• Fag- og svennebrev i Kristiansand
  av admin, 05.12.07

  Fag- og svennebrev i Kristiansand

  Les mer
 • Fylkeskulturprisen 2007
  av Macdonald, Cheryl, 05.12.07

  Fylkeskulturprisen 2007

  0

  Les mer
 • av admin, 30.11.07

  Randi Øverland går av som statssekretær

  Randi Øverland går i dag av som statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet.  Randi tar sikte på å...

  Les mer
 • Fylkeskommunen overtar ingen veglys fra kommunene
  av admin, 29.11.07

  Nye rektorer i Vest-Agder

  John Nelvik Lie tiltrer 01.01.08 som rektor ved Søgne videregående skole. Åse-Lill Kimestad tiltrer...

  Les mer
 • av Eilertsen, Steinar, 29.11.07

  Avduking av kunstnerisk utsmykking av tidligere Gimle videregående skole

  30. november avdukes utsmykkingen av tidligere Gimle vigeregående skole. Det er kunstnerne André...

  Les mer
 • HISTORISK I FYLKESKOMMUNEN
  av Macdonald, Cheryl, 28.11.07

  HISTORISK I FYLKESKOMMUNEN

  Hun er den aller første trainee i Vest-Agder fylkeskommune, 25 år gamle Siri Helén Egeland fra...

  Les mer
 • Sterke krefter på Sørlandet vil ha satsing på hydrogen
  av Torkelsen, Jan H., 28.11.07

  Hydrogenknutepunkt Agder vil ha to hydrogenfyllestasjoner i Vest-Agder

  Les mer
 • Fylkeskommunen kritisk til kutt i MTB-våpenet og Heimevernet
  av Torkelsen, Jan H., 28.11.07

  Fylkeskommunen kritisk til kutt i MTB-våpenet og Heimevernet

  Fylkesutvalget vedtok tirsdag en høringsuttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune til Forsvarspolitisk...

  Les mer
 • Skattekontoret for Sør-Østlandet blir i Skien
  av Torkelsen, Jan H., 28.11.07

  Tre fra Vest-Agder i skatteklagenemnda for Skatt Sør

  Skatteetaten omorganiseres nå i to nivåer - Skattedirektoratet og et regionalt nivå. Skattekontoret...

  Les mer

Fylkesutvalget åpner for kjøp av flere aksjer i Flekkefjord IT- og Kompetansesenter AS

I dag eier fylkeskommunen aksjer for 50 000 kroner i Flekkefjord IT- og Kompetansesenter AS. I selskapets generalforsamling nylig ble det besluttet å gå til en kapitalutvidelse. Vest-Agder...

av admin, 28.11.07

KrF, Ap og H sammen om årsbudsjettpakke

Da fylkesutvalget i dag behandlet forslag til budsjett for Vest-Agder fylkeskommune for neste år fremmet Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Høyre et fellesforslag. Dette ble vedtatt med støtte...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.07

Fylkespolitikerne ønsker at det utformes en energipolitisk handlingsplan

Fylkestinget får i desember forslag til en energiplan for Agder til behandling. Da fylkesutvalget behandlet planforslaget i dag gikk representantene inn for at det må utformes en energipolitisk...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.07

Vest-Agder fylkeskommune protesterer mot sterk sentralisering av skattevesenet

Fylkesutvalget i Vest-Agder stiller seg, i en uttalelse som ble avgitt i dag, meget kritisk til den filosofi som ligger bak den sentraliseringen av skatteetaten som nå settes ut i livet. -Vi er...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.07

Fylkesutvalget vil etablere ny felles tannklinikk for Søgne og Songdalen i Brennåsen

Fylkestinget skal 11. desember ta endelig stilling til hvor tannhelsetjenestens nye hovedklinikk for Søgne og Sogndalen skal lokaliseres. Da fylkesutvalget behandlet saken i dag støttet utvalget først...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.07

Fylkesutvalget: -Uholdbar budsjettsituasjon ved Sørlandets sykehus

Ledelsen ved Sørlandets sykehus har orientert ledelsen i Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune om den vanskelige budsjettsituasjonen for 2008. Sykehuset har fått forverret sin økonomi ved at...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.07

Energiplan for Agder

Fylkesrådmannen legger energiplanen fram for fylkesutvalget i dag med følgende innstilling: Fylkestinget godkjenner forslag til Energiplan på Agder, med de...

av admin, 27.11.07

Ny hovedtannklinikk for Søgne og Songdalen i Brennåsen

For å gi et best mulig tannhelsetilbud til det prioriterte klientell i kommunene Søgne og Songdalen, slås den offentlige tannklinikken i Søgne og den offentlige tannklinikken i Songdalen sammen til en...

