• UKM med 250 ungdommer i aktivitet på fylkesmønstringen
  av Torkelsen, Jan H., 15.12.08

  UKM med 250 ungdommer i aktivitet på fylkesmønstringen

  Det var trangt i Agder Teaters lokaler da fylkesmønstringen i Ungdommens Kulturmønstring ble...

  Les mer
 • Vest-Agder positivt ut på skatteregnskapsstatistikk, januar-mai 2012
  av admin, 02.04.07

  To mottakere av Vest-Agder fylkeskommunes nye kulturminnevernpris

  Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommunes...

  Les mer
 • Positive regnskapsutsikter for fylkeskommunen i år
  av admin, 30.03.07

  Fylkeskommunen må ombygge skoler for flere millioner kroner

  Les mer
 • Tiltak for at flere skal gjennomføre videregående opplæring
  av Torkelsen, Jan H., 30.03.07

  Tiltak mot frafall i videregående opplæring er evaluert

  Økt bevissthet rundt frafallsproblematikk og konkrete tiltak reduserer frafall blant elever i...

  Les mer
 • Evalueringa frå e-valsforsøket er klar
  av Holthe, Åse, 30.03.07

  4,7 millioner kroner til bærbare elevPCer

  Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i dag et forslag fra fylkesrådmannen om fortsatt...

  Les mer
 • Fylkestinget som velges i 2007 velges for fire år
  av admin, 30.03.07

  NYTT DEBATTFORUM: Si hva du mener til fylkespolitikerne!

  I forbindelse med fylkesutvalgsmøtet 11. april lanseres et nytt debattforum på fylkeskommunens...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 30.03.07

  Fylkeskommunen med på utredning av Havnekvartalprosjekt i Kristiansand

  Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i går orientert om utviklingsplanene for et nytt...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 30.03.07

  Landskaps- og friluftslivsinteresser viktige når Nodelandsheia Øst utbygges

  Les mer
 • Økonomisk støtte til arkitektkonkurranse for nytt museum og bibliotek i Lindesnes
  av Torkelsen, Jan H., 30.03.07

  Bidrar til tettstedsanalyse i Spangereid i Lindesnes

  Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge...

  Les mer

Full uttelling for Vest-Agder i statlige tilgjengelighetsmidler

Samferdselsdepartementet har nå fordelt 50 millioner kroner i statlige tilskuddsmidler til tiltak for tilrettelegging av kollektivtransporten for alle brukergrupper. Tilskuddsordningen er en del av...

av Torkelsen, Jan H., 30.03.07

Fylkeskommunens kulturpolitikere orientert om kulturhusplanene i Mandal

-Mandal er nå en industriby i transformasjon. Kulturinstitusjonene i byen er slitne, sa ordfører Åse Lill Kimestad da hun i dag orienterte fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning om planen...

av admin, 29.03.07

Bærbar elevPC

Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i møte 29.3. et forslag fra fylkesrådmannen om fortsatt satsing på bærbare PCer for elever i videregående opplæring.

av admin, 29.03.07

Tilskudd til prosjekt "Kvinnebygg AS" - kvinners yrkesdeltakelse - en ressurs for Agder

Prosjekt  Kvinnebygg AS  retter seg mot kvinner i tjenesteytende næringer, på tvers av offentlig og privat sektor. Det bygger konklusjonene fra et forprosjekt utført av Agderforskning, (Jf....

av Peersen, Tor, 29.03.07

Høy aktivitet i Trygg Trafikk Vest-Agder

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i dag presentert for årsmeldingen for 2006 for Trygg Trafikk Vest-Agder. Det fremgår at fjoråret var preget av høy aktivitet over et vidt spekter av...

av Torkelsen, Jan H., 28.03.07

Vil effektivisere bussdriften i Kristiansands-regionen

Vest-Agder Kollektivtrafikk har utarbeidet et opplegg for effektivisering av bussdriften i Kristiansands-regionen. Forslagene omfatter blant annet ruteendringer på grunn av vanskelig fremkommelighet,...

av admin, 28.03.07

Vil ha beredskapsbase for oljevern på Lista

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø går inn for at det bør bli etablert en base for oljevernberedskap på Lista. En etablering av en slik base vil ikke bare kunne beskytte et viktig...

av Torkelsen, Jan H., 28.03.07

Ny rapport dokumenterer verdien av en ny ”SørVestbane”

Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag ble orientert om innholdet i rapporten” Visjon og strategi for utviklingen av SørVestbanen” fikk de samtidig et viktig grunnlagsdokument for...

av admin, 28.03.07

Ny NM-suksess for skiskytterelevene fra Sirdal

Skiskytterne ved Sirdal videregående skole har igjen vist sin dyktighet i løypa og med gevær. Sist helg gjorde de det meget sterkt i Norgescupen for juniorer. Da øvelsene var ferdige kunne skolen...

av admin, 28.03.07

Ny lov mot private skoler

Det midlertidige forbudet mot private skoler som har ønsket å etablere seg i Norge blir gjort permanent i en lov som legges fram i statsråd i dag. Med dette innfrir regjeringen løftet som ble gitt før...

av Torkelsen, Jan H., 27.03.07

Nå må Stortinget ta grepet om regionreformen!

