• Tippemidler til 23 idrettsanlegg i Vest-Agder
  av admin, 19.08.09

  Mange utviklingsprosjekter finansieres med fylkeskommunens konsesjonskraftmidler

  I fjor bevilget fylkeskommunen midler fra sine konsesjonskraftinntekter til 37 prosjekter på til...

  Les mer
 • UKM stipend i fleng
  av admin, 15.12.08

  UKM stipend i fleng

  Vest-Agder hadde sekken full av stipend og anerkjennelse da de reiste hjem fra landsmønstringa i...

  Les mer
 • To kunstnere engasjeres til utsmykking av Tangen videregående skole
  av Torkelsen, Jan H., 13.12.07

  To kunstnere engasjeres til utsmykking av Tangen videregående skole

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 29.06.07

  Opplev Agder på natur- og kulturvandringer med naturlos

  På forsommeren mottok samtlige husstander i Vest-Agder og grensekommunene: Iveland, Birkenes,...

  Les mer
 • av admin, 29.06.07

  Lindesnes – Vest-Agders tusenårssted – en opplevelse uansett vær

  Norges sydligste attraksjon er Lindesnes fyrmuseum, tusenårstedet, etatsmuseet, fyranlegget og et...

  Les mer
 • Samferdselsministeren om erfaringar med konkurranse i rutebiltransport
  av admin, 29.06.07

  Spesialbillett på bussene for turistene i sommer

  Stadig iverksettes det positive tiltak for at tilreisende til Sørlandets hovedstad skal ha det...

  Les mer
 • 500 ledige læreplasser på Sørlandet
  av Torkelsen, Jan H., 28.06.07

  500 ledige læreplasser på Sørlandet

  500 læreplasser i næringslivet på Sørlandet mangler kvalifiserte søkere. Det er skrikende behov for...

  Les mer
 • Husk den store familie- og aktivitetsdagen på Vest-Agder-museet i Kristiansand på søndag
  av admin, 28.06.07

  Spennende friluftsmuseum som viser mye av Vest-Agder

  Vest-Agder-museet Kristiansand, som inntil nylig het Vest-Agder Fylkesmuseum ble stiftet i 1903. Det...

  Les mer
 • ”Hestmandens dag” på Bredalsholmen søndag 20. august
  av Torkelsen, Jan H., 28.06.07

  Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter har sommeråpent hver søndag

  Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Vågsbygd i Kristiansand er et interessant og spennende sted...

  Les mer

Setesdalsbanen – mulighet for en spesiell opplevelse

Setesdalsbanen er en smalsporet museumsjernbane som går på en åtte kilometer lang, vill og naturskjønn strekning mellom Grovane og Røyknes stasjoner i Vennesla kommune. Banen ble åpnet i 1896 mellom...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.07

Midler til flere friluftsområder i Vest-Agder

Regjeringen vil i år bruke 76 millioner kroner på å sikre friluftsområder for allmennheten. -Vi har prioritert tiltak som bedrer den faktiske situasjonen for friluftsliv og rekreasjon på viktige og...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.07

Kollektivtransporten er en viktig byggestein i velferdspolitikken

-Kollektivtransporten er en viktig byggestein i velferdspolitikken, sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete da hun i dag åpnet et seminar om kollektivtransport i distriktene. 60 deltakere fra...

av admin, 26.06.07

MMM-prosjektet i Kristiansand – nytt samarbeidstiltak

Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har inngått et samarbeid om å forebygge bortvalg i grunnopplæringen. Prosjektet har som formål å følge opp elevene og samtidig forbedre rutiner og...

av Wilkensen, Rune A., 26.06.07

Besøksgruveprosjektet på Knaben nærmer seg realisering

Kvinesdal kommunestyre vedtok i sist møte enstemmig at kommunen vil stå som utbygger av det første byggetrinnet for en besøksgruve i det gamle gruvesamfunnet Knaben. Vest-Agder fylkeskommune vil delta...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.07

Nullvisjonsprosjektet utvides i Listerrregionen

Fylkeskommunen har nå i flere år satset på nullvisjonsprosjekter sammen med andre partnere rundt i Vest-Agder. Målet er null drepte og null varig skadde i trafikken. Et av prosjektene som har omfattet...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.07

