• Spleiselaget fortsetter
  av Jan Torkelsen og Ole-Bernt Kristoffersen, 19.12.08

  Spleiselaget fortsetter

  Synes ungdommer det er noe morsomt å høre om skatt? Skoleåret 2006/2007 ble det for fullt satt igang...

  Les mer
 • Sigmund Oksefjell inn i fylkestinget på personstemmer
  av Torkelsen, Jan H., 25.06.08

  Sigmund Oksefjell inn i fylkestinget på personstemmer

  Les mer
 • Ubalanse i representantivitet i våre politiske organer
  av Torkelsen, Jan H., 25.06.08

  19 nye representanter i fylkestinget

  På grunnlag av grovtellingsresultatet ser det ut til at det blir store utskiftninger blant de valgte...

  Les mer
 • av Holthe, Åse, 11.10.07

  Kursdag 19.10.07

  Kurstilbud. Påmelding på skjemaet under innen 1. oktober, hvis ikke det er angitt en annen frist i...

  Les mer
 • AP-topp tror ikke på dramatiske endringer av fylkesgrensene
  av admin, 28.09.07

  AP-topp tror ikke på dramatiske endringer av fylkesgrensene

  Les mer
 • Trygg Trafikk satser igjen på Barnas Trafikklubb
  av Torkelsen, Jan H., 28.09.07

  Ny kampanje fra Trygg Trafikk og fylkeskommunen: Jentenes trafikkaksjon

  Les mer
 • Regjeringen vil ha flere jenter til å ta realfag
  av Torkelsen, Jan H., 28.09.07

  Kunnskapsministeren vil sperre for spill på PC

  -Steng PC-ene for tilgang til spillsider på nettet! Slik lyder oppfordringen som nå går ut fra...

  Les mer
 • VI TRENGER DEG - i utviklingen av fremtidens Skagerrak region !
  av Torkelsen, Jan H., 28.09.07

  Fylkeskommunen med i nytt internasjonalt partnerskap

  Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal delta i et nytt interregionalt...

  Les mer
 • Register over fylkespolitikernes styreverv og økonomiske interesser
  av Torkelsen, Jan H., 27.09.07

  Register over fylkespolitikernes styreverv og økonomiske interesser

  Fylkestinget har vedtatt at det skal innføres et register over folkevalgtes styreverv og økonomiske...

  Les mer

Fireårig samarbeidsavtale med Sirdal kommune godkjent

Fylkesutvalget har godkjent en samarbeidsavtale med Sirdal kommune for perioden 2007 til 2011. Sirdals ordfører Thor Jørgen Tjørhom har presentert prosjekter som kommunen er opptatt av for...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.07

Agderfylkene skal lage felles tannhelseplan

Vest-Agder fylkeskommunes gjeldende tannhelseplan utløper i 2007. Fylkesutvalget besluttet i dag at det ikke skal lages noen ny plan. I stedet skal det settes i gang et samarbeid med Aust-Agder...

av admin, 27.09.07

Avtale om næringsutviklingsarbeid mellom Innovasjon Norge og KS

KS og Innovasjon Norge har inngått en samarbeidsavtale knyttet til kommunene som førstelinje i lokalt næringsutviklingsarbeid. Kommunene har en viktig oppgave som tilrettelegger og utviklingsaktør for...

av admin, 27.09.07

Interesse for samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Songdalen kommune

Fylkesutvalgets siste møte i denne valgperioden var lagt til Songdalen kommune. En sekvens besto av et fellesmøte med kommunens formannskap og rådmann. Det ble klart at Songdalen er blant de kommunene...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.07

En million kroner til støttetiltak for næringsutvikling i Sørlandet kunnskapspark

Fylkesutvalget bevilget i går to tilskuddsbeløp på 500.000 kroner til to inkubatorprogrammer – det vil si støttetiltak for utvikling og etablering av ny virksomhet – i Sørlandet kunnskapspark som...

av admin, 26.09.07

Vest-Agder fylkeskommune etablerer en egen klimakonto

Fylkesutvalget besluttet i går enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal etablere en egen klimakonto. Den skal brukes til å gi investeringsstøtte til klimareduserende tiltak i Vest-Agder. Disse kan...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.07

50.000 kroner fra fylkeskommunen til årets TV-aksjon

TV aksjonen 2007 ”Sammen for barn” er tildelt UNICEF i et strategisk samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske komité og Right to play. Inntektene går til barn berørt av hiv/aids i Mosambik,...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.07

