07

Vest-Agder fylkeskommune er vertskap ved fylkeseldrerådenes landskonferanse

Leder av Vest-Agder fylkeseldreråd, tidligere fylkesordfører Niels-Otto Hægeland inviterer landets fylkeseldreråd til konferanse på Radisson SAS Caledonien hotel i dagene 21.- 23. mai. Et sentralt...

av admin, 15.05.07

Forslag om forlenget bompengeordning i Kristiansand

Til bygging av gang- og sykkelveier foreslår regjeringen en tilleggsbevilgning på i alt 15 millioner kroner over statsbudsjettet for i år. -Dette er viktige tiltak for å øke trafikksikkerheten og for...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.07

Nye 2,82 millioner kroner til bredbåndutbygging i Vest-Agder

Regjeringen presenterer en bredbåndspakke på 255 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Av disse tildeles 2,82 millioner kroner til Vest-Agder. Målet er at  løftet om bredbånd til alle i 2007...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.07

Nå lysner det for Agder Universitet

Høgskolen i Agder melder i dag på nettsiden at NOKUT-komiteen som har vurdert søknaden om akkreditering av Høgskolen i Agder som universitet nå har avholdt sitt siste møte. Komiteen har enstemmig...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.07

Flere ”belønningsmillioner” til kollektivtrafikkstyrking i Kristiansandsområdet

Seks storbyområder fikk i april til sammen 107,2 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet for å gjennomføre særlige tiltak for å styrke kollektivtransportens konkurranseevne. Midlene hentes fra...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.07

EØS strid om kompensasjonsordningen for merverdiavgift

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at kompensasjonsordningen av moms for  kommuner og fylkeskommuner medfører virkninger i strid med EØS-avtalen. ESA har bedt norske myndigheter foreta endring av loven...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.07

Senterpartiet fornøyd med regionoppgavene

-For første gang på mange år gjennomføres nå en reform som flytter makt fra sentralt nivå og statlig byråkrati til lokale folkevalgte. Det er gledelig at forvaltnings-reformen samler bred støtte. I...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.07

Tine Sundtoft valgt til nytt rådmannsutvalg

Da landets rådmenn avholdt sitt Rådmannslandsmøte i Oslo 9. mai ble Vest-Agder fylkeskommunes fylkesrådmann Tine Sundtoft valgt inn i det påtroppende rådmannsutvalget. Sørlandet er sterkt representert...

av admin, 11.05.07

Stortinget ga ikke regionene flere oppgaver

I dag gjorde Stortinget det klart at det i denne omgang ikke vil bli flyttet mer makt fra staten til de nye regionene enn det som Kommunalkomiteen foreslo i april. Regjeringen fikk flertall for sitt...

av admin, 10.05.07

Byremoelever disket opp med tradisjonskost fra Audnedal

Løpse, fladbrø, mysmor, eggost og mer til sto på menyen da elevene på Byremo videregående skole nylig jobbet en hel dag med læreplanmålet "Planlegge og tilberede måltider som ivaretar norske...

av admin, 10.05.07

Flekkefjordselevene arrangerer utstilling

Mandag åpnet Flekkefjord videregående skole en flott og spennende utstilling i Flekkefjord Museums sjøboder. Det er  formgivingsvirksomheten ved skolen som opprettholder tradisjonen med å arrangerer...

av Torkelsen, Jan, 10.05.07

miniStortinget på Vågsbygd videregående skole gjentas i 2008

I perioden 21. til 23. mars ble rollespillet miniStortinget arrangert for andre gang på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand.  Totalt 169 samfunnsfagelever fra videregående skoler på Agder og i...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.07

Nytt helleristningsfelt oppdaget på Lista

Da en av beboerne på Hananger i Farsund nylig fjernet vegetasjon og jord fra en stor stein i hagen avdekket han nye helleristninger. De omfattet rundt 20 såkalte skålgroper som er den vanligste formen...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.07

Marnardal sier ja til Region Agder

Formannskapet i Marnardal kommune har drøftet regionreformen. Politikerne stemte for rådmannens forslag om å inndele landet i regioner. De gikk også inn for å slå Vest-Agder og Aust-Agder sammen til...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.07

Folkehelsearbeidet i Vest-Agder fylkeskommune

Det er etablert en verdiplattform for folkehelsearbeidet som skal gjenkjennes i partnernes egne aktiviteter, skriver fylkesrådmannen i sitt framlegg for fylkesutvalgets møte 5. juni. Hun rår til at...

av Peersen, Tor, 10.05.07

Nytt forvaltningsorgan på trappene

- Regjeringen vil styrke arbeidet med fornying av offentlig forvaltning og IKT. Med et nytt forvaltningsorgan får vi større gjennomføringskraft i dette arbeidet, sier fornyings- og...

av admin, 09.05.07

Svak karakter til statlig barnevernsovertakelse

av Torkelsen, Jan H., 09.05.07

Med å finansiere nye flyruter fra Kjevik

14077,1316

av Torkelsen, Jan H., 08.05.07

Fylkeskommunen støtter et strengt klimakvotesystem

Fylkesutvalget mener handel med kvoter er et målrettet og kostnadseffektivt virkemiddel i klimapolitikken som bør stå sentralt både på internasjonalt og nasjonalt nivå. Utvalget støtter derfor, i en...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.07

Passasjervekst på bussene i Kristiansands-regionen tross takstøkning

Takstene på bussbilletter i Kristiansands-regionen ble beholdt uendret fra 2004 og ut 2005. Til tross for takstøkning fra januar 2006, ble det allikevel en passasjervekst på 4,6 prosent fra 2005 til...

av admin, 08.05.07

Nytt prosjekt skal bidra til bedre regional verdiskapning

Agderforskning og International Research Institute of Stavanger -IRIS - har i samarbeid søkt Vest-Agder fylkeskommune om å delta i forsknings- og utviklingsprosjektet: Regional verdiskapning:...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.07

Viktig trafikksikkerhetskonferanse i Kristiansand åpnet i dag

-Jeg tror de aller fleste innser at vi ikke kan bygge oss ut av problemene med drepte og varig skadde i trafikken. Parallelt må vi drive intens og målrettet holdningsskapende påvirkning og opplæring....

av Torkelsen, Jan H., 08.05.07

Statssekretær til motmæle mot kritikere av regionreformen

Statssekretær i kommunaldepartementet Dag-Henrik Sandbakken tar til motmæle mot flere kritiske utspill regjeringens regionmelding. Han advarer fylkespolitikerne mot å svartmale dagens fylkeskommune og...

av Torkelsen, Jan H., 07.05.07

Det skal velges råd for funksjonshemmede

De nye kommunestyrene og fylkestingene som blir valgt til høsten skal velge råd eller en annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Loven om dette blir satt i kraft fra 10....

av admin, 04.05.07

Tunge foredragsholdere på konferanse om Listerregionen som kraftsenter

31. mai arrangerer Vest-Agder fylkeskommune og Listerrådet konferansen ”Kraftknutepunkt Agder – muligheter og utfordringer” på Vestheim i Lista fly- og næringspark. Olje- og energiminister Odd Roger...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.07

Klar anbefaling om å få til et samkjørt Vestland

Regjeringspartiene har etterlatt det regionale Norge i villrede om veien videre, skriver Stavanger Aftenblad på lederplass. I Rogaland skal fylkestinget si sitt om regionreformen 12. mai....

av admin, 04.05.07

Kystkulturseminar 23. - 25. mai

Tall innhentet fra fylkeskommunene viser at de er godt i gang med å iverksette regjeringens tiltakspakke. Da regjeringen i januar la frem en tiltakspakke for å stimulere sysselsettingen i norsk...

av admin, 03.05.07

Enige om å satse på jernbane

Fylkesordfører Thore Westermoen: Frakt av varer og gods på jernbane framfor på vei vil spare både miljøet og bidra til at antall ulykker på veiene kan reduseres kraftig. Både regionspolitikerne,...

av Peersen, Tor, 03.05.07

Fylkesordføreren: -Folkehelse er et viktig politikkområde – men det trenger mer kraft!