Bekymret over manglende muligheter til å opprettholde veistandarden i fylket

I Vest-Agder er situasjonen nå slik at en fortsatt ikke er i nærheten av å ha mulighet for å bevare de verdier som er satset på veier i fylket. Det er flere områder som fortsatt forvitrer. Verst er...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.07

Øker sikkerheten for myke trafikanter på Bortelid

Bortelid i Åseral kommune er pekt ut som regionalt friluftsområde i Vest-Agder. Det foregår og planlegges en rivende utvikling på stedet. Nye leiligheter og hytter bygges ut i et stort tempo....

av Torkelsen, Jan H., 25.06.07

MMM-prosjektet i Kristiansand

Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har inngått et samarbeid om å forebygge bortvalg i grunnopplæringen. Prosjektet har som formål å følge opp elevene og samtidig forbedre rutiner og...

av Wilkensen, Rune André, 22.06.07

Enda et viktig skritt videre for Hidra Landfast

Reguleringsplanen for Hidra Landfast-prosjektet er nå ferdig behandlet. Mandag kunne ordfører Sigmund Kroslid i Flekkefjord sende planen til Statens Vegvesen som har lovet å stå på for å få saken til...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.07

Agder først ut med bredbånd til alle

av Torkelsen, Jan H., 22.06.07

Vestfold fylkesting vil beholde Vestfold som forsterket fylkeskommune

Vestfold bør ikke gå med i noen større region, mener et knepent flertall i fylkestinget i Vestfold, i følge Tønsbergs Blad. Bak flertallsvedtaket står en allianse av Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.07

Klart for etablering av Vest-Agder-museet på Odderøya

Fylkestinget åpnet i sist møte for etablering av Vest-Agder-museet IKS på Odderøya. Bakgrunnen for dette er at Kristiansand kommune i forbindelse med en reguleringssak ønsker å tilrettelegge for...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.07

Fylkestinget sier nei til flere lånefinansierte prosjekter

Fylkestinget vedtok tirsdag at fylkeskommunen ikke skal igangsette flere lånefinansierte prosjekter enn de som er politisk vedtatt før gjeldsbyrden er redusert betraktelig. Det overskuddet som det er...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.07

Sørlandsbadet i Lyngdal er allerede en kjempesuksess

Styreleder Gaute Ubostad er svært tilfreds med måten publikum har tatt imot det nye Sørlandsbadet i Lyngdal på. Allerede etter at badet kun har vært i drift i fire og en halv måned har det vært vel 74...

av admin, 20.06.07

Forslag om gratis buss i Kristiansands-regionen oversendt til nytt kollektivtrafikkselskap

Fylkestingsrepresentant Roar Fjellvang fra KRF ba i en interpellasjon i fylkestinget i dag om tilslutning til at regjeringen skal utfordres til å satse på et hundre dagers prøveprosjekt med gratis...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.07

Agder-fylkene må inngå i samme region

Fylkestinget besluttet i dag at Agder-fylkene bør inngår i samme region når landet fra 2010 skal inndeles i regioner. Fylkestinget åpner også for at en eventuelt større region kan både strekke seg...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.07

Ja fra fylkestinget til ny bompengerunde i Kristiansand

Fylkestinget besluttet i går å be Statens vegvesen søke sentrale myndigheter om en ny bompengerunde i Kristiansand. Fylkestinget vil at en såkalt ”Samferdselspakke for Kristiansandsregionen - fase...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.07

Det kan gå mot et redusert overskudd i år

Fylkestinget behandlet i dag en økonomisk rapport for Vest-Agder fylkeskommune basert på utviklingen etter årets fire første måneder. På grunnlag av resultater så langt i året samt varsler og...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.07

Fjoråret endte med 83,7 millioner kroner i pluss for fylkeskommunen

Fylkestinget ble i går forelagt årsberetningen for 2006 for fylkeskommunen. Det er svært positive tall fylkesrådmann Tine Sundtoft kan presentere. Vest-Agder fylkeskommunes driftsregnskap for 2006...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.07

Telemark fylkesting vil ha Buskerud -Telemark - Vestfold som ny region

Flertallet i Telemark fylkesting mener at Telemark, Vestfold og Buskerud bør være en region fra 2010.  Vedtaket som ble fattet torsdag i forrige uke fikk stemmene til Høyre, Arbeiderpartiet, Kristelig...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.07

