• Ny veileder i EØS avtalens regler om offentlig støtte
  av Torkelsen, Jan H., 31.10.07

  Ny veileder i EØS avtalens regler om offentlig støtte

  Les mer
 • Fylkestinget har valgt nytt fylkeseldreråd
  av admin, 31.10.07

  Førstehjelpstilskudd til operasjonsskadet kristiansander?

  -Heidi Sakkestad fra Kristiansand fikk ansiktet ødelagt etter flere kjeveoperasjoner i Arendal og...

  Les mer
 • KvinneGründerDagen07
  av Macdonald, Cheryl, 30.10.07

  KvinneGründerDagen07

  Vest-Agder fylkeskommune er medarrangør av  KvinneGründerDagen07 den 2. november. Sammen med...

  Les mer
 • Barna gjør inntog på Arkivet
  av Macdonald, Cheryl, 30.10.07

  Barna gjør inntog på Arkivet

  For første gang tilbyr Stiftelsen Arkivet et formidlingstilbud til barn på Arkivet. Med utgangspunkt...

  Les mer
 • Unik folkehelse-innsats av Ola og Kari i Vest-Agder
  av Macdonald, Cheryl, 30.10.07

  Unik folkehelse-innsats av Ola og Kari i Vest-Agder

  De siste 60 årene har nær fem millioner nordmenn fra hele landet bidratt i helseundersøkelser som...

  Les mer
 • av Macdonald, Cheryl, 30.10.07

  Klasserom til 3 millioner kroner

  Mandag 29. oktober åpnet offisielt det ”nye klasserommet” til det nyopprettede studietilbudet i...

  Les mer
 • av Macdonald, Cheryl, 29.10.07

  PRESTIGEFULL PRIS TIL VENNESLA VIDEREGÅENDE SKOLE

  ”Det er en stor utmerkelse og høythengende pris Vennsla Videregående skole har fått” sier Vigdis...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 25.10.07

  GE Healthcares opplæringsvirksomhet imponerte fylkestinget

  -GE Healthcare er et stjerneeksempel på hvordan en kan arbeide systematisk og målrettet med...

  Les mer
 • Fylkestinget har valgt nytt fylkeseldreråd
  av admin, 25.10.07

  Fylkestinget har valgt nytt fylkeseldreråd

  I hver fylkeskommune skal det være et eldreråd som skal velges av fylkestinget for en valgperiode på...

  Les mer

Jørg Magne Hadland ny leder for fylkeslandbruksstyret

I hvert fylke skal det være et statlig fylkeslandbruksstyre på sju medlemmer med varamedlemmer. Disse skal velges av fylkestinget for den fylkeskommunale valgperioden. Fylkestinget valgte i dag...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.07

Listerrådet: En viktig samfunnsutvikler gjennom snart ti år

-Gode  lokalpolitiske saker blir ofte best og mer robuste når disse blir tatt inn i en regional sammenheng, slo ordfører Tor Jørgen Tjørhom fra Sirdal fast da han tirsdag orienterte fylkestinget om...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.07

Fylkesmannen: -Jeg gleder meg til å starte samarbeidet med et nytt fylkesting

-Vi har en felles fremtid vi her på Sørlandet. Vi må samarbeide på bredt plan for å få ting til å skje. Jeg er samarbeidsorientert og jeg gleder meg til å starte samarbeidet med et nytt fylkesting med...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.07

UKMs nøkkelpersoner samles

Torsdag 25. oktober samles ressurspersoner som driver med Ungdommens kultur mønstring i alle Vest-Agders kommuner. Det er Vest-Agder fylkeskommune som arrangerer samlingen der utveksling av erfaring...

av Macdonald, Cheryl, 25.10.07

Klimakrise som kreativt pensum

Elever ved Tangen videregående skole har en utstillingen i Byhallen i Kristiansand frem til og med 26 oktober.. Temaet er klimakrise, inspirert av årets Operasjon Dagsverk. Elevene i 1. og 2. klasse...

av Macdonald, Cheryl, 25.10.07

Hva er bestillingen fra regjeringen til regionene?

