• Skolebyggeriet på Tangen i rute
  av Torkelsen, Jan H., 31.05.07

  Skolebyggeriet på Tangen i rute

  -Vi er i rute med byggingen av en nye Tangen videregående skole, sa prosjektleder Kristian Dølvik...

  Les mer
 • Trenger 3000 nye læreplasser
  av Torkelsen, Jan H., 31.05.07

  Samarbeid med friskolene om søknader og inntak

  Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag at fylkeskommunen skal tilby friskolene å...

  Les mer
 • Fylkeskommunens kulturpolitikere orientert om kulturhusplanene i Mandal
  av admin, 31.05.07

  Fylkeskommunen vil bidra i kulturbyggprosjektet i Mandal

  Hovedutvalg for kultur og utdanning anbefalte i dag enstemmig at det opprettes en kulturbyggkomite i...

  Les mer
 • Fylkeskommunalt værlam fra Søgne ble Best in Show
  av Torkelsen, Jan H., 31.05.07

  To nye stipend og en ny pris

  Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune fra i år skal utdele...

  Les mer
 • Tippemidler til 23 idrettsanlegg i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 31.05.07

  Tippemidler til 23 idrettsanlegg i Vest-Agder

  Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag hvilke idrettsanlegg i Vest-Agder som skal motta...

  Les mer
 • Positive regnskapsutsikter for fylkeskommunen i år
  av Torkelsen, Jan H., 31.05.07

  Tippemidler til 21 nærmiljøanlegg i Vest-Agder

  Hovedutvalg for kultur og utdanning fordelte i dag 3 497 000 kroner av årets tippemidler til 21...

  Les mer
 • AP på Agder åpner for Skagerakregionen
  av admin, 31.05.07

  Toril Runden: -Friluftslivsspørsmål må gjøres til politikkområder

  Les mer
 • Fylkestinget åpner for veiforbedringer mellom Fagerholt og Justvik i Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 30.05.07

  Anmoder Kristiansand kommune å droppe plan for ”Retailparken” i Sørlandsparken

  Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø vil at fylkeskommunen skal anmode Kristiansand kommune...

  Les mer
 • Vil ha partnerskapsavtale med Kvinesdal kommune om utvikling av Knaben
  av Torkelsen, Jan H., 30.05.07

  Vil ha partnerskapsavtale med Kvinesdal kommune om utvikling av Knaben

  Les mer

Flertall for ny bompengerunde i Kristiansand

Flertallet av representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i dag inn for at fylkestinget i junimøtet skal be Statens vegvesen søke sentrale myndigheter om en ny bompengerunde i...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.07

Løsning for kostnadsøkninger på riksveiutbedringer i Lindesnesregionen

I handlingsprogrammet for tiltak på riksveiprosjekter i Vest-Agder ligger det inne tre anlegg i Audnedal og Lindesnes kommuner frem til 2009. Alle ligger langs riksvei 460 som går fra Lindesnes til...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.07

Fylkespolitikerne bekymret for manglende muligheter til veidrift og vedlikehold

Samferdselspolitikerne i fylkeskommunen uttalte seg i dag meget bekymret for den nedbygging av veikapitalen som skjer på riksveiene utover stamveiene. De anbefaler at den oppstart regjeringen har...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.07

Aksepterer ikke mer forskyving på oppgradering av E39 i Lindesnes

E39 strekningen mellom Vigeland og Osestad i Lindesnes kommune er en av de verste stamveistrekningene i Syd-Norge.  Parsellen har vært inne i handlingsprogrammet for Nasjonal Transportplan flere...

av Macdonald, Cheryl, 30.05.07

Fylkesrådmannen varsler redusert overskudd i år

Fylkesrådmann Tine Sundtoft presenterer i disse dager en økonomisk rapport for Vest-Agder fylkeskommune basert på utviklingen etter årets fire første måneder. På grunnlag av resultater så langt i året...

av admin, 30.05.07

Bred politisk enighet om ny privatskolelov

av Torkelsen, Jan H., 29.05.07

Etablerer program for skolebibliotekene

Kunnskapsminister Øystein Djupedal vil etablere et program for skolebibliotekutvikling. – Vi vil sette skolebibliotekene i stand til å utnytte sitt pedagogiske potensial, sier Djupedal i en...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.07