Stadig flere lærlinger

Det blir stadig flere lærlinger i videregående opplæring, skriver Statistisk sentralbyrå i en fersk statistikk. Fra høsten 2005 til 2006 steg antall lærlinger med ti prosent. Til sammen 224 200 elever...

av admin, 18.06.07

Nye Haukeli-tunneler bes prioritert i ny Nasjonal Transportplan

I forbindelse med arbeidet som pågår med Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 ber Vest- Agder fylkeskommune Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet gi høy prioritet til omtalen av de...

av admin, 15.06.07

Vest-Agder museet til Odderøya

av Peersen, Tor, 14.06.07

Ros til samfunnsdelen av kommuneplanforslaget til Lindesnes kommune

Lindesnes kommune legger nå frem samfunnsdelen av kommuneplanen for perioden 2007-2018 til høring før vedtak i kommunestyret. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet fylkeskommunens...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.07

Austegdene åpner for en storregion

Da fylkestinget i Aust-Agder i går drøftet regionreformen gikk et flertall inn for en storregion som i tillegg til Agder-fylkene består av Telemark og Vestfold. Et mindretall i fylkestinget ville åpne...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.07

Samferdselspolitikerne oppfordrer til nasjonalt grep for økt sikkerhet på sjøen

Representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ser med bekymring på den utviklingen det har vært på sjøen de siste årene når det gjelder sikkerhet for fritidsbåter. De...

av admin, 13.06.07

Nei til bompenger til drift av kollektivtrafikk

Bruk av bompenger til drift av kollektivtransport har vært et diskusjonstema i flere år. Det har vært hevdet at dersom en ikke får styrket driftssiden vil det være vanskelig å etablere et...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.07

Innsigelser til kommuneplanforslag for Lindesnes

Lindesnes kommune har nå lagt ut kommuneplanens arealdel for 2007 – 2018 til offentlig ettersyn. Det legges ikke opp til større endringer når det gjelder arealbruken i kommunen i årene som kommer. Da...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.07

Vest- Agder fylkeskommune anbefaler at forslag til endringer i veilovens §27 om bruk av bompenger til tiltak for drift av kollektivtrafikk blir vedtatt.

Fylkesrådmannen inviterer hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø til å treffe vedtak om bruk av bompenger til tiltak for drift av kollektivtrafikk. Forslaget fremmes som et høringssvar for...

av Peersen, Tor, 13.06.07

Kulturloven vedtatt i Odelstinget

av Torkelsen, Jan H., 13.06.07

www.styrevervregisteret.no er åpent

I går ble www.styrevervregisteret.no i regi av KS åpnet. Her kan kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide bedrifter registrere verv og økonomiske interesser til politikere, styremedlemmer og ledere...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.07

Fylkesordføreren åpnet spennende fotoutstilling i Flekkefjord

Fylkesordfører Thore Westermoen roste i går Flekkefjord kulturskole da han åpnet utstillingen Les Funambules (Linedansere) som et ledd i en pågående ”Smaaby 07 festival”. -Skolen har et omfattende...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.07

Avventer ny fylkesmannsansettelse i Aust-Agder

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har nå besluttet å avvente Stortingets behandling av regionreformen våren 2008 før stillingen som ny fylkesmann lyses ut der det er aktuelt. Det har...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.07

Gratis læremidler til utlåns

Alle elever på annet trinn i videregående skal få gratis læremidler fra neste skoleår. Ordningen, som er vedtatt av Regjeringen, utvides deretter med tredje trinn for skoleåret 2008/2009 og med første...

av admin, 12.06.07

Sikkerhet på sjøen for fritidsbåter

Fylkesrådmannen tar initiativ for å styrke sikkerheten. Hun legger saken fram for hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø den 13. juni og tilrår følgende vedtak:   NSM-utvalget ser med...

av Peersen, Tor, 12.06.07

Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Vest-Agder fylkeskommune

I 1991 vedtok fylkestinget ”Etiske regler for Vest-Agder fylkeskommune".  Nå behandler de politiske organene i fylkeskommunen nye retningslinjer som til forskjell fra det gamle regelverket er litt...