Ny fylkessekretær i KrF

Hilde Marie Bergly fra Akershus er ansatt som ny fylkessekretær for KrF i Aust-Agder og Vest-Agder. Hun har vært engasjert politisk i KrF. Hun er 49 år og kommer fra stillingen som daglig leder i...

av Torkelsen, Jan H., 25.09.07

Kommunaldepartementet vurderer å endre valgloven

-Etter det som har skjedd i Drammen, og sist nå i Tønsberg, ser vi at det kan være behov for justeringer av både valgloven og kommuneloven. Departementet ser svært alvorlig på denne saken. Det skal...

av admin, 25.09.07

Westermoen inviterer Vest-Agders ordførere til samling

-Gratulerer med tilliten som ordfører i kommende periode. Selv om konstitueringen ennå ikke er skjedd formelt, vil jeg gjerne allerede nå invitere til en ordførersamling i fylkeskommunens lokaler i...

av admin, 24.09.07

Fylkeskommunen positiv til næringsvirksomhet langs Mandalselva

Mandal kommune har utarbeidet forslag til en kommunedelplan for Mandalselva. Planen omfatter elven og et 50 meter bredt belte på begge sider, mellom E 39 i sør og kommunegrense mot Marnardal i nord....

av Torkelsen, Jan H., 24.09.07

Viktig avtale mellom fylkeskommunene og UiA

I går undertegnet fylkesvaraordfører Toril Runden, UiA-rektor Torunn Lauvdal og fylkesordfører Oddvar Skaiaa en avtale om at  Vest-Agder fylkeskommune sammen med Aust-Agder fylkeskommune skal...

av admin, 21.09.07

Støtter Kvinesdals satsing på tilflytting fra Nederland

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø har bevilget 200.000 kroner til Kvinesdal kommune til delvis finansiering av et prosjektarbeid med sikte på tilflytting fra Nederland til kommunen. I juni i...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.07

Trafoprosjektet i Kristiansand blir et permanent trafikksikkerhetstiltak

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø godkjente onsdag at Trafo - trafikkprosjekt for ungdom - får status som et permanent tiltak for trafikksikkerhet i Vest-Agder. Initiativet til Trafo –...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.07

Betaler pilotprosjekt for førerkortvurdering av eldre og slagrammede

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø har imøtekommet en søknad fra Sørlandets sykehus HF om et tilskudd på 50.000 kroner til et pilotprosjekt for førerkortvurdering av eldre og slagrammede...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.07

Fylkeskommunens kulturpolitikere vil ha opprettet Sørnorsk filmsenter AS

Fylkestinget skal 23. oktober fatte det endelige fylkespolitiske vedtaket hvor en tar stilling til opprettelse av et Sørnorsk filmsenter AS. Det legges opp til at selskapet skal eies 40 prosent av...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.07

Spillemidler til 15 nye prosjekter

Hovedutvalget for kultur og utdanning besluttet i dag hvordan påløpte renter og inndradde beløp fra spillemidlene fylkeskommunen disponerer skal fordeles.  Hovedutvalget hadde denne gangen til...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.07

Fylkeskommunen deler ut ny frivillighetspris for arbeid med barn og unge

Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok tidligere i år å øke tilskuddet til fylkeskommunale stipend og priser for i år. Det var lagt opp til å etablere et frivillighetsstipend på 25.000 kroner. Da...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.07

En ny million tilskuddskroner til gatebruksplan i Farsund sentrum

Vest-Agder fylkeskommune bidrog med en million kroner i 2003 og en halv million kroner i 2002 til stedsutvikling i Farsund sentrum. Dette har bidradd til flere utbedringer med hensyn til estetikk og...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.07

Fylkespolitikerne vil ha klarhet om kollektivtrafikkens behov ved Euroterminalen

Vest- Agder fylkeskommune mener forslaget til reguleringsplan for Euroterminalen i Kristiansand gir et godt grunnlag for å komme fra plan til handling. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.07

Uvanlig sterk kritikk til kommunedelplanforslag for Lyngdal sentrum

Representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø uttrykte i dag at de i utgangspunktet ser det som positivt at Lyngdal kommune nå har lagt frem et forslag til ny kommunedelplan for...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.07