-Folkets helsetilstand er resultatet av innsats innenfor en rekke samfunnsområder. Skal vi lykkes med å få til et bredt, sektorovergripende folkehelsearbeid, må det forankres i politisk og...

av admin, 02.05.07

Kommuneoppgjøret i havn

av Torkelsen, Jan H., 02.05.07

Global framtid - tilskudd til næringsutvikling for innvandrere

Fylkesrådmannen rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak: Vest-Agder fylkeskommune gir et tilskudd på Kr. 300 000,- (Kr.100 000,- per semester) til pilotprosjektet Global Future....

av Peersen, Tor, 30.04.07

neveragain.no -krigsminner i levende bilder på nett

Spillefilmer, dokumentarer og autentiske intervjuer med deltakere i andre verdenskrig begynner nå å bli tilgjengelige på internett. Vest-Agder fylkeskommune har bidratt til etableringen av filmsiden...

av Torkelsen, Jan H., 30.04.07

Innsatsen for jenterekruttering lykkes

Halvparten av søkerne til ingeniørstudiet i byggdesign på Høgskolen i Agder er jenter. – Det viser at det nytter å gjøre noe konkret for å rekruttere jenter, sier direktør for arbeidslivspolitikk i...

av admin, 30.04.07

Lillesand Venstre skeptisk til en ”Agderregion”

I et programutkast som Lillesand Venstre har lagt ut på sine nettsider legges det opp til at partiet stiller seg skeptisk til en region som kun består av Agder-fylkene. ”Vi er inne i en ny...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.07

Fylkesordførerne krever mer makt og ansvar til regionene

Fylkesordfører-/rådslederkollegiet uttalte seg på en samling på Lillehammer denne uken enig i de overføringene av oppgaver til de nye regionene som Stortingets kommunalkomite har foreslått. Kollegiet...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.07

Millionsatsing på kompetanseheving av ansatte på skolene

Kunnskapsdepartementet har bevilget vel 12, 4 millioner kroner til Vest-Agder til kompetanseheving i forbindelse med Kunnskapsløftet i 2007. Fylkesmannen fordeler midlene til skoleeierne på grunnlag...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.07

Ny metode for matematikklæring utprøves i Vest-Agder

Næringslivet, både lokalt og nasjonalt, har store behov for kompetanse innen realfag. Samtidig viser internasjonale undersøkelser at kunnskapsnivået i matematikk i norske skoler ikke er...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.07

Spennende utviklingsløsninger for Søgne videregående skole

I fjor vår nedsatte fylkeskommunen et eget utvalg i samarbeid med Søgne kommune for å få til en nødvendig plan for videreutvikling av Søgne videregående skole. Utvalget foreslår nye utviklingsspor for...

av admin, 26.04.07

300 000 kroner til klargjøring for Landskytterstevne på Evje

Vest-Agder fylkeskommune vil bidra med 300 000 kroner til opprustning av Evjemoen skytebane i forbindelse med avvikling av Landsskytterstevnet i 2009. Det bestemte hovedutvalg for kultur og utdanning...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.07

12 fylker ønsker nye kraftavtaler for regional industri

De tolv fylkesordførerne/rådslederne fra; Østfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms har sendt...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.07

Utsending av valgmateriell til alle husstandene i Vest-Agder ved fylkestingsvalget 2007

Fylkesrådmann Tine Sundtoft imøtekommer fylkesutvalgets anmodning i forrige møte om et saksframlegg vedrørende fylkeskommunal utsendelse av valgmateriell Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til...

av Peersen, Tor, 26.04.07

Klart for Global Future!

Etter inspirasjon fra suksessen Female Future, har NHO Agder nå tatt initiativ til et program som skal mobilisere talenter fra innvandrerbefolkningen på Agder. Dette blir et pilotprosjekt som...

av Reed, Lisbeth, 25.04.07

Museumsstafett på Sørlandet for tiende gang

I år er det ti år siden Museumsstafetten på Sørlandet ble startet. Stafetten er et samarbeid mellom museene i Agder-fylkene. Målet er å gi folk på Sørlandet anledning til å bli bedre kjent med...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.07

Skolevalgene foran lokalvalgene avholdes 3. og 4. september

Det har blitt gjennomført nasjonale skolevalg foran hvert lokal- og stortingsvalg siden 1989, og også i forkant av folkeavstemningen om norsk EU-medlemskap i 1994. Det vil også skje i år. De...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.07

Sørlandets litteraturpris til menneskerettighetsforkjemper

”Utgjør islam en fare for den norske valgfriheten? Med boka ”Men størst av alt er friheten” kastet Hege Storhaug en harmdirrende brannfakkel inn i den norske samfunnsdebatten og viser at boken som...

av admin, 24.04.07

En ny Skagerak-region er foreslått innen AP

av Torkelsen, Jan H., 24.04.07

Fylkesordføreren har åpnet en hørverdig lydløype på Gimle

-Lydløypa virker som et veldig spennende og artig opplegg. Det er flott at det nå er kommet til Kristiansand og Vest-Agder som et tilbud til både skoleelever og hele befolkningen – alle som har lyst...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.07

Rogaland, Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner samarbeider om transportberedskap

Rogaland, Aust - og Vest - Agder fylkeskommuner er gått sammen med politiet, andre offentlige etater og transportnæringen i disse tre fylkene for å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse på...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.07

Fylkeskommunen deltar i næringsutviklingsarbeid for Listerregionen

Listerrådet har vedtatt å starte arbeidet med strategisk næringsutvikling og/eller utarbeidelse av en strategisk næringsplan for Listerregionen. Vest-Agder fylkeskommune har mottatt brev med...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.07

Spennende Naturlos-program støttes av fylkeskommunen

I løpet av de seneste dagene har samtlige husstander i Vest-Agder og grensekommunene: Iveland, Birkenes, Lillesand og Evje og Hornnes i Aust-Agder mottatt en Naturlos-brosjyre. Den inneholder ikke...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.07

God informasjon om fylkestingsvalget

Kommunal- og regionaldepartementet har gitt kommunikasjonshuset Dinamo oppdraget med å utvikle og gjennomføre en informasjonskampanje i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 10....

av admin, 20.04.07

Ny skjærgårdspark opprettes i Vest-Agder

Miljøverndepartementet har nå vedtatt at det opprettes skjærgårdspark i Lyngdal, Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord, i det tilbudet om inngåelse av skjærgårdsparkavtale har tilstrekkelig oppslutning...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.07

Fylkeskommunen overtar bedehus på Gyland i Flekkefjord

Fylkeskommunen har tatt imot et tilbudet om å overta bedehuset Emmaus på Gyland gård i Flekkefjord. Det skal arbeides videre med å avklare den fremtidige bruken av bygningen. Styret for bedehuset...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.07

Landsskytterstevnet i 2009 til Evjemoen

Fylkesrådmannen Tine Sundtoft anbefaler å bevilge kr. 300.000.- til oppussing av Evjemoen skytebane i forbindelse med landskyttersetvnet i 2009. Hun forutsetter i saksframlegget at Aust-Agder...

av Peersen, Tor, 19.04.07

Den kulturelle skolesekken utvides til videregående skole

Regjeringen utvider Den kulturelle skolesekken til å omfatte elever i den videregående skole. Fra og med neste skoleår vil det iverksettes pilotprosjekter i syv fylkeskommuner: Vest-Agder, Møre og...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.07

Mot slutten for skolekoret Sundtianerne?

av Torkelsen, Jan H., 18.04.07

Fylkeskommunen fortsetter satsingen på bærbare elev-PC-er

Fylkestinget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal fortsetter sin satsing på bærbare elev-PCer. Skolene får selv bestemme innføringstakten. Fylkestinget forutsettes at kravet om forsvarlig...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.07

Krever ny runde om regionenes oppgaver

I går ble innstillingen om oppgavene til de nye regionene i tilknytning til regionreformen lagt frem av Stortingets kommunalkomité. Stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal (KrF), som før påske trakk seg...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.07

Fylkesordføreren foreslår å opprette et fylkeskommunalt ”klimafond”

-Mitt forslag er at vi bør opprette et ”klimafond” som skal brukes til å gjennomføre konkrete utslippsreduksjoner i vår egen virksomhet, og profilere Vest-Agder som et fylke som tar klimaproblemene på...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.07

Ingen kostnadsoverskridelser for teater- og konserthuset i Kristiansand

Fylkesordfører Thore Westermoen redegjorde i fylkestinget i dag om at det for tiden pågår en kritisk gjennomgang av planløsninger, kostnadselementer og gjennomføringsstrategi for teater- og...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.07

Fylkeskommunen vil ha oljevernbase på Lista

av Torkelsen, Jan H., 17.04.07

Barnevern: Fylkeskommunen tar ansvar for gransking og oppreisningsordning

Vest-Agder fylkeskommune skal ta ansvar for en granskings- og oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for omsorgssvikt, overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.07

Videre planarbeid for Søgne videregående skole

Fylkesrådmannen rår i sin innstilling av 12. april 2007 til at hovedutvalg for kultur og utdanning og fylkesutvalget treffer sllikt vedtak:   Konklusjonene i Søgne-utvalgets innstilling legges til...

av Peersen, Tor, 17.04.07

Bidrar til utvikling av Spangereid i Lindesnes

I et fylkesutvalgsmøte i forrige uke ble det klart at Vest-Agder fylkeskommune gir 150.000 kroner som tilskudd til utarbeidelse av en tettstedsanalyse i Spangereid i Lindesnes kommune. Denne skal...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.07

Fylkeskommunen med å videreutvikle vellykket samlivsprogram

Fylkesutvalget har bevilget 50.000 kroner til samlivsprogrammet LEVEL Vest-Agder og besluttet at fylkeskommunen skal delta i LEVEL teamet sammen med øvrige partnere. LEVEL består av fem kurs som...

av admin, 16.04.07

Beinhard kritikk mot statsministerens håndtering av regionreformen

Etter at fylkesvaraordfører Laila Øygarden AP fra Aust-Agder hadde tilkjennegitt å være misfornøyd med sentrale AP-kretsers håndtering av regionreformen på en konferanse i Kristiansand i dag gikk...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.07

Selstad: -Hvis det er mulig er landsdelsregioner det beste

Professor Tor Selstad fra Høgskolen i Lillehammer har vært en av de mest toneangivende aktørene i debatten om en ny forvaltningsmodell i Norge. I dag var han hovedinnleder på en stor konferanse om...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.07

Stor oppmerksomhet om regionplanarbeidet på Agder

Godt over hundre representanter fra politikken, offentlig virksomhet, næringsliv og flere organisasjoner var i går samlet i Kristiansand til en stor konferanse om den første regionplanen som skal...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.07