av admin, 27.11.07

Praktbok om vernet fjellområde

Det var fylkestingsrepresentant og tidligere ordfører i Kvinesdal Sigmund Oksefjell som i dag fikk æren av å stå for det offisielle slippet av boken EPOKE. Den er en praktbok om Setesdal...

av admin, 27.11.07

Skiskytterelever mener Roger Grubben er verdens beste trener

Over 30 skiskyttertalenter fra Sørlandet og Rogaland som går på Sirdal videregående skole gjennomfører nå en treukers snøsamling på Trysil. På samling er faglærer ved Sirdal videregående skole og...

av admin, 26.11.07

Felles fylkesstyre for KS i Agder

På KS’ fylkesmøtet i forrige uke ble det valgt ett felles fylkesstyre for KS i Agder-fylkene. Politikere i KS Agder har lenge ønsket et felles styre for Agder. De to avtroppende fylkesstyrene hadde...

av admin, 26.11.07

Gull til vestegd i World Skills Competition

av Torkelsen, Jan H., 23.11.07

Lovforslag: Bompengar kan nyttast til drift av kollektivtrafikk

- Inntekter frå bompengeordningar i storbyane bør nyttast på ein måte som betrar miljøet, kjem alle grupper av trafikantar til gode og fører til eit betre og meir samordna transportsystem. Dette seier...

av admin, 23.11.07

Hent film om Amaldus Nielsen ned fra nettet her!

Nå er filmen ”Møte med lyset: Amaldus Nielsen 1838 - 1932: Norges første friluftsmaler” tilgjengelig på nett via klikkefilmtjenesten www.filmarkivet.no for 20 kroner.  Filmen viser et stort antall...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.07

IDRETTSSTIPEND 2007

Idrettsstipendet for 2007 blir tildelt: Lars Mosberg og Helene Føreland (dans) Kristiansand Det unge danseparet Lars Mosberg og Helene Føreland er tilknyttet Kristiansand danseklubb. De er 14 år gamle...

av Macdonald, Cheryl, 23.11.07

Ingen ”finansskjeletter i skapet” i fylkeskommunen

Kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune ba i går om at det blir gitt en redegjørelse om fylkeskommunens finansforvaltning i første fylkestingsmøte 11. desember. Bakgrunnen for det er et ønske om...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.07

Fylkeskommunal deltakelse i Hydrogenknutepunkt Agder

Vest-Agder fylkeskommune er positive til etablering av hydrogenfyllestasjoner i Agder gjennom prosjektet Hydrogenknutepunkt Agder og Vest-Agder fylkeskommune bør påta seg prosjektlederansvaret for det...

av admin, 23.11.07

Kunstnerstipend utdelt i Vest-Agder

av Macdonald, Cheryl, 22.11.07

Premie til beste TOBAKKFRI-SKOLE

av Macdonald, Cheryl, 22.11.07

Politisk observatør til byggekomite for Tangen og KKG

Olav Haaverstad er valgt til politisk observatør til plan- og byggekomiteen for Tangen videregående skole. Haaverstad er også valgt til politisk observatør til plan- og byggekomiteen for Kristiansand...

av Macdonald, Cheryl, 22.11.07

Disse avgjør karakter-klager:

av Macdonald, Cheryl, 22.11.07

Stor interesse for opplevelsesdag for rådgivere

Prosjektet Jenter og teknologifag på Sørlandet har invitert alle rådgivere i skoler og opplæringskontorer og andre aktuelle deltakere til en opplevelsesdag på Lindesnes fyr fredag 30. november....

av admin, 22.11.07

Reiser spørsmål om fylkeskommunens internasjonaliseringsarbeid og vennskapsavtaler

Til det kommende fylkestingsmøtet 11. desember reiser Frps representant Anne Hove Sunnarvik en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen om fylkeskommunens internasjonaliseringsarbeid og...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.07

Universitetet viktig for regionen

På vegne av fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder, gratulerte fylkesordfører i Aust-Agder, Laila Øygarden, det nye universitetet med statusen, under feiringen tirsdag 20. november. Til å foreta den...

av Macdonald, Cheryl, 21.11.07

Historien om Marnas virksomhet i Mandal sikres for fremtiden

Vest-Agder fylkeskommune vil være med å ta vare på det kulturhistoriske gjenstandsmaterialet fra virksomheten knyttet til de viden kjente Marna-motorene. Det anses som viktig å sikre bevaring av...

av admin, 21.11.07

Egenandelstakstene for Transporttjenesten for funksjonshemmede økes

Fra årsskiftet økes egenandelene for brukere av Transporttjenesten for funksjonshemmede. Det legges opp til en heving av egenandelene på ti prosent for den såkalte brukergruppe to – det vil si de...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.07