Ny strategi for å få fullført Listerpakken

Listerpakken, som er et omfattende veiutbyggingsprosjekt i Listerregionen, har vært under opparbeidelse over flere år. Uforutsette hendelser har gjort at det har påløpet betydelige...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.07

Samarbeid med Lindesnes- og Listerregionene om Sørvestbane-analyse

Hovedutvalg for næring samferdsel og miljø besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal lede et arbeidet med en samfunnsanalyse av nytten for Listerregionen og Lindesnesregionen av en ny...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.07

Omfattende fireårs-samarbeidsavtale med Kvinesdal kommune

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet i dag et forslag til en samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder fylkeskommune for perioden 2007 – 2011. Avtalen omfatter...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.07

Kristiansand ble Årets barne- og ungdomskommune 2007

Barne og likestillingsminister Karita Bekkemellem kåret i dag Kristiansand til Årets barne- og ungdomskommune 2007. Kommunen fikk prisen blant annet for sitt brede tilbud til barn og ungdom, arbeidet...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.07

Kjempesesong for Setesdalsbanen

Det ser ut til at årets sesong blir meget god for Setesdalsbanen. Avdelingsleder Thorunn Lunde sier til Vennesla Tidende at det ser ut som museumsbanen kan nå opp til den fantastiske gode...

av admin, 18.09.07

Kilden skal utsmykkes for 10,9 millioner kroner

av Torkelsen, Jan H., 18.09.07

Den politiske lederkabalen er løst

Det har vært gjennomført møter blant partirepresentanter etter at resultatet fra fylkestingsvalget forelå. Etter møtene er det klart at det legges opp til at Thore Westermoen (KrF) blir fylkesordfører...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.07

Nytt fylkesting godkjent av fylkesvalgstyret

Fylkesvalgstyret godkjente i dag valgoppgjøret til fylkestingsvalget i Vest-Agder. Av 13 partier som stilte valglister blir ni representert i det nye fylkestinget. I det nye fylkestinget blir 19 av 35...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.07

Odd A Salvesen tar Pensjonistpartiets plass i fylkestinget

Da grovtellingen etter fylkestingsvalget var klar fikk Pensjonistpartiet et mandat i det nye fylkestinget. Etter at kandidatstemmene fra Kristiansand nå er talt opp og lagt inn i valgoppgjøret er det...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.07

Beste fremmøte på langt tid ved fylkestingsvalget

Det er nå klart at valgdeltakelsen ved fylkestingsvalget i Vest-Agder er den høyeste på lenge. En må helt tilbake til 1991-valget for å finne et høyre fremmøte. Den gang var fylkespolitikken i...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.07

Sørlandet til 60 millioner russere!

En delegasjon på 30 russere har i de siste dagene vært på Sørlandet. Med i gruppen har det vært et TV-ream fra en av Russlands mest populære TV-kanaler som har filmet flere steder. Reiseprogrammet...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.07

Ikke omtelling for fylkestingsvalget i Vest-Agder

Det er oppdaget tellefeil i tre av fire kommuner i Rogaland som benytter samme opptellingssystem. Det samme firmaet som har levert datasystemet til disse kommunene har levert systemene til sammen 170...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.07

Sterkt fokus på alternative drivstoff

Regjeringen vil ha økt bruk av biodrivstoff på norske veier og vil derfor innføre krav til drivstoffbransjen om å øke tilbudet. Dette samsvarer godt med målsettingen i den nye energiplanen for Agder...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.07

Elever fra Vest-Agder er med i europeisk vårslepp!

Elever ved over 30 skoler i Norge, hvorav tre fra Vest-Agder, slipper kreativiteten løs sammen med elever fra mer enn 4500 skoler over hele Europa. Tanker og ønsker for fremtiden får fritt spillerom...

av admin, 13.09.07

Valg 07 - Mandatfordelig i Vest-Agder fylkesting

Konstituerende møte i Vest-Agder fylkesting vil finne sted i Mandal rådhus 9. oktober i år. Hvis fylkesvalgstyret godkjenner fylkesrådmannens innstilling vil tallenes tale være som følger:

av Peersen, Tor, 13.09.07

Ny tiltaksplan for rekruttering til realfag

Kunnskapsdepartementet har nå lansert en ny tiltaksplan for realfag, hvor rekruttering er en av hovedsatsingene. -Vi vil gjennomføre en nasjonal rekrutteringskampanje våren 2008 for å nå flere unge...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.07