Vil ha revurdert investeringskostnader ved skoleombygginger

Igangsetting av nye opplæringstilbud på de videregående skolene i Vest-Agder fra kommende skoleår vil koste fylkeskommunen rundt 10 millioner kroner, i følge administrative beregninger. Det må foretas...

av admin, 12.04.07

Fylkeskommunen med å sikre vannforekomstene

av Torkelsen, Jan H., 11.04.07

Nei til uønsket reklame i skolen

Regjeringen fremmet før påske et forslag om lovregulering av reklame i skolen gjennom opplæringsloven og privatskoleloven. De nye lovbestemmelsene sier at skoleeier skal sørge for at elevene ikke...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.07

NYTT DEBATTFORUM ÅPNET

Vest-Agder fylkeskommune har nå lansert et nytt debattforum på denne nettsiden. Her vil partiene som er med i fylkestinget legge til rette for debatt om tema de er opptatt av. Alle som vil er velkomne...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.07

Nytt flott hefte til friluftsinteresserte

Vest-Agder fylkeskommune presenterer nå i samarbeid med Agder naturmuseum og botaniske hage et nytt flott hefte kalt FRILUFTSPARKEN – Flora og fauna i Helleviga, Romsviga og Donevann. For Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.07

11,1 ”belønningsmillioner” til kollektivtrafikkstyrking i Kristiansandsområdet

Seks storbyområder får i år til sammen 107,2 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet for å gjennomføre særlige tiltak for å styrke kollektivtransportens konkurranseevne. Midlene hentes fra årets...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.07

Saksordføreren for regionreformen i Stortinget har trukket seg

Stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal (KRF) fra Rogaland har spilt en sentral rolle i samband med den forestående regionreformen. Som saksordfører for første etappe ga hun før påske uttrykk for at det...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.07

Transportberedskap - samarbeid mellom Aust - Agder, Rogaland og Vest - Agder fylkeskommuner - risiko og sårbarhetsanalyse

Rogaland, Aust - og Vest - Agder fylkeskommuner, sammen med politiet, andre offentlige etater og transportnæringen i disse tre fylkene vil gå sammen for å utarbeide en risiko og sårbarhetsanalyse på...

av Ose, Vidar, 03.04.07

To mottakere av Vest-Agder fylkeskommunes nye kulturminnevernpris

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnevernpris for 2007 skal tilfalle to mottakere. Den deles mellom Edle Egeland, Kvinesdal, for...

av admin, 02.04.07

Fristen for innlevering av valglister til fylkestingsvalet 2007 er ute.

Den 31. mars 2007 kl. 2400 var den endelige fristen for innlevering av valglister for deltakelse i fylkesingsvalget 2007. Ved fristens utløp var det rettidig innkommet følgende 13 valglister:

av Peersen, Tor, 02.04.07

Tiltak mot frafall i videregående opplæring er evaluert

Økt bevissthet rundt frafallsproblematikk og konkrete tiltak reduserer frafall blant elever i videregående opplæring. Det viser evalueringen av Satsing mot frafall som SINTEF har gjennomført på...

av Torkelsen, Jan H., 30.03.07

4,7 millioner kroner til bærbare elevPCer

Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i dag et forslag fra fylkesrådmannen om fortsatt satsing på bærbare PCer for elever i videregående opplæring. Hovedutvalget vedtok fylkesrådmannen forslag...

av Holthe, Åse, 30.03.07

NYTT DEBATTFORUM: Si hva du mener til fylkespolitikerne!

I forbindelse med fylkesutvalgsmøtet 11. april lanseres et nytt debattforum på fylkeskommunens nettside www.vaf.no. Her vil partiene som er med i fylkestinget legge til rette for debatt om tema de er...

av admin, 30.03.07

Fylkeskommunen med på utredning av Havnekvartalprosjekt i Kristiansand

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i går orientert om utviklingsplanene for et nytt prosjekt knyttet til Havnekvartalet i Kristiansand som ligger mot havnen mellom Tollbodgaten og...

av Torkelsen, Jan H., 30.03.07

Bidrar til tettstedsanalyse i Spangereid i Lindesnes

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge 150.000 kroner som tilskudd til utarbeidelse av en tettstedsanalyse i Spangereid i Lindesnes kommune....

av Torkelsen, Jan H., 30.03.07

Full uttelling for Vest-Agder i statlige tilgjengelighetsmidler

Samferdselsdepartementet har nå fordelt 50 millioner kroner i statlige tilskuddsmidler til tiltak for tilrettelegging av kollektivtransporten for alle brukergrupper. Tilskuddsordningen er en del av...

av Torkelsen, Jan H., 30.03.07

Fylkeskommunens kulturpolitikere orientert om kulturhusplanene i Mandal

-Mandal er nå en industriby i transformasjon. Kulturinstitusjonene i byen er slitne, sa ordfører Åse Lill Kimestad da hun i dag orienterte fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning om planen...

av admin, 29.03.07

Bærbar elevPC

Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i møte 29.3. et forslag fra fylkesrådmannen om fortsatt satsing på bærbare PCer for elever i videregående opplæring.

av admin, 29.03.07

Tilskudd til prosjekt "Kvinnebygg AS" - kvinners yrkesdeltakelse - en ressurs for Agder

Prosjekt  Kvinnebygg AS  retter seg mot kvinner i tjenesteytende næringer, på tvers av offentlig og privat sektor. Det bygger konklusjonene fra et forprosjekt utført av Agderforskning, (Jf....

av Peersen, Tor, 29.03.07

Høy aktivitet i Trygg Trafikk Vest-Agder

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i dag presentert for årsmeldingen for 2006 for Trygg Trafikk Vest-Agder. Det fremgår at fjoråret var preget av høy aktivitet over et vidt spekter av...

av Torkelsen, Jan H., 28.03.07

Vil effektivisere bussdriften i Kristiansands-regionen

Vest-Agder Kollektivtrafikk har utarbeidet et opplegg for effektivisering av bussdriften i Kristiansands-regionen. Forslagene omfatter blant annet ruteendringer på grunn av vanskelig fremkommelighet,...

av admin, 28.03.07

Vil ha beredskapsbase for oljevern på Lista

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø går inn for at det bør bli etablert en base for oljevernberedskap på Lista. En etablering av en slik base vil ikke bare kunne beskytte et viktig...

av Torkelsen, Jan H., 28.03.07

Ny rapport dokumenterer verdien av en ny ”SørVestbane”

Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag ble orientert om innholdet i rapporten” Visjon og strategi for utviklingen av SørVestbanen” fikk de samtidig et viktig grunnlagsdokument for...

av admin, 28.03.07

Ny NM-suksess for skiskytterelevene fra Sirdal

Skiskytterne ved Sirdal videregående skole har igjen vist sin dyktighet i løypa og med gevær. Sist helg gjorde de det meget sterkt i Norgescupen for juniorer. Da øvelsene var ferdige kunne skolen...

av admin, 28.03.07

Ny lov mot private skoler

Det midlertidige forbudet mot private skoler som har ønsket å etablere seg i Norge blir gjort permanent i en lov som legges fram i statsråd i dag. Med dette innfrir regjeringen løftet som ble gitt før...

av Torkelsen, Jan H., 27.03.07

Nå må Stortinget ta grepet om regionreformen!

-Det regjeringen kommer med er visjonsløst. For lite makt og myndighet er foreslått overført, og det er for lite struktur i forslaget. Alt er basert på frivillighet. Forslagene blir sendt tilbake til...

av Torkelsen, Jan H., 27.03.07

AP vil diskutere sør-østregion

-Telemark Arbeiderparti ser en region med BTV-fylkene (Buskerud, Telemark og Vestfold) og Agder-fylkene sammen, eller bare Vestfold, Telemark og Agder-fylkene, som svært aktuelle og interessante. Vi...

av admin, 26.03.07

SV vil ha bedre elevvurdering

-Elevene i dagens skole må få bedre vurdering av innsatsen. Bedre elevvurdering er en viktig sak som jeg vil ta opp under SVs landsmøte denne helgen, sier SVs skolepolitiske talskvinne Lena Jensen, i...

av Torkelsen, Jan H., 23.03.07

Fortsatt poeng for realfag

av Torkelsen, Jan H., 23.03.07

Vekst i videregående opplæring

Fra 2005 til 2006 brutto driftsutgifter til videregående opplæring for landets fylkeskommuner økt med 1,2 milliarder kroner, tilsvarende henimot sju prosent. For Vest-Agder fylkeskommunes del var det...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.07

Likestillingspris til ”Jenter og teknologifag”

Prosjektet ”Jenter og teknologifag” i Agder har fått Agderrådets likestillingspris for 2007. Vest-Agder fylkeskommune er en av partnerne som står bak prosjektet. De øvrige partnerne er NHO, LO og...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.07

Fylkesordføreren: -Lovpålagte råd for funksjonshemmede må sikres reell innflytelse!

