• Sykehusreformen har vært en flause
  av Peersen, Tor, 06.03.07

  Styrking av forebyggende medisin ved Sørlandet sykehus - høringsuttalelse

  Assisterende fylkesrådmann Tore Berntsen rår fylkesutvalget til å treffe slikt vedtak:...

 • av admin, 28.02.07

  Viktige undervisningsoppgaver lagt til Vest-Agder fylkeskommune

  Vest-Agder fylkeskommune har fått ansvar for naturfagredaksjonen og deltar i norskredaksjonen for...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 27.02.07

  Justisminister Knut Storberget og politisk rådgiver Eirik Øwre Thorshaug besøker Vest-Agder tirsdag 27. februar.

  ”Sørlandet der du får overskudd til å skape” et er vårt nye motto. Det skal si noe om en dynamisk og...

  Les mer
 • Lista videregående skole feirer 60 år
  av Torkelsen, Jan H., 26.02.07

  Lista videregående skole feirer 60 år

  Les mer
 • Sykehusreformen har vært en flause
  av admin, 23.02.07

  Protesterer mot flytting av sykehuset i Flekkefjord til Helse Vest

  Les mer
 • Haga lover store oppgaver til regionene
  av Torkelsen, Jan H., 22.02.07

  Kommunalministeren vil prioritere kvinner

  Kommunal- og regionaldepartementet setter i økende grad kvinner som prioritert målgruppe i forhold...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 22.02.07

  Grimstad får mer ut av samarbeid mot vest enn øst

  Kommunestyret i Grimstad drøftet tidligere denne uken en omorganisering av Agderrådets...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 22.02.07

  Hanne Harlem utpekt som styreleder i Helse Sør-Øst RHF

  Ifølge Kommunal- og regionaldepartementets hjemmesid er tidligere justisminister Hanne Harlem utpekt...

  Les mer
 • Helseminister vil ikke ha omkamp om sykehusene
  av Torkelsen, Jan H., 21.02.07

  Helseminister vil ikke ha omkamp om sykehusene

  Forslaget gjelder for Sørlandet Sykehus HF og Oslo Universitetssykehus. På grunn av at Oslo...

  Les mer

Sørlandet tar gull i antall lærlinger

Sørlandet har 80 prosent flere lærlinger enn østlandsfylkene og 40 prosent flere enn landsgjennomsnittet. Vest-Agder er fremdeles det fylket som har flest lærlinger i forhold til folketallet. Deretter...

av Torkelsen, Jan H., 21.02.07

Tannhelse: Det er sammenheng mellom kvikksølveksponering og helseskader

-Jeg har fått opplyst at med det antall reiser som foretas på ungdomskortene betales det i gjennomsnitt rundt sju kroner per reise. Jeg vil driste meg til å si at dette er en akseptabel pris. Men...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.07

Fylkesordføreren vil ha mer helhetlig og koordinert nærings- og landbruksforvaltning

-I dag er organiseringen av de offentlige støttetiltak for næringsutvikling regionalt oppstykket og ikke organisatorisk samordnet. Det trenges nye grep. Regionreformen må innebære at tiltakene og...

av Torkelsen, Jan H., 19.02.07

Skolepolitikerne vil ha røykeforbud på de videregående skolene

Et enstemmig Storting vedtok allmenn stemmerett for kvinner i 1913. Alle fylkeskommuner og kommuner har fått brev fra Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet om å få til en feiring av at...

av Torkelsen, Jan H., 19.02.07

Mandal tannklinikk betydelig modernisert

I forrige uke ble det behørig markert at Mandal har fått en topp moderne og rommelig tannklinikk. Klinikken har nå seks toppmoderne, fargerike og velutrustede behandlingsrom. Tannklinikken i Mandal er...

av Torkelsen, Jan H., 19.02.07

Fargeglede på Borhaug

I Nordbygda på Lista er det få spor av hvitmalt sørlandsidyll. Her dominerer sterke, klare farger, med klare referanser til praksisen i andre småsamfunn langs nordsjøkysten. Det værharde klimaet har...

