• av Torkelsen, Jan H., 30.03.09

  Småkraftbransjen jubler over effektivisering i konsesjonssaksbehandlingen

  Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen vil flytte Norges Vassdrags- og energidirektorats...

  Les mer
 • Fylkestinget åpner for veiforbedringer mellom Fagerholt og Justvik i Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 07.01.09

  Fylkespris for universell utforming til DuViTo senteret i Kristiansand

  Les mer
 • av admin, 22.12.08

  Krigsminnesmerker på Agder

  I en artikkel i Aftenposten trekkes flere krigsminnesmerker på Agder frem. I samarbeid med bl.a...

  Les mer
 • Mange politiske innspill innen utdanning til fylkeskommunens neste budsjett
  av Torkelsen, Jan H., 19.12.08

  Det blir en bred prosess om inntaksforskriftene til videregående skoler

  Fylkestinget besluttet onsdag at fylkesrådmann Tine Sundtoft skal sette i gang et arbeid med å...

  Les mer
 • Levende kystopplevelser i fokus i nytt internasjonalt folkehelseprosjekt
  av Torkelsen, Jan H., 19.12.08

  Høring om lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

  Regjeringen sender nå ut et høringsforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet fra...

  Les mer
 • Ingen konsolideringsmidler til Kristiansand - kunstmuseet må med
  av Torkelsen, Jan H., 19.12.08

  Ingen konsolideringsmidler til Kristiansand - kunstmuseet må med

  Les mer
 • Vest-Agder nest best i landet på næringsutvikling
  av admin, 18.12.08

  Vest-Agder nest best i landet på næringsutvikling

  Vest-Agder er landets nest beste fylke på næringsutvikling. Ser en på regioner kommer ”Sørlandet” på...

  Les mer
 • Fylkesordførerene samlet i Hordaland
  av Torkelsen, Jan H., 18.12.08

  Takk fra fylkesordføreren til ansatte og politikere

  Les mer
 • Forvaltningsreformen – tidspresset prosess for inndelingsspørsmålet
  av Torkelsen, Jan H., 18.12.08

  Døgnåpen transporttjeneste for funksjonshemmede fra årsskiftet

  Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder blir døgnåpen fra årsskiftet for de brukere som...

  Les mer

Fylkestinget vil ha samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Farsund kommune

Fylkestinget gikk onsdag inn for at Farsund kommune og fylkeskommunen skal inngå et mer forpliktende samarbeid med tanke på felles prosjekter. Fylkestinget ønsker at dette skal skje gjennom en...

av admin, 18.12.08

To representanter fra Vest-Agder i nytt skatteutvalg

I følge den nye skattebetalingsloven som trer i kraft fra årsskiftet skal det være ett skatteutvalg for hvert skattekontor. Det betyr at en får fem regionale skatteutvalg til erstatning for de...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.08

Stolte prisvinnere

Det var et stort knippe stolte prisvinnere og stipendmottakere som fikk heder og ære under den tradisjonelle førjulsmiddagen til Fylkestinget denne uken. Det ble delt ut flere kulturstipend,...

av Macdonald, Cheryl, 18.12.08

Fylkeskommunen inngår samarbeidsavtale med Åseral kommune

Fylkeskommunen skal inngå en formell samarbeidsavtale med Åseral kommune for perioden 2008 til 2011. I likhet med tilsvarende avtaler som fylkeskommunen har inngått med flere andre kommuner i...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.08

av admin, 17.12.08

Ikke valgfri skriftlig sidemålsopplæring i Vest-Agder

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i november inn for at det skal søkes om et forsøk med valgfri skriftlig sidemålsopplæring i videregående skole i Vest-Agder. Et flertall i fylkesutvalget...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.08

Fylkeskommunal innsigelse til reguleringsplan for Paradisbukta i Søgne

Søgne kommune har lagt ut reguleringsplan for Paradisbukta på Langenes der det ønskes å åpne for etablering av to nye hytter i tillegg til vei- og parkeringsanlegg. Det er en eksisterende hytte i...

av admin, 17.12.08

Fylkeskommunen i spleiselag med Flekkefjord og Oplands Turistforening

Vest-Agder fylkeskommune skal støtte arbeidet til Flekkefjord og Oplands Turistforening med å sikre gårdene Li og Dåtland som allment friluftsområde. Fylkesutvalget fattet mandag den endelige...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.08

Seks kunstnere fra vennskapsfylket i Estland søkte på Vest-Agder kunstnerstipend

Stipendet var på 25 000 kroner, det tilsvarer 42 000 estiske kroner. Pengene ble delt slik: Teet Suur fikk 2/3 av pengene, tilsvarende 28 000 kroons og Katrin Kiviberg (bilde) fikk 14 000 kr....

av Lauvdal, Inga, 17.12.08

Fylkestinget krever økte rammer når fylkeskommunen overtar riksveistrekninger

-I Vest-Agder er det i dag et betydelig investerings- og vedlikeholdsmessig etterslep på riksvegnettet. Fylkeskommunen har i tillegg tilsvarende betydelige utfordringer på fylkesvegnettet. De...

av admin, 17.12.08

Fylkestinget vi ha utredet rushtidsavgift i Kristiansand

Et flertall på 20 mot 14 representanter i fylkestinget stilte seg i dag bak en anbefaling fra ATP-Areal- og transportutvalget for Kristiansandsregionen om en utredning av rushtidsavgift og andre...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.08

Idrettsstipend 2008 delt ut til friidrettsutøver

Fylkeskommunens idrettstipend ble høytidelig utdelt til Anne Margrethe Håland (1993) fra Øyslebø, under den tradisjonsrike førjulsmiddagen til Fylkestinget. Anne Margrethe er friidrettsutøver og har...

av admin, 16.12.08

av admin, 16.12.08

av Macdonald, Cheryl, 16.12.08

Fylkestinget vil ha mer til kollektivtrafikk

av Torkelsen, Jan H., 16.12.08

Mer fra fylkeskommunen til Kilden IKS

Vest-Agder fylkeskommune øker sitt finansielle bidrag til Kilden IKS. Grunnen er at prosjektrammen for teater- og konserthuset som er under bygging i Kristiansand må høynes. Fylkestinget godkjente i...

av admin, 16.12.08

Ingen restriksjoner for kristne aktiviteter på skolenes områder i Vest-Agder

-I likhet med Vidar Kleppe ble jeg meget forbauset over utspill blant annet fra en rektor i Arendal om at aktivitet i kristent skolelag ikke var ønskelig ved hans skole. Dette på tross av at kristne...

av admin, 16.12.08

Åpningen av motorveien mellom Grimstad og Kristiansand like stor som Varoddbro-åpningen

-De seneste årene har vi lykkes i Vest-Agder med å få gjennomslag for viktige veiprosjekter. En hovedgrunn til dette er utvilsomt den gode samhandling vi har i hele landsdelen gjennom Bedre stamvei på...

av admin, 16.12.08

Ett Agder eller fortsatt to fylker?

-Spørsmålet om Agderfylkene bør slås sammen, er dessverre ennå ikke løst, selv om det har vært et diskusjonstema i årevis. Fylkestinget i Vest-Agder har uttalt seg positivt til tanken ved flere...

av admin, 16.12.08

-Iverksettelsesdatoen er det eneste ved regionreformen som er blitt slik jeg håpet

-Jeg er glad for at regionreformen nå endelig gjennomføres fra 1. januar 2010. Men det er vel det eneste ved denne reformen som er blitt slik jeg håpet. En kan bare undres over hvordan alle...

av admin, 16.12.08

Fylkeskommunen med å bygge opp et Lindesnesfond

Fylkesutvalget godkjente mandag vedtektene for Lindesnesfondet som er opprettet i et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og de fem kommunene i Lindesnesregionen: Audnedal, Lindesnes, Mandal,...

av Torkelsen, Jan H., 16.12.08

Kranselag og grunnstensnedleggelse på Nordberg Fort

Før helgen var det kranselag og grunnstensnedleggelse for det nye museumsbygget på Nordberg fort på Lista. Museumsbygget som reises på Nordberg er under tak og det ble markert med en fremtidsrettet...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.08

Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil ikke ha storregion i Trøndelag

Fylkestinget i Nord-Trøndelag sa fredag nei til å prøve ut en ordning med ett trøndelagsfylke. Sør-Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap)(bildet) vil erstatte dagens to fylkesting med ett...

av admin, 15.12.08

Vest-Agder fylkeskommunes Miljøpris 2008 tildeles Elkem Aluminium, Lista

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommunes Miljøpris 2008 tildeles Elkem Aluminium, Lista. Hovedgrunnen er det arbeidet bedriften driver med å utvikle...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.08

Nye dialogbaserte styringsordninger mellom regjeringen og fylkeskommunene

Dagens samhandlingsformer mellom regjeringen og fylkeskommunene omfatter både hierarkiske styringsordninger basert på direktiver og kontroll, og ordninger basert på konsultasjon og dialog, skriver...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.08

Flere velger å reise med Sørlandsbanen

Nye tall fra NSB viser at flere reiser med toget. Det er mange år siden tallet for persontogkilometer for en måned vært så høyt som i november. Persontogkilometer vil si at en person som reiser en...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.08

Fylkeskommunen med å sikre friluftsområde i Flekkefjord?

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal støtte arbeidet til Flekkefjord og Oplands Turistforening med å sikre gårdene Li og Dåtland som allment...

av admin, 10.12.08

Flertall blant fylkeskommunens samferdselspolitikere om utredning av rushtidsavgift

Fylkestinget skal 16. desember ta endelig stilling til om Vest-Agder fylkeskommune skal stille seg bak en anbefaling fra ATP-Areal- og transportutvalget for Kristiansandseregionen om utredning av...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.08

Riksveiene må overleveres fylkeskommunene i god stand, krever KS

Torsdag, møter KS kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til et ekstraordinært konsultasjonsmøte. Bakgrunnen for møtet er krisepakken som regjeringen har varslet i månedsskiftet...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.08

Anbudene for Skråveien ligger innenfor anslagene

-Vi har fått inn sju anbud på for fylkesvei 651, Skråveien i Farsund. Det laveste kom fra Veidekke og var på 102 millioner kroner, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Kjell Soltvedt til Farsunds...

av admin, 10.12.08

Satsing på realfag gir resultater

Kvalitet i opplæringen og rekruttering til realfag er to av hovedsatsingene i en ny tiltaksplan for 2009 som Kunnskapsdepartementet nå har lagt frem. -Realfagstiltak gjennom flere år har gitt...

av Torkelsen, Jan H., 09.12.08

Venneslaelever tilbyr velvære for eldre

Vg1-klassene helse og sosial på Vennesla videregående skole tilbyr beboere på Venneslaheimen håndspa og velvære annenhver onsdag. Tilbudet omfatter håndmassasje, klipping og filing av negler og til...

av admin, 09.12.08

Regjeringen vil øke samferdselsinvesteringene

Regjeringa har auka investeringane på veg og bane med mange milliardar kroner. Men det er framleis rom for å auke innsatsen monaleg, som ein del av den nye krisepakka på nyåret. Arbeidet med å få...

av Torkelsen, Jan H., 09.12.08

Fylkeskommunene skal fatte vedtak i konsesjonssaker om mini- og mikrokraftverk

Regjeringen har besluttet at vedtak i konsesjonssaker om mini- og mikrokraftverk inntil 1 MW skal delegeres fra NVE til fylkeskommunen. Endringen er planlagt iverksatt fra 1. januar 2010. -Dette vil...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.08

Tangen elever på Norge Rundt

Kommende fredag 5. desember sender Norge Rundt en produksjon fra TV-studioet/Medier og kommunikasjon ved Tange vgs. NRK-Sørlandet har laget innslaget som viser hvordan MK-elever får opplæring i...

av Macdonald, Cheryl, 08.12.08

Kristiansand katedralskole Gimle starter Pre Diploma Program høsten 2009

Rektor Eva Bergh til høyre og IB-koordinator Arna Louise Lie, er stolte over at Kristiansand katedralskole Gimle høsten 2009 vil tilby elever som er ferdig med tiende klasse - Pre Diploma Program....

av admin, 08.12.08

Kvadraturen-lektor har suksess med bok om Almaldus Nielsen

Lektor Tone Klev Furnes er både lektor på Kvadraturen skolesenter og en suksessrik forfatter. Hennes bok ”Amaldus Nielsen. Kystens maler” har hatt så stor etterspørsel at forlaget nå trykker opp et...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.08

Global Future med positive resultater

Global Future er avsluttet og resultatene så langt viser at ni personer med høyere utdanning har fått ledende stillinger, melder NHO. Noen har avansert i bedriften de er ansatt i, andre har gått inn i...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.08

Skolene utnytter ikke IKT godt nok, viser undersøkelse

NHOs landsforening for teknologi- og kunnskapsbedrifter Abelia har fått utarbeidet en evaluering av Kunnskapsdepartementets program for digital kompetanse. - Resultatene er nedslående for skole-Norge...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.08

Tidligere fylkeskommunalt ansatt på AP-listetoppen i Vest-Agder

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Kari Henriksen fra Kristiansand ble i helgen valgt som førstekandidat på Arbeiderpartiets liste til stortingsvalget neste år. Hun var ansatt i flere...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.08

Fylkesordføreren og Kristiansands-ordføreren utfordrer Giske til å ordne opp i uklarheter

Fylkesordfører Thore Westermoen og Kristiansands ordfører Per Sigurd Sørensen har i dag i fellesskap avsendt et meget kritisk brev til kulturminister Trond Giske.

av Torkelsen, Jan H., 05.12.08

Mange utsatte barn og unge i landsdelen

-Det er urovekkende mange unge uføre i Vest-Agder, fastslo seniorforsker Dag Ellingsen fra Agderforskning i et foredrag for rektorer og administrative ledere i fylkeskommunen i Kristiansand i dag. -...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.08

Frp vil ha økt tilgjengelighet i busstilbudet gjennom alternative effektiviseringsmåter

-Har fylkesordføreren vurdert miljøtapet, ved å legge ned rutetilbudet i de områder hvor tilbudet er dårlig fra før, kontra å redusere de ruter der det går for eksempel fire til fem busser per time?...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.08

Fylkestingsrepresentant Oksefjell topper for Sp i Vest-Agder

Sigmund Oksefjell fra Kvinesdal topper stortingsvalglista for Senterpartiet i Vest-Agder. Dette ble vedtatt på nominasjonsmøtet onsdag kveld. Han er gruppeleder for partiet i fylkestinget. I tillegg...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.08

Stortingsflertall for å utrede høyhastighetsbaner

Alle partiene på Stortinget, unntatt Fremskrittspartiet, mener moderne høyhastighetslinjer bør vurderes hver gang viktige togstrekninger skal fornyes. Det er nødvendig med nye utredninger for å skaffe...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.08

Eks fylkestingsrepresentant Anne Margrethe Larsen topper Venstres stortingsvalgliste

Anne Margrethe Larsen fra Flekkefjord vant nominasjonskampen i Vest-Agder Venstre i Lyngdal onsdag. Blant 41 delegater på nominasjonsmøtet var det 25 som støttet Anne Margrethe Larsen. 16 støttet Eva...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.08

Foreslå kandidat til Agderrådets likestillingspris 2008

Agderrådet deler årlig ut en likestillingspris. Prisen er en statuett utført av Arne Vinje Gunnerud. Formålet med likestillingsprisen er å yte honnør til mottakeren, samt stimulere til økt innsats i...

av Torkelsen, Jan H., 04.12.08

Kandidat til nasjonal frivillighetspris 2008

Gunnar S. Gundersen er Vest-Agder fylkeskommune sin kandidat til den nasjonale frivillighetsprisen. Fredag 5. desember avgjøres det hvem som får den nasjonale prisen. I 2006 vant kandidaten fra...

av admin, 03.12.08

Skjøtsel av verdifullt kulturlandskap på Vest-Lista

Arbeidet med å reparere de gamle, steinsatte dikene på Hervoll i Farsund er ferdigstilt. I samarbeid med grunneier Trond Gilja har fylkeskommunen dermed lagt et godt grunnlag for videre jordbruksdrift...

av Stylegar, Frans-Arne, 03.12.08

Unge tungbilsjåfører oftest innblandet i ulykker

De unge langtransportsjåførene er blant de farligste trafikantene på norske veier. Det er de som oftest bryter kjøre- og hviletidsbestemmelsene, de sovner oftest bak rattet og de er innblandet i langt...

av admin, 03.12.08

Vest-Lista med i nasjonal utvelgelsesprosess som kulturlandskap

Tjue utvalgte kulturlandskap i landet skal få en spesiell forvaltning. Det pågår nå en vanskelig sisterunde med å velge ut landskap. Riksantikvaren, Direktoratet for naturforvaltning og Statens...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.08

Ni av ti jenter er blitt flinkere til å si nei til råkjøring

Jentene som er med i ”Jentenes trafikkaksjon” er blitt flinkere til lå si nei til råkjøring. Det går frem av en undersøkelse Trygg Trafikk har gjort. Jentene har også lært mer om hvordan de som...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.08

Eigenkontrollen i kommunar og fylkeskommunar skal styrkjas

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa vil styrkja eigenkontrollen i kommunar og fylkeskommunar. Ei arbeidsgruppe skal kome med innspel til tiltak. - Eg set i dag ned ei arbeidsgruppe...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.08

Høyre: Flere offentlige kontorer bør holde lørdagsåpent

Partiet Høyre går i sitt utkast til nytt stortingsvalgsprogram for perioden 2009 til 2013, som nå foreligger, inn for at flere offentlige kontorer skal holde åpent lørdager - og utvide åpningstidene....

av Torkelsen, Jan H., 02.12.08

11 personer drept i trafikken i Vest-Agder hittil i år

Foreløpige tall fra Trygg Trafikk viser at 11 personer er drept på veiene i Vest-Agder hittil i år. De omkomne er et barn (4 år), fire ungdommer 16 – 24 år og seks personer mellom 28 – 63 år. Det var...

av admin, 02.12.08

Til topps i fylkeskonkurransen Utviklingsinvestoren.com

Elever fra Kristiansand katedralskole Gimle har vunnet fylkeskonkurransen Utviklingsinvestoren.com. Fredrik Høiby, Tor-Erik Mathisen og Martin Gaare Mathisen (bildet) har faget Samfunnsøkonomi 2. De...

av Morell, Morten og Torkelsen, Jan H., 01.12.08

Vil ha mer røykeprat hos tannlegen

Helsedirektoratet mener norske tannleger bør engasjere seg mer i arbeidet mot røyking. -Det er ingen tvil om at røyking medfører helserisiko, også for munn- og tannhelsen. Det er også sånn at av alle...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.08

Forberedt på fremtiden - stortingsmelding om kompetanse

Regjeringen vil i 2009 legge frem en stortingsmelding om grunnlaget for kunnskapssamfunnet. Hvordan utdanner vi best til morgendagens arbeidsliv? Den økonomiske aktiviteten i Norge og i resten av...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.08

1,8 millioner kroner til kulturminner i Vest-Agder

av Stylegar, Frans-Arne, 27.11.08

Europa utvikler nytt bussystem for byene

Europakommisjonen har tatt initiativ for å utvikle nytt og framtidsrettet bussystem for europeiske byer. ESBF - European Bus System of the Furure - skal bidra til mer attraktive bussystemer og...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.08

Nyregistrert steinalderboplass på Skjernøy i Mandal

I forbindelse med reguleringsarbeid ble det foretatt arkeologisk registrering på Skjernøy. Registreringen ble utført ved å grave prøveruter, og det tok ikke lang tid før de første redskapene fra...

av Haukalid, Snorre, 27.11.08

ArtStart-stipend til seks etablerere innen kultur og opplevelser

Seks etablerere mottok i dag ArtStart - stipend i et arrangement på Eva-senteret i Kristiansand.. Det er mange som har hatt en forretningsidé innen musikk, film, design, kultur eller naturopplevelser,...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.08

Jernalderfunn i Kyrkjebygd

av Stylegar, Frans-Arne, 26.11.08

Fylkesutvalget vil ha betydelig økte vegmidler ved riksvegovertakelsen i 2010

Kommunal og regionaldepartementet la i oktober frem en odelstingsproposisjon knyttet til regionreformen. Overføring av riksvegene til fylkeskommunen er den klart viktigste endringen. For Vest-Agder...

av admin, 26.11.08

Felles strategisk plan for folkehelse og levekår for Agder-fylkene?

Fylkestinget skal 16. desember fatte endelig vedtak om det skal settes i gang arbeid med en felles strategisk plan for folkehelse og levekår i Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner. Siden april i år har...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.08

100 000 kroner til Kystkvinneprosjektet i Søgne

Vest-Agder fylkeskommune har tidligere gitt økonomisk støtte til Kystkvinnene i Søgne for å få samlet inn dokumentasjon om Kystkvinnenes hverdag. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter ble høsten 2007...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.08

Støtte til likestillingsarbeidet på Sørlandet

Fylkesutvalget besluttet i går at det skal gis et tilskudd på 300 000 kroner til "Fritt valg? 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet i 2009." Vest-Agder fylkeskommune påtok seg i 2007...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.08

Fylkeskommunen støtter Kirkens SOS i Agder

Kirkens SOS i Agder har søkt fylkeskommunen om driftsstøtte for neste år. Kirkens SOS i Agder er en frivillig og selvstendig, døgnåpen diakonal krisetjeneste, tilknyttet sammenslutningen Kirkens SOS i...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.08

Tankevekkende konferanse i Lyngdal om ungdom og trafikk

Det var mye erfaring og innsikt blant de mange som var samlet i Lyngdal kulturhus tidligere i uken for å diskutere ungdom og ulykker. Her fant en representanter for Trykk Trafikk, UP, Nullvisjonen,...

av admin, 26.11.08

Dobbelt så mye vegpenger - ellers ingen riksvegovertakelse

I dag startet hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø den fylkespolitiske behandlingen av vegoverføringen fra staten til fylkeskommunene som det legges opp til å gjennomføre fra 2010 i forbindelse...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.08

Nei fra fylkesutvalget til forsøk med valgfri skriftlig sidemålsopplæring

Hovedutvalget for kultur og utdanning godkjente i forrige uke en søknad om forsøk med valgfri skriftlig sidemålsopplæring til Utdanningsdirektoratet. Hovedutvalget ba om at søknaden sendes...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.08

Oddny Omdal valgt til representantskapet i Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS

Fylkesutvalget oppnevnte i dag Oddny Omdal (KrF) som Vest-Agder fylkeskommunes faste medlem i representantskapet i Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS. Som vararepresentant ble Jon Grindland...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.08

Fylkesutvalget anbefaler økt fylkeskommunal finansiering av Kilden IKS

Fylkesutvalget fulgte i dag opp det vedtaket hovedutvalg for kultur og utdanning fattet i forrige uke om at fylkeskommunen øker sitt finansielle bidrag til Kilden IKS. Grunnen er at prosjektrammen for...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.08

Møre- og Romsdal fortsatt enhetsfylke?

Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik i Møre og Romsdal ønsker å videreutvikle enhetsfylket. Han er innstilt på at Møre og Romsdal fylke innen fristen som er sett til 1. juli 2009 søker om to års...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.08

Vest-Agder har passert Telemark i folketall

av Torkelsen, Jan H., 25.11.08

Bred samhandling om universell utforming på Sørlandet

-Universal utforming er et redskap for integrering av menneske med nedsatt funksjonsevne. Det er et nytt og krevende kompetanseområde, både for offentlige myndigheter og private. Mye av utfordringen...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.08

Ny internasjonal portal på nettsiden

Vest-Agder fylkeskommune har et omfattende internasjonalt engasjement gjennom deltakelse i regionalpolitiske samarbeidsorganisasjoner - CPMR, Nordsjøkommisjonen-, EU-prosjekter - hovedsakelig...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.08

Tildeling av Arbeidsstipend for kunstnere i Vest-Agder

Det deles ut 2 arbeidsstipend for kunstnere. Hvert arbeidsstipend er på kr. 100.000. I sitt møte 20. november vedtok hovedutvalget for kultur og utdanning å tildele kunstnerstipend  til folkemusiker,...

av Macdonald, Cheryl, 21.11.08

Jernbaneforum Sør ansetter prosjektleder

Jernbaneforum Sør skal nå ansette en prosjektleder for å forsterke og videreutvikle forumets arbeid. Forumet er et nettverkssamarbeid mellom de fem fylkeskommunene: Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder,...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.08

Vardenredaktør vil ha Telemark alliert med Agder

av Torkelsen, Jan H., 21.11.08

Nordsjøfestivalen fikk Fylkeskulturprisen 2008

Hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU) har i møte i dag 20. november 2008 vedtatt å dele ut Fylkeskulturprisen til Nordsjøfestivalen i Farsund. Fylkeskulturprisen er på kr. 50.000. I tillegg gis...

av Macdonald, Cheryl, 21.11.08

Kilden IKS - økning av prosjektramme

Hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) gikk i sitt møte 20.november, inn for at prosjektrammen for Kilden IKS økes med 190 millioner kroner. Vest-Agder fylkeskommune dekker 20 prosent av den...

av admin, 21.11.08

NYTT fra HKU

I sitt møte i går vedtok HKU en rekke saker. Bl.a ble Fylkeskulturprisen gitt til Nordsjøfestivalen i Farsund. Totalt 14 saken, hvorav 10 priser og stipender ble bestemt på møte.

av Macdonald, Cheryl, 21.11.08

Fortsetter med dagens inntaksreglement 2009-2010

av Macdonald, Cheryl, 20.11.08

Stor aktivitet i Agder Historielag i fjor

Agder Historielag er en aktiv formidler av lokalhistorie. Aktiviteten er konsentrert rundt utgivelsen av et årsskrift, medlemsbladet EGDE, og flerbindsverket «Agders Historie». I løpet av fjoråret ble...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.08

Kommunene og fylkeskommunene er klare til å bygge for 30 milliarder i 2009

KS har spurt landets kommuner og fylkeskommuner om hvilke investerings- og vedlikeholdsprosjekter som kan realiseres i 2009 forutsatt at det kommer økte ressurser fra staten. 306 kommuner og ni...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.08

Bra økonomisk fjorårsresultat for Bragdøya Kystlag i Kristiansand

Regnskapet for Bragdøya Kystlag for 2007 viser et overskudd på 773 070 kroner ut fra et årsbudsjett på henimot 3, 5 millioner kroner. Vest-Agder fylkeskommune bevilget henimot en million kroner til...

av admin, 20.11.08

Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnevernpris til Søgne-par

Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnevernpris for 2008 deles ut til Nina og Tore Gjedrem fra Søgne. De får prisen for restaurering og gjenbruk av eldre gårdsbebyggelse på Eftestad i Finsland i...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.08

Plankonferanse i Lyngdal 13.11.08

I forbindelse med plankonferansen i Lyngdal i forrige uke, 13.11.08, holdt Didrik Cappelen i Vest-Agder fylkeskommune, Seksjon for Plan og Miljø et innlegg om "Innsigelser i Plansaker". Foilene til...

av Hemsett, Siv, 20.11.08

6854 personer besøkte Stiftelsen Arkivet i Kristiansand i fjor

I 2007 oppnådde Stiftelsen Arkivet i Kristiansand et samlet publikumsbesøk på 6854 personer viser årsrapporten som i dag ble orientert om i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø. Rapporten...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.08

Utilfredsstillende årsrapport fra Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter IKS

Fylkestinget har bedt om gjennomsyn av et utvalg årsrapporter til institusjoner der Vest-Agder fylkeskommune er medeier. En av disse er Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter IKS i Hægebostad hvor...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.08

Mange innspill til oppdatering av Flekkefjord kommunes kystsoneplanlegging

Flekkefjord kommune har for tiden ute til høring melding om oppstart av planarbeid med tilhørende planprogram for rullering av kommunedelplan for kystsonen. Da fylkeskommunens hovedutvalg for næring...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.08

Transporttjenesten for funksjonshemmede kan bli døgnåpen fra årsskiftet

Dersom fylkestinget 16. desember følger opp en anbefaling fra hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø kan transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder bli døgnåpen fra årsskiftet for de...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.08

Ny vei-forsinkelse mellom Farsund og E-39

I følge opprinnelige planer, skulle den nye riksvei 465-strekningen mellom Hanesund og Sande stått klar allerede i september i år. Åpningen av veien som er en viktig trasè i Listerpakken for å knytte...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.08

Lindesnesregionen – mye å være kry av!

Hvilke fellessatsinger skal kommunene i Lindesnesregionen stille seg bak? Hvem er naturlige samspillere på hvilke felt? Har regionen kvaliteter og særpreg som skaper trivsel og stolthet? Hvordan få...

av Reed, Lisbeth, 18.11.08

Likestillingskonferansen 2009

Nylig ble det avhold Likestillingskonferanse på UiA, i samarbeid med bl.a Vest-Agder fylkeskommune. - Det er en viktig arena for alle som på en eller annen måte er involvert i likestillingsarbeid,...

av Macdonald, Cheryl, 18.11.08

Sirdal kåret til Agders kulturkommune 2009

Agderutvalget i Norsk kulturforum, som er en landsdekkende organisasjon for kulturansatte i kommuner, fylkeskommuner og kulturinstitusjoner har kåret Sirdal til Agders kulturkommune i 2009. Sirdal...

av admin, 18.11.08

Nye lokaler for SMI-skolen

av Macdonald, Cheryl, 17.11.08

Global Future – talenter, mangfold, forbilder

Våren 2007 startet prosjektet Global Future opp. Det skal gå over 3 semestre med avslutning i desember 2008. De to viktigste grunnene for å starte Global Future, er å skaffe kvalifisert arbeidskraft...

av Hemsett, Siv, 17.11.08

Det satses på nyskaping i Sirdal

av Torkelsen, Jan H., 17.11.08

25 millioners-kontrakt om kjøp av IT-utstyr på plass

Østereng & Benestad Data AS inngikk fredag en kontrakt med Offentlig Fellesinnkjøp Agder til en årlig verdi på 25 millioner kroner. Kontrakten gjelder innkjøp av IT komponenter, pc-er, klient og...

av Torkelsen, Jan H., 17.11.08

Gull og sølv i håndverks-NM

av Eva Britt Nilsen og Jan Torkelsen, 17.11.08

Ordførerprotest mot dyrere busspriser og rutekutt

Ordførerne i Knutepunkt Sørlandet sendte i går ut en felles uttalelse hvor de med bakgrunn i varsel fra Agder Kollektivtrafikk AS går i mot økning i billettpriser og reduksjon i rutetilbud. De skriver...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.08

Fylkeseldrerådet med viktige innspill til sykehusutviklingen på Sørlandet

Sørlandet Sykehus HF har utarbeidet forslag til strategiplan for perioden 2009-2013. Forslaget er sendt på høring. Strategiplanen angir hvordan Sørlandet Sykehus HF skal orientere seg i forhold til...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.08

Mandal videregående skole - medarrangør av europeisk lærerkurs om migrasjon

Mandal videregående skole er den eneste videregående skolen som deltar i et lærerutdanningsprosjekt med støtte fra EU-midler. Skolen deltar sammen med Universitetet i Agder i et Comenius 2 prosjekt...

av Svein T. Thorsen og Jan Torkelsen, 14.11.08

Fem millioner kroner til åtte inntektssvake kommuner i Vest-Agder

96 kommuner i Sør-Norge får ekstra skjønnsmidler i 2009. - Kommunene har ansvar for grunnleggende velferdsoppgaver som skole, pleie og omsorg. Disse 96 kommunene er ekstra sårbare og trenger derfor...

av admin, 13.11.08

Nå skal stat og fylkeskommuner samhandle om regionreformen

I dag er rundt 50 administrative representanter fra regionnivået i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud samlet i Kristiansand sammen med representanter for Kommunal og...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.08

-Agder-fylkene er et eksempel på at innsats nytter

-Det jeg selv synes er det mest interessante resultatet fra de nasjonale prøvene i år er resultatene i de to agderfylkene. Det er klart færre elever som skårer svakt og det er langt flere som skårer...

av admin, 13.11.08

Opptrappet innsats for trafikksikkerhet

23 personer mistet livet på norske veier i oktober i år, mens det tilsvarende tallet for 2007 var 27. I Vest-Agder var det ingen omkomne i oktober. I løpet av årets ti første måneder ble ti personer...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.08

Rushtidsavgift i Kristiansand utredes videre

av Jan Torkelsen og Bjørne Jortveit, 12.11.08

Unik portalløsning til Listerregionen?

Listerrådet, Vest-Agder fylkeskommune og Kompetansesenter for eForvaltning ser nå på mulighetene for å etablere en fremtidsrettet portalløsning for Listersamfunnet. Tanken er å benytte konsepter og...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.08

Program for skolebibliotekutvikling drives fra Agder

Program for skolebibliotekutvikling starter opp 1.januar 2009. Programmet er lagt til Universitetet i Agder fordi dette har et fagmiljø som tilbyr kompetansegivende utdanning innenfor...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.08

Aust-Agder fylkeskommune vil bli Miljøfyrtårn

Fylkesrådmann Arild Eielsen presenterte i dag sitt forslag til økonomiplan og budsjett for Aust-Agder fylkeskommune for politikerne i fylkestinget. Forslag til økonomiplan for perioden 2009 til 2012...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.08

Stadig flere innbyggere i og omkring Kristiansand

1. januar 2008 hadde Vest- Agder 165 944 innbyggere. I perioden 1999-2007 var det gjennomsnittlig en årlig økning på 0,88 prosent, mot 0,72 prosent for landet under ett. I denne perioden økte...

av admin, 11.11.08

Seks kommuner lengst øst i Agder har utredet samarbeidsmuligheter

Agderforskning har på oppdrag fra Arbeidsutvalget i Østre Agder 2015 gjennomført en utredning vedrørende fremtidig samarbeidsordning for flere kommuner i østre Aust-Agder. Siktemålet med utredningen...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.08

Fylkesrådmannen foreslår økt fylkeskommunalt finansieringsbidrag til Kilden

Fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslår at fylkestinget i desember skal godkjenne at prosjektrammen for Kilden IKS -Teater- og konserthuset for Sørlandet i Kristiansand økes med 190 millioner kroner...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.08

Samferdselsdepartementet tror høyhastighetstog kan bli en realitet

Høyhastighetstog er spennende, sa statssekretær Guri Størvold på en nasjonal konferanse tidligere denne uken. Hun henviste til samferdselsminister Liv Signe Navarsete som den som har tatt initiativ...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.08

Nye krav om kjønnsbalanse i styrer i fylkeskommunale aksjeselskaper

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa sendte før helgen på høring et forslag om å endre kommuneloven slik at det i fremtiden blir minst 40 prosent kvinnelige styremedlemmer i...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.08

Kristne tradisjoner under press i den videregående skole?

-Demokratene har med stor undring registrert debatten som nå tar til orde for at - det ikke for kristne skal være lov å avholde andakter - eller å synge for maten på skolens område. Saken har skapt så...

av admin, 07.11.08

Høstens prosjektsøknader i Kattegat/Skagerrak behandles 10. november

Mandag 10 november møtes Styringskomité Kattegat/Skagerrak for å behandle høstens prosjektsøknader. Seks samarbeidsprosjekter, som samlet søker om 6 millioner Euro vil bli behandlet på mandagens møte...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.08

HAVET - En unik matkjeller

- Havet er ein unik matkjellar, og Noreg har eit mangfald av ressursar i  hav- og kystområda våre. Desse må vi ta vare på, og lære oss å utnytte betre. Ei rekkje artar av fisk og skaldyr som ikkje har...

av Macdonald, Cheryl, 07.11.08

Næringshager er mer enn bedrifter under felles tak

Northern Research Institute Tromsø AS har evaluert satsingen på næringshager. I evalueringen kommer det frem at næringshagene blir gjennomgående positivt vurdert. I startfasen for ti år siden ble...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.08

- Et godt program og vel verdt å vente på!

Det sa en av deltagerne etter høstkonferansen i regi av Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonshemmede. På programmet stod bl.a presentasjon av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven,...

av admin, 05.11.08

Hva bruker Vest-Agder fylkeskommune penger på?

Torsdag 6. november presenterer Tine Sundtoft, fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune, økonomiplanen 2009-2012 og årsbudsjett for 2009 for Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan og budsjettet er...

av admin, 05.11.08

Økt veiansvar til fylkeskommunene positivt for regional utvikling

-Fra 1.januar 2010 skal ansvaret for øvrig riksvegnett og øvrige riksvegferjer overføres til fylkeskommunene. De får ved denne overføringen ansvaret for et langt større vegnett enn i dag, inkludert...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.08

VITENsenter på Eilert Sundt.

Det nyopprettetde vitensenteret ved Eilert Sundt videregående skole i Farsund skal ha flere viktige oppgaver. Først står arbeidet med alternativ energi, deretter skal senteret samle litteratur om ...

av Macdonald, Cheryl, 04.11.08

- Bruk elevene!

Den oppfordringen kommer fra Margot Brinchmann Ødegård, leder i elevorganisasjonen i Vest-Agder. Det er fylkespolitikerne hun håper vil bruke elevene. - Jeg håper at politikerne vil bruke elevene FØR...

av Macdonald, Cheryl, 04.11.08

Elever ønsker bedre tilbakemeldinger

En fersk spørreundersøkelse om evaluering viser at en av fem skoleelever sier læreren ikke forteller dem hva de kan gjøre for å bli bedre. Hele 320.000 elever i grunnskolen og videregående har svart....

av admin, 04.11.08

Enorm økt oppmerksomhet om fylkeskommunens internett

Det har etter ferien vært en svært høy vekst i antall besøk på Vest-Agder fylkeskommunes internett. En fersk statistikk viser at det i september var 90 925 besøk. Det ble gjennomført hele 127 167...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.08

Hva slags skole ønsker vi?

Etter medieomtale av elevprotestene ved Grim skole hadde 4 av rektorene ved de videregående skolene i Kristiansand følgende innlegg i Fædrelandsvennen.:Vi er fire rektorer i videregående skole i...

av admin, 03.11.08

Taxisjåfører må nå feste bilbeltet

Etter forslag fra Norges Taxiforbund har Samferdselsdepartementet vedtatt at påbudet om bruk av bilbelte også skal gjelde taxiførere. Vedtaket gjelder fra 1. november. Taxiførere har hittil vært...

av admin, 03.11.08

Energiplan Agder

For å sikre en bærekraftig utvikling av vår landsdel, har energipolitikken som overordnet mål å sikre regionen et godt, bærekraftig og sikkert energisystem. Dette innebærer en bred energimiks, en god...

av Trond S. Kristiansen, 03.11.08

FRITT VALG?

av admin, 03.11.08

Miljøvernministeren vektlegger tilgang til strandsonen i Vest-Agder

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim godkjenner ikke reguleringsplanene for Sildenestangen, Hestevika på Flekkerøy i Kristiansand kommune og Trysnesstranda i Søgne kommune. Innsigelsene fra...

av Torkelsen, Jan H., 03.11.08

Kommunalt Foreldreutvalg i Kristiansand ber om ny behandling av fritt skolevalg

Kommunalt Foreldreutvalg i Kristiansand avholdt årsmøte 29. oktober og diskuterte da fylkestingets vedtak om endring av inntaksreglene til videregående skole. Fylkestinget besluttet nylig å videreføre...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.08

Eilert Sundt-russen samler inn til Kreftforeningen

Avgangselevene ved Eilert Sundt Videregående skole i Farsund har besluttet at i år er det Kreftforeningen som får overskuddet fra russekullet. -Målet for i år er å samle inn masse penger til...

av admin, 31.10.08

Fall i skatteveksten til fylkeskommunene frem mot nyttår?

Statistisk Sentralbyrå la nylig ut nye skattetall for perioden januar til september i år. Det fremgår at fylkeskommunenes skatteinntekter øker med 5,2 prosent i forhold til samme periode i 2007. Når...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.08

Ny ideskisse for spennende utvikling i fyrområdet på Lista

Arkitektene i Gaia Lista AS har utarbeidet en ideskisse for fyrområdet på Lista. Arbeidet er utført på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune og har i første omgang gått ut på å utvide gallerifunksjonen...

av Torkelsen, Jan H., 30.10.08

Mandalselever uttatt til internasjonalt ungdomsparlament

I september deltok elever fra Mandal videregående skole, sammen med skoler fra store deler av landet, på den "6. Nasjonale uttakssesjonen til EYP" - European Youth Parliament - og gikk videre. Juryen...

av Torkelsen, Jan H. og Nilsen, Eva Britt, 30.10.08

Interpellasjon fra Demokratene om skoleinntaket

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen med tittel: "Grimelever i Kristiansand nektes å søke Kristiansand katedralskole...

av Torkelsen, Jan H., 29.10.08

Flere hundre ungdomskoleelever fra Grim demonstrerte ved Fylkeshuset i dag

Elevene på Grim ungdomsskole i Kristiansand møtte i formiddag opp foran Fylkeshuset i Kristiansand for å demonstrere mot et vedtak fylkestinget fattet i forrige uke om inntaksopplegget til...

av Torkelsen, Jan H., 29.10.08

Fylkeskommunene overtar et betydelig veiansvar, men ingen til å utføre jobben

«Overføring av ansvaret for øvrig riksveinett og styrking av fylkene som regionale plan- og utviklingsaktører, vil kunne utløse behov for styrking av fylkenes kompetanse på enkelte områder, uten at...

av Torkelsen, Jan H., 29.10.08

Ungt Entreprenørskap Agder er prisnominert

av Torkelsen, Jan H., 29.10.08

Ny Tangen videregående skole ferdig neste sommer

Det store byggeprosjektet av ny videregående skole på Tangen i Kristiansand sentrum er nå kommet så langt at en kan se antydninger til hvordan bygget vil bli. Prosjektleder Kristian Dølvik rapporterte...

av Torkelsen, Jan H., 29.10.08

Det skal nå forskes på internasjonalisering av arbeidsmarkedet på Agder

Fylkesutvalget besluttet i dag at fylkeskommunen skal gi et tilskudd på 200.000 kroner til et forsknings- og utredningsprosjekt om internasjonalisering av arbeidsmarkedet på Agder. Utgangspunktet er...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.08

Fylkeskommunal økonomisk støtte til vannovervåking i Otra

Fylkesutvalget besluttet i dag at vannregionmyndigheten for vannregion Sør-Vest gis et tilskudd på 115 000 kroner for 2008 for overvåkingsaktivitet i Otra. Fylkesmannen i Vest-Agder er utpekt til...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.08

Vest-Agder fylkeskommune og samferdsel

Fylkeskommunene er landets største vegeiere, og har ansvaret for 50% av vegnettet i Norge. I Vest-Agder har vi i overkant av 2000 km fylkesveg, som følges opp av egne budsjetter for investeringer og...

av admin, 28.10.08

Operasjon Dagsverk torsdag 30. oktober

Årets Operasjon Dagsverk vil hovedsakelig gå til Strømmestiftelsens prosjekt Shonglap. Shonglap betyr dialog på bengali. Programmet er en ettårig utdanning for ugifte jenter mellom 11 og 19 år som har...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.08

Høythengende pris til fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar

Preses Ernst Håkon Jahr fra Universitetet i Agder sto i helgen for utdeling av Sørlandets kompetansefonds priser for forskning og formidling. Det skjedde i meget verdige omgivelser i Klubben i...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.08

Brev til alle agderkommunene om eventuell fylkessammenslåing

De to fylkesordførerne på Agder Thore Westermoen og Laila Øygarden har nå sendt brev til samtlige 30 kommuner i Vest- og Aust-Agder om prosessen for en eventuell fylkessammenslåing. Innledningsvis...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.08

Ny pott til oppusning og rehabilitering av skoler

Statsminister Jens Stoltenberg opplyste i en kronikk i Fædrelandsvennen nylig at regjeringen vil vi etablere en rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg, med en investeringsramme på 15...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.08

Kunnskapsministeren vil oppgradere Kunnskapsløftet

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell meldte i går at han vil oppgradere regjeringens kunnskapsløfte og tilrettelegge for en mer praktisk rettet skole. Det skjedde i forbindelse med at han fikk...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.08

-Mye av regionreformens innhold er kokt bort under regjeringens behandling

-Jeg er glad for at stortingspropisjonen om regionreformen nå endelig legges frem for Stortinget, slik at forslagene kan gjennomføres fra 1. januar 2010, slik som tidligere lovet. Men en kan bare...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.08

Vest-Agder først ute med skyssgodtgjøring til tannlegepasienter

Vest-Agder fylkeskommune er den første fylkeskommunen i landet med en egen forskrift for skyssgodtgjøring i Den offentlige tannhelsetjenesten. Fylkestinget besluttet i dag at fylkeskommunen skal dekke...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.08

Den store Hellerboka

av Macdonald, Cheryl, 23.10.08

Framtidsbygda 2008

En arena for å fokusere på utfordringer og muligheter til "Bygdeagder" - også kalt framtidsbygda er tema på en stor konferanse på Evje 17. april. Det er Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner sammen med...

av admin, 23.10.08

Tiåring trollbandt fylkestinget med sang

av Torkelsen, Jan H., 23.10.08

Ny planlov styrker hensynet til miljø og klima

- Den nye loven gir lokale myndigheter muligheten til å møte klimautfordringene, stoppe tapet av det biologiske mangfoldet og sikre folks tilgang til friluftsliv og rekreasjonsområder, sier miljø- og...

av admin, 22.10.08

Grunnlaget for å videreutvikle Knaben er styrket

Fylkestinget ble i dag orientert om innholdet i en mulighetsstudie som er utarbeidet for Knaben-området. Studien tar for seg både Knabendalen øverst i Kvinesdal kommune og gruvebyen Knaben. Gjennom...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.08

Dagsseminar 26. november om Digitale læringsressurser i skolen

Foreningen Digin (www.digin.no) samler ressurspersoner fra fagmiljøer i Sør-Norge for å debattere vilkårene for digital utvikling i skolen vil med dette seminaret  sette fokus på den utviklingen som...

av admin, 22.10.08

Fylkeskommunen satser på bærbare PC-er til elevene

I løpet av september 2008 er det gjennomført en evaluering av bruk av IKT og PC-er generelt i undervisningen ved fylkeskommunens videregående skoler. Det er stor enighet blant ledere, lærere og elever...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.08

av admin, 20.10.08

Skoleaksjon i Flekkefjord for barn i Kongo

av Torkelsen, Jan H., 20.10.08

Populær skole-restaurant i Kvinesdal

av Torkelsen, Jan H., 20.10.08

Tilskudd til opplæring på arbeidsplassen

Alle arbeidslivsorganisasjoner kan nå, i samarbeid med private og offentlige virksomheter, søke om inntil 27 millioner kroner til grunnopplæring i lesing, skriving, regning og data. Midlene bevilges...

av admin, 20.10.08

Folkestøtte til at Lillesand og Birkenes flytter til Vest-Agder

I en meningsmåling In Fact har gjort for Lillesands-Posten fremgår det at 71 prosent av befolkningen i Lillesand og 61 prosent i Birkenes støtter en sammenslåing av Agder-fylkene. Målingen viser også...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.08

Nå kan skolene kopiere digitalt

Fra nå av utvides kopieringsavtalen i kommunene og fylkeskommunene, slik at både skoler og kommunale og fylkeskommunale virksomheter kan kopiere digitalt. Det er KS og Kopinor som er blitt enige om å...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.08

"Mitt Romsvika" - bokutgivelse

Boken "Mitt Romsviga" er tilgjengelig fra de fleste bokhandlerne på Sørlandet. Den koster 249,- og skildrer oppveksten til Else Helene Larssen i Romsviga i Søgne i tiden rundt 2....

av Peersen, Tor, 16.10.08

miniStortinget for fjerde gang til våren på Vågsbygd videregående skole

miniStortinget arrangeres fra 18.til 20. mars 2009 for fjerde gang på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand. miniStortinget er et tredagers politisk rollespill for elever i videregående skole på...

av admin, 16.10.08

Nordland-, Troms- og Finnmark fylkeskommuner samordner seg

Fylkesrådslederne Paul Dahlø i Troms og Odd Eriksen i Nordland og fylkesordfører Runar Sjåstad i Finnmark har tatt initiativ til en gjennomgang av det fremtidige politiske samarbeidet i Nord-Norge,...

av admin, 16.10.08

Gull av gråstein?

Er mer gruvedrift på Agder mulig? Blir geoturisme en vekstnæring? Finnes det olje i Skagerrak? Kan et undersjøisk ras utenfor Arendal utløse en tsunami? 2008 er ”Planeten Jordens År”! Trolig blir...

av Macdonald, Cheryl, 15.10.08

SV foreslår omfattende tannhelsereform

av Torkelsen, Jan H., 15.10.08

NHO-glede over at betongfag-suksessen videreføres

-Dette er en nyhet som kommer til å glede mange unge mennesker, sier lærling Kristoffer Aadland til Fædrelandsvennen. 19-åringen fra Vågsbygd er glad for at hovedutvalget for kultur og utdanning i...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.08

Regjeringa vil ha meir kunnskap i skulen

I budsjettet for 2009 foreslår regjeringa å bruke to milliardar kroner på å styrkje kvaliteten i skulen innan tre hovudsatsingsområde: tettare oppfølging av den enkelte elev, betre kartlegging og...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.08

Henrik Wergeland satire: Skremmende aktuell i dag!