-Råd for funksjonshemmede vil være en instans i den politiske prosessen som vi ønsker å bruke. Arbeidet i rådet må legges til rette økonomisk og ressursmessig og sikres en plass i vedtaksprosessen som...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.07

Budsjettundersøkelse viser fylkeskommunal satsingsvilje

KS gjennomførte i desember 2006/januar 2007 en budsjettundersøkelse for 2007 i alle fylkeskommunene. I alt 17 fylkeskommuner svarte på undersøkelsen, blant dem Vest-Agder. Undersøkelsen viser at det...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.07

Vågsbygd videregående skole igjen arena for statsborgerseremoni

Det blir en ny statsborgerseremoni for nye norske statsborgere i Vest-Agder søndag 6. mai i Kristiansand. Fylkesmannen i Vest-Agder opplyser på sine nettsider at det skal sendes ut invitasjoner før...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.07

Westermoen med nytt initiativ for sykehuset i Flekkefjord

På et møte mellom representanter fra fylkesutvalgene og fylkesrådmennene i Agder-fylkene og Rogaland i Stavanger i går tok fylkesordfører Thore Westermoen opp den sterke protesten som...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.07

Rogalendingene lunkne til regioninvitt fra Agder

av Torkelsen, Jan H., 20.03.07

Ap og Sp i Telemark vil ha Agder med i en landsdelsregion

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet  i Telemark ønsker seg en stor landsdelsregion. Representantskapsmøtet i Telemark Arbeiderparti har vedtatt at man ønsker en fremtidig landsdelsregion, bestående...

av admin, 18.03.07

Utkast til endring av lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasserer - høring

Med medieoppslag om besøket og foredraget i Kristiansand av tidligere visepresident i USA, Al Gore friskt i minnet, henleder vi i dag oppmerksomheten på gårsdagens melding fra Miljøverndepartementet...

av Peersen, Tor, 16.03.07

Fagbrevutdeling i Mandal

15. mars var det utdeling av fag- og svennebrev i Mandal. Se bildene.

av Holthe, Åse, 16.03.07

Høringsuttalelse - Rapport om organisering av togstasjoner og terminaler

En arbeidsgruppe ledet av Samferdselsdepartementet har utarbeidet en rapport om organisering av stasjoner og godsterminaler i det nasjonale jernbanenettet. Rapporten anbefaler at dagens organisering...

av admin, 16.03.07

Flere skal få dekket utgifter til arkeologiske undersøkelser

Miljøvernminister Helen Bjørnøy lanserte 1. mars et nytt regelverk om dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ved mindre, private tiltak. Det er satt av 5,5 millioner kroner til slike tilskudd...

av Stylegar, Frans-Arne, 16.03.07

Fagbrevutdeling i Lyngdal

14. mars var det utdeling av fag- og svennebrev på Rosfjord i Lyngdal. Se bildene.

av Holthe, Åse, 15.03.07

Ungdomsbedrifter: Storeslem for Tangen videregående skole

De videregående skolene fra Vest-Agder viser igjen at dyktigheten er helt på toppnivå. Tangen videregående skole tok alle tre prisene i den gjeveste klassen "Beste ungdomsbedrift" i Vest-Agder under...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.07

Utdanning i fokus på møte med Kristiansands-politikere

I går ble det avholdt et felles møte mellom representantene fra fylkesutvalget og kommunalutvalget i Kristiansand i Fylkeshuset. Fra kommunens side uttrykte en stor tilfredshet over hvordan arbeidet...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.07

Fylkeskommunens spisskompetanse på fyr og kystkultur ønskes internasjonalt

Vest-Agder fylkeskommunes spisskompetanse knyttet til arbeid med fyr og kystkultur i regional utviklingssammenheng gjør at fylkeskommunen er ønsket som samarbeidspartner i et internasjonalt prosjekt i...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.07

75 000 kroner i driftsstøtte til Kirkens SOS i Agder

Kirkens SOS i Agder har søkt Vest-Agder fylkeskommune om 75 000 kroner i driftsstøtte for 2007. Fylkesutvalget besluttet tirsdag enstemmig at søknaden skal imøtekommes. Beløpet er det samme som det...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.07

Rogalendingene kan vende seg mot Agder

av Torkelsen, Jan H., 14.03.07

Fag- og svennebrevutdeling 2007

av admin, 14.03.07

Kampanje ved kommunestyre og fylkestingsvalget 2007skal lokke ungdom og innvandrere til valgurnene

På Kommunal og regionadepartementets hjemmeside leser vi at videosnutter på nettet og andre spesialgrep skal lokke ungdom og innvandrere til urnene ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg....

av Peersen, Tor, 14.03.07

Vel 2,5 millioner kroner til reiselivssatsing på Sørlandet

Fylkesutvalget bevilget i dag 2,57 millioner kroner som fylkeskommunens bidrag til reiselivsrelaterte tiltak i landsdelen i år. 2 millioner kroner utgjør Vest-Agder fylkeskommunens finansiering av...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.07

Fylkeskommunen bidrar til å evaluere Sørlandets Europakontor

Våren 2004 ble det besluttet å etablere et eget kontor i Brussel for regionen Sørlandet. Sørlandets Europakontor var operativt i Brüssel januar 2005 som ett tre-årig prosjekt. Bakgrunnen var betydelig...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.07

Nytt skolenavn: Kristiansand katedralskole Gimle

Når Gimle videregående skole og Kristiansand katedralskole blir slått sammen til en skole til sommeren blir skolens navn Kristiansand katedralskole Gimle. Det besluttet flertallet i fylkesutvalget i...

av admin, 13.03.07

Skolene må bedre avfallshåndteringen

I løpet av et par uker tidligere i vinter har den statlige Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder foretatt en kontroll av åtte videregående skoler og Høgskolen i Agder. Bakgrunnen for...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.07

30 katedralskoleelever får spandert billetter til Al Gore-foredrag

I morgen kommer USA’s tidligere visepresident Al Gore til Kristiansand. Han skal holde foredrag om verdens klimautfordringer i Gimlehallen. De som vil oppleve foredraget må betale 1500 kroner for en...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.07

1025 personer mottar sitt fag- eller svennebrev denne uken

Denne uken gjennomfører fylkeskommunen tradisjonell utdeling av fag- og svennebrev i tre steder i Vest-Agder. Arrangementene starter i Kristiansand i morgen hvor 549 kandidater mottar...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.07

Stadig flere ”tekno-jenter” på Sørlandet

av Torkelsen, Jan H., 12.03.07

Erik Müller topper SV’s liste til fylkestingsvalget

SV holdt årsmøte i helgen og valgte representantene som skal stå på listen til fylkestingsvalget i september. Partiet har fire representanter i fylkestinget denne perioden. Disse fire topper også...

av admin, 12.03.07

Svensk kommisjon foreslår større regioner

Den svenske Ansvarskomiteen har utredet den regionale organiseringen i Sverige med fokus på fremtidige utfordringer. I en utredning med tittel "Hållbar samhällsorganisation med...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.07

Gimleelevene best i håndball og fotball

Da Agdermesterskapet for videregående skoler i fotball og håndball ble gjennomført i Sørlandshallen og Gimlehallen i Kristiansand i går var det Gimle videregående skole som oppnådde best resultat. Det...

av admin, 09.03.07

Tilskudd - grunnutbedring for ny offshorerettet industribedrift - Kvinesdal kommune

Fylkesrådmann Tine Sundtoft rår til at fylkesutvalget i Vest-Agder fylkeskommune bevilger Kvinesdal kommune et tilskudd inntil maksimalt kr. 2.000.000,- fra fylkeskommunens budsjett til næringsformål...

av Peersen, Tor, 08.03.07

Regjeringen åpner for bærbar PC

av Torkelsen, Jan H., 08.03.07

Listerkommunene samles om strategisk næringsutvikling

I går var representanter fra politisk og administrativt nivå i de seks Lister-kommunene og fylkeskommunen, sammen med næringslivsledere samlet i Flekkefjord. Sammen startet arbeidet med en strategisk...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.07

Egenandel på skole-PC allikevel?

av Torkelsen, Jan H., 07.03.07

Justisministeren: - Venneslamodellen" ut i hele landet!

I forrige uke  besøkte justisminister Knut Storberget Vennesla. På et åpent møte i regi av Vennesla Arbeiderparti fikk han en presentasjon av "Venneslamodellen" som er et resultat av et...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.07

Mandalsrussen gjør en innsats for kreftsaken

Mandal videregående skole lever stadig opp til sin visjon om å være en skole som bryr seg. Det ble tydelig dokumentert da skolen nylig ble tildelt Benjaminprisen for innsats mot rasisme, vold og...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.07

Vest-Agder fortsatt på landstoppen i lærlingsammenheng

I en artikkel, som Nettavisen for fagopplæring www.fagopplaering.no presenterer i disse dager om internasjonal situasjon for lærlingordning, går det frem at Vest-Agder er det fylket i landet som har...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.07

Assisterende fylkesrådmann Tore Berntsen rår fylkesutvalget til å treffe slikt vedtak: Handlingsplanen for forebyggende medisin ved Sørlandet Sykehus HF er et viktig bidrag til det helsefremmende...

av Peersen, Tor, 06.03.07

Regiondebatt også i Sverige

Også i Sverige er det nå i gang en heftig debatt om fylkeskommunens fremtid. I morgen legger den såkalte ansvarskomiteen frem sitt forslag til omorganisering. Komiteens hovedkonklusjoner er i følge...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.07

Sentrale SP-representanter: -Vekk med fylkesmennene!

Senterpartiet vil legge ned fylkesmannsembetet. Begrunnelsen er demokrati, rettssikkerhet, miljøvern og jordvern. Sp mener dagens fylkesmenn ikke er tilstrekkelig uavhengige. Det truer...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.07

Viktige undervisningsoppgaver lagt til Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune har fått ansvar for naturfagredaksjonen og deltar i norskredaksjonen for Nasjonal digital læringsarena. Redaktør for naturfag er lærer Reidar Kyllesdal på Vågsbygd...

av admin, 28.02.07

Justisminister Knut Storberget og politisk rådgiver Eirik Øwre Thorshaug besøker Vest-Agder tirsdag 27. februar.