av admin, 16.02.07

Navnet kan bli Kristiansand katedralskole Gimle

Når Gimle videregående skole og Kristiansand katedralskole blir slått sammen til en skole fra 1. august i år vil representantene i hovedutvalg for kultur og utdanning at storskolen skal ha navnet...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.07

Ingen endring i skolestrukturen i Listerregionen nå

Fylkeskommunen gir nå tilbud om videregående opplæring ved seks opplæringssteder i Listerregionen og dette skal ikke det endres ved nå. Videre skal spørsmålet om sammenslåingen av videregående skoler...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.07

Statlig underdekning av kostnadene til gratis læremidler

Kunnskapsdepartementet har vedtatt at alle elever i Vg2 - annen klasse - i videregående skole skal ha gratis læremidler. Vest-Agder fylkeskommune får 10,3 millioner kroner som kompensasjon fra staten...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.07

1646 ungdommer registrert hos oppfølgingstjenesten

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i dag orientert om aktiviteten til fylkeskommunens oppfølgingstjeneste innen utdanning. Alle ungdommer har rett til videregående opplæring. Har ungdommene ikke...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.07

Vellykket fleksibelt yrkesopplæringsprosjekt for voksne blir fast tilbud

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag enstemmig at opplæringstilbudet ”Fleksibel yrkesopplæring for voksne” skal endres fra prosjekt til vanlig drift. Hovedutvalget setter imidlertid som...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.07

Sentrale tiltak i stortingsmelding 16 (2006-2007) - tidlig innsats for livslang læring

I dagens pressemelding fra Kunnskapsdepartementet understreker statsråden at målet med tiltakene i stortingsmeldingen er å lage et opplæringssystem som skal gi alle elever nødvendige grunnleggende...

av Peersen, Tor, 15.02.07

Fylkeskommunenes innspill til Stortingets kommunal- og forvaltningskomite

Mandag var fylkesordførerne, fylkesvaraordførerne og fylkesrådmennene fra Vest- og Aust-Agder i høringsmøte om forvaltningsreformen hos Stortingets kommunal- og forvaltningskomite. Til møtet hadde de...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.07

Nytt teater og konserthus – en kjærlighetsgave til folket

-Markeringen av byggestart for nytt teater- og konserthus i Kristiansand markerer starten på et nytt stort og viktig kapittel i historien om Sørlandet. Jeg er overbevist at dette huset vil få veldig...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.07

Vil ha utredet småbåthavn-lokaliseringer i Kristiansand og Søgne

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø stilte seg i dag i utgangspunktet positivt til at det settes i gang en utredning om lokalisering av småbåthavner i Kristiansand og Søgne kommuner. Det...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.07

Trafikksikkerhetsarbeidet i Vest-Agder har gått nye veier de seneste årene

Under en orientering for hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag ble det klargjort at trafikksikkerhetsarbeidet i Vest-Agder har gjennomgått relativt store endringer de siste årene. -Det...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.07

Mange gode resultater innen kollektivtransporten i Vest-Agder

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i dag orientert om resultatene fra et handlingsprogram for årene 2003 til 2006 knyttet til Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder. Representantene i...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.07

Nye tiltak for å bedre funksjonshemmedes transportmuligheter

I fjor ble det satt i gang en ordning hvor fylkeskommuner og kommuner kan søke statlige midler til delfinansiering på opptil 75 prosent til tiltak for å gjøre kollektivtrafikken tilgjengelig for...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.07

Spaden i jorden for nybygg for Listermuseet til høsten

Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune har gått sammen om å bygge et nytt hovedbygg for Listamuseet på Nordberg fort i Farsund. I fjor ble det gjennomført en begrenset idèkonkurranse for...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.07

Ulrik Kalvø med å styre prosjektet ”Porto Franco - Kristiansand kulturelle frihavn”

