• av Torkelsen, Jan H., 31.08.07

  Vest-Agder fylkeskommune vertskap for nasjonalt fagseminar

  Seksjon for allmenn kultur i Vest-Agder fylkeskommune er vertskap for det årlige fagseminaret som...

  Les mer
 • To vestegder til topps i NM for kjøttlærlinger
  av Torkelsen, Jan H., 31.08.07

  To vestegder til topps i NM for kjøttlærlinger

  Norske forbrukere går en fristende fremtid i møte, skal vi dømme ut fra lærlingkonkurransen i...

  Les mer
 • Spennende Naturlos-program støttes av fylkeskommunen
  av Torkelsen, Jan H., 31.08.07

  Mange fine naturlostilbud på søndag

  Årets naturlosprogram fortsetter utover høsten med tilbud om flere forskjellige lærerike natur- og...

  Les mer
 • Museumstafetten til Sørlandets Kunstmuseum på søndag
  av admin, 30.08.07

  Museumstafetten til Sørlandets Kunstmuseum på søndag

  Museumsstafetten er et samarbeid mellom museene i Agderfylkene. Søndag 2. september er det...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 30.08.07

  Fylkesordføreren: -Attføringsbedriftene representerer god sosial politikk

  -I kretser hvor jeg vanker taler vi ofte om arbeidets velsignelse. Uttrykket forteller at det å...

  Les mer
 • Østein Sødal konstituert rektor på Eilert Sundt
  av Torkelsen, Jan H., 29.08.07

  Østein Sødal konstituert rektor på Eilert Sundt

  Rektor Arvid Frøsland har dette skoleåret overtatt rektorstillingen på Lista videregående skole i...

  Les mer
 • Fylkeskommunen vil øke ungdommens politiske engasjement
  av Torkelsen, Jan H., 29.08.07

  To tredjedeler ønsker mindre rikspolitisk debatt i valgkampen

  Kommunal Rapport presenterer i dag en oppsummering av en fersk meningsmåling TNS Gallup har foretatt...

  Les mer
 • NYTT DEBATTFORUM ÅPNET
  av admin, 29.08.07

  Debattforumet med aktiv debatt frem til fylkestingsvalget

  I Vest-Agder fylkeskommunes debattforum inviteres du til å diskutere med partier og representanter i...

  Les mer
 • Stor elevpågang på Lista
  av Torkelsen, Jan H., 29.08.07

  Stor elevpågang på Lista

  -Og så er vi i gang igjen. Mandag 20. august møtte de nye elevene på skolen. Klassene på første året...

  Les mer

1,3 millioner kroner til to nye regionale utviklingsprosjekter på Sørlandet

Fylkesutvalget bevilget i dag samlet 1,3 millioner kroner til to nye regionale utviklingsprosjekter. Til prosjektet: ”VRI-Agder – Kunnskapsutvikling gjennom samhandling” ble det gitt et tilskudd på...

av admin, 28.08.07

Ønsker styrkede relasjoner mellom universitetet og offentlig sektor

Fylkesutvalget avga i dag en høringsuttalelse til en rapport fra Høgskole i Agder kalt ”Høgskolen i regionen”. I uttalelsen pekes det på at når Universitetet i Agder er etablert fra 1. september blir...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.07

Arne Rosenvold ny midlertidig rektor i Søgne

Arne Rosenvold tiltådte 23.august som ny rektor, midlertidig, ved Søgne videregående skole Han har vært rektor ved Kristiansand Katedralskole i 15 år, inntil skolen fra dette skoleåret ble slått...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.07

Ledige skoleplasser

Oversikt over ledige plasser i videregående skoler høsten 2007

av Holthe, Åse, 27.08.07

Øresund-Kattegat-Skagerak-programmet med ny nettside

Øresund Kattegat Skagerak-programmet omfatter det tidligere Øresundsprogram samt området Kattegat-Skagerak, som består av Hallands län, Västra Götalands län, Region Nordjylland, deler av Region...

av admin, 27.08.07

-Regionreformen er egentlig en demokratireform

av Torkelsen, Jan H., 27.08.07

KS åpen for bompenger til drift av kollektivtransport

KS støtter at bompenger kan brukes til drift av kollektivtransport. Det er Oslopakke 3, vedtatt i et bredt politisk forlik i Oslo og Akershus, som er opphav til saken. Før har det vært lov til å bruke...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.07

Krav om at velger må legitimere seg for å kunne avgi stemme

Fra statsråd Åslaug Haga har vi mottatt en henstilling sendt til alle fylkeskommuner og kommuner om å informere velgerne om legitimasjonskravet ved valghandlingen. Statsråden er opptatt av at alle med...

av Peersen, Tor, 27.08.07

Folketallet i Vest-Agder rundet 165 000 i sommer

I løpet av første halvår i år økte folketallet i Vest-Agder med 1057 innbyggere. Fylket hadde 164 759 innbyggere per 1. juli. Med en vekst på rundt 176 nye innbyggere i gjennomsnitt i måneden i løpet...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.07