”Sørlandet der du får overskudd til å skape” et er vårt nye motto. Det skal si noe om en dynamisk og optimistisk landsdel, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han i dag ønsket velkommen til KrF’s...

av Peersen, Tor, 27.02.07

Lista videregående skole feirer 60 år

av Torkelsen, Jan H., 26.02.07

Kommunalministeren vil prioritere kvinner

Kommunal- og regionaldepartementet setter i økende grad kvinner som prioritert målgruppe i forhold til bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene i tråd med stortingsmeldingen ”Med...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.07

Grimstad får mer ut av samarbeid mot vest enn øst

Kommunestyret i Grimstad drøftet tidligere denne uken en omorganisering av Agderrådets arbeidsutvalg. I saksfremlegget lå et forslag om at Grimstad, sammen med sju andre kommuner i østre Aust-Agder i...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.07

Hanne Harlem utpekt som styreleder i Helse Sør-Øst RHF

Ifølge Kommunal- og regionaldepartementets hjemmesid er tidligere justisminister Hanne Harlem utpekt som styreleder Helse Sør-Øst. Hanne Harlem er 42 år, bosatt i Oslo. Hun er utdannet jurist, har...

av Peersen, Tor, 22.02.07

Helseminister vil ikke ha omkamp om sykehusene

Forslaget gjelder for Sørlandet Sykehus HF og Oslo Universitetssykehus. På grunn av at Oslo Universitetssykehus omfatter flere landsdekkende funksjoner inviteres det til å oppnevne styrekandidater...

av Torkelsen, Jan H., 21.02.07

Sørlandet tar gull i antall lærlinger

Sørlandet har 80 prosent flere lærlinger enn østlandsfylkene og 40 prosent flere enn landsgjennomsnittet. Vest-Agder er fremdeles det fylket som har flest lærlinger i forhold til folketallet. Deretter...

av Torkelsen, Jan H., 21.02.07

Tannhelse: Det er sammenheng mellom kvikksølveksponering og helseskader

-Jeg har fått opplyst at med det antall reiser som foretas på ungdomskortene betales det i gjennomsnitt rundt sju kroner per reise. Jeg vil driste meg til å si at dette er en akseptabel pris. Men...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.07

8. Mars: All verdens kvinner på Agder

av Torkelsen, Jan H., 20.02.07

Fylkesordføreren vil ha mer helhetlig og koordinert nærings- og landbruksforvaltning

-I dag er organiseringen av de offentlige støttetiltak for næringsutvikling regionalt oppstykket og ikke organisatorisk samordnet. Det trenges nye grep. Regionreformen må innebære at tiltakene og...

av Torkelsen, Jan H., 19.02.07

Skolepolitikerne vil ha røykeforbud på de videregående skolene

Et enstemmig Storting vedtok allmenn stemmerett for kvinner i 1913. Alle fylkeskommuner og kommuner har fått brev fra Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet om å få til en feiring av at...

av Torkelsen, Jan H., 19.02.07

Mandal tannklinikk betydelig modernisert

I forrige uke ble det behørig markert at Mandal har fått en topp moderne og rommelig tannklinikk. Klinikken har nå seks toppmoderne, fargerike og velutrustede behandlingsrom. Tannklinikken i Mandal er...

av Torkelsen, Jan H., 19.02.07

Fargeglede på Borhaug

I Nordbygda på Lista er det få spor av hvitmalt sørlandsidyll. Her dominerer sterke, klare farger, med klare referanser til praksisen i andre småsamfunn langs nordsjøkysten. Det værharde klimaet har...

av admin, 16.02.07

Navnet kan bli Kristiansand katedralskole Gimle

Når Gimle videregående skole og Kristiansand katedralskole blir slått sammen til en skole fra 1. august i år vil representantene i hovedutvalg for kultur og utdanning at storskolen skal ha navnet...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.07

Ingen endring i skolestrukturen i Listerregionen nå

Fylkeskommunen gir nå tilbud om videregående opplæring ved seks opplæringssteder i Listerregionen og dette skal ikke det endres ved nå. Videre skal spørsmålet om sammenslåingen av videregående skoler...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.07

Statlig underdekning av kostnadene til gratis læremidler

Kunnskapsdepartementet har vedtatt at alle elever i Vg2 - annen klasse - i videregående skole skal ha gratis læremidler. Vest-Agder fylkeskommune får 10,3 millioner kroner som kompensasjon fra staten...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.07

1646 ungdommer registrert hos oppfølgingstjenesten

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i dag orientert om aktiviteten til fylkeskommunens oppfølgingstjeneste innen utdanning. Alle ungdommer har rett til videregående opplæring. Har ungdommene ikke...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.07

Vellykket fleksibelt yrkesopplæringsprosjekt for voksne blir fast tilbud

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag enstemmig at opplæringstilbudet ”Fleksibel yrkesopplæring for voksne” skal endres fra prosjekt til vanlig drift. Hovedutvalget setter imidlertid som...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.07

Sentrale tiltak i stortingsmelding 16 (2006-2007) - tidlig innsats for livslang læring

I dagens pressemelding fra Kunnskapsdepartementet understreker statsråden at målet med tiltakene i stortingsmeldingen er å lage et opplæringssystem som skal gi alle elever nødvendige grunnleggende...

av Peersen, Tor, 15.02.07

Fylkeskommunenes innspill til Stortingets kommunal- og forvaltningskomite

Mandag var fylkesordførerne, fylkesvaraordførerne og fylkesrådmennene fra Vest- og Aust-Agder i høringsmøte om forvaltningsreformen hos Stortingets kommunal- og forvaltningskomite. Til møtet hadde de...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.07

Nytt teater og konserthus – en kjærlighetsgave til folket

-Markeringen av byggestart for nytt teater- og konserthus i Kristiansand markerer starten på et nytt stort og viktig kapittel i historien om Sørlandet. Jeg er overbevist at dette huset vil få veldig...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.07

Vil ha utredet småbåthavn-lokaliseringer i Kristiansand og Søgne

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø stilte seg i dag i utgangspunktet positivt til at det settes i gang en utredning om lokalisering av småbåthavner i Kristiansand og Søgne kommuner. Det...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.07

Trafikksikkerhetsarbeidet i Vest-Agder har gått nye veier de seneste årene

Under en orientering for hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag ble det klargjort at trafikksikkerhetsarbeidet i Vest-Agder har gjennomgått relativt store endringer de siste årene. -Det...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.07

Mange gode resultater innen kollektivtransporten i Vest-Agder

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i dag orientert om resultatene fra et handlingsprogram for årene 2003 til 2006 knyttet til Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder. Representantene i...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.07

Nye tiltak for å bedre funksjonshemmedes transportmuligheter

I fjor ble det satt i gang en ordning hvor fylkeskommuner og kommuner kan søke statlige midler til delfinansiering på opptil 75 prosent til tiltak for å gjøre kollektivtrafikken tilgjengelig for...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.07

Spaden i jorden for nybygg for Listermuseet til høsten

Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune har gått sammen om å bygge et nytt hovedbygg for Listamuseet på Nordberg fort i Farsund. I fjor ble det gjennomført en begrenset idèkonkurranse for...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.07

Ulrik Kalvø med å styre prosjektet ”Porto Franco - Kristiansand kulturelle frihavn”

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø oppnevnte i dag Ulrik Kalvø (FRP) som fylkeskommunens politisk representant og Eirik Langeland (AP)  som vararepresentant i styringsgruppen for prosjektet...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.07

Sirdal satser på utbygging av mikro-, mini- og småkraftverk

De siste årene har det vært en økende interesse for utbygging av mikro-, mini- og småkraftverk i Sirdal kommune. Kommunen har igangsetting prosjektet ”Helhetlig planlegging av småkraftverk” som har to...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.07

Den gamle nettportalen Odin er død - regjeringen.no leve

Pressemedling fra Fornyings- og administrasjonsdepartetmtentet 12. dm. slår fast at den gamle nettportalen Odin er blitt historie.   Ifølge fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys...

av Peersen, Tor, 14.02.07

SP-leder vil slå sammen Hordaland og Rogaland

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Magnhild Meltveit Kleppa sier til Bergens Tidende at hun kan tenke seg å slå sammen Hordaland og Rogaland til en region. - Eg trur at vi då kan få ein handterleg...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.07

Mentorordning til UKM deltakere

Trafo og UKM har fått støtte fra Kulturrådet til å prøve ut Trafos mentorordning til UKM deltakere. Trafo.no er et nasjonalt tiltak for kunstaktive unge mellom 16 og 22 år, men i UKM sammenheng...

av admin, 12.02.07

International Baccalaureate - IB - først fra høsten 2008 på Katta/Gimle

Fylkestinget tok i desember i fjor initiativ til å få i gang igjen et tilbud om International Baccalaureate (IB) på Kristiansand Katedralskole. Arbeidet med dette har vært i gang med håp om å komme i...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.07

Kjøp av klimakvoter i Vest-Agder fylkeskommune?