Flere prosjekter nyter godt av budsjettomfordeling

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø foretok i dag en omgjøring av finansieringsopplegget for en del prosjekter som hovedutvalget har hånd om. Bakgrunnen er at prosjektene har fått endret...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.07

Økonomiplan for Vest-Agder fylkeskommune 2008 - 2011

I forordet til økonomiplanen skriver fylkesrådmann Tine Sundtoft blant annet: Vest-Agder fylkeskommune arbeider for å utvikle, tiltrekke og beholde kompetanse til arbeidslivet i vår landsdel. Det gjør...

av Peersen, Tor, 20.11.07

Befolkningsvekst i 14 av 15 kommuner i Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., 19.11.07

Historien til Marna Motorfabrik i Mandal tas vare på

Høsten 2006 og våren 2007 utarbeidet Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter på initiativ fra Vest-Agder fylkeskommune en kulturhistorisk dokumentasjonsrapport. På møte 26. februar 2007 mellom...

av Peersen, Tor, 19.11.07

Vurdering, dokumentasjon og eksamen

Mandal videregående skole og Norsk Skoleutvikling inviterer til konferanse for lærere og skoleledere om vurdering, dokumentasjon og eksamen.

av Holthe, Åse, 19.11.07

Bjarne Håkon Hanssen: - Kvikksølvskadde tas på alvor

-Det er ikke dokumentert at alt tannhelsepersonell som gruppe har fått negative helseeffekter knyttet til kvikksølveksponering. Eksponeringen kan ha ført til senskader hos enkelte. Dette tar vi på...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.07

NY REKTOR VED KRISTIANSAND KATEDRALSKOLE GIMLE

Torsdag ble det klart at Eva Bergh konstitueres som ny rektor ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG), med virkning fra 1. januar 2008. I tiden frem til årsskifte vil Bergh tilbringe en del tid på...

av Macdonald, Cheryl, 16.11.07

Aust-Agders fylkesrådmann ønsker videreutvikling av samarbeidet med Vest-Agder

-Aust-Agder fylkeskommune videreutvikler, i påvente av en avklaring av oppgaver og inndeling av det regionale Norge, samarbeidet med Vest-Agder fylkeskommune. Felles handlingsprogram videreføres, og...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.07

Tingpark-utbyggingen i Hægebostad i rute

Prosjektleder for den kommende Tingparken i Hægebostad Åste Einbu Gudbrandsen orienterte nylig kommunestyret i Hægebostad om status for parkprosjektet. Hun kunne rapporterte om at arbeidene går som...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.07

FN-rollespill stor suksess

" Personlig synes jeg at dette er det beste spillet vi har hatt til nå." Det sier Gunvor K. Andresen i  FN-sambandet Sør.  En rekke elever fra videregående skole i Vest-Agder, deltok i rollespill der...

av Macdonald, Cheryl, 15.11.07

Informasjonsskriv 4 - 2007

Informasjonsbrev 4: Tilbudsstruktur. Rådgiversamling. vilbli.no. Yrkesvelg 2008 m.m. Påmelding til rådgiversamling.

av Wilkensen, Rune André, 15.11.07

Stortinget vedtar enda en ny region - skatteetaten omorganiseres

Skatteetaten skal nå organiseres i to nivåer; Skattedirektoratet og et regionalt nivå. Det regionale nivå er vil bestå av fem regioner. Vest-Agder sorterer under; Skattekontoret Sør-Østlandet, som...

av admin, 15.11.07

Niels-Otto Hægeland fortsatt eldrerådsleder

av Torkelsen, Jan H., 14.11.07

Gir fortiden til barn

av Macdonald, Cheryl, 14.11.07

Fylkeskommunens næringsrådgiver profileres i KRD’s ferske nyhetsbrev

Sigvart Bariås er for tiden utleid fra Vest-Agder fylkeskommune. Han er daglig leder på både Etablerersenter Vest-Agder i Kristiansand og i Signaler Flekkefjord Næringshage AS i Flekkefjord. Han er en...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.07

Befolkningsveksten i Vest-Agder større enn landsgjennomsnittet

1. januar i år hadde Vest- Agder 163.702 innbyggere. I sommer rundet antallet 165.000 innbyggere.  I perioden 1997-2006 var det gjennomsnittlig en årlig økning i fylkets folketall  på 0,71 prosent mot...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.07

Sørlandsbadet gir store regionale ringvirkninger

av Torkelsen, Jan H., 12.11.07

Erik Solér: ”Kjenn etter gløden – og finn den om den mangler!”