Fylkesordføreren åpnet kunstutstilling i Holum i helgen

Det var mange mennesker til stede da fylkesordfører Thore Westermoen i helgen åpnet Edda Holmesland Snapruds utstilling i Eddas Låve i Holum i Mandal. Den kjente kunstneren har hatt eget atelier og...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.07

Husk oppmelding til privatisteksamen høsten 2007

Høstens privatisteksamener på videregående skoler arrangeres i november / desember 2007. Oppmelding foregår frem til 15. september. Privatister skal høsten 2007 melde seg opp via internett, adresse:...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.07

Skolestart på de fylkeskommunale skolene 20. august

Mandag 20. august er dagen da elever og lærere på fylkeskommunens videregående skoler sammen setter igang skoleåret 2007/2008. I Vest-Agder er det nå rundt 6300 elever og 1500 lærlinger som starter på...

av admin, 17.08.07

2000 flere får læreplass

av Torkelsen, Jan H., 17.08.07

Trygg Trafikk satser igjen på Barnas Trafikklubb

-I disse dager starter både skole- og barnehageåret. Svært mange foreldre er bekymret for trafikken i området der de bor og rundt skolen eller barnehagen. Det er viktig at foreldrene tar...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.07

Skolevalg på samtlige fylkeskommunale videregående skoler

I Vest-Agder har alle de videregående skolene som drives av Vest-Agder fylkeskommune meldt seg på skolevalget forut for det ordinære fylkestings og kommunestyrevalget. På landsplan har totalt 389...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.07

Farsund kommune sier stopp i flyplassaken

Den 25. juni kunne vi på denne siden fortelle at Farsund kommune ikke gir opp arbeidet med Lista Flyplass. I dag framgår av Farsuds Avis hjemmeside at kommunen gir opp arbeidet med å få flytrafikk i...

av Peersen, Tor, 16.08.07

Ber vegvesenet utrede broforbindelse til Hidra

I et notat fra Vegdirektoratet til Statens vegvesen blir det nå bedt om enda en utredning om bro som fastlandsforbindelse til Hidra, leser vi i Avisen Agder i Flekkefiord i dag

av Peersen, Tor, 15.08.07

Skjærgårdsparken i Lister-regionen åpnet av miljøverministeren

Miljøverndepartementet har foreløpig satset 10 millioner kroner til etablering av en ny skjærgårdspark på kysten av Lister i Lyngdal, Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord. Rundt 30 nye strandområder...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.07

Rogaland med ambassade i Oslo?

-Dersom Rogaland skal få sin rettmessige del av statlege pengar, må me driva meir effektiv lobbying i Oslo. Det kan skje best ved å ha eigne ambassadørar i hovudstaden, slik me har i Brussel. Det var...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.07

Flere reiser til og fra Sørlandet med tog

Stadig flere benytter tog for å reise mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger. I følge NRK-Sørlandet opplever NSB nå en kraftig vekst i antallet passasjerer på Sørlandsbanen og Arendalsbanen....

av Torkelsen, Jan H., 14.08.07

Fylkesordfører Westermoen: -Vågsbygdveien utsettes ikke!

Fylkesordfører Thore Westermoen imøtegår i et innlegg i Fædrelandsvennen i dag et førstesideoppslag i avisen på lørdag. I oppslaget tas det for gitt at overskridelsene i Listerpakken på 121 millioner...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.07

Havneprosjektet Port of Agder lagt på is

Det er nå klart at havneprosjektet Port of Agder skal legges på is. Ideen bak Port of Agder har vært å utvikle et interkommunalt samarbeid mellom havnene i Vest- Agder vest for Kristiansand. Tanken...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.07

Forhåndsstemmegivingen er i gang

Fredag startet forhåndsstemmegivningen til høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det er mulig å forhåndsstemme i hvilken som helst kommune. Forhåndsstemmegivningen varer til fredag 7. september....

av Torkelsen, Jan H., 13.08.07

Politisk fellesløft for å øke valgoppslutningen

Fylkesutvalget besluttet før ferien at det i forbindelse med fylkestingsvalget i september skal sendes ut en konvolutt med valgmateriell til alle husstandene i Vest-Agder. Fylkeskommunen og de...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.07

Ruteomlegging i Kristiansand fra 20. august

Fra 20. august vil en del av bussrutene i Kristiansands-området legges om for at enda flere skal få størst mulig nytte av bussen. Det vil komme enkelte helt nye ruter, mens andre ruter vil kjøre nye...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.07

Andre inntaket til videregående opplæring er klart

I går fikk vel 400 søkere tilbud om skoleplass i andre inntaksrunde til videregående opplæring i Vest-Agder. Søkerne kan ved å gå inn på nettstedet www.vigo.no se hvilket skoletilbud og/eller...

av Torkelsen, Jan H., 09.08.07

Nye elektroniske muligheter presser seg frem for valggjennomføring

-Elektronisk valg i 2011 er realistisk. Det er et viktig mål for regjeringen. Hvor omfattende det vil bli i første omgang er uklart, men det vil være naturlig å starte med forhåndsstemming. Jeg tviler...