13 og 14. oktober vises ”De siste kloke på Terranova” av Henrik Wergeland på Agder Teater.  Bentein Baardson har regien og det er Akershus Teater som står bak oppsetningen som turnerer hele landet i...

av Macdonald, Cheryl, 09.10.08

Avtale om utdanningssamarbeid mellom fylkeskommunen og NAV undertegnet

En overordnet avtale om utdanningssamarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og NAV Vest-Agder er nå på plass. Fylkesutdanningssjef Arly Hauge og fylkesdirektør Elisabeth Blørstad i NAV undertegnet...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.08

Spennende mulighetsstudie for Knaben

av Torkelsen, Jan H., 09.10.08

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet har en betydelig gjeldsutfordring

Etter at rehabiliteringen av fullriggeren Sørlandet ble sluttført i mai 2007 kom den totale regningen for rehabiliteringen på 58,4 millioner kroner. ”Sørlandet” har innhentet totalt 40,8 millioner...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.08

Publikumsvekst og gode økonomiresultater for Vest-Agder museet

Vest-Agder-museet får sine driftstilskudd fra Kultur- og Kirkedepartementet, Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i Vest-Agder. Årsbudsjettet for 2007 var på 28,1 millioner kroner hvorav Vest-Agder...

av admin, 08.10.08

Arrangementet Framtidsbygda kan bli større og årlig

Vest-Agder fylkeskommune tok for noen år siden initiativ til et samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, fylkesmannens landbruksavdeling i begge Agder-fylkene, Innovasjon Norge avdeling Agder, KS...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.08

Publikumsrekord for Agder naturmuseum og botaniske hage

I fjor oppnådde Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand publikumsrekord med 79 692 besøkende i botanisk hage, hele 10 500 flere enn i 2006. Besøket inne i selve museet var på 18 126...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.08

85 000 besøkte Lindesnes Fyrmuseum i fjor

I 2007 oppnådde Lindesnes Fyrmuseum et publikumsbesøk på 58 517 betalende besøkende. I 2006 lå besøket med betalende gjester på 47 381. Det er altså en økning på i alt 11 136 personer. Det reelle...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.08

Skal utvikle felles pålogging for alle offentlige tjenester

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 80 millioner kroner i 2009 til utvikling av felles elektronisk identifikasjon (eID). Mange offentlige tjenester krever at brukeren identifiserer seg....

av Torkelsen, Jan H., 08.10.08

Fylkeskommunen med på å legge grunnlag for nye muligheter på Bortelid

Vest-Agder fylkeskommune bevilger 100 000 kroner til Åseral kommune som tilskudd til utarbeiding av en stedsanalyse og mulighetsstudie for Bortelid. Det bestemte hovedutvalg for næring, samferdsel og...

av admin, 08.10.08

Regjeringen støtter regionens opplegg for å utvide Listerpakken

Den opprinnelige Listerpakken har hatt kostnadsøkninger, noe som har gjort det nødvendig å foreta en rekke endringer av pakken. Den økonomiske rammen til Listerpakken er økt fra opprinnelig 880...

av admin, 07.10.08

Bedre fremkommelighet for tog i Songdalen

Jernbanenettet på Sørlandsbanen er sprengt når det gjelder mulighet for transport av gods. Det er behov for blant annet flere krysningsspor og baneutbedringer. Innenfor den foreslåtte bevilgningen til...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.08

Fortsatt ikke investeringsmidler til Agder naturmuseum og botaniske hage

Det har lenge vært arbeidet for å få det etterlengtede tredje byggetrinnet på Agder naturmuseum og botaniske hage inn på statsbudsjettet. Både Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.08

Entreprenørskapsvirksomhet – vinn europeisk pris

Har din region eller ditt lokalsamfunn gjort noe enestående for næringslivet eller gründerne? Nå kan prosjektet vinne en europeisk pris. Har dere startet programmer for unge entreprenører, skoleelever...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.08

Bli med på OL-fest i Kristiansand på torsdag

Torsdag 9. oktober inviteres det til OL-fest på torvet. Da skal sørlandske OL-og Paralympics-helter feires med blaudis, taler og sang. Vest-Agder er norgesmestere i OL-gull og fylkesordfører Thore...

av admin, 06.10.08

Spennende kystkulturbok fra Søgne om fortøyningsfester

At far til Bjørnstjerne Bjørnson, sogneprest Peder Bjørnson, var i en økonomisk krangel i forbindelse med fortøyningsfester eller at slike fortøyningsfester/ringer brakte og stadig bringer inntekter...

av Macdonald, Cheryl, 06.10.08

Nye årringsdaterte hus i Vest-Agder

Fylkeskonservatorens samarbeid med det danske Nationalmuseet gir resultater. Nå foreligger tre nye rapporter om årringsdaterte hus i Vest-Agder - stabburene på henholdsvis Ormestad og Røstad i Søgne,...

av Stylegar, Frans-Arne, 06.10.08

Kulturell skolesekk til videregående skole

Budsjettet til den kulturelle skolesekken blir økt med 20 millioner kroner for neste år, melder Kommunal Rapport. Økningen innebærer at også elever i den videregående skolen får tilbud om kulturelle...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.08

Nytt NM-gull til Byremo-elev

-Vi blir ikke lei av å gratulere Eilef Hopland med gode prestasjoner. For fem måneder siden vant han NM i terrengløp, kort løype. Nylig ble det NM-gull igjen, nå i lang terrengløype, sier rektor Jan...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.08

Svært positiv utvikling i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten

På et personalseminaret for alle ansatte i Den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder fylkeskommune nylig kunne fylkestannlege Per Kvinlaug legge frem flere positive resultater. Hele 4500 flere...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.08

Beredskap i dei vidaregåande skulane

-Sett i lys av dei alvorlege skyteepisodane i Finland det siste året er det viktig at vi på nasjonalt og lokalt nivå tenkjer gjennom korleis vi arbeider for å sikre ei god beredskap for kriser i...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.08

Høstmuseumstafett med stopp på Lindesnes fyrmuseum på søndag

For tredje år på rad river museene på Agder et samarbeid under betegnelsen ”Høstmuseumsstafetten”. Årets tema er ”På liv og død”. Søndag 28. september inviterer Lindesnes fyrmuseum til arrangement....

av admin, 26.09.08

Farsunds Avis advarer mot lokaliseringsstridigheter i Listerregionen

-Lokaliseringsstrid er den største trusselen mot et varig og godt samarbeidsklima i Lister-regionen. Vi må derfor igjen advare mot en utvikling der særinteresser får råde grunnen. Lokale særinteresser...

av admin, 26.09.08

Arbeidene med å modernisere Feed Skiarena godt i gang

Vest-Agder fylkeskommune har gitt 800.000 kroner i tilskudd til Tonstad IL til delvis finansiering av kostnader med å bygge ut første fase av FEED skiarena i Sirdal. Det omfatter snøproduksjon til en...

av admin, 25.09.08

Russisk hospitant på lærerikt besøk i fylkeskommunen

Utenriksdepartementet, KS og NHO samarbeider med Den Føderale Kommisjonen for Presidentprogrammet i Russland for å styrke relasjonen mellom de to landene. Dette skjer gjennom kompetansetiltak og...

av admin, 25.09.08

Yrkes-NM arrangeres 14. til 16. oktober

I oktober møtes Norges aller dyktigste yrkesungdommer i Stavanger. I rundt 20 ulike yrkesfag skal 250 unge og heltente utøvere konkurrere om en plass på pallen. Yrkes-NM arrangeres av WorldSkills...

av admin, 25.09.08

Kulturelle skolesekken i Vest-Agder 2008/09

Nå er brosjyrene med informasjon om tilbud innen den kulturelle skolesekken både for grunnskolen og den videregående skole klar. De som ønsker heftene kan henvnde seg til regionalavdelingen i...

av admin, 24.09.08

Styret i Kilden ber fylkeskommunen om mer penger

Kostnadsrammen for Kilden må økes fra 1.100 til 1.270 millioner 2003-kroner. Kilden regner med å kunne dekke 153 av de 170 millionene ved salg av P-huset, sponsorinntekter, momsrefusjon og andre...

av Torkelsen, Jan H., 24.09.08

Kilden-styret bekymret for musikkutdanningen ved UiA

Kilden-styret er bekymret for at utdanningen i klassisk musikk ved Universitetet i Agder kan bli lagt ned. Styremedlem Torbjørn Karlsen Urfjell tok på et styremøte i går opp saken om at utdanningen i...

av Torkelsen, Jan H., 24.09.08

Fylkespolitikerne vil uttale seg om UiA’s eventuelle endringer i studietilbudet

Gruppeleder Åse Tønnessen Sæbø fra KrF tok under fylkesutvalgets møte i går opp Universitetet i Agders forslag til endring i sin studieportefølje. Hun uttrykte bekymring for at universitetet vil...

av Torkelsen, Jan H., 24.09.08

Teknisk styre i Lindesnes negativt til E-39 løsning

Teknisk styre i Lindesnes kommune behandlet i går reguleringsplanen for E-39 mellom Fardal og Osestad. Den betegnes som en av landets dårligste europaveistrekninger. Med et flertall på tre mot fire...

av admin, 24.09.08

Trygg Trafikk vil ha jentene med på laget

Trygg Trafikk Vest-Agder har invitert 1173 jenter - 16år gamle - til å delta i Jentenes trafikkaksjon. Aksjonen startet i fjor og 140 jenter fra Vest-Agder er allerede med på laget. I hele landet er...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.08

Vel 1,7 millioner av spillemidler til 12 anlegg og prosjekter

Hvert år tar hovedutvalg for kultur og utdanning stilling til hvordan renter på innestående spillemidler fylkeskommunen forvalter skal fordeles. Det samme omfatter midler som er inndradd ved at en del...

av admin, 23.09.08

Økonomiske påplusninger på enkelte områder i fylkeskommunen

Fylkesrådmann Tine Sundtoft presenterer i disse dager økonomisk rapport for Vest-Agder fylkeskommune basert på årets åtte første måneder. Hovedkonklusjonen er at fylkeskommunen nå kan styre mot et...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.08

Visse pasientgrupper til Den offentlige tannhelsetjenesten får ventelig dekket skyssutgifter

Vest-Agder fylkeskommune kan bli den første fylkeskommunen som utarbeider en egen forskrift for skyssgodtgjøring i tannhelsetjenesten. Fylkestinget skal i oktober ta stilling til om fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.08

Fylkeskommunen med å finansiere moderne skiarena i Sirdal

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge 800.000 i tilskudd til Tonstad IL til delvis finansiering av kostnader med å bygge ut første fase av FEED skiarena. Idrettslaget...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.08

Fylkeskommunen gir 50.000 kroner til årets TV-aksjon

Alkoholmisbruk er et av landets største samfunnsproblemer. Blå Kors Norge vil gjennom TV aksjonen 2008 rette søkelyset på hvordan alkoholmisbruk påvirker barn og unges oppvekst og viser til hvordan...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.08

Mandals-elever til det europeiske ungdomsparlamentet?

Fire samfunnskunnskapselever fra Mandal videregående skole var før helgen på Lillehammer Der konkurrerte de i den sjette nasjonale uttakssesjonen for å representere Norge på en av de europeiske...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.08

Westermoen skadet i trafikkulykke på Lesbos, Hellas

Fylkesordfører i Vest-Agder, Thore Westermoen ble skadet i en trafikkulykke på moped, søndag ettermiddag. Westermoen brukte hjelm. Han pådro seg ribbeinsbrudd og skade på en lunge. Han er under...

av Macdonald, Cheryl, 22.09.08

Oppstartsuksess for elevbedrift på Byremo

av Torkelsen, Jan H., 22.09.08

Bibliotek og museum på Vigeland får 2 millioner kroner

Det ble fattet enstemmig beslutning om å bevilge kr 2 millioner kroner til nytt bibliotek og museum på Vigeland i Lindesnes kommune med utbetaling i 2008 og 2009, på siste møte i hovedutvalget for...

av Macdonald, Cheryl, 22.09.08

2 millioner fra VAF til kulturbygg i Marnadal kommune

Hovedutvalg for kultur og utdanning bestemte i sitt siste møte at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge kr 2 000 000,- til nytt bibliotek og kulturbygg på Øyslebø i Marnardal kommune.

av Macdonald, Cheryl, 22.09.08

NM-gull til skiskytterelev på Sirdal videregående skole

En av elevene ved Sirdal videregående skole har tatt en ny NM-tittel. Karoline Birkeland fra Birkenes gjekk helt til topps i sommar-NM i rulleskiskyting klasse J18 på Lillehammer i helgen. Hun skjøt...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.08

Over 1700 på KICK OFF for Ungt Entreprenørskap

Det nærmest krydde av elever og lærere i Dyreparken i Kristiansand torsdag da Ungt Entreprenørskap arrangerte kick-off for årets entreprenøraktiviteter. Over 1700 elever og lærere fra 21 videregående...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.08

Enorm økt oppmerksomhet om fylkeskommunens internett

Det var 39.000 eksterne besøkende innom fylkeskommunens internett i august. Det representerte en betydelig økning i forhold til månedene før ferien hvor besøkstallet lå på rundt 20.000 besøkende i...

av Redaksjonen, 18.09.08

Fylkeskommunen samarbeider med Marnardal kommune om nytt bibliotek og kulturbygg

Hovedutvalg for næring samferdsel og miljø gjorde det i dag klart at Vest-Agder fylkeskommune bevilger to millioner kroner til nytt bibliotek og kulturbygg på Øyslebø i Marnardal kommune i...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.08

Sørnorsk filmsenter er i drift

Sørnorsk filmsenter er endelig i drift. Senteret eies av Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, Kristiansand kommune og Arendal kommune. Sørnorsk filmsenter vil gi støtte til alle typer kort- og...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.08

Mer fylkeskommunal støtte til ”Vestbygda-prosjekt” på Lista

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med ytterligere 100 000 kroner til Farsund kommune som tilskudd for å fullføre...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.08

Marnardal kommune ønsker samarbeidsavtale med fylkeskommunen

Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i går besøkte Marnardal kommune gjorde ordfører Helge Sandåker det klart at kommunen ønsker å få til en formell samarbeidsavtale med Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.08

Sigmund Oksefjell topper nominasjonskomiteens SP-liste til stortingsvalget

I går ble det klart at Senterpartiets nominasjonskomite vil ha fylkestingsrepresentant Sigmund Oksefjell som partiets toppkandidat i Vest-Agder ved stortingsvalget neste høst. Oksefjell ble valgt inn...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.08

Fylkeskommunen opptatt av arealene i strandsonen i Spind i Farsund

-Fylkeskommunen ser det som positivt at Farsund kommune nå har tatt initiativ til rullering av kommunedelplanen for kystsonen i Spind. Dette er viktig for både å ta vare på arealer i strandsonen og...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.08

KS mener skolering av politikere vil gi bedre vedlikehold av bygg

Kommunenes vedlikeholdsarbeid er tilfeldig og adhocpreget. En eiendomsstrategi og skolering av politikere anbefales, det skriver Ragnhild Nordahl Næss i Kommunal Rapport. En av utfordringene med...

av admin, 17.09.08

Fagforbund-leder vil styrke fylkeskommunen

-Fylkeskommunene bør overta mange av oppgavene fylkesmannen sitter på i dag. Fylkesmannen kan godt være et kontrollorgan. Men når det gjelder planlegging, regulering og utvikling innenfor landbruk og...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.08

H.M. Kongens fortjenstmedalje i gull til Ovin Gerhard Udø

Ovin Gerhard Udø overrekkes Kongens fortjenestmedalje i gull av fylkesmann Ann-Kristin Olsen ved en tilstelning ved Agder Naturmuseum og Botanisk Hage kl. 16.00 den 18. september 2008. Udø får...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.08

Stort vedlikeholdsetterslep i offentlige bygg

av Torkelsen, Jan H., 15.09.08

Betre tilgang til læremiddel for elevar

av Torkelsen, Jan H., 15.09.08

Tingparken i Hægebostad søker om nye økonomiske bidrag

Fylkeskommunen har mottatt to søknader fra styret i Tingparken i Hægebostad. Den ene går ut på å utvide prosjektperioden ut hele 2009 og at fylkeskommunen bidrar med 250 000 kroner for å få dette til....

av Torkelsen, Jan H., 15.09.08

Rushtids-utredningen på høring

Areal- og Transportutvalget (ATP) vedtok 5. september å sende rushtidsutredningen, laget av Urbanet Analyse, ut på høring. Høringsfristen er satt til 20. oktober. Vedtaket i ATP-utvalget ble gjort med...

av Jortveit, Bjørne/Torkelsen, Jan, 15.09.08

Agderfylkene sammen om omfattede lærlingeundersøkelse i høst

-Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner skal gjennomføre felles lærlingundersøkelse i oktober, november og desember for lærlinger i sitt siste læreår. Lærlingene skal besvare spørreundersøkelsen...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.08

Høyre går for tidligere fylkestingsrepresentant som listetopp

Nominasjonskomiteen i Vest-Agder Høyre er nå ferdig med sitt listeforslag til neste års stortingsvalg. I går besluttet en enstemmig nominasjonskomite at de ønsker Peter S. Gitmark fra Kristiansand på...

av admin, 11.09.08

Aust- og Vest-Agders fylkesutvalg på besøk hos Skånetrafik

Fylkesutvalgene fra Vest- og Aust-Agder fikk under en studietur til København og Lund nylig en svært interessant innføring i driften til Skånetrafik som er ansvarlig for kollektivtrafikken i...

av admin, 10.09.08

Fylkeskommunal beatkunst til USA på utstilling?

-Deler av den unike Wennesland-samlingen bør stilles ut i USA, beat-kunstens hjemland. Det vil kunne gi amerikanerne et mer komplett bilde av sentral kunst fra denne epoken, mener kunsthistoriker...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.08

Fylkeskommunene oppfordres til felles innsats for videreutdanning for lærere

KS-leder Halvdan Skard og forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland har sendt ut en felles oppfordring til kommunene og fylkeskommunene om å fortsette satsingen på kompetanseutvikling for...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.08

Listerrådet vil ha E-39 Vigeland – Osestad gjennomført etter planen

Hovedtema på Listerrådets møte i Lyngdal i går var de siste ukers heftige debatt om E-39 strekningen mellom Osestad og Vigeland. Etter flere samstemte innlegg vedtok Listerrådet at de på det sterkeste...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.08

Ros fra fiskeriministeren til fylkesvaraordfører Toril Runden

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersens trakk i sin tale ved åpningen av etatsmuseet for Kystverket på Lindesnes i går frem idsjelene som var overbevist om at det skulle og burde etableres et museum...

av admin, 09.09.08

-Det ligger optimisme, stahet og mot bak etableringen av etatsmuseet for Kystverket

-Noe av det vi skal dokumentere når Etatsmuseum nå starter sin virksomhet er stahet, optimisme og mot. Det har handlet og handler om kystsikring, havneutbygging, fyr og merkevesen, farleder og...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.08

Fylkeskommunens ansatte skjerper kompetansen i trafikksikkerhet

Fylkestinget har besluttet at ansatte i sentraladministrasjonen i Vest-Agder fylkeskommune skal ha oppdatert kunnskap om trafikksikkerhet. Dette skal ikke bare dreie seg om egen adferd når en beveger...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.08

Aksjon bedre stamvei på Sørlandet vil ha nye ”samferdselskroner” til landsdelen

Aksjonen bedre stamvei på Sørlandet, hvor Vest-Agder fylkeskommune er en av partnerne, øyner nå muligheter for midler til høyt påkrevde veiutbedringer i en landsdel med enorm trafikkvekst og flere av...

av admin, 05.09.08

Statsministeren vil bruke flere milliarder til samferdsel

-Nå skal vil jeg invitere dere med på å ta et krafttak. Et område hvor vi står overfor store utfordringer. Det handler om samferdsel. Om infrastruktur. Om kommunikasjoner. Om det som får landet vårt...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.08

Venstre tar sikte på justeringer i tannhelsevirksomheten

Tannhelse er et av temaene i Venstres utkast til stortingsvalgprogram for perioden 2009-2013.-Tannbehandling er for mange svært dyrt og flere oppsøker ikke tannlege før det er for sent og kostnadene...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.08

En lang ferd frem til fyrmuseum er nå i mål

av Torkelsen, Jan H., 04.09.08

Full jubel på Norges Sydspiss!

av Torkelsen, Jan H., 04.09.08

Fylkeseldrerådet vil ha skiftet ut parkeringselskap ved Fylkeshuset

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder besluttet i januar at Vest-Agder fylkeskommune bør undersøke mulighetene for å få slutt på ordningen med parkeringsavgift hele døgnet på parkeringsplassen foran...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.08

Fylkesrådmannen i Aust-Agder lunken til revisjonssammenslåing

Fylkesrådmann Arild Eielsen i Aust-Agder fylkeskommune er lunken til sammenslåing av fylkesrevisjonene i Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Til møte i fylkesutvalget i Aust-Agder 9. september fremmer...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.08

Global Future gir resultater

Som følge av globaliseringen, ser flere og flere arbeidsgivere nå på innvandreres kompetanse som et aktivum i bedriften. Mange arbeidsgivere tenker nytt og ser positivt på å ansette personer med...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.08

Mangfold - en etterspurt kvalitet i folkehelsearbeid?

Det spørsmålet er hovedtema under årets Folkehelsedager. 2008 er året for markering av mangfold som en ressurs i det samfunnsbyggende arbeidet. Mangfold gir oss perspektiver, innsikt og utsikt til...

av Macdonald, Cheryl, 03.09.08

Fylkeseldrerådet ber Telenor fjerne diskriminerende tilleggsavgift

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder anmoder på det sterkeste Telenor om å fjerne en tilleggsavgift på 35 kroner som er innført for de kunder som ikke benytter seg av eFaktura. Eldrerådet mener at denne...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.08

Fra vannkjemi til filmanalyse

Høstens kurstilbud for lærere i de videregående skolene i Vest-Agder begynner å falle på plass. Det har allerede vært gjennomført et kurs for matematikklærere, og i løpet av september og oktober blir...

av admin, 02.09.08

PC-ordning for elever i den videregående skole

I Kunnskapsløftet er digital kompetanse definert som en av fem grunnleggende ferdigheter. Det innebærer at IKT skal integreres i alle fag for alle elever. Hvor mye og hvor ofte IKT brukes, vil variere...

av Macdonald, Cheryl, 02.09.08

AF-gruppen skal bygge Kilden

Etter styremøte i går i det interkommunale selskapet Kilden Teater- og Konserthus er det klart at styret ønsker å inngå en avtale med AF Gruppen om bygging av den nye storstuen for kultur på Sørlandet...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.08

Jernbaneforum Sør øker trykket

Jernbaneforum Sør, som er et samarbeidsorgan for fylkeskommunene fra Rogaland til Vestfold, avholdt plenumsmøte i Kristiansand i går. Forumet vil nå øke trykket for å få gjennomslag for etablering av...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.08

Bussmetro hvert 7,5 minutt i rushtiden

Dersom rushtidavgiften blir drøyt 60 millioner kroner i året, kan det finansiere bussmetro hvert 7,5 min i rushtiden. En rekke andre ruter kan få økt frekvens. Prisene på kort reduseres. Agder...

av admin, 01.09.08

Smart resirkulering gir utbedring i Vennesla

av Torkelsen, Jan H., 01.09.08

Fylkesmennene provoserer KS som starter gransking

Fylkesmennenes motstand mot regionreformen har skapt sterke reaksjoner i KS. Nå vil organisasjonen bruke nærmere en million kroner på å granske fylkesmennenes rolle, melder Kommunal Rapport i dagens...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.08

Vest-Agder passerer Telemark i folketall

Med utgangspunkt i siste folkemengdestatistikk fra Statistisk Sentralbyrå vil Vest-Agder i løpet av andre halvår i å få et høyere innbyggertall enn Telemark.1. juli var folkemengden i Telemark på 167...

av admin, 28.08.08

En time og femtifem minutter med tog fra Kristiansand til Oslo?