-Regjeringen har ingen reell strategi når det gjelder hva den vil med både fylkeskommunene og den regionale statlige virksomheten. Når statsminister Jens Stoltenberg blir utfordret på dette er han...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.07

Mindre til disposisjonsfond enn forventet

av Torkelsen, Jan H., 24.10.07

Fylkestinget vil ha utredet konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Fylkestinget ba i dag fylkesordfører Thore Westermoen i samarbeid med kontrollutvalget om å utrede et eventuelt kjøp av revisjonstjenester eksternt. Dette kan bli aktuelt som en hel eller delvis...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.07

Nytt internasjonaliseringsprosjekt på Kvinesdal videregående skole

Torsdag 22.november er det internasjonal aksjonsdag på Kvinesdal videregående skole. -Dette er ett lokalt alternativ til en Operasjon Dagsverk-dag, sier Elisabeth Andersen på skolens nettside. En...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.07

Disse bestemmer hvem som får Fylkeskulturprisen

Olav Haavorstad (KrF), Joseph Salomonsen (FrP), og Helle Ingeborg Mellingen (Ap) er valgt av hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune, til ny jury. De skal bestemme hvem som får...

av Macdonald, Cheryl, 22.10.07

En anerkjennelse fra fylkeskommunen

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø bevilget i forrige uke 250.000 kroner til Vikingland i Spangereid i Lindesnes kommune. -Det er nesten ikke til å tro. Tilskuddet er svært kjærkomment....

av Torkelsen, Jan H., 22.10.07

TENK UT ET NYTT AGDER!

Det er oppfordringen som både ungdom og politikere får når det 8. november inviteres til ungdomskonferanse i Kristiansand.  100 ungdommer mellom 15 og 25 år og 40 politikere fra Agderfylkene skal...

av admin, 19.10.07

Det kan lønne seg å klage

Færre klager men flere får medhold – det er konklusjonene etter at klagenemnda i Vest-Agder fylkeskommune har behandlet klager fra elever i den videregående skole.

av admin, 18.10.07

Fylkeskommunen aktiv på refleksdagen

Vest-Agder fylkeskommune er i dag med på et stort landsomfattende fremstøt for trafikksikkerhet. Over hele landet arrangeres den nasjonale refleksdagen. Den markerer inngangen til mørketid ved å sette...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.07

En kvart million til Vikingland i Spangereid

av Torkelsen, Jan H., 17.10.07

Nytt finansielt bidrag til Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter

Vest-Agder fylkeskommune bidrar med en million kroner til oppstart av utbygging av Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter. Det besluttet hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag under...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.07

Bidrar til fullføring av gågaten i Vennesla

Vest-Agder fylkeskommune vil bidra med to millioner kroner til delvis finansiering av arbeidene med å fullføre gågaten i Vennesla. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø bevilget en million...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.07

Fartøyvernmidler til fem verneverdige skip

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag hvordan årets tilgjengelige pott fartøyvernmidler skal fordeles. Fem fartøyer tildeles til sammen en million kroner som dekkes med en halv...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.07

Fylkeskommunen ser positive muligheter for jernbaneområdet i Flekkefjord

I 1988 ble Flekkefjordbanen nedlagt. Et initiativ på 1990-tallet til å foreta et reguleringsplanarbeid for området ble stoppet etter innsigelse fra Jernbaneverket. Interesser for bebyggelse kom i...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.07

Vil ha slutt på byggingen i strandsonen og ikke flere sjøbod-fritidsboliger på Flekkerøy

Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag behandlet en kommunedelplan for deler av Flekkerøy i Kristiansand  berømmet utvalget det omfattende utredningsarbeidet som kommunen har utført. De...

av admin, 17.10.07

Nullvisjonsprosjekt igangsettes i hele Listerregionen

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø godkjente i dag at nullvisjonsprosjektet i Lyngdal og Farsund utvides til å omfatte hele Listerregionen. Prosjektet skal pågå frem til 31. juli 2010....

av Torkelsen, Jan H., 17.10.07

Verneverdige fartøyer i Vest-Agder

I dag behandler hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø tilskudd til verneverdige fartøyer i Vest-Agder i 2007. Budsjettet er på kr. 1 000 000.-, hvorav kr 500 000.- er delegerte midler fra...

av Peersen, Tor, 17.10.07

2400 deltakere på Sørlandsk lærerstevne 19. oktober

Det er ventet at 2400 lærere og førskolelærer fra begge Agder-fylkene når Sørlandsk lærerstevne går av stabelen 19. oktober i år. Arrangementet, som foregår på Universitetet i Agder, er et tilbud om...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.07

IBBY Norge - barnebokforum 2007

I samarbeid med Pedagogisk senter/Kristiansand folkebibliotek presenterer IBBY Norge barne- og ungdomsbøker lørdag 3. november kl 10:00-15:30 på Universitetet i Agder.

av Wilkensen, Rune André, 15.10.07

Høring om utvidet rett til videregående opplæring

Kunnskapsdepartementet sender nå ut på høring et forslag om utvidet rett til videregående opplæring for flere voksne. I dag er ordningen slik at ungdom som har fullført grunnskole har rett til...

av admin, 15.10.07

Utredning om høyhastighetsbane til Sørlandet ferdig om kort tid

Innen utgangen av oktober vil den tyske konsulentgruppen som arbeider med å utrede mulige høyhastighetsbaner i Norge avslutte sitt arbeid. Utredningsarbeidet gjøres av den tyske konsulentgruppen VWI i...

av admin, 15.10.07

Hva betyr egentlig årets statsbudsjett?