Følg Tangen-utbyggingen på webkamera

av Torkelsen, Jan H., 29.05.07

Stor mangel på arbeidere i fylket

av Torkelsen, Jan H., 29.05.07

AP på Agder åpner for Skagerakregionen

Telemark AP lanserte tidligere i vår ideen om en såkalt Skagerakregion. Den nye regionen omfatter Agder-fylkene, Telemark og Vestfold. I går kveld avholdt Arbeiderpartiet representantskapsmøter både...

av Torkelsen, Jan H., 25.05.07

KS: Kommuner og fylkeskommuner tar ansvar for klimaet

Landsstyret i KS vil at kommuner og fylkeskommuner setter sine egne klimamål, og at regjeringen legger opp til nye investeringstilskudd til infrastruktur som fremskynder miljø- og klimasatsing....

av Torkelsen, Jan H., 25.05.07

Søgnerådmann vil ha ny tannhelseklinikk på Tangvall

-Vi tror at den offentlige tannhelsetjenesten for Søgne og Songdalen vil finne den mest funksjonelle og rasjonelle lokalisering i rådhuset på Tangvall. Vi planlegger med dette for øye og håper på et...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.07

Flere innspill til regjeringen fra Fylkeseldrerådenes landskonferanse

-På tross av flere regjeringers ønsker om en bedre eldreomsorg og forsikringer om en bedre kvalitet og flere sykehjemsplasser, er situasjonen lite endret i mange kommuner de siste årene. Vi har derfor...

av admin, 23.05.07

Bli ingeniør på HiA på tre år med fagbrev i elektrofag

Høgskolen i Agder åpner nå opp for nye y-veier på elektrolinjen. Har du fagbrev i elektrofag? Da har du mulighet for å bli ingeniør i Grimstad på tre år. Gjennom dette studietilbudet kan du i tillegg...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.07

Det offentlige merker det stramme arbeidsmarkedet

av Torkelsen, Jan H., 23.05.07

Veiforbindelsen mellom Sirdal og Setesdal åpnet

av Torkelsen, Jan H., 22.05.07

Svært stor interesse for Global Future

Over 80 personer har sendt inn søknad til Global Future, men bare 30 personer får delta i prosjektet, melder Sørnett.  -Vi er veldig fornøyd med at så mange søkte, og det er flere som er godt...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.07

Fylkeskommunenes kostnader til bærbare pc-er må dekkes, krever KS

Stortinget har nå fått til behandling endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Disse omfatter blant annet innføring av ordning med gratis læremidler i videregående opplæring fra høsten 2007, KS...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.07

Noregs Mållag krever nynorske lærebøker til skolestart

Elever med nynorsk som hovedmål skal, i følge Opplæringsloven, få lærebøker og læremidler til samme tid og pris som bokmålselever. I fjor høst fikk imidlertid ikke nynorskelevene rundt i landet de...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.07

Etableringsmuligheter i fokus på EVA-senterets dag

Torsdag 24. mai markerer EVA-senteret i Kristiansand at det har vært i drift i 15 år. Fra kl. 11.00 til 18.00 holdes det åpent hus. Med vafler og kaffe feires det at rundt 7000 personer har vært innom...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.07

God skattevekst for fylkeskommunene

av Torkelsen, Jan H., 21.05.07

Fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane anbefaler Vestlandsregion

Fylkestinget i Sogn og Fjordane skal 13. juni behandle regionreformen. Fylkesrådmann Jan Øhlckers innstiller på at fremtidige regioner bør organiseres etter landsdelsmodellen. Vestlandsregionen bør gå...

av admin, 21.05.07

Regionadministrasjon til Lillesand?

I fem år har O.T.Tønnevold konsernet i Grimstad  jobbet med planer om at et område mellom gamle og nye E18 på Kjerlingland ved Lillesand kan bli et av de store handels- og næringsområdene i...

av admin, 21.05.07

Store forskjeller i økonomiske bidrag

Det legges nå fram for NSM-utvalget en rapport om bykommunenes økonomiske bidrag til kollektivtrafikken i Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger.

av admin, 20.05.07

Agder Naturmuseums direktør fortviler

Agder Naturmuseums utbyggingsplaner legges nå definitivt på is. De rød-grønnes reviderte budsjett var begredelige saker, sier direktør Ovin Odø. Han bekrefter overfor Sørnett at Agder Naturmuseum i...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.07

Lund kommune vil ha stor sør-vestregion

Ordfører Kjell Erfjord (KrF) i Rogalands-kommunen Lund, som grenser til Vest-Agder, uttrykker overfor avisen Agder at han er meget skuffet over regjeringens regionmelding. Han mener det bør overføres...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.07