Kommunikasjonssjef Thor W. Bjørlo fra Norsk Bane AS orienterte i går representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø om selskapets planer for høyfartstog i Norge. Dersom planen skulle...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.08

Lyngdal ber fylkeskommunen om mer kulturhusstøtte

Kultursjef Jon Kleveland har på vegne av Lyngdal kommune sendt søknad til fylkeskommunen med ønske om at fylkeskommunen øker sitt driftstilskudd til Lyngdal kulturhus fra 200.000 til 300.000 kroner....

av Torkelsen, Jan H., 28.08.08

Fylkeskommunen ønsker samarbeidsavtale med Åseral kommune

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø anbefalte i dag enstemmig at fylkeskommunen skal inngå en formell samarbeidsavtale med Åseral kommune for perioden 2008 til 2011. Fylkesutvalget vil ta...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.08

Nybygget på Nordberg Fort ferdig neste sommer

I forbindelse med at Forsvaret har avviklet sin virksomhet på Nordberg Fort på Lista i Farsund besluttet fylkestinget i 2005 å utvikle det til et regionalt sted for formidling av natur og...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.08

Vest-Agder fylkeskommune ønsker å være en aktiv partner i prosjekt ”Skoledugnaden”

Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal ta sin del av finansieringen av en prosjektlederstilling til et regionalt prosjekt ”Skoledugnaden” over tre år. Bakgrunnen for...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.08

Fylkeskommunen og Audnedal kommune fortsetter tett samarbeid om utvikling

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gjorde det i dag klart at Vest-Agder fylkeskommune ønsker å fortsette samarbeidet med Audnedal kommune knyttet til stedsutvikling. Utvalget stiller seg også...

av admin, 27.08.08

Fylkesutvalget forventer oppstart på E-39 fra Vigeland til Osestad i 2009

Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig å sende ut følgende pressemelding: Fylkesutvalget i Vest-Agder viser til at Vest-Agder fylkesting har gjort enstemmig vedtak om E-39 prosjektet Vigeland -...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.08

Vest-Agder med i nytt nordisk utviklingsprosjekt for bærekraftige kystsamfunn

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal delta som partner i prosjektet: ”Fremtidskyster – Bærekraftig utvikling i kystsamfunn”. Det skjer i tilknytning til et interregionalt...

av Torkelsen, Jan H., 26.08.08

Arbeidet med Lindesnesplanen er startet

Rundt 70 deltakere fra stat, region og kommuner var til stede på oppstartseminaret for arbeidet med historiens første Lindesnesplan i Fjellhallen på Lindesnes Fyr før helgen. De fem kommunene: Mandal,...

av Torkelsen, Jan H., 26.08.08

Ordførerne i Lindesnesregionen går samlet fremover

Selv om de fem ordførerne i Lindesnesregionen representerer fem ulike lister ved sist kommunevalg er de samstemte om at det er behov for en felles plan for fremtiden. Det kom klart frem under en...

av Torkelsen, Jan H., 26.08.08

WESTERMOEN STOLT OVER VEST-EGDERS OL-GULL

- Det er fabelaktig at det blant de 8 olympierne fra Vest-Agder er tre som har tatt gull og en som har tatt sølv, det sier en stolt og glad fylkesordfører i Vest-Agder, Thore Westermoen. Han har med...

av admin, 25.08.08

De fleste søkere til læreplass er formidlet

Data om formidling av lærlinger per 1. august 2008 foreligger nå fra alle landets fylkeskommuner. I Vest-Agder er det totalt 931 søkere som har læreplass som ett av sine ønsker for dette skoleåret. Av...

av admin, 25.08.08

OECD med søkelys på norsk utdanning

OECDs Economic Survey inneholder denne gang et spesialkapittel om den norske grunnutdanningen. OECD konkluderer med at den norske grunnutdanningen gir elevene for svake kunnskaper og resultater i...

av admin, 25.08.08

Holmer-Hoven ser trusler og muligheter for Lindesnesregionen

Tidligere redaktør i Fædrelandsvennen Finn Holmer-Hoven viste før helgen at han som pensjonist ikke er blitt mer ydmyk og medgjørlig. På oppstartseminaret for Lindesnes-kommunenes første regionplan...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.08

Alle kvalifiserte søkere er tilbudt skoleplass

av Torkelsen, Jan H., 21.08.08

Bekymring over at forskningen ved sykehus i sør-øst-Norge kan bli redusert

-Hvis den foreslåtte omfordeling av inntekter mellom helseforetak blir gjennomført i tråd med anbefalingene fra det såkalte Magnussen-utvalget, vil dette få betydelige negative virkninger for...

av admin, 21.08.08

Westermoen: -Rammene til veiinvesteringer og vedlikehold må økes!

Rammene for veiinvesteringer samt vedlikehold i Statens vegvesens forslag til Nasjonal transportplan for 2009–20019, skal ligge på 2007-nivå. En større andel av budsjettet skal overføres fra...

av admin, 21.08.08

NHO og LO vil ha E-39 Vigeland-Osestad utbedret nå

Regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder uttrykker i dag på organisasjonens nettsider at NHO og LO vil ha en løsning på E-39 strekningen mellom Vigeland og Osestad nå. Hun viser til at...

av Torkelsen, Jan H., 20.08.08

Oppland og Hedmark snuser på sammenslåing

I følge Kommunal Rapport vil Hedmark og Oppland fylkeskommuner fortsatt slå seg sammen, dersom de får flere oppgaver. Fylkeskommunene har hatt tre felles fylkesting årlig de siste årene. De...

av admin, 20.08.08

NHO-direktør: -Skolen kan ikke leve sitt eget liv under en osteklokke

- Rundt 20 prosent forlater grunnopplæringen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Særlig gjelder dette guttene, og det er dem vi finner igjen blant den alt for store andelen som faller ut fra...

av Torkelsen, Jan H., 20.08.08

Bevaring gjennom gjenbruk

Riksantivaren trekker fram Rosegården Teaterhus i Kristiansand, som et godt eksempel på bevaring av industribygg ved gjenbruk av bygningen. Rosegården Teaterhus ligger i det som opprinnelig var en...

av admin, 19.08.08

Dette er nytt innen videregående opplæring

Fra høsten er læreplanene for Kunnskapsløftet for Vg3 på yrkesfag fastsatt. Kunnskapsløftet er dermed innført på alle trinn i videregående opplæring og alle læreplanene for Kunnskapsløftet er...

av Torkelsen, Jan H., 18.08.08

Første møte i prosjektgruppen for Fritt valg 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet avholdt på fylkeshuset 12. august.

Foruten begge fylkeskommunene var Lindesnes, Kvinesdal, Kristiansand, Lillesand og Arendal kommune, UIA, NAV Aust Agder og ressurspersoner fra NHO og Forandringsfabrikken representert. Dagens...

av admin, 18.08.08

Vidar Kleppe topper Demokratenes valgliste til stortingsvalget

Vidar Kleppe fra Vest-Agder er nominert som Demokratenes toppkandidat til stortingsvalget om vel et år. Det ble klart på et nominasjonsmøte mandag. I første omgang er bare topplassen besatt av...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.08

Hvordan står det til med humoren på Sørlandet?

Det kan du finne ut hvis du tar turen til Sørlandsk humorstevne som holdes på Evje 12-14 september. Det blir både forestillinger og en rekke kurs. Det er Humor-general, Olav Grenstad som håper mange...

av Macdonald, Cheryl, 14.08.08

”Eilert Sundt ressurs- og vitensenter” i Farsund åpnes 28. august

Fylkesutvalget besluttet i mai i år at fylkeskommunen skal opprette ”Eilert Sundt ressurs- og vitensenter” i Farsund. Eilert Sundt-navnet skal heretter utnyttes bedre i regional utvikling. Når...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.08

Ny utdanningssjef på plass

Den nye utdanningssjefen i Vest-Agder fylkeskommune (VAF), Arly Hauge har nå vært en drøy uke i den nye jobben. I følge han selv har det vært noen travle dager. - Elevinntak og lærlingeformiddling har...

av Macdonald, Cheryl, 14.08.08

Lytt til ungdommen, Jens

- Det er ikke nok å si at man vil satse på fellesskolen og et godt, offentlig skoletilbud hvis det i praksis ikke skjer så mye, skriver redaktøren i fagbladet Utdanning, Knut Hovland. Videre viser...

av Macdonald, Cheryl, 14.08.08

URO-konferansen 2008

URO er et program om ungdom og psykisk helse som er utviklet gjennom et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommunes folkehelsearbeid og avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus...

av Macdonald, Cheryl, 14.08.08

Utstyrstrøbbel knyttet til tilbud til tannreguleringspasienter går mot løsning

Det arbeides for tiden iherdig i fylkeskommunens IT-seksjon for å få et journal- og røntgensystem knyttet til behandling av tannreguleringspasienter til å virke som det skal. Den første offentlige...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.08

Fylkesordførerne vil ha penger til å utbedre dårlige veier

Kollegiet av fylkesordførere og -rådsledere gjorde det i går, på en sommersamling i Sogn og Fjordane, klart at det forventer nye grep av regjeringen på samferdselsområdet. Kollegiet uttaler at...

av admin, 13.08.08

Familie- og aktivitetsdagen Vest-Agder-museet

17. august, kl. 12-16, på Vest-Agder-museet Kristiansand, med blant annet demonstrasjon av gammelt håndtverk, aktiviteter, underholdning. Det blir besøk av et brudefølge fra Setesdal, med spelemenn og...

av Macdonald, Cheryl, 13.08.08

Stille revolusjon av læringsverktøy

Da 18 fylkeskommune i 2006/2007 gikk sammen om å danne NDLA (Nasjonal digital læringsarena) var dette begynnelsen på en stille revolusjon for hvordan læring skal gjøres i landets videregående...

av Macdonald, Cheryl, 12.08.08

Hva skjer med landets dårligste europaveistrekning?

Lindesnes Venstre arrangerte i går et åpent møte hvor tema var E-39 mellom Vigeland og Lyngdal. Blant deltakerne var Borghild Tenden (V), som er nestleder i Stortingets transport- og...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.08

Elever og lærlinger forsikres mot ulykker

Fra 1. juli skal det være tegnet ulykkesforsikring for elever og lærlinger i grunnskole og videregående opplæring. Forsikringen skal gjelde på opplæringsstedet i opplæringstiden og på vei mellom hjem...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.08

Fra forsterkede fylkeskommuner i 2010 til sterke regioner i 2018?

I 2010 blir det innført en regionsreform hvor det legges opp til en forsterket fylkes­kommunemodell med forsiktig oppgaveoverføring fra staten til fylkes­kommunen og uten endringer i...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.08

OPPSTARTKONFERANSE: HVA KAN VI FÅ TIL SAMMEN I LINDESNESREGIONEN?

Nå starter arbeidet med å lage en fellestiltaksplan for Lindesnesregionen. Planutvalget inviterer til oppstartkonferanse i Fjellhallen ved Lindesnes fyr fredag 22.august. Ramma rundt konferansen er...

av Reed, Lisbeth, 11.08.08

Høyreleder i Arendal: -Sammenslåing løser ingen problemer

Høyre går også inn i kommende stortingsvalg med programerklæring om kun to forvaltningsnivåer; stat og kommune. - Vi vil ha bort hele fylkeskommunen, Det er i kommunene folk bor, det er her de har sin...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.08

RISK-detektor kan hindre skoleslutt

av Macdonald, Cheryl, 11.08.08

NAF vil ha føreropplæring i videregående skole

av Macdonald, Cheryl, 08.08.08

Søndag er rose- og fuchsiadagen

Blomsterelskere bør merke seg tidspunktet søndag 10. august. Om en møter opp på Agder Naturmuseum og Botaniske Hage på Gimle i Kristiansand vil en kunne oppleve en prakt av roser og fuchsiaer som det...

av admin, 08.08.08

Hør krigsseileres beretninger på Bredalsholmen på søndag

For fjerde år på rad arrangeres Hestmandens dag på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Vågsbygd i Kristiansand på søndag. Klokken 13.00 vil krigsseilerveteranene Sverre Lønne, Ivar Myklebust og...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.08

Kattegat/Skagerrak: Veiledningsseminar for søknadsrunde to

Skal du søke om støtte til Øresund-Kattegat-Skagerrak eller Kattegat/Skagerrak-prosjekt i høst? Vest-Agder er et av fylkene som deltar i dette internasjonale samarbeidet. Mandag 25. august kan du få...

av Torkelsen, Jan H., 07.08.08

Venstre: -Tannbehandling bør sidestilles med legebesøk

Venstre mener regjeringen ikke benyttet sjansen til å bedre ordningene for de som trenger det mest da den la fram sin tannhelsemelding i vår. Det er også urimelig at nødvendig behandling av tenner og...

av Torkelsen, Jan H., 07.08.08

Kyststamveien må på kartet

Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon NITO gir sin fulle støtte til Vestlandsrådets satsing på Kyststamveien fra Kristiansand til Trondheim. I en uttalelse fra organisasjonen kreves det at...

av admin, 07.08.08

OL 2008 med 6 deltakere fra KKG

Det skriver Morten Morell på hjemmesiden til Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG). Under årets OL i Beijing som starter 8.august,vil seks utøver fra Norge være tidligere elever fra KKG.I likhet med...

av Macdonald, Cheryl, 06.08.08

Kulturkalender for Mandal

Nå er kulturkalenderen for Mandals-omårdet for august tilgjengelig. På "plakaten" står bl.a informasjon om kunstutstillinger, konserter og kino.

av Macdonald, Cheryl, 01.08.08

Vest-Agder fylkeskommune støtter amatørteaterarbeid for barn og unge i Vest-Agder. Et resultat av dette er SommerKunstSkolen som for syvende år arrangeres på Rosegården Teaterhus i Kristiansand....

av Macdonald, Cheryl, 01.08.08

Forskningsdagene på UiA

"Nye energiformer - miljøvennlig energi" er temaet for årets Forskningsdager. Datoene for årets festival er 19-28 september og arrangeres for 14. gang. Festivalen er et landsdekkende opplegg som alle...

av Macdonald, Cheryl, 31.07.08

Populær festival

av admin, 31.07.08

Nytt og gratis kart...

av Macdonald, Cheryl, 29.07.08

Formidling av lærlinger går bra

- Så langt ligger vi bedre an enn i fjor, og da fikk vi lærlingkontrakt til 82 prosent av de som ønsket det. I år får trolig flere tilbud, sier Bjørn Pedersen, rådgiver ved utdanningsavdelingen i...

av Macdonald, Cheryl, 29.07.08

VAF tildelt redaktøransvar i matematikk, NDLA

av Macdonald, Cheryl, 02.07.08

Følg med på Museumsstafetten

Søndag 6, juli klokken 13.00 stopper årets museumsstafett på Sveindal museum i Audnedal. Denne søndagen er det tekstil som er temaet for interesserte. Det vil bli demonstrasjon av ulike...

av admin, 02.07.08

Ny giv for en ”Listerportal”

Det har vært foretatt aktiviteter for å få på nett en egen ”Listerportal”. Vest-Agder fylkeskommune har tidligere bevilget midler til både forsøksprosjekt og drifting av et felles nettsted for de seks...

av admin, 02.07.08

Alltid åpne museer på søndager i Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., 02.07.08

Grimstadordføreren vil ha en rimelig og rettferdig ”Agderprosess”

-Hensikten med ordførermøtet i Grimstad for en uke siden var å få slutt på en uryddig situasjon i Agder-kommunene når det gjelder fylkessammenslåing eller ikke, sier Grimstad-ordfører og fylkesleder...

av Torkelsen, Jan H., 02.07.08

Studiebesøk fra Vestfold

En delegasjon på rundt 20 personer fra Kontaktforum for næringsutvikling i Vestfold kommer på studietur til Agder 25. til 27. august. Det legges opp til en bred dialog med aktører fra næringslivet,...

av Andresen, Kenneth, 02.07.08

Agder skal bli flinkere til å se fremtidens muligheter

Vest-Agder fylkeskommune er partner i et stort EU-prosjekt som handler om at regioner skal bli flinkere til å anvende fremtidstenkning (foresight) i sine plan- og strategiprosesser. Partnerne i...

av admin, 02.07.08

Knaben gruver med i Magma Geopark

Da Knaben besøksgruve ble åpnet nylig ble det klart at den nye attraksjonen øverst i Kvinesdal vil inngå som en del av Magma Geopark som strekker seg over flere kommuner i sør-vest Norge. Det var...

av admin, 01.07.08

Ansatte i fylkeskommune skal lære trafikksikkerhet

Det er et uttrykt fylkespolitisk ønske å styrke kunnskaper og holdninger om trafikksikkerhet i Vest-Agder. Da fylkestinget for en tid tilbake hadde trafikksikkerhet på dagsorden ble det besluttet at...

av Torkelsen, Jan H., 01.07.08

Størst sysselsettingsvekst på sør-vestlandet

Sysselsettingen på Agder under ett økte med nærmere 7.000 personer i 2007. Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at Agder-fylkene og Rogaland har størst sysselsettingsvekst i landet. Rogaland økte...

av Torkelsen, Jan H., 01.07.08

Global Future i fremgang på Agder

Global Future er et prosjekt som skal kvalifisere mennesker med ikke-norsk bakgrunn til stillinger og styreverv som gir vekst og langsiktig verdiskaping på Agder. Global Future har våren 2008 hatt...

av Torkelsen, Jan H., 01.07.08

Gruvearbeiderne har fått sitt monument på Knaben

-Det finnes i dag flere ”monumenter” over 200 års gruvedrift på Knaben. Det er nok å nevne sanddeponiet, tårnet og vaskeriet. Men arbeidsfolkene som gjennom sitt harde slit sørget for at det ble bygd...

av Torkelsen, Jan H., 30.06.08

Flere togpassasjerer på Sørlandsbanen

De første fire månedene i 2008 var det over 16,5 millioner reiser med NSB-tog. Dette er en økning på 5,7 prosent, sammenlignet med samme periode i 2007. Tallet inkluderer NSB Gjøvikbanen, som er et...

av Torkelsen, Jan H., 30.06.08

Trøbbelsomt for Vigeland bro i Lindesnes

Oppstarten på utbedring av Vigeland bro i Lindesnes kommune var planlagt i løpet av året med ferdigstillelse i 2009. Broen er så smal at bare et kjøretøy kan kjøre på den av gangen. Da Listerrådet var...

av Torkelsen, Jan H., 30.06.08

Folkefest da besøksgruven på Knaben ble åpnet

-En gammel gruve på Sørlandet er blitt en turistattraksjon. Knaben har reist seg fra asken og er blitt et sted for interessante opplevelser, læring og friluftsliv og dessuten et attraktivt hytteområde...

av Torkelsen, Jan H., 30.06.08

Fortsatt satsing på bruk av PC-er i undervisningen

Fylkestinget drøftet i dag Vest-Agder fylkeskommunes IKT-strategi for elever i videregående skole. Det ble klarlagt at fylkeskommunen vil fortsette sin IKT-satsing innenfor videregående opplæring....

av admin, 30.06.08

Økte utgifter i den offentlig tannhelsetjenesten

Utgiftene til den offentlige tannhelsetjenesten vokser på landsplan, og det blir stadig flere utenlandske tannleger. Samtidig ser tannhelsen blant barn og unge ut til å bli bedre for hvert år....

av admin, 27.06.08

Forvaltningsreformen medfører behov for friske penger

-Forvaltningsreformen gir opplagt behov for friske penger. Bare etterslepet på riksveier dreier seg om flere milliarder kroner. Når vi flytter oppgaver fra stat til fylkeskommune flytter vi også...

av Torkelsen, Jan H., 27.06.08

Siste salve i Vest-Agders lengste tunnel

Det legges opp til et særdeles rikholdig program: Flekkefjord Sangforening bidrar med det musikalske. Regissør Steffan Strandberg forteller om sitt møte med Tatjana L. K. Gulbrandsen og tilblivelsen...

av Torkelsen, Jan H., 27.06.08

Europeisk konkurranse for elever i videregående skole

Tsjekkiske myndigheter har lansert en konkurranse innen vitenskap og teknologi for elever i videregående skole i Europa også norske elever. Det er utlyst priser innenfor fem områder for beste...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.08

Besøksgruven på Knaben åpnes lørdag 28. juni

av Torkelsen, Jan H., 26.06.08

Ny felles offentlig it-arkitektur på trappene

Fornyings- og administrasjonsdepartementet nedsatte i august 2007 en arbeidsgruppe som skulle utrede et forslag til en overordnet it-arkitektur i offentlig sektor.I en ny rapport foreslås etableringen...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.08

Økt valgdeltakelse og økt kvinneandel

Den samlede valgdeltakelsen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2007 var på 61,7 prosent, en vekst på 2,4 prosentpoeng sammenlignet med sist lokalvalg. En fresk statistikk fra Statistisk...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.08

Flere tilhengere av ett Agder på banen

Flere kommuner i Aust-Agder ønsker nå sammenslåing med Vest-Agder. Det ble klart da ordførerne fra 16 av 30 kommuner i Aust- og Vest-Agder samt de to fylkesordførerne møttes tidligere denne uken. Det...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.08

Enklare for veljarane å nytta røysteretten sin

Utvida opningstider og betre moglegheiter til å førehandsrøysta er mellom tiltaka regjeringa legg fram for å gjera det enklare for veljarane å nytta røysteretten sin. Det er svært viktig at det er...

av Knutsen, Steinar, 23.06.08

Fylkestinget opptatt av å videreutvikle landbruket i Vest-Agder

I fylkestinget i Sirdal ble onsdag formiddag avsatt til temadag med tema ”Landbruk”. Innledere til plenumsdebatten var fylkeslandbruksdirektør Dag Petter Sødal, direktør Ivar Pettersen ved Norsk...

av admin, 20.06.08

SV-leder vil ha sykehus, psykiatri, rus og barnevern tilbake til regionalt folkevalgte

Sigbjørn Molvik, gruppeleder for SV i Telemark, betegner det, i et innlegg i avisen Varden, som svært alvorlig når sykehustilbudet - et helt grunnleggende element i folks trygghet for liv og helse -...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.08

Forsøk med stemmerett for 16-åringer

Regjeringen foreslår i lokaldemokratimeldingen, som ble presentert i dag, å åpne for forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Få førstegangsvelgere benytter...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.08

Interessert i kystkultur?

Da har du mye å glede deg til i ukene fremover. Det skal avholdes Kystkulturdager 2008, med en rekke aktiviteter i Kristiansand, Lillesand og Søgne i tiden 21. til 29. juni.. Vest-Agder fylkeskommune...

av admin, 20.06.08

Kommunesektoren stemte JA i tariffoppgjøret

KS medlemmer har ved uravstemning nå stemt ja til det anbefalte forslaget til ny tariffavtale i KS-området. Ja-stemmene utgjør 99,6 prosent av de avgitte stemmene. I alt 755 kommuner, fylkeskommuner...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.08

Også Birkenes kommune til Vest-Agder?