-Det regjeringen kommer med er visjonsløst. For lite makt og myndighet er foreslått overført, og det er for lite struktur i forslaget. Alt er basert på frivillighet. Forslagene blir sendt tilbake til...

av Torkelsen, Jan H., 27.03.07

AP vil diskutere sør-østregion

-Telemark Arbeiderparti ser en region med BTV-fylkene (Buskerud, Telemark og Vestfold) og Agder-fylkene sammen, eller bare Vestfold, Telemark og Agder-fylkene, som svært aktuelle og interessante. Vi...

av admin, 26.03.07

SV vil ha bedre elevvurdering

-Elevene i dagens skole må få bedre vurdering av innsatsen. Bedre elevvurdering er en viktig sak som jeg vil ta opp under SVs landsmøte denne helgen, sier SVs skolepolitiske talskvinne Lena Jensen, i...

av Torkelsen, Jan H., 23.03.07

Fortsatt poeng for realfag

av Torkelsen, Jan H., 23.03.07

Vekst i videregående opplæring

Fra 2005 til 2006 brutto driftsutgifter til videregående opplæring for landets fylkeskommuner økt med 1,2 milliarder kroner, tilsvarende henimot sju prosent. For Vest-Agder fylkeskommunes del var det...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.07

Likestillingspris til ”Jenter og teknologifag”

Prosjektet ”Jenter og teknologifag” i Agder har fått Agderrådets likestillingspris for 2007. Vest-Agder fylkeskommune er en av partnerne som står bak prosjektet. De øvrige partnerne er NHO, LO og...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.07

Fylkesordføreren: -Lovpålagte råd for funksjonshemmede må sikres reell innflytelse!

-Råd for funksjonshemmede vil være en instans i den politiske prosessen som vi ønsker å bruke. Arbeidet i rådet må legges til rette økonomisk og ressursmessig og sikres en plass i vedtaksprosessen som...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.07

Budsjettundersøkelse viser fylkeskommunal satsingsvilje

KS gjennomførte i desember 2006/januar 2007 en budsjettundersøkelse for 2007 i alle fylkeskommunene. I alt 17 fylkeskommuner svarte på undersøkelsen, blant dem Vest-Agder. Undersøkelsen viser at det...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.07

Vågsbygd videregående skole igjen arena for statsborgerseremoni

Det blir en ny statsborgerseremoni for nye norske statsborgere i Vest-Agder søndag 6. mai i Kristiansand. Fylkesmannen i Vest-Agder opplyser på sine nettsider at det skal sendes ut invitasjoner før...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.07

Westermoen med nytt initiativ for sykehuset i Flekkefjord

På et møte mellom representanter fra fylkesutvalgene og fylkesrådmennene i Agder-fylkene og Rogaland i Stavanger i går tok fylkesordfører Thore Westermoen opp den sterke protesten som...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.07

Rogalendingene lunkne til regioninvitt fra Agder

av Torkelsen, Jan H., 20.03.07

Ap og Sp i Telemark vil ha Agder med i en landsdelsregion

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet  i Telemark ønsker seg en stor landsdelsregion. Representantskapsmøtet i Telemark Arbeiderparti har vedtatt at man ønsker en fremtidig landsdelsregion, bestående...

av admin, 18.03.07

Utkast til endring av lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasserer - høring

Med medieoppslag om besøket og foredraget i Kristiansand av tidligere visepresident i USA, Al Gore friskt i minnet, henleder vi i dag oppmerksomheten på gårsdagens melding fra Miljøverndepartementet...

av Peersen, Tor, 16.03.07

Fagbrevutdeling i Mandal

15. mars var det utdeling av fag- og svennebrev i Mandal. Se bildene.

av Holthe, Åse, 16.03.07

Høringsuttalelse - Rapport om organisering av togstasjoner og terminaler

En arbeidsgruppe ledet av Samferdselsdepartementet har utarbeidet en rapport om organisering av stasjoner og godsterminaler i det nasjonale jernbanenettet. Rapporten anbefaler at dagens organisering...