av admin, 11.06.07

Fylkeskommunen med å styrke Flekkefjord Produkter AS økonomisk

Vest-Agder fylkeskommune skal kjøpe aksjer for inntil 42.000 kroner og yte et ansvarlig lån på inntil 258.000 kroner til Flekkefjord Produkter AS. Fylkesutvalget besluttet dette i forrige uke og...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.07

Deltar i nytt program for å fremme forskning og innovasjon

Fylkesutvalget fattet i sist møte en prinsippavgjørelse om at Vest-Agder Fylkeskommune vil delta i VRI programmet. VRI er en forkortelse for virkemidler for regional forskning og utredning og...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.07

Fylkeskommunen med å betale utvikling av Knaben

Fylkesutvalget bevilget i et møte denne uken 850.000 kroner til utvikling av det gamle gruvesamfunnet på Knaben øverst i fjellheimen i Kvinesdal kommune. 750.000 kroner av midlene ytes som tilskudd...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.07

Hægebostad kommune tilbys bistand til kommuneplanlegging

Hægebostad kommune vil igangsette arbeid med en kommunedelplan for Eiken, Skeie, Kvåle og Grostøl. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ser positivt på initiativet. Hensikten med planen er å...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.07

Fylkeskommunen må ta en ledende rolle i folkehelsearbeidet

Fylkestinget etablerte i 1997 Vest-Agder råd for folkehelse. Siden den gangen har fylkeskommunen drevet et omfattende folkehelsearbeid gjennom partnerskapet Folkehelse i Agder og i egen regi. I et...

av admin, 08.06.07

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner oppretter felles internasjonalt sekretariat

Det skal opprettes et felles internasjonalt sekretariat for Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner fra 1.september i år. Formålet med sekretariatet er å samordne fylkeskommunenes internasjonale virksomhet...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.07

Fylkeskommunen med å etablere Innkjøpsakademiet

Foreningen Sydspissen med IKON Forum arbeider for å etablere Innkjøpsakademiet, et studietilbud innen innkjøp for næringslivet på Agder. Innkjøpsakademiet skal være et samarbeid med Høgskolen i Agder...

av admin, 07.06.07

Alle må vise legitimasjon ved valget

Stortinget har vedtatt endringer i valgloven. Den viktigste endringen er at velgere som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Alle må derfor ta med legitimasjon når de skal stemme, både...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.07

Fylkesordføreren i Hordaland tror på fremsynet til de nyvalgte fylkespolitikerne

Hordalendingene står nå alene igjen med drømmen om en vestlandsregion med Bergen som den naturlige hovedstaden. Tanken om en vestlandsregion smuldrer opp ettersom det nå ser ut til at verken Rogaland...

av admin, 07.06.07

Viktig nasjonal konferanse for funksjonshemmedes interesser

I dag ble en bredt anlagt nasjonal konferanse for ledere og sekretærer for fylkeskommunenes råd for funksjonshemmede avsluttet i Kristiansand. Vest-Agder fylkeskommunes råd for funksjonshemmede ved...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.07

Funksjonshemmet: -Vest-Agder fylkeskommunes måte å ta ansvar på skaper tillit

Samferdselssjef Leif Storsve i Vest-Agder fylkeskommune orienterte i dag deltakerne på en nasjonal konferanse for ledere og sekretærer i fylkeskommunale råd for funksjonshemmede om...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.07

Fylkeskommunen en drivkraft for næringsutvikling i Flekkefjord

Da den fylkeskommunale videregående skolevirksomheten i Flekkefjord ble samlet i moderniserte lokaler på Uenes ble de gamle undervisningslokalene på Trellebakken frigjort. Kort tid etter i 2000...

av admin, 05.06.07

Fylkesutvalget imot forsert utbygging av Sørlandsparken

Kristiansand kommune har lagt en ny konsekvensutredning for utvikling av Sørlandsparken ved Kristiansand til offentlig ettersyn. Da det er stor etterspørsel etter næringsarealer legges det nå opp til...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.07

Nytt kollektivtrafikkselskap under etablering?