Birkenes kommunestyre drøftet fylkessammenslåing av Vest- og Aust-Agder tirsdag. Det har lenge vært klart at grensekommunen mot Vest-Agder ønsker at de to fylkene må slås sammen til ett Agder. Bare...

av admin, 19.06.08

Vest-Agder ønsker å bli pilotfylke for universell utforming

Universell utforming er et nasjonalt prioritert satsingsområde. Målet er å skape tilgjengelighet for alle. Miljøverndepartementet ønsker å intensivere innsatsen for å integrere universell utforming...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.08

Flere tema innen utdanning, samferdsel og tannhelse skal forvaltningsrevideres

Kontrollutvalget har laget en plan for den forvaltningsrevisjonen en legger opp til i Vest-Agder fylkeskommune frem til 2011. Fylkestinget godkjente i dag planen. Den innebærer både tema som er...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.08

Brukerundersøkelse om transporttjenesten for funksjonshemmede

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i november i fjor at det er ønskelig å få utvidet transporttjenesten for funksjonshemmede til å bli et døgnåpent tilbud i Vest-Agder. Nå er...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.08

Agder naturmuseum og botaniske hage sammenslås med Vest-Agder museet

I en nasjonal museumsreform er det et mål å få til en såkalt konsolidering - sammenslåing - av museer rundt i landet. Vest-Agder-museet, som ble opprettet i 2005, er et eksempel på et slikt...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.08

Vest-Agder fylkeskommune – samarbeidspartner i Magma Geopark AS

-Det har dessverre vært flere alvorlige ulykker på E39 de siste årene. På strekningen der den siste ulykken skjedde i oktober 2010, er det et 1,3 kilometer langt forbikjøringsfelt. Statens vegvesen vi...

av admin, 17.06.08

Forventer oppstart på landets dårligste E-39-strekning i 2009

Vest- Agder fylkeskommune forventer at staten stiller nødvendige midler til rådighet slik at arbeidene på E39-strekningen Vigeland - Osestad kan startes opp i 2009 og fullføres i 2010. Fylkestinget...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.08

200 år siden Henrik Wergeland ble født

I dag er det nøyaktig 200 år siden Henrik Wergeland ble født i Kristiansand. Dagen blir behørig markert over hele landet. Vil du vite mer om dette så sjekk nettstedet www.wergeland2008.no - som...

av Macdonald, Cheryl, 16.06.08

Ønsker IKEA i Sørlandsparken Øst

Representantene i fylkesutvalget i Vest-Agder støttet i dag enstemmig opp om en søknad fra Lillesand kommune om at det må gis dispensasjon fra Fylkesdelplan for tettstedsutvikling og...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.08

Fylkesutvalget stemmer for tariffoppgjørløsningen

Kommunenes Sentralforbund har sendt Riksmeklingsmannens forslag til løsning i tariffrevisjonen ut til uravstemming. Sentralstyret i arbeidsgiverorganisasjonen KS anbefaler medlemmene å stemme ja til...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.08

Nordisk kunstnersamarbeid i sørlandsk idyll

-Jeg er ingen kunstskjønner, men har glede av å gå på utstillinger Etter hvert som jeg blir eldre blir jeg mer opptatt av kunst og kulturytringer - og det å ha skjønnhet rundt oss både hjemme og i det...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.08

Stor tilfredshet med offentlig tannhelsetjeneste

av Torkelsen, Jan H., 13.06.08

Fylkessamarbeid om interessant trebiennale i Risør

Sjeldent har det vært rettet søkelys på tre fra så mange synsvinkler som det som har vært tilfelle under Trebiennalen 2008 i Risør den siste uken. Det har vært utstillinger, omvisninger, seminarer,...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.08

En kvart million fra fylkeskommunen til NODE

av Torkelsen, Jan H., 13.06.08

Fylkeskommunen med å finansiere ny bro i Kvinesdal

Fylkeskommunen inngikk i vinter en samarbeidsavtale med Kvinesdal kommune om prosjekter som fylkeskommunen og kommunen skal være sammen om. Et av disse er at fylkeskommunen vil gi tilskudd til bygging...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.08

Samarbeid om nytt næringsutviklingstiltak i Sirdal

Vest-Agder fylkeskommune og Sirdal fylkeskommune inngikk i fjor en samarbeidsavtale for utviklingsprosjekter i kommunen. Et av tiltakene er å samarbeide om tilrettelegging av næringsarealer. I nedre...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.08

Anbefaler ja til IKEA-etablering i Lillesand

Representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i Vest-Agder mener det er riktig å lokalisere regional- og landsdelsdekkende funksjoner i Sørlandsparken. Det konstateres at det er nå...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.08

”Trygt hjem for en 50-lapp” utprøves i Kvinesdal

Et enstemmig hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i går at prosjektet ”Trygt hjem for en 50-lapp” skal iverksettes som et forsøksprosjekt i Kvinesdal. Ordningen vil i første omgang...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.08

Anbefaler at Vest-Agder fylkeskommune kjøper aksjer i Magma Geopark AS

Magma Geopark, som Vest-Agder fylkeskommune har vært med å finansiere, søker medlemsskap i European Geoparks Network og vil inn i et eksklusivt selskap som en av UNESCOs Global geoparks. Hovedutvalg...

av admin, 12.06.08

Økt fylkeskommunalt bidrag til utvikling av Kjevik

Vest-Agder fylkeskommune har vært med på en pågående planprosess som skal bidra til ønsket utvikling omkring Kjevik lufthavn. Planarbeidet omfatter både en konsekvensutredning og reguleringsplan for...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.08

Fylkespolitikerne kritiske til reguleringsplan for ny bydel i Lyngdal

Lyngdal kommune har lagt ut reguleringsplan for Bergesletta til offentlig ettersyn. Den omfatter et større område øst for Lyngdal sentrum. Nordre del av planområdet omfatter nåværende bebygde arealer...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.08

Lista videregående: Økt søkermengde – trenger lærere

Lista videregående skole seiler i medvind. Flere søker utdanning på skolen. Skolen utvider undervisningstilbudet med halvannen gruppe - tidligere kalt klasse – kommende skoleår. I Farsunds-distriktet...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.08

Lindesnesregionen vil opp og fram!

”Lindesnes” er blant de sterkeste merkenavnene i Norge. Når kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral slutter seg sammen i et interkommunalt samarbeid, er det opplagt hvilket navn som...

av Reed, Lisbeth, 12.06.08

Valgdag hvert fjerde år fra 2013?

I stedet for at det skal avholdes valg hvert annet år kan det nå bli en samling av valgene. Det tas nå initiativ fra Ap og Frp om felles valgdag for både stortingsvalg og kommune/fylkestingsvalg fra...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.08

Ber fylkeskommunen om bidrag til artistgallafiasko

Forrige lørdag hadde Støttegruppen for voksne med frastjålet barndom lagt opp til en storslagen artistgalla i Vennesla til inntekt for tidligere barnehjemsbarn. Blant artistene var Hanne Krogh, Jorun...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.08

Westermoen: -Agder har alle forutsetninger for å kunne utvikle en bærekraftig industri

-Agder er en region med høy industriell verdiskaping. Det vil den fortsatt kunne ha i fremtiden, men da må den være bærekraftig. Klimautslippene må ned. Dette krever blant annet at industrien senker...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.08

Sørlandets Teknologisenter AS bytter navn til Coventure AS

Aksjeselskapet Sørlandets Teknologisenter AS bytter til et nytt navn som passer med selskapets virksomhet. Det nye navnet er Coventure AS. Vest-Agder Fylkeskommune eier seks prosent av aksjene i...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.08

Seniorene står lengre i jobb og blir viktigere

Pensjonsalderen øker og flere pensjonister har deltidsjobb. Det gleder arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), skriver Kommunal Rapport. -Seniorene representerer en viktig ressurs...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.08

Ekstra fylkesutvalgsmøte 16. juni

Fylkesordfører Thore Westermoen har funnet behov for å avholde et ekstra fylkesutvalgsmøte 16. juni. Grunnen er at det er kommet opp saker som må behandles av fylkesutvalget i forkant av fylkestinget...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.08

Hvilesteinen på Fosselandsheia i Flekkefjord er flyttet

En halv kilometer vest for kommunegrensen mellom Kvinesdal og Flekkefjord, bare et par meter fra E39, har en hvilesteinen lenge ført en nokså anonym tilværelse. Steinen ble ble for flere tiår siden...

av Stylegar, Frans-Arne, 04.06.08

Museumssamling i Kristiansand forfaller og ødelegges

Geolog Ole Fridjof Frigstad på Agder Naturmuseum og Botaniske hage er en blant flere som fortviler. Han kan stadig på sin arbeidsplass på museet være vitne til hvordan museets samling forfaller....

av Torkelsen, Jan H., 03.06.08

Stramme økonomiske rammer i Vest-Agder fylkeskommune

Det forteller økonomisjef, Lise Solgaard. - Jeg er bekymret, fortsetter hun. Trolig må vi stramme inn og kanskje kuttet i budsjettet til høsten. Det er lite hyggelig å måtte gjøre det, men vi skal...

av admin, 03.06.08

Fylkeskonservatoren gir grønt lys for Nordbergutbygging

Farsund kommune har søkt fylkeskonservatoren om dispensasjon for riving og bygging av museumsbygg på Nordberg fort. Det er byggeforbud innenfor det aktuelle området. Fylkeskonservator Frans-Arne...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.08

20 kulturlandskap skal bli utstillingsvinduer

Vest-Lista er blant kandidatene til å bli utpekt som Norges første «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket». Gjennom et prosjekt i regi av Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet skal 20...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.08

”Women in business”-prosjekt overtar etter Fasettkonferansene

Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal delta i et initiativ for å få videreført de vellykkede nordiske Fasettkonferansene gjennom et nytt prosjekt kalt ”Women in business”....

av Torkelsen, Jan H., 29.05.08

Fortsatt behov for nyskaping og omstilling for å bedre konkurranseevnen

-Utfordringene fremover i Vest-Agder er fortsatt å prioritere strategier og tiltak, som imøtekommer behov for nyskaping og omstilling for å bedre konkurransekraften. Herunder fins også utfordringer...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.08

Ønsker at Vest-Agder blir pilotfylke for universell utforming

Miljøverndepartementet har bedt fylker som ønsker å bidra til utvikling av en pilotfylkesatsing for universell utforming om å melde sin interesse. Bakgrunner er et ønske om å intensivere innsatsen for...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.08

50 000 sidevisninger på www.vaf.no i måneden

Vest-Agder fylkeskommune tok i slutten av januar i år i bruk statistikkverktøyet Extractor for å analysere og utvikle sine nettsider. Statistikken for april viser at det i løpet av måneden var 20 615...

av admin, 28.05.08

Skolebyggingen på Tangen i Kristiansand holder budsjettrammen

Det store byggeprosjektet av ny videregående skole på Tangen i Kristiansand sentrum er nå godt i gang. Konturene av dimensjonen på bygget kan nå øynes på byggeplassen. Prosjektleder for byggeriet...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.08

Flere tusen skoleelever inviteres til simuleringsspill om olje og gass

Flere tusen elever i videregående skoler i tolv fylker, der i blant Vest-Agder, får i disse dager invitasjon til å delta i årets OilSim, et interaktivt og tverrfaglige simuleringsspill om olje- og...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.08

Byremo videregående skole styrkes som drivkraft

Fylkesutvalget fattet i dag det endelige vedtaket som innebærer at Vest-Agder fylkeskommune går inn med inntil 300.000 kroner i ekstramidler til Byremo videregående. Midlene skal benyttes til tiltak...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.08

Fylkeskommunen med å sikre Ungt Entreprenørskap Agder fremover

Vest-Agder fylkeskommune vil i år bidra med 550.000 kroner til drift av Ungt Entreprenørskap Agder. Det ble klart etter at fylkesutvalget i dag imøtekom en søknad om støtte. Vest-Agder fylkeskommune...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.08

Streik og Vest-Agder fylkeskommune

Onsdag 28. mai var ingen ansatte i Vest-Agder fylkeskommune (VAF) tatt ut i streik. Før det evt. blir streik i Vest-Agder fylkeskommune vil det minst 4 virkedager før bli gitt varsel om hvem som tas...

av Macdonald, Cheryl, 28.05.08

Åpner for ny olje- og gassleting syd for Mandal

Olje-og energidepartementet har sendt ut på høring et forslag om flere blokker som er aktuelle i forbindelse med utlysning av konsesjoner for boring etter olje og gass. Tre av disse ligger utenfor...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.08

200 000 kroner til ”Prosjekt Oppreisning”

av Torkelsen, Jan H., 27.05.08

Sydspissen og Kompetansering Sør får 400 000 kroner årlig i fem år

De to foreningene Sydspissen og Kompetansering Sør har begge hatt som målsetting å være aktører og pådrivere for kompetanseutvikling i agderregionen. De skal legge til rette for samarbeid mellom...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.08

Info om streik og Vest-Agder fylkeskommune

av Macdonald, Cheryl, 27.05.08

Fylkeskommunene og kommunene trenger 6 milliarder i 2009

Regjeringens økonomiske opplegg for kommunene og fylkeskommunene i 2009 medfører en vekst på 3,5 til 4 milliarder kroner. KS’ landsstyre mener at 4 milliarder kroner en brukbar vekst, men at...

av Torkelsen, Jan H., 26.05.08

Passerer snart Telemark i innbyggertall

Fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at Vest-Agder per 1. april hadde et innbyggertall på 166 311. I løpet av årets tre første måneder var det en økning på 367 personer. Fylket nærmer seg...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.08

Mobbing forekommer oftere

Resultatene fra årets Elevundersøkelsen viser en svak tendens til at flere elever i landet oppgir å være utsatt for mobbing. Andelen elever som svarer at de har blitt mobbet en eller flere ganger i...

av hoved.aspx?m=9&amid=12446, 23.05.08

Gratis læremidler i videregående opplæring

Fylkeskommunene fikk fra høsten 2007 ansvar for at elevene i videregående opplæring får nødvendige trykte og digitale læremidler. I 2007 ble ordningen innført for elever på videregående trinn 2. I...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.08

Politikerne enstemmige om kurstilbud i Vest-Agder

På det siste møte i hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) var det et enstemmig utvalg som vedtok administrasjonens forslag til kurstilbud i fylket. - Jeg syntes det så ut som et godt og...

av admin, 22.05.08

Knutepunkt Sørlandet enstemmig for ett Agder

Etter initiativ fra ordfører Per Sigurd Sørensen i Kristiansand ga i dag Knutepunkt Sørlandet støtte til vedtaket Lillesand kommune har fattet om å få ett Agder snarest. Representantene, stort sett...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.08

De fleste læremidler ferdig til skolestart

- Jeg er glad for at de fleste læremidler vil være ferdige til skolestart høsten 2008. Samtidig er jeg bekymret for at det i flere fag neste skoleår, særlig i nyopprettede programfag og yrkesfag med...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.08

Eldrerådene vil ha kommunale handlingsplaner for seniorpolitikk

Eldreråd fra flere kommuner har i dag vært samlet i Kristiansand til den årlige vårkonferansen i regi av Vest-Agder fylkeseldreråd. Vel femti representanter deltok i arrangementet. Etter initiativ fra...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.08

Enstemmighet i Lillesand om å flytte over til Vest-Agder

"Hvis fylkestingene ikke setter denne saken på sakskartet innen høsten 2008, med formål om sammenslåing senest i 2011 - så søker Lillesand overflytting til Vest-Agder". Det er ordlyden i et enstemmig...

av admin, 22.05.08

Fylkespolitikere vil ha ”Blått Flagg” badesteder langs Otra

Arbeidet med å lage regionale forvaltningsplaner for vannforekomstene i landet er nå i gang som følge av et EU-direktiv Norge må forholde seg til. I disse dager er politikerne i Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 21.05.08

Kommunene og tyngdekraften vil presse frem ett Agder

Ut fra de politiske signaler formannskapet i Lillesand ga i forrige uke er det ventet at bystyret i kommunen i kveld ber om å få realitetsbehandlet en søknad om overflytting til Vest-Agder. Samtidig...

av Torkelsen, Jan H., 21.05.08

2 nye millioner til kulturminnevern i Vest-Agder

Norsk kulturminnefond har bevilget til sammen 1,7 millioner kroner til kulturminneprosjekter i Vest-Agder. Kulturminnefondet, som er et statlig organ underlagt Miljøverndepartementet, har kystkultur...

av Stylegar, Frans-Arne, 20.05.08

Valgdag for stortingsvalget 2009 er fastsatt

av Knutsen, Steinar, 20.05.08

Kursserie for norsklærere

I april - mai arrangeres det en kursrekke over 4 halve dager for norsklærere i videregående skole. 3 av dagene er viet temaet Sammensatte tekster og digitale fortellinger. Den 4. dagen er temaet...

av admin, 20.05.08

Hyperaktuell Listerkonferanse om bærekraftig industriutvikling 4. juni

Vest-Agder fylkeskommune og Listerrådet er initiativtakere til Listerkonferansen som i år arrangeres 4. juni. Temaet denne gangen er: ”Bærekraftig industriutvikling i lys av de fremtidige klima og...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.08

Eva Berg blir ny rektor på Tangen videregående skole

Nåværende assisterende rektor på Kristiansand katedralskole Gimle Eva Berg fra Kristiansand blir ny rektor på Tangen videregående skole i Kristiansand. Hun vil ventelig begynne i stillingen over...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.08

Ny direktør ved Agder naturmuseum og botaniske hage

Sigmund Spjelkavik er ansatt som ny direktør ved naturmuseet fra 1. juli i år. Nåværende direktør Ovin Udø går da over i pensjonistenes rekker etter å har vært ved museet i 40 år. Spjelkavik kommer...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.08

Utsatt rådgiversamling

På grunn av forfall fra to av innlederne blir rådgiversamlingen i Mandal 20 mai utsatt ca. 14 dager. - Vi sender melding til de påmeldte deltakerne mandag formiddag og vil bestrebe oss på at ny dato...

av Macdonald, Cheryl, 19.05.08

482 kommuneansatte i Vest-Agder kan bli tatt ut i streik fra 23. mai

KS har lagt ut en samleoversikt over forhandlingssammenslutningenes uttak ved en eventuell streik. Den viser at fylkeskommuner, kommuner og offentlige bedrifter vil bli berørt dersom det blir streik...

av admin, 19.05.08

Revidert nasjonalbudsjett 2008 gir 200 millioner kroner til fylkeskommunene

Da finansminister Kristin Halvorsen i går presenterte revidert nasjonalbudsjett for 2008 var hovedbudskapet at fylkeskommunenes og kommunenes inntekter i år vil være om lag uendret sammenliknet med...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.08

Otras fremtid på politisk dagsorden

av Torkelsen, Jan H., 16.05.08

Lillesand vil ha fortgang på fylkesovergang til Vest-Agder

Da formannskapet i Lillesand kommune i går drøftet regjeringens høringsnotat om regionreformen ga de regjeringens forslag dårlig karakter. Flertallet i formannskapet, bestående av representantene fra...

av admin, 15.05.08

Museumsdirektør Udø skuffet over regjeringens budsjettering

Inntil statsbudsjettet for 2008 ble lagt frem i oktober i fjor gikk alle statlige signaler i retning av at det ville bli bevilget statlige midler til et tredje byggetrinn på Agder Naturmuseum og...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.08

Fire skip deler 770.000 kroner til fartøyvern

Hovedutvalg for næring samferdsel og miljø fordelte i dag 770.000 kroner som tilskuddsmidler til fartøyvern. Bragdøya Kystlag i Kristiansand får midler til tre skip. Det ytes 230.000 kroner til...

av admin, 14.05.08

Fylkesrådmannen betegner E-39 strekning i Lindesnes som nær en skandale

Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag drøftet forslag til statsbudsjett for riksveiene for 2009 forlå en saksutredning fra fylkesrådmann Tine Sundtoft preget av sterk kritikk. -Tempoet...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.08

Nå har tariffmeklingen startet for alvor

Tirsdag 13. mai startet meklingen om tariffavtale for ansatte i fylkeskommunene og kommunene for alvor. Meklingsfristen er midnatt 22. mai. Under meklingen forgår samtalene mellom partene via...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.08

Vannregionsmyndigheten flyttes sannsynligvis til fylkekommunene

EUs rammedirektiv for vann trådte i kraft gjennom en forskrift i 2007. I løpet av mai skal direktivet formelt innlemmes i EØS-avtalen. Hovedmålet er å sikre at grunnvann, vassdrag og kystvann i løpet...

av admin, 14.05.08

Satelittprosjektet har fått nytt "hjem"

Det sørvestnorske satelittprosjektet, som er et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune, Langelands museum (DK) og Trygge Barnehager, har fått sitt eget hjørne av webben.

av Stylegar, Frans-Arne, 09.05.08

Fylkeseldrerådets vårkonferanse med fokus på seniorpolitikk og pasientombud

Vest-Agder fylkeseldreråd inviterer til årets vårkonferanse. Konferansen holdes i Fylkeshuset i Kristiansand 22. mai i møterom ”Haven”. Leder av konferansen vil være fylkeseldrerådsleder Niels-Otto...

av admin, 09.05.08

NHO vil ha forvaltningsreformen lagt på is

NHO anbefaler at forvaltningsreformen, som betegnes som nå å bestå av stort sett dårlig begrunnede overføringer av enkelte arbeidsoppgaver fra stat til fylke, legges på is. Kommunalminister Magnild...

av admin, 08.05.08

Jordbruket i Vest-Agder omsetter for 620 millioner kroner

Samlet omsetning for jordbruket i Vest-Agder er beregnet til 620 millioner kroner, mens verdiskapningen er anslått til 195 millioner kroner. Sysselsettingseffekten i Vest-Agder er beregnet til 1235...

av admin, 08.05.08

Ny utdanningssjef i Vest-Agder

-Arly Hauge har takket ja til stillingen som utdanningssjef  i Vest-Agder fylkeskommune, forteller fylkesrådmann Tine Sundtoft. Hauge kommer fra stillingen som rektor ved Kristiansand...

av Macdonald, Cheryl, 07.05.08

5 søkere til stilling som rektor ved Tangen videregående skole

3 kvinner og to menn har søkt på den utlyste stillingen som rektor ved Tangen videregående skole i Kristiansand. Det forteller assisterende fylkesrådmann Tore Berntsen. 16. skal det avholdes...

av Macdonald, Cheryl, 07.05.08

Fylkesutvalget imponert over Sør Arena

-Alt ved Sør-Arena er bra bortsett fra den endelige prislappen på anlegget, sa administrerende direktør Jan Oddvar Skisland da han i dag tok i mot fylkesutvalget og representanter fra fylkeskommunens...

av Torkelsen, Jan H., 07.05.08

Fylkesutvalget vil ha offentlig eid kraftsektor

av Torkelsen, Jan H., 06.05.08

Vest-Agder fylkeskommune med i nytt internasjonalt transportpartnerskap

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal delta som partner i det interregionale IVB Østersjøprogrammet TransBaltic. Prosjektet har som ambisjon om å bidra til bærekraftig...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.08

Fem millioner til regionalutviklingstiltak i flere kommuner

Vest-Agder fylkeskommune har i år mottatt 4,99 millioner kroner i næringsrettede midler til regional utvikling fra Kommunal-og regionaldepartementet. Fylkesutvalget besluttet i dag hvordan midlene...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.08

Ny ”Fylkesdelplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei” på trappene

Det skal opprettes en styringsgruppe for arbeidet med å lage et planprogram for ”Fylkesdelplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei”. Styringsgruppen skal fungere frem til...

av admin, 06.05.08

GRUNNSTENSNEDLEGGELSE UiA Grimstad

Fylkesordfører Thore Westermoen kunne både gratulere med et vellykket arrangement i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen i Frimstad 5. mai OG ønske lykke til med å utvikle det som kanskje er...

av Macdonald, Cheryl, 06.05.08

Liten interesse for språkfag i videregående

Ferske oversikter viser at språkfagene sliter med lave søkertall fra elever i videregående opplæring. Det kan fastslås at fransk, tysk, spansk og andre fremmedspråk utenom engelsk ikke frister...

av admin, 06.05.08

Sentral ”Telemarkpolitiker” vil ha samarbeid i "Region Skagerrak"

Et regionsamarbeid fra Vestfold til Vest-Agder, med brede allianser mellom fylker og kommuner. Det er AP-veteran i Telemark fylkesting Jørund A. Ruuds svar på en regionreform som ikke gir hverken...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.08

Trebiennalen i Agder med fokus på design og arkitektur

Trebiennalen i Agder arrangeres i år for andre gang. Årets biennale går av stabelen i uke 24 i Risør med selve konferansen 12. juni i kulturhuset i Risør. Trebiennalen arrangeres annet hvert år for å...

av Torkelsen, Jan H., 05.05.08

Behov for mer støtte til lokalt læreplanarbeid

Kunnskapsløftet skal i perioden 2006-2011 evalueres ved hjelp av en rekke ulike analyser og prosjekter. Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo har fått oppdraget med å analysere...

av Torkelsen, Jan H., 05.05.08

Elevutstilling i Flekkefjord Museum fra 5.mai

av Torkelsen, Jan H., 05.05.08

Kvinesdal videregående skole 40 år

Det er i år 40 år siden Vest-Agder fylkeshusmorskole ble åpnet på Gullestad i Kvinesdal. Det ble markert i forrige uke med ”Åpen skole” og fest. Til den åpne skoledagen var alle nåværende og tidligere...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.08

Elevene i Vest-Agder skal få bøker i tide

av Torkelsen, Jan H., 02.05.08

Brudd i lønnsforhandlingene

av Torkelsen, Jan H., 30.04.08

Framtidsbygda 2008

En rekke spennende synspunkter og erfaringer kom fram da fylkeskommunen i Aust- og Vest-Agder, Regionrådet Setesdal, Evje utvikling  sammen med Landbruksavdelingene ved Fylkesmennene i Agderm, nylig...

av Macdonald, Cheryl, 29.04.08

Ny styreleder for Sørlandets kunstmuseum

Kultur- og kirkedepartementet har oppnevnt Stein Devik som ny styreleder for Sørlandets Kunstmuseum. Devik har tidligere vært styreleder i KOFO, formann i styret for RAM Galleri og styremedlem i...

