• av admin, 31.01.13

  Farsund sjømannskole erstattet av boligkompleks

  I 1954 ble det reist en topp moderne sjømannskole på en av de fineste tomtene i Farsund. Inntil da...

  Les mer
 • Kompassroser i Vest-Agder formidles digitalt
  av admin, 06.12.08

  Kompassroser i Vest-Agder formidles digitalt

  Les mer
 • av admin, 30.04.07

  Det kan bli opplevelsessenter på Hidra

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 30.04.07

  Global framtid - tilskudd til næringsutvikling for innvandrere

  Fylkesrådmannen rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak: Vest-Agder fylkeskommune gir...

  Les mer
 • neveragain.no -krigsminner i levende bilder på nett
  av Torkelsen, Jan H., 30.04.07

  neveragain.no -krigsminner i levende bilder på nett

  Spillefilmer, dokumentarer og autentiske intervjuer med deltakere i andre verdenskrig begynner nå å...

  Les mer
 • Innsatsen for jenterekruttering lykkes
  av admin, 30.04.07

  Innsatsen for jenterekruttering lykkes

  Halvparten av søkerne til ingeniørstudiet i byggdesign på Høgskolen i Agder er jenter. – Det viser...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 27.04.07

  Lillesand Venstre skeptisk til en ”Agderregion”

  I et programutkast som Lillesand Venstre har lagt ut på sine nettsider legges det opp til at partiet...

  Les mer
 • Parlamentaristisk styring av fire fylkeskommuner skal evalueres
  av Torkelsen, Jan H., 27.04.07

  Fylkesordførerne krever mer makt og ansvar til regionene

  Fylkesordfører-/rådslederkollegiet uttalte seg på en samling på Lillehammer denne uken enig i de...

  Les mer
 • Vest-Agder positivt ut på skatteregnskapsstatistikk, januar-mai 2012
  av Torkelsen, Jan H., 26.04.07

  Millionsatsing på kompetanseheving av ansatte på skolene

  Kunnskapsdepartementet har bevilget vel 12, 4 millioner kroner til Vest-Agder til kompetanseheving i...

  Les mer

Ny metode for matematikklæring utprøves i Vest-Agder

Næringslivet, både lokalt og nasjonalt, har store behov for kompetanse innen realfag. Samtidig viser internasjonale undersøkelser at kunnskapsnivået i matematikk i norske skoler ikke er...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.07

Spennende utviklingsløsninger for Søgne videregående skole

I fjor vår nedsatte fylkeskommunen et eget utvalg i samarbeid med Søgne kommune for å få til en nødvendig plan for videreutvikling av Søgne videregående skole. Utvalget foreslår nye utviklingsspor for...

av admin, 26.04.07

300 000 kroner til klargjøring for Landskytterstevne på Evje

Vest-Agder fylkeskommune vil bidra med 300 000 kroner til opprustning av Evjemoen skytebane i forbindelse med avvikling av Landsskytterstevnet i 2009. Det bestemte hovedutvalg for kultur og utdanning...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.07

12 fylker ønsker nye kraftavtaler for regional industri

De tolv fylkesordførerne/rådslederne fra; Østfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms har sendt...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.07

Utsending av valgmateriell til alle husstandene i Vest-Agder ved fylkestingsvalget 2007

Fylkesrådmann Tine Sundtoft imøtekommer fylkesutvalgets anmodning i forrige møte om et saksframlegg vedrørende fylkeskommunal utsendelse av valgmateriell Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til...

av Peersen, Tor, 26.04.07

Klart for Global Future!

