• Navneendring - Agder Kollektivtrafikk AS
  av Macdonald, Cheryl, 28.12.07

  Navneendring - Agder Kollektivtrafikk AS

  Fra 1. januar 2008 endrer Vest-Agder Kollektivtrafikk (VAK) navn og selskapsform til Agder...

  Les mer
 • 413 nye vestegder i annet kvartal
  av Macdonald, Cheryl, 27.12.07

  Vekst i Vest-Agder

  Les mer
 • Befaring på Tangen videregående skole
  av Macdonald, Cheryl, 20.12.07

  Befaring på Tangen videregående skole

  - Alt er i rute. Det var beskjeden da fylkesrådmannen med flere, torsdag 20 desember var på...

  Les mer
 • Fylkeskommune tar ansvar for bevaring
  av admin, 20.12.07

  Fylkeskommune tar ansvar for bevaring

  Vest-Agder fylkeskommune tar ansvar for at det gjøres en jobb for å bevaring historisk materiell som...

  Les mer
 • Videre avtaler med fyr i Vest-Agder
  av admin, 19.12.07

  Videre avtaler med fyr i Vest-Agder

  Les mer
 • NY fylkesvei
  av Macdonald, Cheryl, 19.12.07

  NY fylkesvei

  Les mer
 • PRIS I "JULEGAVE"
  av Macdonald, Cheryl, 19.12.07

  PRIS I "JULEGAVE"

  Les mer
 • Midler til flere friluftsområder i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 18.12.07

  Ny utredning av reiselivssamarbeidet på Agder

  Les mer
 • Siste fylkestingsmøte med tåkelur og trekkspillmusikk
  av Torkelsen, Jan H., 18.12.07

  Fem kommuner og fylkeskommunen vil utarbeide en ”Lindesnesplan”

  Fylkesutvalget besluttet i dag å følge opp et initiativ fra de fem kommunene i Lindesnesregionen:...

  Les mer

Sørlandets Europakontor fortsetter driften

Sørlandets Europakontor - med virksomhet i Brüssel og i et hjemmekontor i Kristiansand - drives som et prosjekt som etter planen skulle vare frem til 31. desember i år. Kontoret finansieres av Vest-...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.07

Roar Fjellvang blir pensjonist

Under fylkestinget samling i desember hedret fylkesordføreren en kommune- og fylkespolitiker med lang fartstid. Roar Fjellvang har med sin erfaring tilført fylkeskommunen kompetanse på mange felt. Han...

av Macdonald, Cheryl, 18.12.07

Listerplanen godkjent av Miljøverndepartementet

Fylkesutvalget ble i dag orientert om at Miljøverndepartementet i november godkjente Listerplanen. Planen omfatter kommunene: Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Farsund Lyngdal og Hægebostad. Planen vil...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.07

Yrkesfagelever sliter med gamle bøker

Elever innen enkelte yrkesfag har bøker som er over tjue år gamle. Trolig vil det gå mange år før alle bøkene er skiftet ut, bekrefter Utdanningsdirektoratet overfor Nationen. For annenklasse på...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.07

Nye retningslinjer for universell utforming på trappene

Miljøverndepartementet har nå sendt ut et utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming på høring. Formålet med retningslinjene er blant annet å klargjøre og sikre at hensynet til...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.07

NY BOK: Padleguide for Vest-Agder

av Macdonald, Cheryl, 17.12.07

UiA har UKM som obligatorisk praksis

av Macdonald, Cheryl, 17.12.07

Cultivamidler til PORTO FRANCO

Cultiva har bevilget kr.125.000 til utviklingen av Porto franco – Kristiansand kulturelle frihavn. Gunnar Eikli, prosjektleder for Porto franco forklarer at prosjektet samler de fleste aktørene som på...

av Macdonald, Cheryl, 17.12.07

Tale til Fylkestinget

Ved åpningen av Fylkestinget 11. desember holdt fylkesordfører tale der han oppsummerte 2007 i Vest-Agder fylkeskommune. I sin tale trakk Thore Westermoen fram en rekke ting blandt annet at...

av admin, 12.12.07

Søgne og Songdalen får ny felles tannklinikk i Søgne

Fylkestinget besluttet i dag at de offentlige tannklinikkene i Søgne og Songdalen skal samles til en felles klinikkenhet. Samtidig vedtok et flertall på 20 mot 15 av tingrepresentantene å lokalisere...

av admin, 12.12.07

Hydrogenfyllestasjoner på Sørlandet i 2009

Det vil sannsynligvis bli etablert to fyllestasjoner for hydrogendrevne kjøretøy i Vest-Agder i løpet av kort tid. Vest-Agder fylkeskommune har siden juni i år ledet et prosjekt kalt...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.07

Tredobler aksjeandelen i Flekkefjord IT- og Kompetansesenter AS

Fylkestinget takket i dag ja til en invitasjon til Vest-Agder fylkeskommune om å kjøpe aksjer for i alt 100 000 kroner i Flekkefjord IT- og Kompetansesenter AS. I dag eier fylkeskommunen aksjer for 50...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.07

Fylkeskommunen selger sine aksjer i Lister Næringshage AS

Vest-Agder fylkeskommune, Kvinesdal kommune og Tinfos Jernverk etablerte i 2003 Lister Næringshage AS. Nå ønsker kommunen å samle den kompetanserettede, kunnskapsbaserte og finansielle innsatsen sin...

av admin, 12.12.07

Fylkestinget fulgte opp fylkesutvalgets budsjettpåplussinger

Fylkestinget besluttet i dag å følge opp de budsjettpåplussingene fylkesutvalgets flertall foreslo i sist møte. Det innebærer at gjennom å heve fylkeskommunens konsesjonskraftinntekter med tre...