av Torkelsen, Jan H., 28.04.08

Melkeproduksjon og hagebruk er størst i jordbruket på Agder

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, som er et frittstående og uavhengig statlig forskningsinstitutt med tilknytning til Landbruks- og matdepartementet har kartlagt verdiskapingen i...

av Torkelsen, Jan H., 28.04.08

Suksess for ”Tour de Sirdal”

Elevgruppen på Sirdal videregående skole som arrangerte tidenes første sykkelritthelg i Sirdal i helgen har i følge mediene oppnådd knallsuksess. ”Sykkelritt-arrangør-debutant-elevane ved Sirdal...

av admin, 28.04.08

To best-selgere fra Vest-Agder fylkeskommune

På denne ukens oversikt over best-selgende bøker på Sørlandet ( i Fædrelandsvennen  23. april 2008) er boken på førsteplass OG tredjeplass utgitt av Vest-Agder fylkeskommune. Det er i kategorien...

av Macdonald, Cheryl, 25.04.08

Innlegg på temamøte i fylkestinget om utdanning

Da fylkestinget avholdt sitt aprilmøte var det lagt opp til et todagers temamøte om utdanning. Professor Svein Lie fra Universitetet i Oslo gikk gjennom Pisa- undersøkelsen, Nasjonale prøver og trakk...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.08

Videregående skoler følger ikke opp krav etter forurensningsloven

En oppfølgingskontroll gjennomført av miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder har avdekket at videregående skoler i Vest-Agder er dårlige til å følge opp feil og mangler som er påpekt av...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.08

Byggeprosjekt på Kristiansand katedralskole Gimle godkjent

Fylkestinget godkjente onsdag et forprosjektet for et byggeprosjekt på Kristiansand katedralskole Gimle. Prosjektet omfatter et samlet nybygd bruttoareal på 1 734 kvadratmeter, nødvendig...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.08

Fire søkere til utdanningssjefstillingen

av Torkelsen, Jan H., 25.04.08

Krever at regjeringen plusser 60 prosent på i transportplanforslaget

Fylkestinget avga onsdag Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til forslaget til Nasjonal transportplan 2010-2019, som er de statlige transportetatenes og Avinors faglige anbefalinger til...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.08

Fylkesrådmannen er opptatt av samhandling for å løse regionens utfordringer

-I følge Konjunkturbarometeret går Agder så det suser. Gode internasjonale konjunkturer, høye oljeinvesteringer og høyt forbruk i husholdningene fører til god markedssituasjon for det meste av...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.08

Enighet om utvidet bompengeperiode i Lister

Det legges nå opp til å utvide bompengeinnkrevingen knyttet til Listerpakken fra 15 til rundt 19 år beregnet fra februar 2003 da innkrevingen startet. Bompengetakstene vil bli justert i takt med...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.08

Fylkestinget: -De faglige kravene for å bli universitet må ikke svekkes

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt en innstilling fra Stjernø-utvalget om fremtidig høyere utdanning til høring. Da fylkestinget onsdag besluttet innholdet i høringsuttalelsen fra Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.08

Fylkestinget etterlyser bedre samordnet nasjonal transportplanlegging

Da fylkestinget tidligere denne uken avga Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelsesforslag til Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 ble det pekt på at dersom de statlige transportetatene var bedre...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.08

Uklarhet om broprosjekt på Vigeland i Lindesnes kommune

I mai i fjor vedtok hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø, i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for riksveiprosjekter i Vest-Agder, flere utbedringer langs riksvei 460 som går...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.08

Hundre prosent bredbåndsdekning i Vest-Agder i år

31. mars hadde 97,4 prosent av alle hustander i Vest-Agder tilgang til bredbåndstilknytning. Regner en med de som hadde mobil tilgang var dekningsgraden 100 prosent. Ved utgangen av året vil alle...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.08

Tid for tunge løft i utdanningssektoren

Professor Svein Lie fra Universitet i Oslo er en av forfatterne av boken ”Tid for tunge løft” hvor resultater skoleundersøkelsen Pisa bearbeides. Da han holdt innlegg for fylkestinget denne uken...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.08

Kan nytenking muliggjøre Sørvestbaneprosjektet?

For et par uker siden deltok NSB-sjef Einar Enger på en heldagskonferanse om ny Sørvestbane mellom Stavanger og Oslo i Kristiansand. Banen vil dersom den realiseres redusere reisetid og effektivisere...

av Torkelsen, Jan H., 22.04.08

Vest-Agder eldreråd ber om døgnåpen TT-ordning

Vest-Agder eldreråd fulgte i dag opp et forslag fra rådets representant Vidar Kleppe fra Demokratene om at Vest-Agder fylkeskommune snarest bør få i gang en døgnåpen TT-ordning. TT-ordningen -...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.08

IB-linje ved Kristiansand Katedralskole Gimle fra 2010?

Ved Kristiansand Katedralskole Gimle arbeides det med å få på opprettet en internasjonal baccalaureatlinje - IB-linje, etter at fylkestinget i forbindelse med budsjettvedtaket for 2007 gikk inn for...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.08

Kvinesdalspedagoger sprer moderne undervisningsmetodikk ut i landet

Kvinesdal videregående skole opprettet i 2002 et kompetansesenter for Storyline. Storyline er opprinnelig en skotsk pedagogisk metode som nå er for full fart inn i norske skoler fra grunnskole til...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.08

Tangen-skoleprosjektet i Kristiansand i rute

Fylkesutvalget fikk i sitt møte tirsdag en muntlig rapportering om status for byggeprosjektet for den nye Tangen videregående skole i Kristiansand sentrum. Prosjektleder Kristian Dølvik opplyste at...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.08

Tid for å ta sykkelen eller beina fatt

For andre gang arrangerer Kristiansand kommune og ATP-prosjektet, som Vest-Agder fylkeskommune er med i, Tusentråkk; en sprek sykkel- og gåkampanje i Kristiansandsregionen. Alle og enhver oppfordres...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.08

Brann ved Mandal videregående skole

av Macdonald, Cheryl, 20.04.08

Fylkeskommunen med på helseprogram i Montenegro

I begynnelsen av april dro for andre gang en gruppe ansatte i fylkeskommunen til Institutt Igalo i Montenegro. Fylkeskommunen har valgt å ta del i et tiltak Kristiansand kommune startet opp i 2002....

av admin, 18.04.08

Nasjonalt kunnskapssenter for fri programvare åpnet

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell har nå markert etableringen av FriProg, det nasjonale kunnskapssenteret for fri programvare. I en stortingsmelding om IKT-politikk gikk Regjeringen for en tid...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.08

Stabilt søkertall, men endringer i utdanningsønsker

Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune har nå utarbeidet tallmateriale omkring søknadssituasjonen til skoleåret 2008- 2009. Tallene viser at det i år er totalt 7294 søkere til videregående...

av admin, 11.04.08

LOS-støtte til elever i videregående skole

Det er nå klart at flere elever i videregående skole i Vest-Agder vil motta støtte fra LOS-fondet i april. Det dreier seg og musikkutøvende elever fra Vågsbygd videregående skole i Kristiansand og...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.08

Tannhelsetjenesten - debattema i valgkampen i 2009?

Fremtidens tannhelsetjeneste ble debattert i Stortinget fredag den 7. mars. Forvaltningsansvaret blir som ventet lagt til fylkeskommunene. - Regionreformen ble for mange en skuffelse. I våre...

av admin, 10.04.08

To fylkespolitikere ut i permisjon

av Torkelsen, Jan H., 10.04.08

Samlivsprogram spres fra Vest-Agder til andre steder i landet

Fylkesutvalget har bevilget 60.000 kroner til samlivsprogrammet LEVEL Vest-Agder. Programmet består av fem kurs i samlivsfremmende arbeid knyttet til ulike livsfaser. Det startet i 2004 i Kvinesdal og...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.08

Positive effekter av nasjonale prøver

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Synovate gjennomført en spørreundersøkelse blant skoleledere, lærere, elever og foresatte om deres erfaringer med nasjonale prøver høsten 2007. Det...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.08

130 000 kroner til forprosjekt for bedre mobildekning i Agder

Da Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa besøkte Iveland kommune i går hadde hun med en sjekk på 130 000 kroner. Den skal benyttes til delvis finansiering av et forprosjekt for full...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.08

Fylkeskommunen fortsatt med å finansiere Kråkespelet

Fylkesutvalget bevilget i går 100.000 kroner til gjennomføring av Kråkespelet i Spangereid i Lindesnes kommune til sommeren. Kråkespelet har etter starten i år 2000, vært satt opp i 2002 i forbindelse...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.08

Fylkeskommunen bidrar til kvalitetssikring av Wenneslandsamlingen

Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 200.000 kroner til Michael Bowen: Love med fregner. gjennomføring av blant annet en katalogisering av...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.08

Positivt økonomisk resultat for fylkeskommunen for 2007

Fylkesutvalget ble i dag informert om at Vest-Agder fylkeskommunes driftsregnskap for 2007 regnskapsmessig viser et resultat på 9,6 millioner kroner. Resultatet er imidlertid enda mer positivt i og...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.08

Vel 3,5 millioner fra fylkeskommunen til reiselivstiltak

Fylkesutvalget vedtok i dag et handlingsprogram for reiseliv for 2008. Programmet innebærer at Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner hver legger 2,5 millioner kroner i en pott på fem millioner kroner til...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.08

Forsterket innsats for at flere skal fullføre videregående opplæring

I går ble resultatene fra forskningsprosjektet ”Bortvalg og kompetanse” i regi av Stiftelsen Norsk institutt for studier av forskning og utdanning lagt frem på et seminar i Kristiansand for skolefolk...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.08

Opprettelse av internasjonal baccalaureatelinje ved Kristiansand Katedralskole Gimle?

Fylkesrådmannen vurderer det som et viktig tiltak for å fremme regional utvikling og møte utfordringene ved økt internasjonalt samarbeid og globalisering av næringslivet. Internasjonal...

av Peersen, Tor, 07.04.08

Flekkefjordavis utfordrer Lister-kommunene om sammenslåing

-Vi tror ordførerne i Flekkefjord og Kvinesdal har rett når de mener at en kommunesammenslåing vil komme i løpet av 10-15 år. Da blir spørsmålet om hvor grensene skal gå i forhold til det som i dag...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.08

Høyt investeringsnivå i landets fylkeskommuner

Foreløpige tall for 2007 for alle fylkeskommunene viser et samlet netto driftsresultat på om lag 1,6 milliarder kroner, eller 4 prosent av brutto driftsinntekter. Selv om dette er en nedgang fra 2006,...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.08

I dag starter tarifforhandlingene for fylkeskommuner og kommuner

I dag starter hovedtariffoppgjøret for landets fylkeskommuner og kommuner. KS forhandler for 429 kommuner, 18 fylkeskommuner og 450 bedrifter. Forhandlingene omfatter 375 000 ansatte som er organisert...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.08

Sørvestbanen - landets beste jernbaneprosjekt

Leder av Agderrådet og fylkesvaraordfører Oddvar Skaiaa slår tindrende fast at Sørvestbaneprosjektet - en moderne oppgradert person- og godsjernbane fra Stavanger til Oslo - er det beste...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.08

Nær 2 millioner til tiltak for barn og unge i Kristiansand og Arendal

Kristiansand får 1, 05 millioner og Arendal 725 000 kroner fra årets bevilgning fra Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Av dette er til...

av hoved.aspx?m=8&amid=54365, 04.04.08

Fylkespolitikerne ber om en revurdering av travparkløsning i Kvinesdal

Kvinesdal kommune har meldt fra til fylkeskommunen om oppstart av planarbeid med sikte på revisjon av kommunedelplanene for områdene Feda og Øye. I planarbeidet vil en blant annet ta for seg et...

av Torkelsen, Jan H., 03.04.08

Statsrådar oppfordrar til sunnare mat og drikke på vidaregåande skular

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell og kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa oppfordrar i eit brev til fylkeskommunane i landet til at dei...

av Torkelsen, Jan H., 03.04.08

Fylkeskommunens samferdselspolitikere kritiske til transportplanforslag

Forslaget til Nasjonal transportplan 2010-2019, som er de statlige transportetatenes og Avinors faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan, er nå ute...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.08

Fylkeskommunen tar konkrete grep om energi- og klimaarbeidet

I den senere tid har det vært et stort fokus på energi og klima så vel globalt som nasjonalt og regionalt. Fylkestingets behandling av landsdelens første energiplan i desember i fjor viser at...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.08

Samferdselspolitikerne støtter utvidet bompengeperiode i Lister

De fem kommunene som berøres av det omfattende veiutbyggingsprosjektet - Listerpakken - i vestre Vest-Agder er sammen med fylkeskommunen enige om å gjennomføre alle prosjektene i den opprinnelig...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.08

Vest-Agder har landets gunstigste sykefraværsutvikling

Det legemeldte sykefraværet i Vest-Agder var i fjerde kvartal 2007 på 5,6 prosent. Det var likt med tilsvarende kvartal i både 2005 og 2006. Landet som helhet hadde en økning fra fjerde kvartal 2006...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.08

Aps gruppeleder ønsker ny næringspark på Støleheia

Gunnar Rostveit, Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget, får uforbeholden støtte av Venneslas ordfører Torhild Brandsdal i Venneslaposten i dag. Rostveit foreslår at Støleheia i Vennesla skal...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.08

Randi Øverland med i nytt filmstyre

I dag opprettes den nye statlige virksomheten på filmområdet; Norsk filminstitutt. Denne virksomheten er en sammenslåing av de tre tidligere virksomhetene på området, Norsk filmfond, Norsk...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.08

KS-direktør: - Forhandlingene skal resultere i et treffsikkert oppgjør

På en pressekonferanse i Kommunenes Hus i Oslo går ble det presentert et bakteppe for årets tariffoppgjør og en innledning som la til grunn KS’ Hovedstyrets mandat. Det gikk frem at de fleste av...

av admin, 01.04.08

KULTURKORT for ungdom

Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune (HKU) har enstemmig støttet forslaget om å opprette et Kulturkort for ungdom. Kulturkortet skal prøves ut i et år og gjelder for alle...

av Macdonald, Cheryl, 31.03.08

Øresund Kattegat Skagerrak-programmet er nå godkjent

EU-kommissionen har nå godkjent strukturfondsprogrammet Interreg IV A Öresund Kattegat Skagerrak, som er et grenseoverskridende samarbeidsprogram mellom Sverige, Danmark og Norge. Hensikten med...

av Torkelsen, Jan H., 31.03.08

Videregående opplæring i vekst

Fra 2006 til 2007 økte landets fylkeskommuners brutto driftsutgifter til videregående opplæring med 1 milliarder kroner. Det tilsvarer en vekst på 5,5 prosent. Vest-Agder fylkeskommune hadde omtrent...

av Torkelsen, Jan H., 31.03.08

Kulturkort for Ungdom

Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune (HKU) har enstemmig støttet forslaget om å opprette et Kulturkort for ungdom. Kulturkortet skal prøves ut i et år og gjelder for alle...

av admin, 28.03.08

INTERREG IVA Kattegat-Skagerrak - Materiell til første søknadsrunde er klart

Fra Kattegat/Skagerrak-sekretariatet i Kungsbacka sør for Gøteborg meldes det at søknadsdokumenter for prosjekter er nå gjort tilgjengelige på programmets hjemmesider. EU-kommisjonen har ennå ikke...

av Torkelsen, Jan H., 28.03.08

Samferdselsministeren fremhever veiprisingsinitiativet i Kristiansandsregionen

Før påske ble stortingsproposisjonen om første del av samferdselsprosjektet Oslo-pakke 3 behandlet i Stortinget. I etterkant har temaet veiprising og lokal forankring vært diskutert....

av Torkelsen, Jan H., 28.03.08

Neste år dobles potten av statlige belønningsmidler til kollektivtrafikk

I januar i år vedtok Stortinget av en dobling av belønningsordningen for kollektivtrafikk fra neste år. I år ble det fordelt 181 millioner kroner hvorav 18 millioner kroner til Kristiansand etter...

av Torkelsen, Jan H., 27.03.08

18 millioner kroner i belønningsmidler til Vest-Agder

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø fortsatte i dag sitt møteopplegg med å besøke kommunene i Vest-Agder. På møtet med Hægebostad kommune i dag var et utviklingsarbeid knyttet til å omgjøre en...

av Torkelsen, Jan H., 26.03.08

Vest-Agder opplever enorm vekst i skatteinntekter

Det norske folk betaler stadig mer skatt. I årets to første måneder ble det til sammen betalt inn drøye 87 milliarder kroner i skatt her til lands viser en fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå....

av Torkelsen, Jan H., 26.03.08

Presentasjoner etter rådgiversamling 12. mars 2008

12. mars ble det arrangert samling for rådgivere - med fokus på sosialpedagogisk rådgivning.

av Wilkensen, Rune André, 26.03.08

Samling for matematikklærere

av Holthe, Åse, 26.03.08

Kristiansand Katedralskole Gimle - nytt mellombygg - forprosjekt

Skolen trenger grupperom, møterom, lærerarbeidsplasser, auditorium og undervisningsrom som tar mer enn én klasse. Allerede i forbindelse med programmet ”Bedre skolebygg” i 2000 ble skolens behov for...

av Peersen, Tor, 26.03.08

Regjeringen sonderer muligheter for piggdekkgebyr

Samferdselsdepartementet har nå bedt 14 større by- og tettstedområder - der i blant Kristiansand - om å komme med synspunkter på ordningen med piggdekkgebyr. Regjeringen er opptatt av å redusere...

av Torkelsen, Jan H., 26.03.08

45 700 ansatte i fylkeskommunene

Landets fylkeskommuner sysselsetter nå henimot 45 700 medarbeidere. I årsverk er antallet rundt 39 600 viser en ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Antallet sysselsatte i fylkeskommunene økte...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.08

Forebyggingen i tannhelsearbeidet under lupen

Sosial- og helsedirektoratet skal denne våren kartlegge innsatsen tannhelsetjenesten gjør for å forebygge tannproblemer. -Vi ønsker å se hvor mye tid og krefter som brukes på folkehelsearbeid i hvert...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.08

Nær 2,9 millionar kroner til full breibandsdekning i Vest-Agder

Regjeringa gir nærare 2,9 millionar kroner til Vest-Agder fylkeskommune for å nå målet om full breibandsdekning i Noreg.- Regjeringa sitt mål er at folk skal kunne busette seg der dei sjølv ynskjer....

av Macdonald, Cheryl, 18.03.08

Ungdoms medievaner kartlagt av medieelever

Nettsamfunn dominerer - det viser en undersøkelse gjort blant ungdom i Vennesla. – Det er ikke så rart at nettsamfunn er det mest populære blant oss unge. Dette er den nye måten å være sosial på, sier...

av admin, 17.03.08

Kurs i fysikk og teknologi

Invitasjon til kurs for realfagslærere i fysikk og teknologi på Universitetet i Agder 23. april kl. 9.30 - 14.30.

av admin, 17.03.08

Fylkeseldrerådet vil ha mindre restriktiv parkering ved Fylkeshuset

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder besluttet denne uken enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune bør undersøke mulighetene for å få slutt på ordningen med parkeringsavgift hele døgnet på parkeringsplassen...

av admin, 14.03.08

Moderne utstillinger av arkeologiske klenodier flere steder i Vest-Agder

Fylkeskonservatoren har fra og med høsten 2007 vært i kontakt med Kulturhistorisk museum i Oslo om arkeologiske utstillinger i Vest-Agder. Det foreligger nå konkrete planer om et samarbeidsprosjekt...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.08

Fylkesordføreren: Color Line er en bærebjelke for Kristiansand havn

-Det er et mål for hele Agder å styrke Kristiansand havn. Color Line er en bærebjelke for havnen, og bidrar til at Kristiansand er en av de mest aktive havnene i Norge, sa fylkesordfører Thore...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.08

Fylkeskommunen medfinansierer nye tiltak for helårsturisme i Sirdal

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal gi Sirdal Grunneierlag AS et tilskudd på inntil maksimalt 600.000 kroner som medfinansiering av...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.08

Fylkeskommunen og Farsund kommune vil utrede samarbeidsavtale

-Jeg anser samarbeidet mellom Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune som meget godt. Gjennom samarbeid oppnås de beste resultatene. Jeg ser det som meget fornuftig å få klargjort...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.08

Ny kulturhistorisk bokutgivelse om Romsvika i Søgne

Vest-Agder fylkeskommune utgir i disse dager boken ”Mitt Romsvika” som formidler en viktig del av kulturhistorien fra Romsvika i Søgne. Bakgrunnen for boken er at fylkeskommunen høsten 2007 fikk en...

av admin, 12.03.08

Fylkeskommunen med på tiltak mot gjengroing på Lista

Kulturlandskapet på Lista ved gårdene Hervoll, Skeibrok, Penne, Jølle og Nordberg er preget av å være et alderdommelig jordbrukslandskap. Det er mulig å se spor etter både steinalderens,...

av admin, 12.03.08

Westermoen: -Vi kan ikke leve med NTP-forslaget

-I forhold til den gjeldende nasjonale transportplanen legges det i forslaget til ny plan opp til mer enn en halvering av de økonomiske rammene til investeringer. Regjeringen legger opp til en dreing...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.08

Vel 4,5 millioner i tilgjengelighetsmidler til kollektivtransport i Vest-Agder

Det er nå klart hvordan Samferdselsdepartementet har vurdert søknader om statlige midler for å bedre bevegelseshemmedes tilgjengelighet til kollektivtransport. Gjennom den statlige tilskuddsordningen...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.08

Vågdbygd videregående skole vil lage Ibsen-teater

Sammen med skoler fra 11 fylker skal elever ved Vågsbygd videregående skole kjempe for å få spille forestilling som skal spilles under Ibsenfestivalen i september. Det melder NTB. Vågsbygd...

av Macdonald, Cheryl, 10.03.08

For første gang kan det bli mulig å se arkeologiske funn fra Vest-Agder presentert på en moderne måte i Vest-Agder.

Fylkeskonservator er i dialog med kulturhistorisk museum i Oslo med henblikk på å få til museal formidling av arkeologi i Vest-Agder. Det tas sikte på å få i stand fire utstillinger på like mange...

av Peersen, Tor, 06.03.08

Søknader om valfritt skriftleg sidemål vil ikkje bli godkjende

På bakgrunn av spørsmål frå fleire kommunar om fritak frå skriftleg sidemål, har Utdanningsdirektoratet vurdert det som føremålstenleg å informere om at eventuelle søknader om forsøk med valfritt...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.08

Oppnå avkortede opplæringsløp på grunnlag av realkompetanse

Vest-Agder fylkekommune har siden retten til å få vurdert sin realkompetanse ble innført i 2000 vurdert kompetansen til 1734 voksne. Retten gjelder for voksne født før 1.januar 1978 og som ikke har...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.08

Sprekker Aust-Agder?