Representanten Dag Vige (V) interpellerer om "kjøp av klimakvoter" og eventuelt andre tiltak for å redusere utslipp av "fylkeskommunale klimagasser."   Fylkesordføreren vil besvare interpellasjonen...

av Peersen, Tor, 12.02.07

Bokprosjekt på Kvinesdal videregående skole redder liv i Etiopia

-Dette er virkelig stort!  De første eksemplarene av ”jordmorboka” er nå på vei ut til avsidesliggende helsestasjoner i Sør-Etiopia! Boka er skrevet av Else Margrethe Sand, lærer på Kvinesdal...

av admin, 12.02.07

Vågsbygd videregående skole setter opp musikalen Cabaret

Fra fredag 16 til torsdag 22 februar 2007 setter tredjeklasse på musikklinja ved Vågsbygd videregående skole opp musikalen “Cabaret”. Hele klassen på 25 er involvert i prosessen, samt fem lærere og et...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.07

Tangen-elever bygger hus for orkanofre i USA

Andreklassingene ved tømrerlinjen på Tangen videregående Skole i Kristiansand vil nå gjøre en innsats for innbyggere i New-Orleans i USA som ble rammet av orkanen Katarina i august 2005, opplyser...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.07

Agder trenger 4000 nye medarbeidere i 2007

av Torkelsen, Jan H., 08.02.07

Logo til Wergeland 2008

av Eilertsen, Steinar, 08.02.07

Fylkeskommunen sponser doktoravhandling om røykeavvenning

Vest-Agder sentralsykehus tok i 1999 initiativ til et samarbeid med Vest-Agder råd for folkehelse om å prøve ut et røykesluttprogram for pasienter innlagt med hjerteinfarkt. Det forelå liten...

av Kjetil Drangsholt, 08.02.07

Regjeringen vil ha flere jenter til å ta realfag

Regjeringen skal satse spesielt på jenter i årets tiltaksplan for realfag. – Vi har ikke gjort nok for å få jenter til å velge realfag, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal på Realfagkonferansen 2007...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.07

Skal fylkeskommunen kjøpe klimakvoter ?

av Torkelsen, Jan H., 07.02.07

Storbyene vil ha store sterke regioner

Nå i begynnelsen av februar gjennomfører kommunalkomiteen i Stortinget møter med en rekke høringsparter om regjeringens forslag til regionreform som ble presentert i desember. I midten av oktober skal...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.07

Flere videregående skoler miljøsjekkes

Fylkesmannens miljøvernavdeling er for tiden i gang med en tilsynsgjennomgang på ti videregående skoler i Vest-Agder. De statlige tilsynsmedarbeiderne har spesielt søkelyset rettet på kjemikalier og...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.07

"Wergeland 2008" - fra regionalt til nasjonalt prosjekt

Det digitale formidlingsprosjektet Wergeland 2008 løftes fra regionalt til nasjonalt nivå. Forankring og eierskap forblir i Vest-Agder. Dette ble klart etter et møte 30. januar med den nasjonale...

av Grimsø, Marita, 06.02.07

Perspektivrikt samspillmøte om ny E-39 og Vågsbygdvei

Før helgen deltok sentrale medarbeidere fra Vest-Agder fylkeskommune sammen med representanter for kommunene i Kristiansandsregionen, Fylkesmannen, Jernbaneverket, Kristiansand havn, og Statens...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.07

Åpen skole på Kvadraturen skolesenter torsdag 8. februar

Kvadraturen skolesenter inviterer alle interesserte til "Åpen skole" torsdag 8. februar fra klokken 17.00 til 20.00. Kvadraturen Skolesenter en av Norges største yrkesfaglige skoler, med 1100 elever...

av admin, 06.02.07

Flere passerer bommene i Listeregionen

I følge en fersk statistikk over antall passeringer i bomstasjonene i Listeregionen har det i løpet av 2006 vært en samlet trafikkøkning på 3,6 prosent. Hele økningen har skjedd på bomstasjonen på...

av admin, 05.02.07

Kunnskapsdepartementet ønsker å endre elevvurderingene

Kunnskapsdepartementet ønsker en endret vurdering av alle elever og lærlinger. -Jeg ønsker mer vurdering i skolen – særlig på barnetrinnet. Elever og lærlinger er tjent med en skikkelig vurdering av...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.07

URO: En konferanse om ungdom, kultur og psykisk helse

2. og 3. mai arrangeres URO-konferansen i Fønix kino i Kristiansand. URO er konferansen om hvordan prestasjonskrav, fleksibilitet, uavhengighet og ønske om mening påvirker ungdoms psykiske helse og...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.07

Stadig flere jenter trekkes mot teknologifaglig utdanning

-Det er svært gledelig å registere at så mange jenter nå viser interesse for å satse på utdanning innen teknologifagene, sier kompetanserådgiver Fred Skagestad i NHO. I går var han primus motor for et...

av admin, 02.02.07

Stemningsfull Trygg Trafikk-markering overfor Agder-politikerne

Da fylkesutvalgs-representantene fra Aust- og Vest-Agder var på vei til møtelokalene for en fellessamling på Rosfjord Strandhotel i Lyngdal i dag ble de møtt av feiende flott barnesang. Barna i femte...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.07

Ønsker fylkeskommunen med på Havnekvartalprosjekt i Kristiansand

Fylkesutvalget ble i sitt møte i Lyngdal tirsdag denne uken orientert om utviklingsplanene for et nytt prosjekt knyttet til Havnekvartalet i Kristiansand som ligger mot havnen mellom Tollbodgaten og...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.07

Fylkesordføreren: -Sørlandsbadet blir en ny hovedattraksjon på Sørlandet

-Vi stolte i fylkeskommunen over å være medeier og partner i dette flotte prosjektet. Det er blitt et fantastisk fint badeanlegg, og jeg må gratulere arkitekter og de som har stått for prosjektering...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.07

-Uten fylkeskommunen ville ikke Sørlandsbadet kunne realiseres

-Vest-Agder fylkeskommune har vært fantastisk grei å samarbeide med når det gjelder finansiering, faglig bistand og, ikke minst, i det å skape allianser. Uten fylkeskommunens medvirkning ville ikke...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.07

"Porto Franco - Kristiansands kulturelle frihavn"

Fylkesrådmannen fremmer nå forslag om å arbeide videre med "Frihavn-prosjektet" og at hovedutvalget oppnevner en person som politisk representant fra Vest-Agder fylkeskommune i styringsgruppa for...

av Peersen, Tor, 01.02.07

Omfattende behandling av regiongeografispørsmålet på Agder

De to fylkesutvalgene i Agder-fylkene ble i dag enige om opplegget for hvordan fylkeskommunene skal  drive prosessen frem mot å få avklart en geografisk løsning for en ny regiondannelse i landsdelen....

av Torkelsen, Jan H., 01.02.07

Fylkesutvalget støtter Westermoens klage på konsesjon til vindmøllepark på Lista

I september 2005 vedtok fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommune skulle reise innsigelse til en reguleringsplan for Lista Vindpark i Farsund kommune. Bakgrunnen for innsigelsen var at Lista er det...

av admin, 31.01.07

Fylkeskommunen øker ressursene til informasjon

Fylkestinget vedtok under budsjettbehandlingen i desember å få utredet en økning i bemanningen for omdømmebygging, profilering og markedsføring i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen har derfor vurdert...

av Torkelsen, Jan H., 31.01.07

Kvadraturen skolesenter og HiA samarbeider om ingeniørutdanning

-Studenter ved Fagskolen ved Kvadraturen skolesenter kan nå fortsette direkte ved HiAs Fakultet for teknologi og ta bachelorgrad i ingeniørfag etter to år. Forutsetningen er at fagskolestudentene tar...

av admin, 31.01.07

EUs nye utdanningsprogram åpner internasjonale utdanningsmuligheter

Regjeringen vil at Norge skal delta i EUs nye utdanningsprogram for livslang læring. Samarbeidet er verdens største på sitt område, med en samlet økonomisk ramme på nærmere sju milliarder euro for...

av Torkelsen, Jan H., 31.01.07

Vil styrke fremmedspråkene

Regjeringen ønsker å styrke fremmedspråkopplæringen både i grunnskolen og videregående opplæring. Dette er målet for den nyreviderte fremmedspråkstrategien. Strategien "Språk åpner dører" skal skape...

av Torkelsen, Jan H., 31.01.07

Benjaminprisen – fylkesordføreren stolt av Mandal videregående skole

-Gratulerer med prisen, og gratulerer med det gode arbeidet dere gjør mot rasisme og diskriminering. Vi i fylkeskommunen – som eier og driver skolen her er virkelig stolte av dere, og det har dere...

av Torkelsen, Jan H., 31.01.07

Kunnskapsministeren imponert over Mandal videregående skole

Det var stor festivitas på Mandal videregående skole i dag. De fleste av skolens elever og ansatte var samlet i skolens kantine for å motta årets Benjaminpris fra statssekretær Lisbeth Rugtvedt etter...

av Torkelsen, Jan H., 31.01.07

Navnet på sammenslåtte skolen på Gimle blir trolig Kristiansand katedralskole, Gimle, populært;"Katta"

Fylkesrådmannen fremmer nå forslag til navn etter at sammenslåingen av skolene på Gimle er et faktum. Saken forelegges hoveduvalget for kultur og utdanning 15.2. og fylkesutvalget 13.mars i år.

av Peersen, Tor, 31.01.07

Rekordoppslutning om Ungdommens Kulturmønstring

Aldri før har så mange kommuner deltatt i UKM. I 2007 deltar hele 424 kommuner /bydeler og bare 22 kommuner har valgt å ikke arrangere kulturmønstring.

av Egeli, Berit, 30.01.07

Tilskudd for å unngå brann

Eiere av kulturminner kan nå søke om støtte til brannsikring og beredskapstiltak. Tette trehusmiljøer er blant de prioriterte kulturminnene.