av admin, 16.03.07

Flere skal få dekket utgifter til arkeologiske undersøkelser

Miljøvernminister Helen Bjørnøy lanserte 1. mars et nytt regelverk om dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ved mindre, private tiltak. Det er satt av 5,5 millioner kroner til slike tilskudd...

av Stylegar, Frans-Arne, 16.03.07

Fagbrevutdeling i Lyngdal

14. mars var det utdeling av fag- og svennebrev på Rosfjord i Lyngdal. Se bildene.

av Holthe, Åse, 15.03.07

Ungdomsbedrifter: Storeslem for Tangen videregående skole

De videregående skolene fra Vest-Agder viser igjen at dyktigheten er helt på toppnivå. Tangen videregående skole tok alle tre prisene i den gjeveste klassen "Beste ungdomsbedrift" i Vest-Agder under...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.07

Utdanning i fokus på møte med Kristiansands-politikere

I går ble det avholdt et felles møte mellom representantene fra fylkesutvalget og kommunalutvalget i Kristiansand i Fylkeshuset. Fra kommunens side uttrykte en stor tilfredshet over hvordan arbeidet...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.07

Fylkeskommunens spisskompetanse på fyr og kystkultur ønskes internasjonalt

Vest-Agder fylkeskommunes spisskompetanse knyttet til arbeid med fyr og kystkultur i regional utviklingssammenheng gjør at fylkeskommunen er ønsket som samarbeidspartner i et internasjonalt prosjekt i...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.07

75 000 kroner i driftsstøtte til Kirkens SOS i Agder

Kirkens SOS i Agder har søkt Vest-Agder fylkeskommune om 75 000 kroner i driftsstøtte for 2007. Fylkesutvalget besluttet tirsdag enstemmig at søknaden skal imøtekommes. Beløpet er det samme som det...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.07

Rogalendingene kan vende seg mot Agder

av Torkelsen, Jan H., 14.03.07

Fag- og svennebrevutdeling 2007

av admin, 14.03.07

Kampanje ved kommunestyre og fylkestingsvalget 2007skal lokke ungdom og innvandrere til valgurnene

På Kommunal og regionadepartementets hjemmeside leser vi at videosnutter på nettet og andre spesialgrep skal lokke ungdom og innvandrere til urnene ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg....

av Peersen, Tor, 14.03.07

Vel 2,5 millioner kroner til reiselivssatsing på Sørlandet

Fylkesutvalget bevilget i dag 2,57 millioner kroner som fylkeskommunens bidrag til reiselivsrelaterte tiltak i landsdelen i år. 2 millioner kroner utgjør Vest-Agder fylkeskommunens finansiering av...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.07

Fylkeskommunen bidrar til å evaluere Sørlandets Europakontor

Våren 2004 ble det besluttet å etablere et eget kontor i Brussel for regionen Sørlandet. Sørlandets Europakontor var operativt i Brüssel januar 2005 som ett tre-årig prosjekt. Bakgrunnen var betydelig...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.07

Nytt skolenavn: Kristiansand katedralskole Gimle

Når Gimle videregående skole og Kristiansand katedralskole blir slått sammen til en skole til sommeren blir skolens navn Kristiansand katedralskole Gimle. Det besluttet flertallet i fylkesutvalget i...

av admin, 13.03.07

Skolene må bedre avfallshåndteringen

I løpet av et par uker tidligere i vinter har den statlige Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder foretatt en kontroll av åtte videregående skoler og Høgskolen i Agder. Bakgrunnen for...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.07

30 katedralskoleelever får spandert billetter til Al Gore-foredrag

I morgen kommer USA’s tidligere visepresident Al Gore til Kristiansand. Han skal holde foredrag om verdens klimautfordringer i Gimlehallen. De som vil oppleve foredraget må betale 1500 kroner for en...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.07

1025 personer mottar sitt fag- eller svennebrev denne uken

Denne uken gjennomfører fylkeskommunen tradisjonell utdeling av fag- og svennebrev i tre steder i Vest-Agder. Arrangementene starter i Kristiansand i morgen hvor 549 kandidater mottar...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.07

Stadig flere ”tekno-jenter” på Sørlandet

av Torkelsen, Jan H., 12.03.07

Erik Müller topper SV’s liste til fylkestingsvalget

SV holdt årsmøte i helgen og valgte representantene som skal stå på listen til fylkestingsvalget i september. Partiet har fire representanter i fylkestinget denne perioden. Disse fire topper også...

av admin, 12.03.07

Svensk kommisjon foreslår større regioner

Den svenske Ansvarskomiteen har utredet den regionale organiseringen i Sverige med fokus på fremtidige utfordringer. I en utredning med tittel "Hållbar samhällsorganisation med...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.07