Fylkesutvalget støttet i dag enstemmig et forslag om at det opprettes et nytt aksjeselskap innen kollektivtrafikk med kontor i Kristiansand. Det er Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune som...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.07

Bidrar til å bedre tilgjengelighet for alle

Fylkesmannen i Vest-Agder har tatt initiativ til utvikling av en strategi for arbeidet med universell utforming i fylket i samarbeid med fylkeskommunen og Fylkesrådet for funksjonshemmede....

av Torkelsen, Jan H., 05.06.07

Fylkesutvalget : Agderfylkene må inngå i samme region

Fylkesutvalget går inn for å inndele Norge etter den såkalte regionmodellen som det beste gitte alternativet for å delegere oppgaver fra statlig nivå til folkevalgte regioner. Fylkesutvalget...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.07

Vil styrke dialogen mellom ungdom og politiske partier

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune vil være med å videreføre arbeidet med prosjektet ”Ung Agenda”. Fylkeskommunen vil sammen med KS Agder og Aust-Agder fylkeskommune dele på...

av admin, 05.06.07

Spleiselag for å finansiere gang og sykkelvei på Bortelid

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø går inn for at Vest- Agder fylkeskommune skal bidra med vel 2,3 millioner kroner i et spleiselag med Åseral kommune og lokalt næringsliv for å bygge...

av admin, 05.06.07

Ny sørlandsk undersøkelse om likestilling i kommune- og fylkesplaner

Agderforskning har på oppdrag fra KS Agder gjennomført en kartlegging av agderkommunenes likestillingsarbeid. Alle kommunene og begge fylkeskommunene i regionen fikk spørsmål om likestilling er omtalt...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.07

Fylkeskommunalt initiativ til økt sikkerhet for fritidsbåter

Fra mange hold er det uttrykt bekymring over den utviklingen det har vært på sjøen de siste årene når det gjelder sikkerhet for fritidsbåter. Regionalsjef Kjell Abildsnes i fylkeskommunen følger nå...

av admin, 04.06.07

Sirdalspolitikerne vil ha Agder og Rogaland som en region

-Det vesentlige punktet er det som sier noe om størrelse og oppgaver for fremtidige regioner, bemerket ordfører Thor Jørgen Tjørhom, da formannskapet i Sirdal før helgen skulle uttale seg om...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.07

Venstre vil ha regionalt styrte sykehus

Venstre i Aust- og Vest-Agder har i år laget ett felles valgprogram. I programmet tar partiet opp spørsmålet om debatten om lokaldemokratiet. Venstre ønsker tre forvaltningsnivåer i Norge: kommune,...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.07

Kvadraturen skolesenter og Sørlandets Maritime videregående skole samarbeider

Hovedutvalg for kultur og utdanning godkjente i sist møte en samarbeidsavtale mellom Kvadraturen skolesenter og Sørlandets Maritime videregående skole. Kvadraturen skolesenter vil gjennom avtalen...

av admin, 04.06.07

Sørlandets lureste ungdommer inntar HiA

Man skal være litt lur for å bli ingeniør hevdes det. Lure er garantert Thor Martin Flørenes (17) og Joackim Leifsen (17). De to tar Teknisk Allmennfag på Kvadraturen Skolesenter i Kristiansand. Det...

av Skagestad, Fred, 04.06.07

Fylkeskommunen utbedrer bro ved Haddeland i Mandal

Gårdbruker Roar Helleren i Mandal har kontaktet Vest-Agder fylkeskommune og påpekt at en bro på fylkesvei 220 ved et gammelt skolehus på Haddeland er så smal at den hindrer moderne skogsdrift....

av Torkelsen, Jan H., 04.06.07

Vil ha fylkeskommunen med på sjøfartsmuseum i Farsund

Det er gått lang tid siden Farsund kommunes administrasjon signaliserte at det måtte nedsettes en "hurtigarbeidende komité" til å jobbe med planer for et nytt sjøfartsmuseum i Tollboden. Nå etterlyser...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.07

Åpner for etablering av Vest-Agder-museet på Odderøya

I forbindelse med en reguleringssak for Odderøya, ønsker Kristiansand kommune å tilrettelegge for etableringen av Vest-Agder-museet IKS, sammen med Quartfestivalen som knutepunktsinstitusjon og Kilden...

av Torkelsen, Jan H., 01.06.07

Westermoen etterlyser energikraftavklaringer fra regjeringen

-Spørsmålet er hvordan vi kan bevare og utvikle vår industri og samtidig forbedre miljøet, ikke om norsk industri skal nedbygges eller utflagges. Hovedutfordringen er hvordan vi kan utvikle mer...

av admin, 01.06.07