av admin, 09.08.07

Dronningen takker fylkeskommunen for lunsj og opplevelser

Dronning Sonja takker i et skriv til fylkesordfører Thore Westermoen Vest-Agder fylkeskommune for en hyggelig lunsj på Den blå havfrue i Lindesnes som var fylkeskommunens gave til henne i forbindelse...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.07

Stem på nett i 2011

Det kan bli mulig å stemme fra hjemme-PC ved valget i 2011, dersom regjeringen får det som den vil, går det fram av Kommunal Rapport i dag.

av Peersen, Tor, 08.08.07

Gledelig nyhet

Kristiansand Dyrepark har besluttet å gi et eksemplar av jubileumsboka "40 dyrebare år, historien om dyreparken" til hvert av bibliotekene i begge Agderfylkene. Det vil si at 270 bøker sendes ut til...

av admin, 08.08.07

Flest 50-åringer på fylkesvalglistene

av Torkelsen, Jan H., 08.08.07

Nytt justert og utvidet forslag om regionenes oppgaver

Regjeringen skal etter planen sende ut et høringsnotat om de nye regionenes oppgaver i månedsskiftet september/oktober. - Det vil inneholde et justert og utvidet forslag til oppgavefordeling, sammen...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.07

Økt innsats for å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne

Det gjøres mye bra og mange statlige virksomheter har ansatt medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Men vi må gjøre mer. For selv om vi ser noen positive resultater, går det for smått.

av Peersen, Tor, 08.08.07

Miljøverndepartementet opprettholder strenge vilkår for leteboring utenfor Farsund

Miljøverndepartementet har foretatt en samlet vurdering av klagen på SFTs tillatelse i forbindelse med leteboring ved Loshavn utenfor Farsund. Vedtaket opprettholdes, men med skjerpede krav til...

av Peersen, Tor, 07.08.07

Vest-Agder på bredbåndstoppen i Norge

Ved utgangen av 2006 var det registrert 64,2 prosent private bredbåndsabonnementer per 100 husholdninger i Vest-Agder. Det er det høyeste antallet i landet. For landet som helhet var det 55,7 private...

av Torkelsen, Jan H., 07.08.07

Omfattende nasjonal informasjonskampanje om høstens valg

Kommunal- og regionaldepartementet lanserte i dag en informasjonskampanje for kommunestyre- og fylkestingsvalget. Gjennom bruk av TV, kino, Internett, brosjyre og sms skal velgerne informeres om når,...

av admin, 07.08.07

Nytt innspill om fastlandsforbindelsen til Hidra

Vegdirektoratet ber i notat til Statens vegvesen om enda en utredning om bro som fastlandsforbindelse til øya Hidra i Flekkefjord. I følge avisen Agder er Hidra Landfast-tilhengerne, som har arbeidet...

av Torkelsen, Jan H., 07.08.07

Stor ny skjærgårdspark i vestfylket åpnes 14. august

Den 14. august er en ny viktig dag for friluftsinteresserte, turister og miljøvernforkjempere. Da åpnes den nye skjærgårdsparken i Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund. Dermed er det etablert en...

av admin, 06.08.07

Hvem får den nasjonale frivillighetsprisen 2007?

– Du kommer med forslag til kandidater.     I fjor gikk prisen til omvisergruppa på Stiftelsen Arkivet i Vest-Agder. Hvert fylke nominerer en kandidat blant alle forslaga som publikum sender...

av admin, 06.08.07

Nå kan du igjen utforde fylkespolitikerne til debatt

I dag er debattforumet på fylkeskommunens nettside åpnet igjen etter å ha hatt en feriepause. Alle de tretten partiene som stiller lister til fylkestingsvalget deltar i debatten. Hvert parti har hatt...

av Torkelsen, Jan H., 02.08.07

Ny kulturlov fra 1. august

Fra 1. august trådte en ny kulturlov i kraft. En vesentlig hensikt med loven å gi kultursektoren ytterligere tyngde og status som offentlig ansvarsområde. Kulturloven ble også vedtatt med et bredt...

av Torkelsen, Jan H., 02.08.07

Ingen kommuner i Vest-Agder under statlig økonomikontroll

1. januar 2001 etablerte staten ROBEK. Det er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak...

av Torkelsen, Jan H., 02.08.07

Vest-Agder på landstoppen i foretaksetableringer

av Torkelsen, Jan H., 01.08.07

Offentlige innkjøp: Energieffektivitet blir plikt

Alle offentleg innkjøp av kontorutstyr skal følge strenge krav om energieffektivitet, leser vi på hjemmesiden til Kommunenes Sentralforbund. Med en ny EU-forordning blir energieffektivitet for første...

av Peersen, Tor, 01.08.07

Rundt halve fylkestinget blir nytt etter valget i september

En gjennomgang av de godkjente valglistene til de 13 partiene som stiller lister ved fylkestingsvalget 10. september viser at det blir mange representanter som går ut. Dersom valgresultatet fra sist...

av Torkelsen, Jan H., 01.08.07