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø oppnevnte i dag Ulrik Kalvø (FRP) som fylkeskommunens politisk representant og Eirik Langeland (AP)  som vararepresentant i styringsgruppen for prosjektet...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.07

Sirdal satser på utbygging av mikro-, mini- og småkraftverk

De siste årene har det vært en økende interesse for utbygging av mikro-, mini- og småkraftverk i Sirdal kommune. Kommunen har igangsetting prosjektet ”Helhetlig planlegging av småkraftverk” som har to...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.07

Den gamle nettportalen Odin er død - regjeringen.no leve

Pressemedling fra Fornyings- og administrasjonsdepartetmtentet 12. dm. slår fast at den gamle nettportalen Odin er blitt historie.   Ifølge fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys...

av Peersen, Tor, 14.02.07

SP-leder vil slå sammen Hordaland og Rogaland

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Magnhild Meltveit Kleppa sier til Bergens Tidende at hun kan tenke seg å slå sammen Hordaland og Rogaland til en region. - Eg trur at vi då kan få ein handterleg...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.07

Mentorordning til UKM deltakere

Trafo og UKM har fått støtte fra Kulturrådet til å prøve ut Trafos mentorordning til UKM deltakere. Trafo.no er et nasjonalt tiltak for kunstaktive unge mellom 16 og 22 år, men i UKM sammenheng...

av admin, 12.02.07

International Baccalaureate - IB - først fra høsten 2008 på Katta/Gimle

Fylkestinget tok i desember i fjor initiativ til å få i gang igjen et tilbud om International Baccalaureate (IB) på Kristiansand Katedralskole. Arbeidet med dette har vært i gang med håp om å komme i...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.07

Kjøp av klimakvoter i Vest-Agder fylkeskommune?

Representanten Dag Vige (V) interpellerer om "kjøp av klimakvoter" og eventuelt andre tiltak for å redusere utslipp av "fylkeskommunale klimagasser."   Fylkesordføreren vil besvare interpellasjonen...

av Peersen, Tor, 12.02.07

Bokprosjekt på Kvinesdal videregående skole redder liv i Etiopia

-Dette er virkelig stort!  De første eksemplarene av ”jordmorboka” er nå på vei ut til avsidesliggende helsestasjoner i Sør-Etiopia! Boka er skrevet av Else Margrethe Sand, lærer på Kvinesdal...

av admin, 12.02.07

Vågsbygd videregående skole setter opp musikalen Cabaret

Fra fredag 16 til torsdag 22 februar 2007 setter tredjeklasse på musikklinja ved Vågsbygd videregående skole opp musikalen “Cabaret”. Hele klassen på 25 er involvert i prosessen, samt fem lærere og et...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.07

Tangen-elever bygger hus for orkanofre i USA

Andreklassingene ved tømrerlinjen på Tangen videregående Skole i Kristiansand vil nå gjøre en innsats for innbyggere i New-Orleans i USA som ble rammet av orkanen Katarina i august 2005, opplyser...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.07

Agder trenger 4000 nye medarbeidere i 2007

av Torkelsen, Jan H., 08.02.07

Logo til Wergeland 2008

av Eilertsen, Steinar, 08.02.07

Fylkeskommunen sponser doktoravhandling om røykeavvenning

Vest-Agder sentralsykehus tok i 1999 initiativ til et samarbeid med Vest-Agder råd for folkehelse om å prøve ut et røykesluttprogram for pasienter innlagt med hjerteinfarkt. Det forelå liten...

av Kjetil Drangsholt, 08.02.07

Regjeringen vil ha flere jenter til å ta realfag

Regjeringen skal satse spesielt på jenter i årets tiltaksplan for realfag. – Vi har ikke gjort nok for å få jenter til å velge realfag, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal på Realfagkonferansen 2007...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.07

Skal fylkeskommunen kjøpe klimakvoter ?

av Torkelsen, Jan H., 07.02.07

Storbyene vil ha store sterke regioner

Nå i begynnelsen av februar gjennomfører kommunalkomiteen i Stortinget møter med en rekke høringsparter om regjeringens forslag til regionreform som ble presentert i desember. I midten av oktober skal...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.07