Økt valgdeltakelse ved fylkestingsvalget i Vest-Agder

Mange spådde før høstens kommune- og fylkestingsvalg at valgdeltakelsen ville bli lavere enn noen gang. Nå viser resultatene at det gikk motsatt vei med en oppgang i både fylkestingsvalget og i...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.07

KrF størst i fylkestingsvalget i Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., 11.09.07

Spesialundervisning

av Holthe, Åse, 10.09.07

En ulv kan felles i deler av Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., 10.09.07

Slik stemmer vi på valgdagen

I dag avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalget. I alt 206 kommuner hadde også valgdag i går. Oversikt over åpningstider og valglokaler i den enkelte kommune kunngjøres av kommunen. 3 618 000...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.07

Regionalsjefen: -Busstilbudet i Kristiansand er godt !

-I en del innlegg i forbindelse med kommune og fylkestingsvalget kan en få inntrykk av at Kristiansand har et elendig busstilbud.  Busstilbudet kan absolutt bli bedre, men vi har det beste tilbudet av...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.07

Liten deltakelse i ”internett-skolevalg”

av Torkelsen, Jan H., 07.09.07

Frp fikk flest stemmer i skolevalget i Vest-Agder

Frp fikk med 21,6 prosent av stemmene størst oppslutning i skolevalget i Vest-Agder. Partiet hadde imidlertid en nedgang på 6,5 prosent siden valget i 2005 og var dermed det partiet som gikk mest...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.07

Skolevalgresultatene klare tirsdag kveld

De offisielle valgdagene for Skolevalg 2007 er 3. og 4. september, men med mulighet for skolene å avholde valget fra 28. august. I år har 86 prosent av skolene og hele 93 prosent av elevene i landet...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.07

Kun 18 prosent av sykehuslegene mener sykehusreformen har hatt positive effekter

En av to sykehusleger mener at sykehusreformen har hatt negative effekter for sykehusene. Sykehuslegene mener at reformen ikke har ført til bedre organisering, likeverdig tilbud eller bedre kvalitet....

av Torkelsen, Jan H., 06.09.07

Nå er det tid for å søke fylkeskommunale stipendier

Hvert år deler Vest-Agder fylkeskommune ut flere stipendier. Formålet med alle stipendene er å styrke kunstneres mulighet til kunstnerisk utvikling, bedre muligheten for å kunne leve som kunstner...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.07

Kom med forslag til priskandidater!

I løpet av høsten skal det avgjøres hvem som skal motta flere fylkeskommunale priser. I disse dager annonserer fylkeskommunen invitasjon til privatpersoner, kommuner, frivillige organisasjoner og...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.07

Tannhelsemelding med mye løskrutt

Stortingsmelding nr. 35, ” Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester” ble lagt fram like før sommerferien. På fylkestannlegemøte i Tromsø den 22. og 23. august...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.07

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder markerer tverrpolitisk enighet i valgkampen

Mens folk stort sett lever lenger, har man vært opptatt av å få lavere pensjonsalder.   Ettersom vi nå vet at tilførselen av ungdom, som skal bære vår norske fremtid blir sterkt redusert, er vi...

av Peersen, Tor, 05.09.07

Felles internasjonalt sekretariat for Agder-fylkene åpnet

Fra 1.september er det opprettet et felles internasjonalt sekretariat for Agder-fylkene. Sekretariatet vil i første omgang være bemannet med en medarbeider fra hver av de to fylkeskommunene. Formålet...

av admin, 04.09.07

Westermoen glad for Arendals ja til samarbeid om regionplan

Fylkesordfører Thore Westermoen er informert om at driftsstyret i Arendal torsdag i forrige uke takket ja til invitasjonen om å delta i arbeidet med en Regionplan for Agder i samarbeid med Aust- og...

av admin, 03.09.07

Flere Arendalspolitikere kritiske til regionplan for Agder

Da driftsstyret i Arendal før helgen diskuterte en invitasjon til kommunen om å delta i arbeidet med en Regionplan for Agder, i samarbeid med Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Kristiansand...

av admin, 03.09.07

Fylkesordføreren med å hylle høgskolerektor Jahr

-Et meget viktig mål for landsdelen er nådd – og vi står bare ved begynnelsen av et nytt og spennende kapittel i høgskolens historie – nå som Universitetet i Agder. Jeg er stolt av den regionale...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.07