av Stylegar, Frans-Arne, 30.01.07

Fylkesutvalgene fra Vest- og Aust-Agder holder fellesmøte

Onsdag 31. januar møtes fylkesutvalgsrepresentantene fra Vest- og Aust-Agder til felles møte på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal. På dagsorden står flere viktige saker og tema som omhandler utvikingen...

av admin, 30.01.07

Markedsføringselever i Mandal samarbeider med lokalavisen

Denne uken har elevene i VG2 Markedsføring på Mandal videregående skole arbeidet med en markedsføringsundersøkelse for lokalavisen Lindesnes. Utspørring av 500 personer i avisens nedslagsfelt skal gi...

av admin, 26.01.07

Gamle-fylkesordføreren med godt grep på damene

”Damenes Kjell” tituleres tidligere fylkesordfører Kjell Svindland på førstesiden i lokalavisen Agder som dekker begivenhetene i blant annet hjembyen Flekkefjord. Den nå 73 år gamle pensjonerte...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.07

Opplevelsesindustrien har et stort verdiskapingspotensiale

-Politikerne på Sørlandet ser verdiskapningspotensialet i opplevelsesindustrien. Private virksomheter har i mange tilfeller samme holdning og det satses. Vi i Kristiansand kommune og Vest-Agder...

av admin, 24.01.07

Nytenkende bondepar imponerte og ”smørte” politikere

Bondeekteparet Søren og Ingebjørg Hodne fra Hornnes imponerte representantene i Stortingets næringskomite, samt politikere og administrative leder i Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune i...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.07

Tilskudd til prosjekter i ABM-sektoren

Vest-Agder fylkeskommune, ABM-seksjonen gir tilskudd til tiltak innen ABM-sektoren som har regional interesse. Tilskuddsordningen gjelder institusjoner, lag og foreninger og andre som arbeider med...

av Eilertsen, Steinar, 24.01.07

Fylkeskommunen er 170 år gammel

av Peersen, Tor, 24.01.07

Heder og ære til medieelever på Tangen videregående skole

Vivian Skjebstad fikk diplom for et flott foto, og Magnus Nyquist vant gull i studentkategorien med en av sine fantastiske illustrasjoner. Juryen og en samlet reklamebransje i Kristiansand er mektig...

av admin, 24.01.07

Ros til samarbeidsklimaet på Sørlandet

-Jeg er imponert over den positive samarbeidsånden som råder på Sørlandet. Det er hyggelig og interessant å få et innblikk i hvordan dere arbeider med blant annet industri, opplevelses- og...

av admin, 23.01.07

Kunnskapsministeren: -Skoleledere må ta tak i realfag

Strategien ”Et felles løft for realfagene” er ennå ikke forankret godt nok på lokalt nivå, viser en ny rapport som ble offentliggjort i dag. I juni 2006 lanserte kunnskapsminister Øystein Djupedal en...

av Torkelsen, Jan H., 23.01.07

Plikt til å forsikre alle elever høyst aktuelt

av Torkelsen, Jan H., 23.01.07

Fylkesordfører Thore Westermoen med harde utfall mot regjeringen

Fylkesordføreren kommer med harde utfall mot den rødgrønne regjeringens politikk med hensyn til private skoler, leser vi i Farsund Avis 22. januar. Uttalelsen kom da han åpnet kunstutstillingen på...

av Peersen, Tor, 23.01.07

Fylkeskommunenes foreløpige svar på regioninndeling må være klart innen sommerferien

Kommunal- og regionaldepartementet la 8. desember frem en stortingsmelding hvor oppgaveporteføljen til de nye regionene presenteres. Det presenteres også tre alternative modeller for inndeling av nye...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.07

Stortingets næringskomite besøker Vest-Agder denne uken

Tirsdag 23. og onsdag 24. januar besøker Stortingets næringskomite Vest-Agder. Etter besøket i Vest-Agder fortsetter komiteen til Aust-Agder. Det er Vest-Agder fylkeskommune sammen med Fylkesmannen...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.07

Deltakelse i referansegruppa for veileder om kollektivtransport i distriktene

Samferdselsdepartementet har startet et prosjekt for å framskaffe og formidle kunnskap og erfaring om ulike tiltak for å legge til rette for et best mulig kollektivtilbud i distriktene. Det skal i den...

av admin, 19.01.07

Lindesnes kommune vil bli utstillingsvindu for kvinner og lokalpolitikk

Likestilling er et tema Lindesnes kommune tar på alvor. I 2005 var kommunen den tredje dårligst likestilte kommunen i Norge. I forbindelse med rullering av kommuneplanen har kommunen etablert...

av admin, 19.01.07

Benjaminprisen 2006 til Mandal videregående skole

Mandal videregående skole er i dag tildelt Benjaminprisen 2006. Prisen deles årlig ut til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering, og består av kr. 100 000 og en miniatyr av bysten...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.07

Samarbeid med Høgskolen i Agder om praksis

Dette studieåret er det første hvor Høgskolen i Agder gjennomfører studier i folkehelsearbeid. Studiet fører frem til bachelorgrad og omfatter blant annet folkehelse, idrettsfag og ernæring. I studiet...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.07

Gratis hasjavvenningskurs for ungdom

Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har siden høsten 2005 arrangert tre hasjavvenningskurs for ungdom mellom 18 og 25 år. Kursene er gratis. Resultatene etter de tre første kursene er...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.07

Spangereidkanalen klar til sommeren

-Vi er i rute, og akkurat nå er det full aktivitet med 20-25 anleggsfolk i sving her, sier anleggsleder Arne Hallandvik i Repstad Anlegg AS, som har totalentreprise på den 800 meter lange...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.07

Utfordrer til innspill til energiplan for Agder

I november 2005 ble det politisk besluttet at det skal utarbeides en energiplan for Vest-Agder. Aust-Agder fylkeskommune ble kontaktet med sikte på en felles plan. De to fylkeskommunene er nå gått...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.07

Sirdal ønsker snøtunnel

"Ekstratoget kjem uventa, og det gjeld å vere på perrongen når toget går", sier Oddvar Tjomlid i Sirdølen.

av Holthe, Åse, 17.01.07

Fylkesvaraordføreren utfordret kulturministeren om museumssaker

Da kulturminister Trond Giske (AP) i formiddag besøkte Fylkeshuset for å bli orientert om hvordan Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand som storby har arbeidet med kultur møtte de tilstedværende en...

av Torkelsen, Jan H., 16.01.07

Songdalen vil ha felles tannklinikk med Søgne i Nodeland sentrum

Før jul sendte fylkestannlege Per Kvinlaug brev til Søgne og Songdalen kommuner for å få deres innspill til lokalisering av en ny felles storklinikk for de to kommunene. -Vi vil signalisere at det er...

av Torkelsen, Jan H., 16.01.07

Høyresiden i fylkestinget i Aust-Agder vil kreve folkeavstemning

Både Frp og Høyre vil kreve folkeavstemning for å godta sammenslåing av Aust- og Vest-Agder, mens Ap ikke vil godta sammenslåing uten at dette er resultat av en større reform, skriver Agderposten....

av Torkelsen, Jan H., 15.01.07

Toril Runden øverst på AP's fylkestingsliste

Vest-Agder Arbeiderparti holdt lørdag nominasjonsmøte i kommunestyresalen i Mandal. De 58 fremmøtte besluttet at Toril Runden fra Kristiansand fortsatt skal være partiets fylkesordførerkandidat til...

av Torkelsen, Jan H., 15.01.07

Topp-premie i tyskkonkurranse til elever på Lyngdal videregående skole

Tyskelevene i Vg1 Studiespesialisering på Lyngdal videregående skole har gått helt til topps i en klasseprosjektkonkurranse for videregående skoler som arrangeres av Tyskforum og Goethe-Institut i...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.07

50 millioner til digitale læremidler

Kunnskapsdepartementet har fordelt 50 millioner kroner til utvikling av digitale læremidler. Midlene vil bli brukt innen fagene norsk, naturfag, matematikk og helse- og sosialfag. -Midlene gir...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.07

Fylkesordførerne utfordrer Stortinget til å styrke regionreformen

Fylkesordfører-/rådslederkollegiet krever at Stortinget må tilføre regionene langt flere oppgaver enn det Regjeringen skisserer i stortingsmeldingen om regionreformen som ble offentliggjort i...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.07

Turi Løvdal: Samfunnsutviklingen i regionen må bygges på humankapital

Turi Løvdal går om kort tid av etter å ha arbeidet i vel 25 år, hvorav 12 år som fylkesskolesjef, i Vest-Agder fylkeskommune. Tidligere denne uken holdt hun et perspektivrikt og tankevekkende foredrag...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.07

Ny tannklinikk for Songdalen og Søgne

Fylkestannlege Per Kvinlaug sendte før årsskiftet brev til Søgne og Songdalen kommuner hvor han ber om deres innspill i forhold til mulig lokalisering av en ny storklinikk. Det er anslått at...

av admin, 11.01.07

Bøndene vil gi regionene landbruksmakt

En meningsmåling foretatt for Landbrukets Utredningskontor viser at 43 prosent av bøndene stiller seg positive til å flytte makt i landbrukspolitikken over fra statlig hold til regionale politikere....