Flere videregående skoler miljøsjekkes

Fylkesmannens miljøvernavdeling er for tiden i gang med en tilsynsgjennomgang på ti videregående skoler i Vest-Agder. De statlige tilsynsmedarbeiderne har spesielt søkelyset rettet på kjemikalier og...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.07

"Wergeland 2008" - fra regionalt til nasjonalt prosjekt

Det digitale formidlingsprosjektet Wergeland 2008 løftes fra regionalt til nasjonalt nivå. Forankring og eierskap forblir i Vest-Agder. Dette ble klart etter et møte 30. januar med den nasjonale...

av Grimsø, Marita, 06.02.07

Perspektivrikt samspillmøte om ny E-39 og Vågsbygdvei

Før helgen deltok sentrale medarbeidere fra Vest-Agder fylkeskommune sammen med representanter for kommunene i Kristiansandsregionen, Fylkesmannen, Jernbaneverket, Kristiansand havn, og Statens...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.07

Åpen skole på Kvadraturen skolesenter torsdag 8. februar

Kvadraturen skolesenter inviterer alle interesserte til "Åpen skole" torsdag 8. februar fra klokken 17.00 til 20.00. Kvadraturen Skolesenter en av Norges største yrkesfaglige skoler, med 1100 elever...

av admin, 06.02.07

Flere passerer bommene i Listeregionen

I følge en fersk statistikk over antall passeringer i bomstasjonene i Listeregionen har det i løpet av 2006 vært en samlet trafikkøkning på 3,6 prosent. Hele økningen har skjedd på bomstasjonen på...

av admin, 05.02.07

Kunnskapsdepartementet ønsker å endre elevvurderingene

Kunnskapsdepartementet ønsker en endret vurdering av alle elever og lærlinger. -Jeg ønsker mer vurdering i skolen – særlig på barnetrinnet. Elever og lærlinger er tjent med en skikkelig vurdering av...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.07

URO: En konferanse om ungdom, kultur og psykisk helse

2. og 3. mai arrangeres URO-konferansen i Fønix kino i Kristiansand. URO er konferansen om hvordan prestasjonskrav, fleksibilitet, uavhengighet og ønske om mening påvirker ungdoms psykiske helse og...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.07

Stadig flere jenter trekkes mot teknologifaglig utdanning

-Det er svært gledelig å registere at så mange jenter nå viser interesse for å satse på utdanning innen teknologifagene, sier kompetanserådgiver Fred Skagestad i NHO. I går var han primus motor for et...

av admin, 02.02.07

Ønsker fylkeskommunen med på Havnekvartalprosjekt i Kristiansand

Fylkesutvalget ble i sitt møte i Lyngdal tirsdag denne uken orientert om utviklingsplanene for et nytt prosjekt knyttet til Havnekvartalet i Kristiansand som ligger mot havnen mellom Tollbodgaten og...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.07

Fylkesordføreren: -Sørlandsbadet blir en ny hovedattraksjon på Sørlandet

-Vi stolte i fylkeskommunen over å være medeier og partner i dette flotte prosjektet. Det er blitt et fantastisk fint badeanlegg, og jeg må gratulere arkitekter og de som har stått for prosjektering...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.07

-Uten fylkeskommunen ville ikke Sørlandsbadet kunne realiseres

-Vest-Agder fylkeskommune har vært fantastisk grei å samarbeide med når det gjelder finansiering, faglig bistand og, ikke minst, i det å skape allianser. Uten fylkeskommunens medvirkning ville ikke...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.07

"Porto Franco - Kristiansands kulturelle frihavn"

Fylkesrådmannen fremmer nå forslag om å arbeide videre med "Frihavn-prosjektet" og at hovedutvalget oppnevner en person som politisk representant fra Vest-Agder fylkeskommune i styringsgruppa for...

av Peersen, Tor, 01.02.07