Oppfordringen kom da psykolog og styreleder i Start Toppfortball snakket til fylkeskommunens utvidete ledergruppe. Etter raskt å ha konstatert at nedrykket til Start egentlig var bra, i alle fall for...

av Macdonald, Cheryl, 12.11.07

CD med fylkeskommunal støtte

Hilde Hefte har lansert ny CD med feiende flott jazz-rythmer. Den har fått navnet "Hilde Hefte and The City of Prague Philharmonic Orchestra - AN EVENING IN PRAGUE". Det var en ydmyk og glad hefte...

av Macdonald, Cheryl, 12.11.07

Prosessen for regionreformen endret

av Torkelsen, Jan H., 12.11.07

Mer basisfagsatsing fremfor samfunnsfag?

Samfunnsfagene må blø for språk og matte - Kunnskapsministeren vil tilbake til basisfagene i skolen, skriver Ukebrevet Mandag Morgen i dag i en overskrift. -Kraftig satsing på realfag og språk i tett...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.07

Ap-stortingsmann i Aust-Agder vil ha sykehusreformen endret

-Den er en tvangstrøye som stopper alle forsøk på politisk styring og gjør oss politikere maktesløse. Det er ikke så lett for folk å forstå, men slik det er nå har vi ingen innflytelse over de...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.07

Knut Otto Pedersen med i nytt nasjonalt fagråd

Innkjøpsrådgiver Knut Otto Pedersen i bygg- og innkjøpsenheten i Vest-Agder fylkeskommune er valgt som medlem i fagrådet for KS Innkjøpsforum. Forumets formål å høyne forståelsen og kunnskapen om...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.07

Tannhelsetjenesten sponser iskaldt vann på ungdomsskoler

For kort tid siden fikk elevene på Skarpengland skole i Vennesla en ny vannkjøler. Det var stor festivtas da den var ferdig installert og klar til bruk. Og bak den nye nytelsen står den...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.07

Videregående skole hjelper kommune

Kvinesdal videregående skole steppet inn og hjalp kommune da det nylig ble arrangert Kommunedagen. For at de nesten 500 ansatte i kommune alle skulle kunne delta bidro elever fra helse- og sosial...

av Macdonald, Cheryl, 06.11.07

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett klart torsdag

Hvordan blir utviklingen når det gjelder skolebyggprosjekter, kollektivtransport, veiutbygging, videregående opplæring, kulturaktiviteter, regionale utviklingsprosjekter, tannhelsetilbudet,...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.07

ORDFØRER-treff

For mange av de nyvalgte ordførerne i Vest-Agder var det første anledning til å møte kolleger, da fylkesordfører Thor Westermoen inviterte til samling i fylkeshuset. På programmet stod felles mål for...

av Macdonald, Cheryl, 06.11.07

En halv million til ny knoppskytingssatsing

Vest-Agder fylkeskommune vil bidra mede en halv million kroner til knoppskytingsprosjektet Spinny.  Det er et nasjonalt program for knoppskyting i næringslivet med to hovedmål. Det ene er å dekke...

av admin, 05.11.07

Støtte til kunstsamarbeid med Sør-Afrika

av Torkelsen, Jan H., 05.11.07

Omsorgsfirmagründere hedret med pris

I dag kunne statsråd Ramin-Osmundsen gratulere bedriften Trygg hjemme som vinner av prisen som Årets kvinnelige gründer i Agder. -De to gründerne Janne Køhn og Torild Bøhler  har gjennom hardt arbeid...

av admin, 02.11.07

Elkem Solars solide opplæringsinnsats honoreres

Seks skoler og tre lærebedrifter skal de to neste årene motivere utdannings-Norge til å bli stadig bedre på opplæring, kreativitet og nyskaping. I går ble det klart at Elkem Solar i Kristiansand er en...

av admin, 02.11.07

Fylkesordføreren i Aust-Agder vil ha tilbake sykehusene

- Hvor blir det av milliardene som spyttes inn i helsevesenet. Vi må få mer igjen for pengene, uttaler fylkesordfører Laila Øygarden (Ap) i Aust-Agder i følge NRK Sørlandet. Nederst i skjemaetHun...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.07

Oppdatering for skolerådgivere

Høsten første samling for rådgiver ble arrangert på Kristiansand katedralskole Gimle, tirsdag 30.oktober.  Målet med denne samlingen var bl.a. å presentere ulike utdanningsprogram, som skolene som er...

av Macdonald, Cheryl, 02.11.07

Agders første kvinnelige fylkesordfører

Laila Øygarden ble i går valgt til Agders første kvinnelige fylkesordfører. Etter tolv år som fylkesvaraordfører i Aust-Agder kunne hun i går endelig overta etter Oddvar Skaiaa som blir ny...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.07

Kunnskapsministeren vil ha en satsing på språk

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) vil, i følge Kommunal Rapport, styrke språkfagene i videregående skole fra neste høst. Han vurderer å innføre tilleggspoeng for språkfag, slik realfag har i...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.07