Etter inspirasjon fra suksessen Female Future, har NHO Agder nå tatt initiativ til et program som skal mobilisere talenter fra innvandrerbefolkningen på Agder. Dette blir et pilotprosjekt som...

av Reed, Lisbeth, 25.04.07

Museumsstafett på Sørlandet for tiende gang

I år er det ti år siden Museumsstafetten på Sørlandet ble startet. Stafetten er et samarbeid mellom museene i Agder-fylkene. Målet er å gi folk på Sørlandet anledning til å bli bedre kjent med...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.07

Skolevalgene foran lokalvalgene avholdes 3. og 4. september

Det har blitt gjennomført nasjonale skolevalg foran hvert lokal- og stortingsvalg siden 1989, og også i forkant av folkeavstemningen om norsk EU-medlemskap i 1994. Det vil også skje i år. De...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.07

Sørlandets litteraturpris til menneskerettighetsforkjemper

”Utgjør islam en fare for den norske valgfriheten? Med boka ”Men størst av alt er friheten” kastet Hege Storhaug en harmdirrende brannfakkel inn i den norske samfunnsdebatten og viser at boken som...

av admin, 24.04.07

En ny Skagerak-region er foreslått innen AP

av Torkelsen, Jan H., 24.04.07

Fylkesordføreren har åpnet en hørverdig lydløype på Gimle

-Lydløypa virker som et veldig spennende og artig opplegg. Det er flott at det nå er kommet til Kristiansand og Vest-Agder som et tilbud til både skoleelever og hele befolkningen – alle som har lyst...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.07

Rogaland, Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner samarbeider om transportberedskap

Rogaland, Aust - og Vest - Agder fylkeskommuner er gått sammen med politiet, andre offentlige etater og transportnæringen i disse tre fylkene for å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse på...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.07

Fylkeskommunen deltar i næringsutviklingsarbeid for Listerregionen

Listerrådet har vedtatt å starte arbeidet med strategisk næringsutvikling og/eller utarbeidelse av en strategisk næringsplan for Listerregionen. Vest-Agder fylkeskommune har mottatt brev med...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.07

Spennende Naturlos-program støttes av fylkeskommunen

I løpet av de seneste dagene har samtlige husstander i Vest-Agder og grensekommunene: Iveland, Birkenes, Lillesand og Evje og Hornnes i Aust-Agder mottatt en Naturlos-brosjyre. Den inneholder ikke...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.07

God informasjon om fylkestingsvalget

Kommunal- og regionaldepartementet har gitt kommunikasjonshuset Dinamo oppdraget med å utvikle og gjennomføre en informasjonskampanje i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 10....

av admin, 20.04.07

Ny skjærgårdspark opprettes i Vest-Agder

Miljøverndepartementet har nå vedtatt at det opprettes skjærgårdspark i Lyngdal, Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord, i det tilbudet om inngåelse av skjærgårdsparkavtale har tilstrekkelig oppslutning...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.07

Fylkeskommunen overtar bedehus på Gyland i Flekkefjord

Fylkeskommunen har tatt imot et tilbudet om å overta bedehuset Emmaus på Gyland gård i Flekkefjord. Det skal arbeides videre med å avklare den fremtidige bruken av bygningen. Styret for bedehuset...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.07

Landsskytterstevnet i 2009 til Evjemoen

Fylkesrådmannen Tine Sundtoft anbefaler å bevilge kr. 300.000.- til oppussing av Evjemoen skytebane i forbindelse med landskyttersetvnet i 2009. Hun forutsetter i saksframlegget at Aust-Agder...

av Peersen, Tor, 19.04.07

Den kulturelle skolesekken utvides til videregående skole

Regjeringen utvider Den kulturelle skolesekken til å omfatte elever i den videregående skole. Fra og med neste skoleår vil det iverksettes pilotprosjekter i syv fylkeskommuner: Vest-Agder, Møre og...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.07

Mot slutten for skolekoret Sundtianerne?

av Torkelsen, Jan H., 18.04.07

Fylkeskommunen fortsetter satsingen på bærbare elev-PC-er

Fylkestinget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal fortsetter sin satsing på bærbare elev-PCer. Skolene får selv bestemme innføringstakten. Fylkestinget forutsettes at kravet om forsvarlig...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.07

Krever ny runde om regionenes oppgaver

I går ble innstillingen om oppgavene til de nye regionene i tilknytning til regionreformen lagt frem av Stortingets kommunalkomité. Stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal (KrF), som før påske trakk seg...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.07

Fylkesordføreren foreslår å opprette et fylkeskommunalt ”klimafond”

-Mitt forslag er at vi bør opprette et ”klimafond” som skal brukes til å gjennomføre konkrete utslippsreduksjoner i vår egen virksomhet, og profilere Vest-Agder som et fylke som tar klimaproblemene på...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.07