Gimleelevene best i håndball og fotball

Da Agdermesterskapet for videregående skoler i fotball og håndball ble gjennomført i Sørlandshallen og Gimlehallen i Kristiansand i går var det Gimle videregående skole som oppnådde best resultat. Det...

av admin, 09.03.07

Tilskudd - grunnutbedring for ny offshorerettet industribedrift - Kvinesdal kommune

Fylkesrådmann Tine Sundtoft rår til at fylkesutvalget i Vest-Agder fylkeskommune bevilger Kvinesdal kommune et tilskudd inntil maksimalt kr. 2.000.000,- fra fylkeskommunens budsjett til næringsformål...

av Peersen, Tor, 08.03.07

Regjeringen åpner for bærbar PC

av Torkelsen, Jan H., 08.03.07

Listerkommunene samles om strategisk næringsutvikling

I går var representanter fra politisk og administrativt nivå i de seks Lister-kommunene og fylkeskommunen, sammen med næringslivsledere samlet i Flekkefjord. Sammen startet arbeidet med en strategisk...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.07

Egenandel på skole-PC allikevel?

av Torkelsen, Jan H., 07.03.07

Justisministeren: - Venneslamodellen" ut i hele landet!

I forrige uke  besøkte justisminister Knut Storberget Vennesla. På et åpent møte i regi av Vennesla Arbeiderparti fikk han en presentasjon av "Venneslamodellen" som er et resultat av et...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.07

Mandalsrussen gjør en innsats for kreftsaken

Mandal videregående skole lever stadig opp til sin visjon om å være en skole som bryr seg. Det ble tydelig dokumentert da skolen nylig ble tildelt Benjaminprisen for innsats mot rasisme, vold og...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.07

Vest-Agder fortsatt på landstoppen i lærlingsammenheng

I en artikkel, som Nettavisen for fagopplæring www.fagopplaering.no presenterer i disse dager om internasjonal situasjon for lærlingordning, går det frem at Vest-Agder er det fylket i landet som har...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.07

Regiondebatt også i Sverige

Også i Sverige er det nå i gang en heftig debatt om fylkeskommunens fremtid. I morgen legger den såkalte ansvarskomiteen frem sitt forslag til omorganisering. Komiteens hovedkonklusjoner er i følge...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.07

Sentrale SP-representanter: -Vekk med fylkesmennene!

Senterpartiet vil legge ned fylkesmannsembetet. Begrunnelsen er demokrati, rettssikkerhet, miljøvern og jordvern. Sp mener dagens fylkesmenn ikke er tilstrekkelig uavhengige. Det truer...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.07

8. Mars: All verdens kvinner på Agder

av Torkelsen, Jan H., 20.02.07

Fylkesutvalget støtter forslag om å endre sammensettingen av Agderrådets arbeidsutvalg

Fylkesutvalget ga i dag enstemmig tilslutning til en vedtektsendring for Agderrådet som alle kommuner og de to fylkeskommunene på Agder er bedt om å behandle. Konkret omfatter vedtektsendringen hvem...

av admin, 01.01.01

Westermoen blir Agders representant i Skandinavisk Triangel

Fylkesutvalget godkjenner at fylkesordfører Thore Westermoen skal være Agders representant i Skandinavisk Triangel med fylkesordfører Oddvar Skaiaa i Aust-Agder som vararepresentant. Bakgrunnen er at...

av admin, 01.01.01

SP-landsmøte plusset på oppgaver til regionene

Da Senterpartiet avholdt landsmøte denne helgen vedtok møtet en uttalelse som er svært positiv for tilhengere av nye sterke regioner i Norge. Landsmøtet krever at Stortinget går lengre i å overføre...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Regiondebatten ruller i Sverige

Dagens 21 län – tilsvarende fylkeskommuner - i Sverige bør erstattes med seks til ni regioner. Det foreslår en regjeringsoppnevnt Ansvarskommite som nylig har avgitt sin innstilling. Derved er...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Omkamp om regionreformen på AP-landsmøtet 19.april?

Statsminister Jens Stoltenberg forsøker å kneble debatten om den nye regionreformen, men sentrale fylkespolitikere lover likevel omkamp på Arbeiderpartiets landsmøte som begynner 19. april, skriver...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Staten har sikret togtilbudet på Sørlandsbanen

Staten har inngått ny rammeavtale med NSB med sterke føringer for kjøpsavtalene fremover. Rammene til offentlig kjøp er økt og tilbudet på strekningen Kristiansand - Oslo omfattes nå av det offentlige...

av admin, 01.01.01