Nominasjoner til Drømmestipendet fra UKM systemet 2007

For første gang kan fylkesarrangører nominere kandidater til stipend fra Norsk Tipping. Det er 1 million kroner som skal deles ut til kandidater nominert gjennom kulturskoler og ungdommens...

av Egeli, Berit, 16.05.07

Vest-Agder fylkeskommune er vertskap ved fylkeseldrerådenes landskonferanse

Leder av Vest-Agder fylkeseldreråd, tidligere fylkesordfører Niels-Otto Hægeland inviterer landets fylkeseldreråd til konferanse på Radisson SAS Caledonien hotel i dagene 21.- 23. mai. Et sentralt...

av admin, 15.05.07

Forslag om forlenget bompengeordning i Kristiansand

Til bygging av gang- og sykkelveier foreslår regjeringen en tilleggsbevilgning på i alt 15 millioner kroner over statsbudsjettet for i år. -Dette er viktige tiltak for å øke trafikksikkerheten og for...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.07

Nye 2,82 millioner kroner til bredbåndutbygging i Vest-Agder

Regjeringen presenterer en bredbåndspakke på 255 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Av disse tildeles 2,82 millioner kroner til Vest-Agder. Målet er at  løftet om bredbånd til alle i 2007...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.07

Nå lysner det for Agder Universitet

Høgskolen i Agder melder i dag på nettsiden at NOKUT-komiteen som har vurdert søknaden om akkreditering av Høgskolen i Agder som universitet nå har avholdt sitt siste møte. Komiteen har enstemmig...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.07

Flere ”belønningsmillioner” til kollektivtrafikkstyrking i Kristiansandsområdet

Seks storbyområder fikk i april til sammen 107,2 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet for å gjennomføre særlige tiltak for å styrke kollektivtransportens konkurranseevne. Midlene hentes fra...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.07

EØS strid om kompensasjonsordningen for merverdiavgift

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at kompensasjonsordningen av moms for  kommuner og fylkeskommuner medfører virkninger i strid med EØS-avtalen. ESA har bedt norske myndigheter foreta endring av loven...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.07

Senterpartiet fornøyd med regionoppgavene

-For første gang på mange år gjennomføres nå en reform som flytter makt fra sentralt nivå og statlig byråkrati til lokale folkevalgte. Det er gledelig at forvaltnings-reformen samler bred støtte. I...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.07

Tine Sundtoft valgt til nytt rådmannsutvalg

Da landets rådmenn avholdt sitt Rådmannslandsmøte i Oslo 9. mai ble Vest-Agder fylkeskommunes fylkesrådmann Tine Sundtoft valgt inn i det påtroppende rådmannsutvalget. Sørlandet er sterkt representert...

av admin, 11.05.07

Stortinget ga ikke regionene flere oppgaver

I dag gjorde Stortinget det klart at det i denne omgang ikke vil bli flyttet mer makt fra staten til de nye regionene enn det som Kommunalkomiteen foreslo i april. Regjeringen fikk flertall for sitt...

av admin, 10.05.07

Byremoelever disket opp med tradisjonskost fra Audnedal

Løpse, fladbrø, mysmor, eggost og mer til sto på menyen da elevene på Byremo videregående skole nylig jobbet en hel dag med læreplanmålet "Planlegge og tilberede måltider som ivaretar norske...

av admin, 10.05.07

Flekkefjordselevene arrangerer utstilling

Mandag åpnet Flekkefjord videregående skole en flott og spennende utstilling i Flekkefjord Museums sjøboder. Det er  formgivingsvirksomheten ved skolen som opprettholder tradisjonen med å arrangerer...

av Torkelsen, Jan, 10.05.07

miniStortinget på Vågsbygd videregående skole gjentas i 2008

I perioden 21. til 23. mars ble rollespillet miniStortinget arrangert for andre gang på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand.  Totalt 169 samfunnsfagelever fra videregående skoler på Agder og i...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.07

Nytt helleristningsfelt oppdaget på Lista

Da en av beboerne på Hananger i Farsund nylig fjernet vegetasjon og jord fra en stor stein i hagen avdekket han nye helleristninger. De omfattet rundt 20 såkalte skålgroper som er den vanligste formen...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.07

Marnardal sier ja til Region Agder

Formannskapet i Marnardal kommune har drøftet regionreformen. Politikerne stemte for rådmannens forslag om å inndele landet i regioner. De gikk også inn for å slå Vest-Agder og Aust-Agder sammen til...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.07