En uke etter at kommunalministeren gjorde det klart at regjeringen ikke vil foreta noen grep for å slå sammen fylker er det kommet signaler som tyder på at holdningene til dette er markant ulike i...

av admin, 05.03.08

Utvidet søknadsfrist til videregående skole

Søknadsfristen til videregående skole er utvidet til 3.mars klokken 23.59, opplyser seksjonsleder for inntak og formidling i Vest-Agder fylkeskommune Svein Bratberg. Endringen har sammenheng med at...

av Torkelsen, Jan H., 04.03.08

Stadig flere velger å finne bussrutene på internett

Fra 2006 til 2007 har Ruteopplysningen i Agder opplevd en formidabel økning i besøk på http://www.177-agder.no   , forteller Roald Morvik, teamleder ved Ruteopplysningen i Agder Kollektivtrafikk AS....

av Torkelsen, Jan H., 04.03.08

Konstruktivt møte med Audnedals politikere og administrasjon

Fylkesutvalget møtte i dag den politiske og administrative ledelsen i Audnedal kommune på Konsmo. Ordfører Tønnes Seland informerte om flere saker og prosjekter hvor kommunen samhandler positivt med...

av admin, 03.03.08

Flere kandidater fra Vest-Agder til sykehusstyrer

Helse Sør-Øst RHF har invitert kommunene og fylkeskommunene til å foreslå kandidater til helseforetakenes styrer og til styret for Rikshospitalet HF. Fylkesutvalget vedtok i går fire kandidater til...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.08

Offensiv satsing i Den offentlige tannhelsetjenesten på Agder

Den offentlige tannhelsetjenesten, som drives av landets fylkeskommuner, har i dag store problemer med å rekruttere kvalifiserte tannleger. På Agder har de to fylkeskommunene klarlagt at de har...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.08

Valget i Russland

Valgobservasjon – hva gikk Russland glipp av? Av Direktør Mads Andenæs og NORDEMs leder, Siri Skåre, Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i OsloOSSE vil ikke observere presidentvalget i...

av admin, 03.03.08

Austegdene sier fortsatt nei

Agderposten presenterte lørdag en meningsmåling som avisen sammen med Synovate gjennomførte onsdag og torsdag forrige uke. Den viste at 66 prosent av de spurte vil beholde Aust-Agder som eget fylke....

av Torkelsen, Jan H., 03.03.08

Gledelig nytt bidrag til Spangereidkanalen

Miljøverndepartementet opplyste i går at staten vil medvirke med 2,5 millioner kroner til etablering av en gangbro over Spangereidkanalen som et sikringstiltak for friluftsliv innenfor...

av Torkelsen, Jan H., 29.02.08

Bra overskudd for Sørlandsbadet i Lyngdal

Det foreløpige 2007-regnskapet for Sørlandsbadet IKS - badelanddelen og treningsstudioet – viser et driftsoverskudd på snaue 1,9 millioner kroner. Det var budsjettert med et regnskapsmessig overskudd...

av Torkelsen, Jan H., 28.02.08

Åpning av Mangfoldsåret på Agder

av Macdonald, Cheryl, 28.02.08

Justeringer i sammensetningen av Yrkesopplæringsnemnda

Etter at fylkestinget i fjor høst valgte representanter og vararepresentanter til ny yrkesopplæringsnemnd er det blitt klart at valget ikke var harmoni med lovens bestemmelser. Ingrid Augland fra...

av Torkelsen, Jan H., 28.02.08

Kjempestort - sier rektor om bilgave til Kvadraturen skolesenter

- Jeg er helt overveldet over å få en slik flott gave sier rektor Knut Aasen Ved Kvadraturen skolesenter. Gaven er en splitter ny bil, kursing av lærere, elektroniske tekstbøker og arbeidstøy til...

av Macdonald, Cheryl, 28.02.08

Fylkesordføreren beklager at trykktanktilbudet ved sykehuset i Kristiansand faller bort

-Vil fylkesordføreren gjenopprette trykkammeret ved Sørlandets sykehus HF Kristiansand, spurte fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene i en interpellasjon til fylkesordføreren i...

av Torkelsen, Jan H., 27.02.08

Sammen er vi sterkere

Det var budskapet da fylkestinget i Aust og Vest-Agder for aller første gang hadde felles møte. På dagsorden stod ny plan for regionen. – Det er viktig at vi skaper en helhetlig politikk, og styrker...

av Macdonald, Cheryl, 26.02.08

Sørlandets Europakontor videreføres og oppgraderes

Det treårige prosjektet Sørlandets Europakontor, i regi av Agderrådet med fylkeskommunal støtte, ble i fjor evaluert. Gjennomgangen konkluderte med behov for oppgraderinger av både arbeidsform og...

av Torkelsen, Jan H., 26.02.08

Agder i front nasjonalt med nytt kompetansesenter for idrett

Aust- og Vest-Agder idrettskretser har søkt begge fylkeskommunene om økonomisk støtte til et kompetansesenter for idrett i Agder. Fylkestinget gjorde det i dag klart at Vest-Agder fylkeskommune vil...

av Torkelsen, Jan H., 26.02.08

HØY TEMPERATUR I HKU

Kristiansand skal bli en tryggere by i 2006. Det meste som skal skje i byen dette året står i trygghetens, toleransens og tilhørighetens tegn. Elevene på Reklame, Illustrasjon og Design på Tangen...

av Macdonald, Cheryl, 25.02.08

Handlingsprogram - reiseliv 2008

Rammen til Sørlandet Reiseliv bygger på vedtak i økonomiplan 2008-2011 og felles reiselivsstrategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Forslaget til vedtak utgjør halvparten av kostnader i...

av Peersen, Tor, 25.02.08

Gunnar Rostveit overtar som AP’s gruppeleder i fylkespolitikken

Det er nå klart at Gunnar Rostveit overtar oppgaven som gruppeleder for Arbeiderpartiets fylkestingspolitikere. Inntil nå har Toril Runden ivaretatt denne oppgaven ved siden å være fylkesvaraordfører....

av Torkelsen, Jan H., 25.02.08

Lindesnes igjen Norges sørligste

av Macdonald, Cheryl, 22.02.08

Vil fylkesordføreren gjenopprette trykkammeret ved Sørlandets sykehus HF Kristiansand?

Følgende interpellasjon fra demokratenes Vidar Kleppe, er oversendt Fylkestinget og blir behandlet i møte 26. februar. "Norge hadde inntil nylig fire operative trykkammer i drift, plassert i Oslo,...

av Macdonald, Cheryl, 22.02.08

ENERGIØKONOMISERING I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNES BYGG

Vest- Agder Fylkeskommune har gjennomført et kartleggingsprosjekt i forhold til energiforbruk. De 6 skolene med høyest energiforbruk pr m2 ble tatt ut til å være med i prosjektet.

av Danielsen, Christian / red on, 22.02.08

SUPERSØYLER PÅ PLASS

av Macdonald, Cheryl, 22.02.08

Si din mening om universell utforming

Strategien for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder fylke (2008-2011) er ute på høring i perioden 21.02.08. - 27.03.08. Innspill til strategien kan sendes til Vest-Agder fylkeskommune eller...

av Macdonald, Cheryl, 22.02.08

NY REKTOR VED KRISTIANSAND KATEDRALSKOLE GIMLE

Eva Bergh er tilsatt på åremål (6 år) som ny rektor ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG), med virkning fra 1. januar 2008.  Eva Bergh (55 år)  kommer fra jobben som utdanningssjef i Vest-Agder...

av Macdonald, Cheryl, 20.02.08

Kommunenes Sentralforbund mener det er mye å hente ved å rekruttere ressurspersoner blant ansatte med innvandrerbakgrunn til lederposisjoner i kommunesektoren

Større mangfold i ledelse gjør det lettere å gå nye veier med hensyn til å utvikle gode tjenester for befolkningen.

av Peersen, Tor, 18.02.08

Nytt fylkesråd for funksjonshemmede i Vest-Agder

Fylkesutvalget har nå valgt representanter og vararepresentanter til det nye Fylkesrådet for funksjonshemmede i Vest-Agder. Valget har drøyet ut litt i tid fordi det har vært arbeidet frem et nytt...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.08

To søknader fra Vest-Agder om tilgjengelighetsmidler i kollektivtransporten

Staten opprettet i 2006 en ny tilskuddsordning der kommunesektoren kan søke midler til delfinansiering på opptil 75 prosent til tiltak som gjør kollektivtransporten tilgjengelig for funksjonshemmede....

av Torkelsen, Jan H., 15.02.08

Fylkeskommunen støtter tiltak for økt kvinnelig yrkesdeltakelse

Fylkesutvalget har besluttet at prosjektet Kvinnebygg AS skal motta en samlet støtte på 210 000 kroner fra Vest-Agder fylkeskommune. Bakgrunnen for prosjektet er tall som viser at Agder-fylkene scorer...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.08

Fylkeskommunen med å sikre nytt kulturminneprosjekt i Lindesnes

Spilling Rivefabrikk ble i Kulturminneåret 1997 kåret som Lindesnes kommunes kulturminne. Det er nå satt i gang et prosjekt kalt ”Spilling Rivefabrikk – Tradisjon og vekst”. Den gamle fabrikken skal...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.08

Fylkespolitisk nei til innsigelse til Meieritomt-plan i Kristiansand

Et flertall på ti av de elleve representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø avviste i dag et forslag fra fylkeskommunens administrasjon om at Vest-Agder fylkeskommune skulle reise...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.08

Fylkeskommunen vil samarbeide med Hægebostad kommune om stedsutvikling

Vest-Agder fylkeskommune ser det som positivt at Hægebostad kommune nå vil utarbeide en kommunedelplan for Eikenområdet og at det i den forbindelse satses på stedsutvikling i sentrum. Hovedutvalg for...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.08

Trebiennaler i Risør i år og i Flekkefjord i 2010

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner har i to år hatt en felles handlingsplan for Agder-fylkene der bransjerettede tiltak er et hovedområde. Blant disse inngår satsing på tre. Dette innebærer...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.08

Tilgang på kompetanse – største utfordring for videre vekst

Konjunkturbarometeret for Agder 2008 er ekstra spennende fordi nye trender blir først synlige her Historisk ser vi at nye trender i Norge først sees på Agder, det sa Erling Hellum , direktør for...

av Macdonald, Cheryl, 13.02.08

Kilden-styrelederen medgir økonomiske utfordringer, men tror på løsninger

Som kjent i mediene viste anbudsåpningen for byggeprosjektet Kilden - teater og konserthus - i Kristiansand at hovedbyggeanbudet var meget høyere enn forutsatt. I dag orienterte styreleder Stein...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.08

Fylkeskommunen med å bedre atkomsten til Bragdøya

Fylkesutvalget besluttet i dag å støtte opp om Bragdøya kystlag sine planer for bygging og rehabilitering av bryggeanlegget ved Bragdøya kystkultursenter i Kristiansand. Tiltaket vil bidra til å legge...

av admin, 12.02.08

Fylkeskommunen vil bidra til nytt kompetansesenter for idrett i Agder

Fylkesutvalget imøtekom i dag en søknad om et årlig tilskudd på 300 000 i tre år fremover til et kompetansesenter for idrett i Agder. Aust- og Vest-Agder idrettskretser har søkt begge fylkeskommunene...

av admin, 12.02.08

Vil oppgradere Sørlandets Europakontor

Sørlandets Europakontor har i tre år vært organisert som et prosjekt i regi av Agderrådet med støtte fra blant annet fylkeskommunene. I fjor vår ble det gjennomført en evaluering av kontorets arbeid...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.08

Det ROCKER på Vågsbygd videregående skole

av Macdonald, Cheryl, 12.02.08

Nullvisjonsprosjekt subsidierer sykkelhjelmer

Undersøkelser har dokumentert at bruk av sykkelhjelm reduserer hodeskader med mellom 60 og 80 prosent. Det er den bakenforliggende årsaken til at Nullvisjonsprosjektet i Lister i samarbeid med Tonstad...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.08

Ønsker seks fylker i stor-allianse for å påvirke Nasjonal Transportplan

I morgen møtes seks fylkeskommuner for å snakke om Nasjonal Transportplan. Initiativtaker er Erling Dahl (Frp), leder av hovedutvalget for infrastruktur i Telemark. Han ønsker å danne en tung allianse...

av Peersen, Tor, 12.02.08

Frp-initiativ for sikkerhetsbelter i skolebusser

”Vil leder i hovedutvalg for kultur og utdanning sørge for at det fremlegges en sak i samarbeid med Agder kollektivtrafikk A/S, der det tas mål av en innføring av sikkerhetsbelter i alle skolebussene...

av admin, 11.02.08

Senterpartiets kommunalpolitiske talsmann tror ikke på fylkestingsvalg i 2009

Regjeringen opprettholder foreløpig at den nye regionreformen skal tre i kraft 1. januar 2010. Medlem av Stortingets kommunalkomite og Senterpartiets kommunalpolitiske talsmann Trygve Slagsvold Vedum...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.08

Nytt skip med å markedsføre maritim utdanning

av Torkelsen, Jan H., 08.02.08

Stolte VAF-jenter

av Macdonald, Cheryl, 08.02.08

Fortsatt lov med skoleturer

av Torkelsen, Jan H., 08.02.08

KS-landstinget vil ha velferdskommisjon

KS-landstinget har denne uken vedtatt at det må nedsettes en velferdskommisjon som skal trekke opp rammene for morgendagens velferdssamfunn, avklare behov og nødvendige rammebetingelser, -...

av admin, 07.02.08

Line Skøii Vennesland med i KS hovedstyre

Landstinget i KS har denne uken vært samlet i Molde. Et enstemmig landsting valgte Halvdan Skard fra Bærum og Arbeiderpartiet som leder av organisasjonens hovedstyre i KS. Varaordføreren i Stavanger,...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.08

Viktig å ha med Tangen-elever

Det sier en av drivkreftene bak Matsirkus - matfestivalen som arrangeres i Kristiansand 5-10 februar, Stefan Kaarbø. Han er utdannet butler og arbeider bl.a med å lage gode arenaer og eventer på...

av admin, 06.02.08

POPULÆR PADLEGUIDE

Padleguiden for Vest-Agder som Vest-Agder fylkeskommune har gitt ut sammen med padleentusiast Lars Verket har gått rett inn på 4 plass på "10 på topp"-lista over generell litteratur solgt på...

av Macdonald, Cheryl, 06.02.08

Ny nasjonal kampanje for å fremme realfagutdanning

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell lanserte i dag realfagskampanjen "Den verkelege verda". Kampanjen skal få alle 15-åringane i landet til å sjå dei spennande tilboda som ligg der om ein vel å...

av admin, 05.02.08

KS: Ressurser i skolen er viktig

av Torkelsen, Jan H., 05.02.08

Spennende mangfoldskonferanse og konsert i Kristiansand 4. mars

Tirsdag 4. mars arrangeres konferansen "Mangfold i sal og på scene" på Hotell Norge i Kristiansand, etterfulgt av en stor konsert på Christianholms festning kl. 19.00. Det er Vest- Agder fylkeskommune...

av admin, 05.02.08

Wergelandsjubileet, Vest-Agder fylkeskommune og nytt nettsted

Torsdag 31. januar åpner Wergelandsjubileet offisielt. Wergeland 2008, som jubileet heter, arrangeres for å gjøre Henrik Wergeland tilgjengelig for nye generasjoner. I 2008 er det 200 år siden han ble...

av Macdonald, Cheryl, 01.02.08

Nye muligheter for europeisk interterritorialt samarbeid

Henimot 50 representanter fra flere offentlige, halvoffentlige og private instanser var i går samlet til informasjonsmøte om Interreg IV A Øresund – Kattegat – Skagerrak programmet i Kristiansand....

av admin, 01.02.08

Regjeringen sliter med regionreformen

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) sa på en konferanse i Steinkjer tidligere i januar at departementet ville sende ut et høringsbrev om forvaltningsreformen i midten av januar. I morgen...

av Torkelsen, Jan H., 31.01.08

Rektorskifte på Tangen videregående skole

Vest-Agder fylkeskommune har i ettermiddag sendt ut en pressemelding hvor det fremgår at det vil bli rektorskifte på Tangen videregående skole i Kristiansand. Det er klart etter at fylkeskommunen 29....

av admin, 30.01.08

Lister-regionen knuser resten av Norge på verdiskapning

-Vi må ha mot til å stå opp og fortelle omgivelsene at vi er dyktige. Det hjelper ikke om vi kan vise til høyest verdiskapning av bearbeidede varer i Norge, hvis det er verdens best bevarte...

av Torkelsen, Jan H., 30.01.08

Ap er det største fylkestingspartiet i Norge

Statistisk Sentralbyrå har nå presentert en ny statistikk om representasjonen i kommunestyrer og fylkesting etter fjorårets valg. Det ble i 2008 valgt inn i alt 731 representanter i landets...

av admin, 30.01.08

Terningkast seks til fylkeskommunal padleguide

Fædrelandsvennen presenterer i dag en bokomtale av Padleguide for Vest-Agder forfattet av Lars Verket og Torill Folkestad. Bak praktboken står, ved siden av forfatterene, Vest-Agder fylkeskommune og...

av admin, 28.01.08

Nye tiltak for å skape ro på nattbussene til Søgne

Natteravner og sivilt politi skal nå settes aktivt inn for å prøve å få slutt på bråket på nattbussene mellom Kristiansand og Søgne i helgene. Det fremkom på en pressekonferanse i dag ledet av...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.08

Statsministeren med fempunktsplan for å styrke norsk skole

Statsminister Jens Stoltenberg lanserer nå, i følge Ukeavisen Ledelse, en fempunktsplan for å styrke norsk skole. Initiativet har bakgrunn i både de svake resultatene norsk skole har oppnådd i...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.08

Av KS' sin hjemmeside fremgår tall fra 2007 som viser en generell økning i kvinneandelen i styrene. Innenfor de interkommunale selskapene er andelen kvinner i styrene på over 40 % og klart i tråd med...

av Peersen, Tor, 28.01.08

Agder-skolene utfordres til konkurranse i historiebevissthet, fortellerkunst og digitale ferdigheter

Stiftelsen www.neveragain.no lanserer konkurransen ”World History Here” for skoleelever i Norge. Agder-regionen utfordres særskilt. Elevene skal lage digitale fortellinger om sammenhenger mellom sitt...

av admin, 25.01.08

Fylkeskommunens inkluderingssatsing imponerte stortingsrepresentanter

De fjorten stortingsrepresentantene i Kommunal og forvaltningskomiteen lyttet svært oppmerksomt og interessert da rådgiver Lisbeth Reed i Vest-Agder fylkeskommune presenterte inkluderingsarbeid på...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.08

4,23 millioner i kompetanseutviklingsmidler fra Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har bevilget 375 millioner kroner til kommuner, fylkeskommuner og andre skoleeiere til "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008"....

av Torkelsen, Jan H., 25.01.08

Westermoen: Vi ønsker ikke direktørstyring!

Fylkesordfører Thore Westermoen er utålmodig når det gjelder fremdriften for regionreformen. -I Vest-Agder venter vi på at regjeringen igjen kommer på banen. Nå gjelder det å få en sak frem så...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.08

Øygarden vil ha en eventuell Agdersammenslåing som ny sak

-Dersom den endelige stortingsbehandlingen ender opp med at en kun forsterker fylkeskommunene med noen nye oppgaver - en såkalt forsterket fylkeskommuneløsning - er det ikke snakk om noen reell...

av admin, 23.01.08

Ingen nye overraskelser i vente om regionreformen

Leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite Tore Hagebakken (Ap) opplyste under et komitebesøk i Kristiansand i går at et varslet og meget forsinket høringsbrev om regionreformen fra...

av Torkelsen, Jan H., 23.01.08

Samarbeid om skoledugnad på Agder

I slutten av forrige uke ble det etter initiativ fra fylkesrådmann Tine Sundtoft og rektor Torunn Lauvdal på Universitetet i Agder arrangert en storsamling om skole i Kristiansand. Det var bred...

av Torkelsen, Jan H., 21.01.08

Mer restriktiv kjøpesenterpolitikk?

av Torkelsen, Jan H., 21.01.08

Dronningen gratulerer ildsjelene på Lindesnes

Stiftelsen Lindesnes Fyr med krumtapp Jo van der Eynden i spissen var sterkt medvirkende da Hennes Majestet Dronning Sonjas 70 årsdag ble feiret blant annet ved Spangereidkanalen og på Lindesnes fyr i...

av Torkelsen, Jan H., 21.01.08

Kirsten Huser Leschbrandt med i styret for Helse Sør-Øst RHF

Tidligere ordfører i Mandal Kirsten Huser Leschbrandt (H) er etter forslag fra fylkestinget i Vest-Agder oppnevnt som medlem av styret Helse Sør-Øst RHF. Svein Øverland fra Kristiansand er i tillegg...

av Torkelsen, Jan H., 21.01.08

Kristiansand prioriteres som stamnetthavn

Kristiansand med Vestre havn, Kongsgård havn og Langemyr jernbaneterminal er blant de 20 havnene som forslaget til Nasjonal transportplan 2010-2019 prioriterer som stamnetthavner. Transportetatene...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.08

Nasjonal Transportplan: Mindre til veiinvesteringer i Vest-Agder

Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor vil prioritere vedlikehold høyest i den kommende tiårsperioden. Forfallet på veier og jernbanenett skal stoppes, og dermed blir det lite penger...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.08

NRK: Staten svikter familievernet

Rekordmange søker nå hjelp hos Familievernet samtidig som ventelistene vokser. Familievernet skal være et gratis tilbud til alle som ønsker å få hjelp til problemer rundt blant annet samlivsbrudd og...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.08

Farsunds Avis fra lokal til regionavis

Den 31. januar kommer første eksemplar av Listerutgaven av Farsunds Avis. -I praksis skjer det ikke noe banebrytende nytt, men rent symbolsk er dette en viktig milepæl som markerer at utviklingen i...

av Torkelsen, Jan H., 16.01.08

Fylkeskommunalt initiativ for ny løsning for fastlandsforbindelse til Hidra

-Vest-Agder fylkeskommune og Hidra Bompengeselskap har nå tatt initiativ til å få til en ny løsning på en fastlandsforbindelse til Hidra i Flekkefjord. I fjor vår ble det sendt en søknad til...

av admin, 16.01.08

35 prosent trafikkvekst gjennom bommene på Kvinesheia

Lister Bompengeselskap presenterer nå ferske tall over trafikken gjennom bomstasjonene på E39 på Handeland på Kvinesheia og på Aunevik på riksvei 43 mellom Lyngdal og Farsund. Samlet sett økte antall...

av Torkelsen, Jan H., 15.01.08

Tilskudd til prosjektet "Kvinnebygg AS" - kvinners yrkesdeltakelse - en ressurs på Agder

Fylkesrådmannen anbefaler at prosjektet "Kvinnebygg A/S"  - kvinners yrkesdeltakelse - gis ytterligere kr. 60.000.- for å dekke tapt arbeidsfortjeneste for kursdeltakerne. Saken forelegges...

av Peersen, Tor, 15.01.08

Bompengesatsene i Lister indeksjusteres

av Torkelsen, Jan H., 15.01.08

Økt fokus på skolebyggs betydning for læringsutbytte

Norsk Form har tidligere etterlyst forskning på skolebygg. Statsminister Jens Stoltenberg var også innom denne utfordringen i sin nyttårstale. Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell sier nå at han vil...

av admin, 14.01.08

Flere yrkesvalgdag-arrangementer for jenter og gutter i 10. klasse

"Jenter og teknologifag på Sørlandet" har de seneste årene vært et vellykket partnerskapsprosjekt mellom Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, NHO og LO. Formålet har vært å bidra til økt interesse for...

av Torkelsen, Jan H., 14.01.08

Yrende liv på yrkesvalgmesse i Sørlandshallen

av Torkelsen, Jan H., 10.01.08

Nå kan en søke plass i videregående opplæring

av Torkelsen, Jan H., 07.01.08

Opprettelse av regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. Fondene skal møte...

av Peersen, Tor, 07.01.08

Befolkningsveksten koster fylkeskommuner og kommuner to milliarder

Rett før årsskiftet oppjusterte Statistisk Sentralbyrå sin prognose for befolkningsveksten i 2007 til 55 700 personer. Dette er 15 000 høyere enn tidligere prognoser. KS, skriver på sine nettsider, at...

av admin, 07.01.08

Agder kan bli landets sjette største fylke

Statistisk Sentralbyrå har nå presentert en fersk beregning av landets folkemengde. Den viser at Vest-Agder hadde 165 655 innbyggere og Aust-Agder 106 145 da årsskiftet ble rundet for noen dager...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.08

Yrkesvalgmesse for Sørlandet med 120 utstillere

Torsdag 10. og fredag 11. januar er Sørlandshallen igjen arena for den årvisse yrkesvalgmessen på Agder. Hele den store hallen vil yre av liv når 120 utstillere viser frem sine opplæringsmuligheter....

av Torkelsen, Jan H., 04.01.08

Sørlandsbadet er allerede landsdelens nest største attraksjon

Drøyt 190.000 besøkende, derav 166.000 betalende, besøkte Sørlandsbadet i Lyngdal de 11 månedene badet var i drift i 2007. Dette gjør Sørlandsbadet til landsdelens nest mest besøkte turist- og...

av hoved.aspx?m=8&amid=7842, 04.01.08

Nysatsing i Sirdal kan styrke den videregående skolen

Et nytt initiativ som omfatter snøproduksjonsanlegg og nedkjølte løypetraseer på Feed Skiarena og leiligheter som utnytter spillvarmen og fungerer som boliger for toppidrettsutøvere er klekket ut i...

av admin, 03.01.08

Skuffelse over at Kommunaldepartementet nå bekrefter forsinkelser i regionreformen

Etter henvendelse fra informasjonstjenesten i Vest-Agder fylkeskommune bekrefter pressekontakt og seniorrådgiver Sissel Mossing i Kommunaldepartementet i dag at tidsplanen for regionreformen på nytt...

av Torkelsen, Jan H., 03.01.08

Kommunaldepartementet bekrefter forsinkelser i regionreformen

Etter henvendelse fra informasjonstjenesten i Vest-Agder fylkeskommune bekrefter pressekontakt og seniorrådgiver Sissel Mossing i Kommunaldepartementet i dag at tidsplanen for regionreformen på nytt...

av Torkelsen, Jan H., 03.01.08

Agder har desidert størst vekst i eksportinntektene

Ferske tall fra Norsk Industri viser at Agder-fylkene i fjor hadde den største eksportøkningen blant fylkene i landet. Verdien av eksporten vokste med nærmere 35 prosent. Fylkesordfører Thore...

av admin, 03.01.08

Vest-Agder med landets største nedgang i konkurser

Årsstatistikken for 2007 fra Konkursregisteret viser en liten nedgang i antallet konkurser og tvangsavviklinger. Den samlede nedgangen er på 2,1 prosent. – Vi ser ingen endring og befinner oss på...

av Torkelsen, Jan H., 03.01.08

Ny listerrådsleder ser positivt på fremtiden

Folketallet i Vest-Agder er i god vekst. Veksten er sterkest i østfylket rundt Kristiansandsregionen. Selv om Listerregionen vokser minst i hele fylket er det også der positiv vekst. Et gledelig...

av Torkelsen, Jan H., 03.01.08

Bruken av fylkeskommunenes regionale utviklingsmidler skal evalueres

Bruken av midlene som fylkeskommunene får fra staten til regional utvikling og nyskaping over statsbudsjettet skal nå evalueres. Kommunal- og regionaldepartementet opplyser i en pressemelding at det...

av Torkelsen, Jan H., 02.01.08

150 nye millioner til fylkeskommunenes innsats for bredbåndutbygging

Regjeringen vil også i 2008 gi rundt 150 millioner kroner til fylkeskommunene slik at målet om full bredbåndsdekning i Norge kan oppfylles. - Mitt mål er at folk skal kunne bosette seg der de selv...

av Torkelsen, Jan H., 02.01.08

-Spør unge om lærelyst!