av admin, 11.12.07

Fylkesordføreren mener internasjonalt engasjement er viktig for vekst og utvikling

Frps representant Anne Hove Sunnarvik (bildet) reiste i en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen i fylkestinget i dag spørsmål om fylkeskommunens internasjonaliseringsarbeid og...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.07

Tilskudd til operasjonsskadet faller utenfor fylkeskommunens ansvarsområde

-Hvor mye mener fylkesordføreren at Vest-Agder fylkeskommune kan bidra med økonomisk, som et moralsk førstehjelptilskudd til Heidi Sakkestads kamp for å bevare menneskeverdet, spurte...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.07

Fylkesordføreren avviser mangelfull prosess rundt sammenslåing av skoler på Gimle i Kristiansand

Fylkestingsrepresentant Christian Eikeland (Frp) (bildet) reiste i dag i en interpellasjon spørsmål til fylkesordfører Thore Westermoen om han er tilfreds med den manglende konsekvensanalysen i...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.07

-Barneombud på ville skuleveier

-I bytrafikk har både lovgjevar, kjøpar og transportørar i alle land erkjent at ein er heilt avhengig av den reservekapasiteten som ståplassar gjev i rushtid. I dag vil det vera utenkjeleg å avvikle...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.07

Barneombudet ber om sikrere skoleskyss

-Bruk av ståplasser bør forbys, skriver barneombud Reidar Hjermann i et brev til Samferdselsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Han krever at de ansvarlige myndigheter snarest må sørge for at det...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.07

Oddvar Skaiaa ny leder av Agderrådet

Før helgen ble det klart at fylkesvaraordfører Oddvar Skaiaa (KrF) fra Aust-Agder fylkeskommune blir ny leder av Agderrådet. Han tar over ledelsen etter Laila Øygarden (Ap) som etter høstens valg...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.07

Hvem bør få Agderrådets likestillingspris?

Agderrådet deler årlig ut en likestillingspris. -Det er viktig å få frem og synliggjøre gode rollemodeller for Arbeidet med likestilling. Jeg oppfordrer de som leser Vest-Agder-fylkeskommunes nettside...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.07

Ny webside for Interreg IV A Øresund Kattegat Skagerrak

Øresund Kattegat Skagerrak-programmet har nylig lansert en ny og innholdsrik nettside i flott design. Her finner du nødvendig informasjon til å sette deg inn i programmet, abonnere på nyhetsbrev og få...

av admin, 10.12.07

Sørlandets Europakontor - forlengelse av prosjektperioden til 30.juni 2008

Fylkesrådmannen tilrår at fylkesutvalget tar til etterretning at prosjektperioden for Sørlandets Europakontor forlenges fra utgangen av 2007 til 30.juni 2008. Opplegg for videreføring av kontoret vil...

av Peersen, Tor, 06.12.07

Sammenslåing av programområder i videregående opplæring

For å møte utfordringen med at få elever velger programområde for språkfag har Kunnskapsdepartementet bestemt å slå sammen programområdet for språkfag og programområdet for samfunnsfag og økonomi i...

av admin, 05.12.07

Sykehus-minus på 9 milliarder kroner

av Torkelsen, Jan H., 05.12.07

KS: Også skolene trenger vedlikehold

Elevorganisasjonen har nå en kampanje i gang om manglende vedlikehold av videregående skoler. KS leder Halvdan Skard skriver på KS’ nettsider at dette er et bra og riktig initiativ. Han og KS er enig...

av Torkelsen, Jan H., 04.12.07

Frp vil ha konsekvensanalysert skolesammenslåinger

Fylkestingsrepresentant Christian Eikeland fra Frp reiser i en interpellasjon han har sendt fylkesorfører Thore Westermoen to spørsmål om skolesammenslåinger han ber fylkesordføreren besvare. I det...

av Torkelsen, Jan H., 04.12.07

Christian Eikeland fra Søgne interpellerer i fylkestinget. Han ber rådmannen gjennomføre konsekvensanalyser ved fremtidige endringer av skolestrukturen i Vest – Agder

Er fylkesordføreren tilfreds med den manglende konsekvensanalysen i forkant av sammenslåingen til KK Gimle?Vil fylkesordføreren ta initiativ til at fylkeskommunen gjennomfører en konsekvensanalyse av...

av Peersen, Tor, 04.12.07

Fotobevaring i Vest-Agder et forsømt område

Det mangler en fullverdig og forsvarlig lagring, sikring og tilgjengeliggjøring av den store billedmassen som befinner seg i arkiver, bibliotek og museer i Vest-Agder. - Dette skriver fylkesrådmannen...

av admin, 03.12.07

Mediene svært tilfreds med Vest-Agder fylkeskommune

Mediene er godt tilfreds med samarbeidet med Vest-Agder fylkeskommune viser en undersøkelse som Telemark fylkeskommune har fått gjennomført av Aalund Research Center i Århus. Kommunikasjonsanalysen...

av admin, 03.12.07

Kunnskapsministeren vil at superlærere skal redde elevene

-Nye «superlærere» er nødvendig for å snu trenden med norske elever som blir stadig dårligere i både lesing, matematikk og naturfag. Lærerne trenger bedre utdanning og mer systematisk etter- og...

av Torkelsen, Jan H., 03.12.07

SVs kommunalpolitiske talsmann bekymret for regionreformen

-Regjeringen er i ferd med å komme i tidsnød i forhold til regionreformen. Jeg er dypt bekymret både for fremdriften i arbeidet, og for muligheten til å få flyttet nye oppgaver til regionene. Nå må...

av admin, 03.12.07