Ingen kostnadsoverskridelser for teater- og konserthuset i Kristiansand

Fylkesordfører Thore Westermoen redegjorde i fylkestinget i dag om at det for tiden pågår en kritisk gjennomgang av planløsninger, kostnadselementer og gjennomføringsstrategi for teater- og...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.07

Fylkeskommunen vil ha oljevernbase på Lista

av Torkelsen, Jan H., 17.04.07

Barnevern: Fylkeskommunen tar ansvar for gransking og oppreisningsordning

Vest-Agder fylkeskommune skal ta ansvar for en granskings- og oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for omsorgssvikt, overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.07

Videre planarbeid for Søgne videregående skole

Fylkesrådmannen rår i sin innstilling av 12. april 2007 til at hovedutvalg for kultur og utdanning og fylkesutvalget treffer sllikt vedtak:   Konklusjonene i Søgne-utvalgets innstilling legges til...

av Peersen, Tor, 17.04.07

Bidrar til utvikling av Spangereid i Lindesnes

I et fylkesutvalgsmøte i forrige uke ble det klart at Vest-Agder fylkeskommune gir 150.000 kroner som tilskudd til utarbeidelse av en tettstedsanalyse i Spangereid i Lindesnes kommune. Denne skal...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.07

Fylkeskommunen med å videreutvikle vellykket samlivsprogram

Fylkesutvalget har bevilget 50.000 kroner til samlivsprogrammet LEVEL Vest-Agder og besluttet at fylkeskommunen skal delta i LEVEL teamet sammen med øvrige partnere. LEVEL består av fem kurs som...

av admin, 16.04.07

Beinhard kritikk mot statsministerens håndtering av regionreformen

Etter at fylkesvaraordfører Laila Øygarden AP fra Aust-Agder hadde tilkjennegitt å være misfornøyd med sentrale AP-kretsers håndtering av regionreformen på en konferanse i Kristiansand i dag gikk...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.07

Selstad: -Hvis det er mulig er landsdelsregioner det beste

Professor Tor Selstad fra Høgskolen i Lillehammer har vært en av de mest toneangivende aktørene i debatten om en ny forvaltningsmodell i Norge. I dag var han hovedinnleder på en stor konferanse om...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.07

Stor oppmerksomhet om regionplanarbeidet på Agder

Godt over hundre representanter fra politikken, offentlig virksomhet, næringsliv og flere organisasjoner var i går samlet i Kristiansand til en stor konferanse om den første regionplanen som skal...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.07

Vil ha revurdert investeringskostnader ved skoleombygginger

Igangsetting av nye opplæringstilbud på de videregående skolene i Vest-Agder fra kommende skoleår vil koste fylkeskommunen rundt 10 millioner kroner, i følge administrative beregninger. Det må foretas...

av admin, 12.04.07

Fylkeskommunen med å sikre vannforekomstene

av Torkelsen, Jan H., 11.04.07

Nei til uønsket reklame i skolen

Regjeringen fremmet før påske et forslag om lovregulering av reklame i skolen gjennom opplæringsloven og privatskoleloven. De nye lovbestemmelsene sier at skoleeier skal sørge for at elevene ikke...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.07

NYTT DEBATTFORUM ÅPNET

Vest-Agder fylkeskommune har nå lansert et nytt debattforum på denne nettsiden. Her vil partiene som er med i fylkestinget legge til rette for debatt om tema de er opptatt av. Alle som vil er velkomne...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.07

Nytt flott hefte til friluftsinteresserte

Vest-Agder fylkeskommune presenterer nå i samarbeid med Agder naturmuseum og botaniske hage et nytt flott hefte kalt FRILUFTSPARKEN – Flora og fauna i Helleviga, Romsviga og Donevann. For Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.07

11,1 ”belønningsmillioner” til kollektivtrafikkstyrking i Kristiansandsområdet

Seks storbyområder får i år til sammen 107,2 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet for å gjennomføre særlige tiltak for å styrke kollektivtransportens konkurranseevne. Midlene hentes fra årets...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.07