-Det viktigste er å spørre de unge om hva som motiverer til økt lærelyst. Unge forbilder fra idrett og næringsliv kan motivere elever til økt treningstalent og kompetanse. Næringslivet ønsker seg...

av admin, 02.01.08

Maritim-opplevelse - PORTO FRANCO

av Macdonald, Cheryl, 28.12.07

Flere fylkespolitikere og ledere med i styrevervregisteret

Fylkesutdanningsjef Eva Bergh etablerer nå en arbeidsgruppe som skal vurdere utviklingen av Søgne videregående skole på noe lengre sikt. Begrunnelsen er at Søgne videregående skole har hatt laber...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.06

Nordberg fort på Lista videreutvikles som museumsområde

Vest-Agder fylkeskommune overtok i juli 2002 Nordberg fort på Lista i Farsund kommune. Fortet er et regionalt og nasjonal kulturminne. Fylkeskommunen forvalter i samme distrikt også blant annet Penne...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.06

Sørvestbanen - nye muligheter

Vi ønsker velkommen til gratis jernbanekonferanse på Rica Hotel Norge i Kristiansand 4.april. Konferansen foregår i tidsrommet kl. 09.00 - 15.00. Lunsj serveres kl. 11.45. Møteleder er Ansgar...

av admin, 20.04.06

Stor interesse for PORTO FRANCO

Interessen for etableringen av en kulturell frihavn - PORTO FRANCO i Kristiansand er stor. Nylig ble det avholdt et informasjonsmøte for publikum. De fikk vite mye om prosjektet og entusiasmen var...

av admin, 01.01.01

"Regional dugnad" for å bedre skolen på Agder

Vest-Agder fylkeskommune deltar når det fredag 11. januar blir oppstartsmøte for "regional dugnad"  som har som formål å arbeide systematisk med å bedre resultatene i skolene på Agder. Fylkesrådmann...

av admin, 01.01.01

Elevar skal ha lærebøker til rett tid

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell set no fleire tiltak i verk for å sikre at elevane i vidaregåande opplæring får skulebøkene i rett tid til skulestart hausten 2008. Regjeringa innførte hausten...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Kristiansandsordføreren etterlyser lovformalisering av regionråd

Over nitti prosent av landets 430 kommuner er med i regionråd som organer for å drive organisert interkommunalt samarbeid. Kommunalkomiteen i Stortinget ble tidligere denne uken orientert om arbeidet...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Stortinget rekker ikke å behandle regionreformen i vår

Bjørg Tørresdal (KrF) fra Rogaland, nestleder i Stortingets kommunal og forvaltningskomite, var saksordfører for regionreformen til kort tid før komiteens innstilling skulle avgis til Stortinget i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Glad i å ta bilder?

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Britisk ambassadør på besøk

Vest-Agder fylkesordfører, Thore Westermoen møtte i dag den britiske ambassadøren David Powell da han innledet et to-dagers besøk til Sørlandet mandag 11. februar. Ambassadøren fikk bl.a overrakt...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Sørlandet + Lærlinger = GULL

Det er rekordmange lærlinger på Sørlandet. Vi er best og har 80 prosent flere lærlinger enn østlandsfylkene. Lærlinger og bedrifter hevder seg også når det gjelder kvalitet i fagopplæringen....

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Vil ikke ha statlig veivedlikeholdssvikt belastet fylkeskommunene

18.500 kilometer riksveier skal overføres til et nytt, regionalt forvaltningsnivå i 2010. Etterslepet i vedlikehold på denne strekningen anslås til 10 milliarder kroner. I følge Vegloven skal...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Margrethe Handeland overtar etter utflyttet KrF-representant i fylkestinget

Fylkestinget ble i dag orientert at representanten Kjartan Urangsæter Åsebø fra Kristelig Folkeparti trer ut av fylkestinget. Grunnen er at han er flyttet fra Lyngdal til Nord-Trøndelag. Fylkestinget...

av admin, 01.01.01

Hamlet for ungdom

Rosegården Ungdomsteater har 6. mars premiere på sin versjon av William Shakespeares kjente tragedie - Hamlet. Hamleto er en annerledes oppsetning av Shakespeares Hamlet hvor handlingen foregår i...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Sørlandet i front i lærlingesammenheng

Nytt tallmateriale fra Statistisk Sentralbyrå viser at Agder-fylkene har landets høyeste antall lærlinger. I følge statistikken har landsdelen 80 prosent flere lærlinger enn østlandsfylkene og 37...

av admin, 01.01.01

Robotene overtar i eldreomsorgen?

Tanken på framtidige robot-kolleger i eldreomsorgen, begeistrer ikke Kjellfrid Blakstad, leder av seksjon helse og sosial i Fagforbundet. Kommunal Rapport i dag: Roboter kan avhjelpe mangelen på varme...

av Peersen, Tor, 01.01.01

Fantastisk NM-innsats!

Det forteller konstituert rektor, Anita Heiaas Haugen, ved Sirdal videregående skole. Det ble både Norgesmester-tittel og hele 6 medaljer til elever fra skolen, som deltok i helgens junior-NM i...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Stortingets transport- og kommunikasjonskomite til Vest-Agder 10. mars

Mandag 10. mars kommer Stortingets transport- og kommunikasjonskomite på befaring i Vest-Agder. Medlemmene ankommer med tog til Sira klokken 10.45 og reiser derfra videre med buss til Lyngdal. Fra...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Økt refleksbruk blant barn i Vest-Agder

I vinterens reflekskonkurranse, som Vest-Agder fylkeskommune og Trygg Trafikk arrangerer, var det rekordmange deltakere. Konkurransen gikk ut på å få elever i grunnskolen til å bruke refleks hver dag....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Tariffoppgjøret må styrke kommune-Norges omdømme

KS-direktør Olav Ullern pekte i et foredrag for informasjonsansatte i fylkeskommuner og kommuner nylig på flere dilemmaer innen arbeidsgiverpolitikken fremover. -Økt kjøpekraft hos innbyggerne...

av admin, 01.01.01

Fylkeskommunen med på nyskapende skjærgårdsprosjekt på Hidra

Det er nå klart at Vest-Agder fylkeskommune ser positivt på planene til etablering av ”Hidra skjærgårdssenter” i Flekkefjord. Senteret anses å ville representere en unik nyskaping innen den lokale og...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen med tiltak knyttet til nedlegging av Kvås videregående skole

Seksjonsleder for inntak og formidling i Vest-Agder fylkeskommune Svein Bratberg har i dag sendt brev til alle ungdoms- og videregående skoler i Vest-Agder og informert om de tiltak fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkespolitikerne vil ha økt kvalitet på den videregående opplæringen

Da fylkestinget onsdag oppsummerte et todagers temamøte om undervisning slo fylkesordfører Thore Westermoen (KrF) fast at fylkespolitikerne har hatt mer fokus på tilbudsstruktur og økonomi knyttet til...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Søkere til videregående opplæring 2008-2009 – foreløpige tall

Foreløpige søkertall til videregående opplæring på landsplan er nå presentert av Utdanningsdirektoratet. De viser at det er få søkere til studiespesialisering med fordypning formgivningsfag, mens...

av admin, 01.01.01

Fylkeskommunen oppretter ”Eilert Sundt ressurs- og vitensenter” i Farsund

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø vedtok i dag at fylkeskommunen skal opprette ”Eilert Sundt ressurs- og vitensenter” i Farsund. Representanter fra fylkeskommunens administrasjon har i den...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen satser ekstra på Byremo videregående skole

Vertskommunen Audnedal ser på Byremo videregående skole som det viktigste regionale tiltak i området for å sikre bosetting og utvikling i kommunen og regionen. Kommunen har dokumentert dette blant...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Flere helsegutter på Sørlandet

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vil ha vurdert bruk av bærbare PC-er i undervisningssammenheng

Fylkesutvalget drøftet i dag Vest-Agder fylkeskommunes IKT-strategi for elever i videregående opplæring. Det ble klargjort at fylkeskommunen vil fortsette sin IKT-satsing som skal sikre elevene...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Farsund får nytt ”Eilert Sundt ressurs- og vitensenter”

Fylkesutvalget fattet i dag den endelige beslutningen om at fylkeskommunen skal opprette ”Eilert Sundt ressurs- og vitensenter” i Farsund. Eilert Sundt-navnet skal heretter utnyttes bedre i regional...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkesordfører Westermoen vil ha samtale med Aust-Agder-ledelsen om sammenslåing

Fylkesordfører Thore Westermoen orientrete i går fylkesutvalget om det enstemmige vedtaket i Lillesand kommunestyre fra forrige uke om kommunens mulige overflytting fra Aust-Agder til Vest-Agder. I...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Togpendlere i innlandet fortviler over Jernbaneverket

Togpendlerne som før benyttet Øyslebø stasjon i Marnardal er uten tilbud. Grunnen er at Jernbanerverket og NSB har funnet at plattformen er for kort og at passasjerer dermed kan bli skadet om de går...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Siv Wiken tilsatt som ny administrerende direktør for Agder Kollektivtrafikk AS

På styremøte i Agder Kollektivtrafikk AS tirsdag 3. juni 2008 ble Siv Wiken tilsatt som administrerende direktør for selskapet. Hun er nå personal og organisasjonssjef i Vest-Agder fylkeskommune og...

av admin, 01.01.01

Varsomhet med nye lånefinansierte prosjekter

Vest-Agder fylkeskommune vil være varsom med å igangsette flere lånefinansierte prosjekter før fylkeskommunens gjeldsbyrde er redusert betraktelig. Det ble klart da fylkestinget i dag fastsatte de...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Trygt på www.vaf.no

av admin, 01.01.01

Kraftig vekst i energisysselsetting i Vest-Agder

En ny sysselsettingsstatistikk viser at det vært en betydelig prosentvis vekst innen energisektoren i Vest-Agder spesielt, men også i Agder samlet sett. I løpet av 2007 økte antall sysselsatte i...

av admin, 01.01.01

SommerKunstSkole for barn

Vest-Agder fylkeskommune støtter amatørteaterarbeid for barn og unge i Vest-Agder. Et resultat av dette er SommerKunstSkolen som for syvende år arrangeres på Rosegården Teaterhus i Kristiansand....

av admin, 01.01.01

Krever ny samferdselspolitikk

Fylkesordfører i Vest-Agder, Thore Westermoen har sammen med sine kollegaer i til sammen 6 fylker skrevet under på et felles opprop som er sendt til samferdselsministeren. Fylkene krever at...

av admin, 01.01.01

Westermoen åpner "folkets" bensinpumpe

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Fylkesordførerne samlet i Sogn og Fjordane

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vel sju millioner til Flekkefjord og Kvinesdal

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Stadig flere mener sykehusreformen ikke ble noen suksess

Stadig flere innser nå at sykehusreformen som ble gjennomført ved årsskiftet 2001 og 2002 ikke har vært noen suksess. Da vedtok Stortinget at staten, gjennom regionale helseforetak, skulle ta ansvaret...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Oppland og Hedmark får ikke starte regionforsøk

Representanter for de to fylkeskommunene Hedmark og Oppland møtte fredag kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa for å diskutere muligheten for å bli forsøksregion. I et felles fylkestingsvedtak om...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ambisiøs klimaplan for Knutepunkt Sørlandet

Kommunene Kristiansand, Søgne, Lillesand, Birkenes, Iveland, Songdalen og Vennesla har utformet en felles klimaplan for Knutepunkt Sørlandet. Planens visjon er at knutepunktet bare benytter fornybar...

av admin, 01.01.01

Rushtidsavgiften på høring uten anbefaling

ATP-administrasjonen gir sin endelige anbefaling når utredningen om rushtidsavgift i Kristiansand har vært på høring. 5. september får politikerne for første gang rushtidsavgiften til behandling,...

av Jortveit, Bjørne, 01.01.01

Endelig skal vi i gang med 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet!

Første møtet i prosjektgruppen avholdes på fylkeshuset 12. august. Da samles hovedaktørene i prosjektet. Foruten de de to fylkeskommunene på Agder, de fem kommunene Lindesnes, Kvinesdal, Kristiansand,...

av admin, 01.01.01

Mange ideer for utviklingen av Eilert Sundt Vitensenter

I forbindelse med åpningen av Vitensenteret Eilert Sundt i Farsund 29. august ble det gjennomført en idedugnad. Det kom mange innspill som administrasjonen og styret for senteret nå skal bearbeide....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Næringshagen i Flekkefjord etterlyser gründere

Daglig leder av Signaler Flekkefjord Næringshage Sigvart Bariås ønsker seg flere etablerere i Flekkefjord. På grunn av at det hittil bare har meldt seg på to deltakere til høstens etablererkurs...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Senter for likestilling åpnet på Agder

Torsdag 11. september åpnet Barne- og likestillingsminister Anniken HuitfeldtSenter for likestilling som skal ligge i Kunnskapsparken ved UiA. Også Toril Runden, Fylkesvaraordfører Vest-Agder og leder...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Demokratene ønsker tiltak for narkotikabekjempelse i skolene

I en interpellasjon til fylkesordføreren tar fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe til orde for tiltak for å bekjempe narkotika i den videregående skole i Vest-Agder. Han peker på at narkotikamisbruk...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Samferdselsministeren: - Drosjesjåførar skal bruke bilbelte

Samferdselsdepartementet har vedteke at påbodet om bruk av bilbelte under køyring med motorvogn òg skal gjelde for drosjesjåførar. Vedtaket er gjeldande frå 1. november i år. Denne gruppa av førarar...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen vil ha bedre kollektivtransportløsning i Rom næringsområde i Lyngdal

Lyngdal kommune har for tiden en reguleringsplan for Rom næringsområde ute til offentlig ettersyn. Reguleringsplanen omfatter et område på rundt 85 dekar. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Diesellekkasjer avdekket under byggearbeidene på Nordberg Fort

Vest-Agder fylkeskommune og Farsund kommune samarbeider om å bygge et nytt museumsbygg på Nordberg Fort på Lista. Et gammelt verkstedsbygg er revet for å bli erstattet av nybygget. Prosjektleder Magne...

av admin, 01.01.01

Vest-Agder har mest positiv utvikling i sykefraværet

Ferske tall viser at det legemeldte sykefraværet nå er seks prosent på landsbasis og 5,7 prosent i Vest-Agder. Dette er litt opp i forhold til i fjor, men fylket har likevel landets beste utvikling...

av admin, 01.01.01

Opplæring av ansatte i trafikksikkerhet – en suksess

Rådgiver Egil Strømme i regionalavdelingen er fylkeskommunens ekspert på trafikksikkerhet. I løpet av de seneste ukene har han vært primus motor for et opplegg hvor ansatte i fylkeskommunens...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Næringshageprogrammet er evaluert

-Rapporten gir næringshagene gode skussmål, og peker på noen utfordringer vi må diskutere fremover. Det sa statssekretær Janne Sjelmo Nordås da hun nylig mottok den ferske evalueringen....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Designere fiffer opp valglokalene

Norske designere har levert forslag til utstyr i og utforming av valglokalene i forbindelse med statens designkonkurranse 2009. Vinnerløsningen skal prøves ut i noen pilotkommuner ved valget i 2009....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Den positive utviklingen i tannhelsetjenesten skal videreføres

”Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning, er avgjørende for fremtidens tannhelsetjeneste. Vest-Agder fylkeskommune konkurrerer i tannlege- og tannpleiermarkedet, og vil i alle år frem mot 2012...

av admin, 01.01.01

Økt pott til regional utvikling

I statsbudsjettet foreslår regjeringen en bevilgning på 33,2 millioner kroner til Vest-Agder til regional utvikling. Dette dreier seg om midler politikere og fagfolk benevner som 551-midler Forslaget...

av admin, 01.01.01

Dobling av midler til belønningsordningen

Regjeringen foreslår i forslaget til statsbudsjett å bevilge 323,4 millioner kroner til ” Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”. I tråd med klimaforliket på...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Samferdselssjefen tilfreds med riksveibudsjettet for Vest-Agder

Samferdselssjef Leif Storsve i Vest-Agder fylkeskommune synes det er positivt at midler til opptart på E-39 mellom Vigeland og Osestad nå er på plass i statsbudsjettet slik at arbeidene kan starte opp...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Høy aktivitet på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter har store ambisjoner på områdene formidling, forvaltning og forskning. Høy aktivitet og stor interesse fra publikum er indikasjoner på at fartøyvernsenteret har...

av admin, 01.01.01

Vi kan når vi vill!

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Digitale bilder i Vest-Agder

av admin, 01.01.01

Female Future Agder lanserer ny mulighet i 2009

Female Future Agder startet opp som en talentmobilisering av kvinner i regi av partnerne: NHO-Agder, Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner og Innovasjon Norge i 2004. Prosjektet betegnes som en ubetinget...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ny utredning om ”Fagopplæring for framtiden”

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nasjonal refleksdag torsdag 16. oktober

Torsdag 16.oktober markeres den nasjonale refleksdagen over hele landet.I Vest-Agder er målet å øke bruksprosenten blant voksne med 10 prosent. Tellinger som ble gjort i fjor viste at refleksbruken i...

av Hemsett, Siv, 01.01.01

KS vil ha vegvesenansatte over til fylkeskommunen

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Elev-PCer på skolene et forstyrrende verktøy?

Elevene i videregående skole i Vest-Agder vil i løpet av et par år ha hver sin bærbare PC. Adrian Reinertsen (17) og Endre Aas (17) ved Kristiansand Katedralskole Gimle er svært skeptiske. De skjønner...

av admin, 01.01.01

Suveren vinner av den store refleksjakten

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vil ha eiga opplæring for rektorar

- Læraren står ikkje aleine i arbeidet sitt, men er ein del av fellesskapet i skulen, leia av rektor. Vi veit at skuleleiing har stor innverknad på læring og læringsmiljø. Derfor får vi frå neste...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkessammenslåing på Agder opp i fylkestingene i april neste år

Sammenslåing av Agder-fylkene har i påvente av regjeringens håndtering av regionreformen ligget ”litt på vent”. Nå er imidlertid saken tatt aktivt opp igjen av de to fylkeskommunene. Det er etablert...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Svarteperspill om fremtidige riksveimidler?

Høyre mener regjeringens fremlagte regionreformløsning ikke vil løse noen av de utfordringene vi står overfor. Partiets kommunalpolitiske talsmann Bent Høie betegner regjeringens løsning på reformen...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Regjeringens regionreformløsning er et løftebrudd

På lederplass i Aftenposten i dag karakteriseres regjeringens regionreformopplegg som et løftebrudd som dessverre har ligget i kortene lenge. Det forslaget til lovendringer som ble fremlagt i forrige...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Enstemmighet i Listerrådet om videregående skoletilbud

De seks kommunene i Listerrådet - Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Farsund og Lyngdal - ble fredag enige om en høringsuttalelse om skolestrukturen for videregående opplæring i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkestingsrepresentant Odd A. Salvesen topper Pensjonistpartiets stortingsvalgliste

Ved kommunestyre og fylkestingsvalget i 2007 gjorde Pensjonistpartiet et godt valg i Vest-Agder. Partiet fikk tre representanter i kommunestyret i Kristiansand, en i kommunestyret i Søgne og en i...

av admin, 01.01.01

Brokke – Suleskardveien er nå vinterstengt

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vandringer i Setesdal Vesthei

Da den nye praktboken om Setesdalsheiene ble presentert torsdag 5. november hadde fylkesordfører Thore Westermoen følgende hilsen:

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Politisk enighet om ny formålsparagraf for skolen

Partiene på Stortinget er blitt enige om teksten i en ny formålsparagraf for grunnopplæringen - grunnskolen og videregående opplæring. Det statlig oppnevnte utvalget - Bostad-utvalget - kom med et...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

”Women in business”-prosjektet får EU-midler

Fylkesutvalget besluttet i mai at Vest-Agder fylkeskommune skulle delta i et initiativ for å få videreført de vellykkede nordiske Fasettkonferansene gjennom et nytt prosjekt kalt ”Women in business”....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder russen 2009 skal bli norgesmester i sikker og gøyal russefeiring

Russen 2009 i Vest-Agder skal bli norgesmester i sikker og gøyal russefeiring. Det mener flertallet av de som deltok på russeseminaret på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal tirsdag 11. og onsdag 12....

av Liv S. Falkum og Jan Torkelsen, 01.01.01

-Det er nødvendig å øve seg i å løse konflikter og å leve i fred med uenighet og forskjellighet

FN-sambandet sør arrangerte før helgen for fjerde gang i Agder et rollespill for videregående skole. ”Model UN” er en type rollespill som arrangeres over hele verden. I år er temaet om konflikten i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Departementet medgir betydelige utfordringer i politi- og lensmannsetaten

Fylkestinget sendte i oktober en uttalelse til Justis- og politidepartementet hvor fylkestinget skrev at det ser med stor bekymring på at politi- og lensmannsetaten i Vest-Agder ikke kan tilby...

av admin, 01.01.01

Skolestruktur i listerregionen

På førstkommende møte i hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU), torsdag 20. november skal Skolestruktur i listerregionen behandles. Det har siden januar vært arbeidet med et prosjekt som ser på...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Jernbaneverket vil ikke opprettholde stoppestedet på Øyslebø i Marnardal

Togpendlerne som før benyttet Øyslebø stasjon i Marnardal mister tilbudet. Både Marnardals ordfører Helge Sandåker, som også er fylkestingsrepresentant, og samferdselsjef Leif Storsve i fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

KIA Agder får frivillighetspris i Vest-Agder 2008

Frivillighetspris får KIA Agder (kristent interkulturelt arbeid), Kristiansand for arbeid med barn og unge i Vest-Agder. Det bestemte hovedutvalget for kultur og utdanning i sitt møte i dag torsdag...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

1,8 millioner kroner til kulturminner i Vest-Agder

Kulturminnefondet har nå offentliggjort resultatet av årets andre tildelingsrunde. Resulatet var meget oppløftende for Vest-Agders del - 12 prosjekter får til sammen nærmere 1.8 millioner kroner til...

av Stylegar, Frans-Arne og Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Felles Mål For Sørlandet

FMFS-konferansen arrangeres 15. og 16. januar 2009. Den skal gi deg mer kunnskap om innovasjonskraften i offentlig og privat sektor på Sørlandet. Er vi forberedt på de neste års utfordringer? Har vi...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Fylkeskommunen starter arbeid med handlingsplan for veiovertakelser

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest- Agder fylkeskommune er enig i at det startes arbeid etter årsskiftet med et handlingsprogram for nye fylkesveier. Fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Tankevekkende møte med fortiden på Arkivet i Kristiansand

Onsdag hadde hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø lagt et møte på Arkivet i Kristiansand. Utvalget fikk også anledning til en orientering om virksomheten og en gjennomgang av den historiske...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01