av Torkelsen, Jan H., 11.01.07

Fylkesordførerne på Agder vil ha sju regioner

av Torkelsen, Jan H., 10.01.07

Stor motstand mot sammenslåing av helseregioner

-Det politiske miljøet på Agder er bortimot enstemmig imot den sammenslåingen av helseregionene sør og øst som noen i hovedstadsmiljøet nå tar til orde for, sier fylkesordfører Thore Westermoen. -Vi...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.07

Likestillingsministeren på positivt møte om likestilling i Fylkeshuset

Barne og likestillingsminister Karita Bekkemellem innledet i morges sitt heldagsbesøk i Vest-Agder med et møte i Fylkeshuset om likestilling. Her møtte hun fylkesordfører, fylkesvaraordfører,...

av Torkelsen, Jan H., 09.01.07

Stor yrkesvalgmesse på Sørlandet 11. og 12. januar

Torsdag og fredag denne uken blir det et sydende liv i Sørlandshallen. Da arrangeres ”Yrkesvalg 07” - en utdanningsmesse for ungdom og voksne. På messen presenteres videregående opplæringstilbud for...

av Torkelsen, Jan H., 08.01.07

Senterpartileder tror på bedre regionreform

Senterpartiets parlamentariske leder Magnhild Meltveit Kleppa tror, i følge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), på en enda bedre regionreform enn den regjeringen har foreslått. -Jeg tror behandlingen i...

av Torkelsen, Jan H., 08.01.07

KS har snart klart opplegget for registrering av folkevalgtes styreverv og økonomiske interesser

KS melder at organisasjonen snart har klart et system for registrering av verv og økonomiske interesser for folkevalgte, ansatte og styremedlemmer i kommuner og fylkeskommuner. Registeret vil være...

av Torkelsen, Jan H., 08.01.07

Salg av klimakvote over disk?

I en pressemelding 3. januar 2007 fra Samferdselsdepartementet fremgår at departementet har bevilget kr. 200.000.- til Norges Naturvernforbunds nettside ”klimakutt.no”. Siktemålet er at at det skal...

av admin, 04.01.07

Regionene kan få flere oppgaver

I følge dagens Nationen vil KrF overføre flere oppgaver fra staten til de nye regionene. - Mitt arbeid vil gå ut på å få flere omfattende oppgaver ut til regionene, slik at de får mer helhet over...

av Torkelsen, Jan H., 03.01.07

1332 flere vestegder i 2006

Statistisk Sentralbyrå la rett før jul ut tall for beregnet folketilvekst for 2006. Det fremgår at Vest-Agder befolkning i løpet av året har økt fra 162 317 til 163 649 innbyggere. Det er spesielt i...

av Torkelsen, Jan H., 02.01.07

Vanskelig å finne løsningen for regiongeografien

Selv der hvor samarbeidet mellom nabofylkene er kommet lengst, er det sterk motstand mot å slå fylkene sammen i regioner. Både i Aust-Agder og Nord-Trøndelag kan det bli nei, skriver avisen Nationen....

av Torkelsen, Jan H., 02.01.07

Velkommen til fire nye teknologidager for jenter

I løpet av de kommende ukene vil det bli arrangert fire konferanser i regi av prosjektet ”Jenter og teknologifag på Sørlandet”  Vest-Agder fylkeskommune står i partnerskap med LO, NHO og Aust-Agder...

av admin, 01.01.01

Samferdselsministeren inviterer til politisk dialog med fylkeskommunene

Arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019 forgår nå i de statlige transportetatene. For å styrke den politiske dialogen i arbeidet med transportplanen har samferdselsminister Liv Signe Navarsete...

av admin, 01.01.01

Vel gjennomført utdanningsmesse i Kristiansand

Det var til tider svært trangt både utenfor og inne i Sørlandshallen i Kristiansand torsdag og fredag. I løpet av de to dagene besøkte flere tusen elever, lærere og andre interesserte Yrkevalg'07 for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Regjeringen foreslår endringer i valgloven

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

EVA-senteret: En krone ut gir tre tilbake

For hver krone som det offentlige har brukt til å drifte virksomheten på Etablerersenteret Vest-Agder – EVA – i Kristiansand har det offentlige fått tre kroner igjen gjennom den verdiskapningen...

av admin, 01.01.01

Økt bidrag fra fylkeskommunen for å få utviklet Kjevik

Fylkesutvalget aksepterte i dag at kostnadstaket for å utarbeide en konsekvensutredning og en reguleringsplan for utvikling av Kjevik og en ny atkomstvei til lufthavnen økes fra 1 til 2 millioner...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkesutvalget støtter forslag om å endre sammensettingen av Agderrådets arbeidsutvalg

Fylkesutvalget ga i dag enstemmig tilslutning til en vedtektsendring for Agderrådet som alle kommuner og de to fylkeskommunene på Agder er bedt om å behandle. Konkret omfatter vedtektsendringen hvem...

av admin, 01.01.01

Westermoen blir Agders representant i Skandinavisk Triangel

Fylkesutvalget godkjenner at fylkesordfører Thore Westermoen skal være Agders representant i Skandinavisk Triangel med fylkesordfører Oddvar Skaiaa i Aust-Agder som vararepresentant. Bakgrunnen er at...

av admin, 01.01.01

SP-landsmøte plusset på oppgaver til regionene

Da Senterpartiet avholdt landsmøte denne helgen vedtok møtet en uttalelse som er svært positiv for tilhengere av nye sterke regioner i Norge. Landsmøtet krever at Stortinget går lengre i å overføre...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Regiondebatten ruller i Sverige

Dagens 21 län – tilsvarende fylkeskommuner - i Sverige bør erstattes med seks til ni regioner. Det foreslår en regjeringsoppnevnt Ansvarskommite som nylig har avgitt sin innstilling. Derved er...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Omkamp om regionreformen på AP-landsmøtet 19.april?

Statsminister Jens Stoltenberg forsøker å kneble debatten om den nye regionreformen, men sentrale fylkespolitikere lover likevel omkamp på Arbeiderpartiets landsmøte som begynner 19. april, skriver...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Staten har sikret togtilbudet på Sørlandsbanen

Staten har inngått ny rammeavtale med NSB med sterke føringer for kjøpsavtalene fremover. Rammene til offentlig kjøp er økt og tilbudet på strekningen Kristiansand - Oslo omfattes nå av det offentlige...

av admin, 01.01.01

13 partier har levert lister til Vest-Agder-valget

Da fristen gikk ut for å innlevere lister til høstens fylkestingsvalg i Vest-Agder 31. mars hadde politisk sekretariat mottatt valglister fra 13 partier. I det nåværende fylkestinget er det åtte...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fortsatt med i Nordisk Transportpolitisk nettverk

Vest- Agder fylkeskommune skal fortsatt delta i Nordisk Transportpolitisk nettverk i 2007. Det besluttet fylkestinget i går. Nettverket har vært en videreføring av arbeidet med å styrke...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Alt klart for landskonferanse om friluftsliv i Kristiansand

Det ligger an til tre interessante friluftsdager i Kristiansand. Onsdag 30. mai starter den sjuende landskonferansen i friluftsliv med hovedbase på Radisson SAS Caledonien Hotell og befaringer til...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vil ha omkamp om regionmeldingen

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Arbeiderpartiets mål er færre, større og sterkere regioner enn dagens fylkeskommuner

Ap-ledelsen forsøkte i det lengste å holde regiondebatten borte fra landsmøtet i helgen, skriver Sunnmøreposten.. Allikevel tok en lang rekke utsendinger ordet på landsmøtet for å snakke om regioner....

av admin, 01.01.01

Utdanningstilbudene ved flere videregående skoler justeres fra kommende skoleår

Hovedutvalg for kultur og utdanning fastsatte i går programmet og kurstilbudet for de videregående skolene i fylket for det kommende skoleåret. Da søknadsfristen gikk ut 1. mars var det 6589 søkere...

av admin, 01.01.01

Busspendling kan være lønnsomt

-Pendling med kollektivtransport gir klingende mynt i kassen. Buss- og togpendlere tjener mer penger på reisefradrag i selvangivelsen enn de som kjører bil. I tillegg sparer de miljøet for utslipp....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Westermoen solgte SørVestbaneprosjektet på KrF-landsmøtet

-Det mangler bare ca 1.5 km på at en kan fjerne 100 vogntog om dagen fra den hardt belastede E39. Hvor mange vogntog blir det per år? Og hvor mye forurensning og hvor mange alvorlige ulykker kunne da...

av admin, 01.01.01

Praktfullt og mulighetsfylt skoleanlegg i Sirdal

Representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning er svært imponerte over dette flotte skoleanlegget Sirdal videregående skole rår over på Tonstad. I forbindelse med et møte i...

av admin, 01.01.01

Styrehuset på plass

På Langenesveien i Romsviga i Søgne har et gammelt styrehus fra ei skøyte vært satt opp som leskur for busspassasjer. For et par år siden ble den etter hvert temmelig slitte og ødelagte bygningen tatt...

av admin, 01.01.01

Premiere på digitale fortellinger

25. april 2007 var det premiere på fem digitale fortellinger i Haven. Elever ved 7. trinn på Borhaug skole i Farsund kommune, har deltatt i fylkeskommunens digitale formidlings- prosjekt “Kompassroser...

av admin, 01.01.01

Informasjon om valget

Kommunal- og regionaldepartementet har gitt Dinamo oppdraget med å utvikle og gjennomføre en informasjonskampanje i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 10. september. Kampanjens...

av Peersen, Tor, 01.01.01