Saksordføreren for regionreformen i Stortinget har trukket seg

Stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal (KRF) fra Rogaland har spilt en sentral rolle i samband med den forestående regionreformen. Som saksordfører for første etappe ga hun før påske uttrykk for at det...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.07

Transportberedskap - samarbeid mellom Aust - Agder, Rogaland og Vest - Agder fylkeskommuner - risiko og sårbarhetsanalyse

Rogaland, Aust - og Vest - Agder fylkeskommuner, sammen med politiet, andre offentlige etater og transportnæringen i disse tre fylkene vil gå sammen for å utarbeide en risiko og sårbarhetsanalyse på...

av Ose, Vidar, 03.04.07

Fristen for innlevering av valglister til fylkestingsvalet 2007 er ute.

Den 31. mars 2007 kl. 2400 var den endelige fristen for innlevering av valglister for deltakelse i fylkesingsvalget 2007. Ved fristens utløp var det rettidig innkommet følgende 13 valglister:

av Peersen, Tor, 02.04.07

13 partier har levert lister til Vest-Agder-valget

Da fristen gikk ut for å innlevere lister til høstens fylkestingsvalg i Vest-Agder 31. mars hadde politisk sekretariat mottatt valglister fra 13 partier. I det nåværende fylkestinget er det åtte...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fortsatt med i Nordisk Transportpolitisk nettverk

Vest- Agder fylkeskommune skal fortsatt delta i Nordisk Transportpolitisk nettverk i 2007. Det besluttet fylkestinget i går. Nettverket har vært en videreføring av arbeidet med å styrke...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Alt klart for landskonferanse om friluftsliv i Kristiansand

Det ligger an til tre interessante friluftsdager i Kristiansand. Onsdag 30. mai starter den sjuende landskonferansen i friluftsliv med hovedbase på Radisson SAS Caledonien Hotell og befaringer til...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vil ha omkamp om regionmeldingen

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Arbeiderpartiets mål er færre, større og sterkere regioner enn dagens fylkeskommuner

Ap-ledelsen forsøkte i det lengste å holde regiondebatten borte fra landsmøtet i helgen, skriver Sunnmøreposten.. Allikevel tok en lang rekke utsendinger ordet på landsmøtet for å snakke om regioner....

av admin, 01.01.01

Utdanningstilbudene ved flere videregående skoler justeres fra kommende skoleår

Hovedutvalg for kultur og utdanning fastsatte i går programmet og kurstilbudet for de videregående skolene i fylket for det kommende skoleåret. Da søknadsfristen gikk ut 1. mars var det 6589 søkere...

av admin, 01.01.01

Busspendling kan være lønnsomt

-Pendling med kollektivtransport gir klingende mynt i kassen. Buss- og togpendlere tjener mer penger på reisefradrag i selvangivelsen enn de som kjører bil. I tillegg sparer de miljøet for utslipp....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Westermoen solgte SørVestbaneprosjektet på KrF-landsmøtet

-Det mangler bare ca 1.5 km på at en kan fjerne 100 vogntog om dagen fra den hardt belastede E39. Hvor mange vogntog blir det per år? Og hvor mye forurensning og hvor mange alvorlige ulykker kunne da...

av admin, 01.01.01

Praktfullt og mulighetsfylt skoleanlegg i Sirdal

Representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning er svært imponerte over dette flotte skoleanlegget Sirdal videregående skole rår over på Tonstad. I forbindelse med et møte i...

av admin, 01.01.01

Styrehuset på plass

På Langenesveien i Romsviga i Søgne har et gammelt styrehus fra ei skøyte vært satt opp som leskur for busspassasjer. For et par år siden ble den etter hvert temmelig slitte og ødelagte bygningen tatt...

av admin, 01.01.01

Premiere på digitale fortellinger

25. april 2007 var det premiere på fem digitale fortellinger i Haven. Elever ved 7. trinn på Borhaug skole i Farsund kommune, har deltatt i fylkeskommunens digitale formidlings- prosjekt “Kompassroser...

av admin, 01.01.01

Informasjon om valget

Kommunal- og regionaldepartementet har gitt Dinamo oppdraget med å utvikle og gjennomføre en informasjonskampanje i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 10. september. Kampanjens...

av Peersen, Tor, 01.01.01