Folkehelsearbeidet i Vest-Agder fylkeskommune

Det er etablert en verdiplattform for folkehelsearbeidet som skal gjenkjennes i partnernes egne aktiviteter, skriver fylkesrådmannen i sitt framlegg for fylkesutvalgets møte 5. juni. Hun rår til at...

av Peersen, Tor, 10.05.07

Nytt forvaltningsorgan på trappene

- Regjeringen vil styrke arbeidet med fornying av offentlig forvaltning og IKT. Med et nytt forvaltningsorgan får vi større gjennomføringskraft i dette arbeidet, sier fornyings- og...

av admin, 09.05.07

Svak karakter til statlig barnevernsovertakelse

av Torkelsen, Jan H., 09.05.07

Med å finansiere nye flyruter fra Kjevik

14077,1316

av Torkelsen, Jan H., 08.05.07

Fylkeskommunen støtter et strengt klimakvotesystem

Fylkesutvalget mener handel med kvoter er et målrettet og kostnadseffektivt virkemiddel i klimapolitikken som bør stå sentralt både på internasjonalt og nasjonalt nivå. Utvalget støtter derfor, i en...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.07

Passasjervekst på bussene i Kristiansands-regionen tross takstøkning

Takstene på bussbilletter i Kristiansands-regionen ble beholdt uendret fra 2004 og ut 2005. Til tross for takstøkning fra januar 2006, ble det allikevel en passasjervekst på 4,6 prosent fra 2005 til...

av admin, 08.05.07

Nytt prosjekt skal bidra til bedre regional verdiskapning

Agderforskning og International Research Institute of Stavanger -IRIS - har i samarbeid søkt Vest-Agder fylkeskommune om å delta i forsknings- og utviklingsprosjektet: Regional verdiskapning:...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.07

Viktig trafikksikkerhetskonferanse i Kristiansand åpnet i dag

-Jeg tror de aller fleste innser at vi ikke kan bygge oss ut av problemene med drepte og varig skadde i trafikken. Parallelt må vi drive intens og målrettet holdningsskapende påvirkning og opplæring....

av Torkelsen, Jan H., 08.05.07

Statssekretær til motmæle mot kritikere av regionreformen

Statssekretær i kommunaldepartementet Dag-Henrik Sandbakken tar til motmæle mot flere kritiske utspill regjeringens regionmelding. Han advarer fylkespolitikerne mot å svartmale dagens fylkeskommune og...

av Torkelsen, Jan H., 07.05.07

Det skal velges råd for funksjonshemmede

De nye kommunestyrene og fylkestingene som blir valgt til høsten skal velge råd eller en annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Loven om dette blir satt i kraft fra 10....

av admin, 04.05.07

Tunge foredragsholdere på konferanse om Listerregionen som kraftsenter

31. mai arrangerer Vest-Agder fylkeskommune og Listerrådet konferansen ”Kraftknutepunkt Agder – muligheter og utfordringer” på Vestheim i Lista fly- og næringspark. Olje- og energiminister Odd Roger...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.07

Klar anbefaling om å få til et samkjørt Vestland

Regjeringspartiene har etterlatt det regionale Norge i villrede om veien videre, skriver Stavanger Aftenblad på lederplass. I Rogaland skal fylkestinget si sitt om regionreformen 12. mai....

av admin, 04.05.07

Kystkulturseminar 23. - 25. mai

Tall innhentet fra fylkeskommunene viser at de er godt i gang med å iverksette regjeringens tiltakspakke. Da regjeringen i januar la frem en tiltakspakke for å stimulere sysselsettingen i norsk...

av admin, 03.05.07

Enige om å satse på jernbane

Fylkesordfører Thore Westermoen: Frakt av varer og gods på jernbane framfor på vei vil spare både miljøet og bidra til at antall ulykker på veiene kan reduseres kraftig. Både regionspolitikerne,...

av Peersen, Tor, 03.05.07

Fylkesordføreren: -Folkehelse er et viktig politikkområde – men det trenger mer kraft!

-Folkets helsetilstand er resultatet av innsats innenfor en rekke samfunnsområder. Skal vi lykkes med å få til et bredt, sektorovergripende folkehelsearbeid, må det forankres i politisk og...

av admin, 02.05.07

Kommuneoppgjøret i havn

av Torkelsen, Jan H., 02.05.07