Lyst til å vite mer hva årets statsbudsjett innebærer for kommunal sektor? Lise Solgaard, økonomisjef i Vest-Agder fylkeskommune har laget en grei gjennomgang av hva årets statsbudsjett egentlig...

av admin, 15.10.07

Alle voksne skal gis rett til videregående opplæring

I regjeringens budsjettforslag for neste år foreslås det at det blir rett til videregående opplæring for alle voksne. Tidligere gjaldt dette for de som var født før 1978. Nå skal også de som er født...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.07

Fylkeskommunen må ha fagutdannet fylkesbiblioteksjef

ABM-utvikling har avslått søknad frå Vest-Agder fylkeskommune om dispensasjon fra kravet i Bibliotekloven om å ha fagutdannet fylkesbiblioteksjef. I juni i ba ABM-utvikling om en redegjørelse for...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.07

Vest-Agder landets suverene gründerfylke

Dagens Næringsliv har gjennomført en kartlegging av gründervirksomheten i Norge i samarbeid med ekspertise fra Handelshøgskolen i Bodø. Kartleggingen gir en dokumentasjon av mengde og overlevelsesnivå...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.07

Nye tider for Lindesnes fyr

Regjeringen bevilget 3 millioner kroner til opprettelse av nasjonalt fyrmuseum på Lindesnes Fyr. — Vi så bare et alternativ når vi skulle gi støtte, og det var Lindesnes fyr. De er de eneste som har...

av Cheryl Macdonald, 10.10.07

Ni nye av elleve representanter i hovedutvalg for kultur og utdanning

Når hovedutvalg for kultur og utdanning møtes til sitt første møte i Lyngdal 18. oktober er det et betydelig nytt utvalg som trer sammen. Kun Olav Haavorstad (KrF) og Anne Hove Sunnarvik er med fra...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.07

Trafikksikkerhetsfolk krever øremerking av trafikksikkerhetsmidler

Forvaltningsreformen sto øverst på dagsorden da fagfolk på trafikksikkerhetsområdet fra Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk, fylkestrafikkutvalgene og kommunene var samlet til TS-fokus i Arendal...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.07

Terje Damman alene igjen i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø

Terje Damman (H) ble i dag valgt av fylkestinget som fortsatt leder for hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø. De ti øvrige valgte medlemmene han skal lede er alle nye i utvalget. Som nestleder...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.07

Kunst og kultursamarbeid med Robin Island Museum

Fylkesrådmannen anbefaler fylkesutvalget å gjøre følgende vedtak Fylkesutvalget bevilger kr. 100.000 til gjennomføring av ABAZOBI, kunstsamarbeid mellom Sør-Afrika og Norge i 2008. Prosjektet...

av Peersen, Tor, 10.10.07

Frank Aarebrot herset med sentraliseringsutviklingen i Norge

Da professor og valgekspert Frank Aarebrot holdt inspirasjonsforedrag for det nyvalgte fylkestinget i går kom han med sterke utfall mot statlige myndigheters stadige sentraliseringsiver. -I...

av admin, 10.10.07

Tre nye medlemmer i fylkesutvalget

av Torkelsen, Jan H., 10.10.07

De fleste politiske ledervervene endres ikke i fylkeskommunen

Det nyvalgte fylkestinget i Vest-Agder møttes i dag til konstituerende møte i Mandal. Etter de ulike valgene er gjennomført er det klart at Thore Westermoen (KrF) fortsetter som fylkesordfører og...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.07

Møte om vurdering

av admin, 09.10.07

Gründertilskudd til flere kvinner

av Torkelsen, Jan H., 08.10.07

Karriereveiledningskonferanse i Kristiansand

Den 25. - 26. september gikk konferansen Karriereveiledning og programfag til valg/Prosjekt til fordypning av stabelen i Kristiansand. Her følger presentasjonene som ble brukt.

av Wilkensen, Rune André, 03.10.07

Viktig støtte til kapell-øya i Ny Hellesund

Vest-Agder fylkeskommune har lenge støttet tanken om et kapell på kapelløya. Nå har fylket, sammen med Søgne kommune og en rekke enkeltpersoner bidratt med penger. Tilsammen har det blitt nok penger...

av Macdonald, Cheryl, 03.10.07

Vår usynlige historie

Sporene etter tidligere tider er vanskelige om ikke umulig å finne, uten kunnskap om HVA en skal se etter. Derfor er Vest-Agder Fylkeskommune medarrangør av et seminar som skal gi deltagerne...

av Macdonald, Cheryl, 02.10.07