• HAVET - En unik matkjeller
  av Macdonald, Cheryl, 07.11.08

  HAVET - En unik matkjeller

  - Havet er ein unik matkjellar, og Noreg har eit mangfald av ressursar i  hav- og kystområda våre....

  Les mer
 • Stor oppmerksomhet om regionplanarbeidet på Agder
  av admin, 23.10.08

  Framtidsbygda 2008

  En arena for å fokusere på utfordringer og muligheter til "Bygdeagder" - også kalt framtidsbygda er...

  Les mer
 • av admin, 22.10.08

  Ny planlov styrker hensynet til miljø og klima

  - Den nye loven gir lokale myndigheter muligheten til å møte klimautfordringene, stoppe tapet av det...

  Les mer
 • Utvidet søknadsfrist til videregående skole
  av Torkelsen, Jan H., 04.03.08

  Utvidet søknadsfrist til videregående skole

  Søknadsfristen til videregående skole er utvidet til 3.mars klokken 23.59, opplyser seksjonsleder...

  Les mer
 • Spangereidkanalen blir som et perlekjede gjennom bygda
  av Torkelsen, Jan H., 29.02.08

  Gledelig nytt bidrag til Spangereidkanalen

  Miljøverndepartementet opplyste i går at staten vil medvirke med 2,5 millioner kroner til etablering...

  Les mer
 • Sørlandsbadet gir store regionale ringvirkninger
  av Torkelsen, Jan H., 28.02.08

  Bra overskudd for Sørlandsbadet i Lyngdal

  Det foreløpige 2007-regnskapet for Sørlandsbadet IKS - badelanddelen og treningsstudioet – viser et...

  Les mer
 • Utsettelse eller ikke utsettelse av regionreformen?
  av admin, 28.02.08

  Høyre går nå for en kommunereform

  Les mer
 • Åpning av Mangfoldsåret på Agder
  av Macdonald, Cheryl, 28.02.08

  Åpning av Mangfoldsåret på Agder

  Les mer
 • Åpner for fylkesovergang til Vest-Agder for fire Aust-Agder kommuner
  av admin, 28.02.08

  Regionreformhøring skal gjennomføres innen 30. april

  Les mer

Justeringer i sammensetningen av Yrkesopplæringsnemnda

Etter at fylkestinget i fjor høst valgte representanter og vararepresentanter til ny yrkesopplæringsnemnd er det blitt klart at valget ikke var harmoni med lovens bestemmelser. Ingrid Augland fra...

av Torkelsen, Jan H., 28.02.08

Kjempestort - sier rektor om bilgave til Kvadraturen skolesenter

- Jeg er helt overveldet over å få en slik flott gave sier rektor Knut Aasen Ved Kvadraturen skolesenter. Gaven er en splitter ny bil, kursing av lærere, elektroniske tekstbøker og arbeidstøy til...

av Macdonald, Cheryl, 28.02.08

Fylkesordføreren beklager at trykktanktilbudet ved sykehuset i Kristiansand faller bort

-Vil fylkesordføreren gjenopprette trykkammeret ved Sørlandets sykehus HF Kristiansand, spurte fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene i en interpellasjon til fylkesordføreren i...

av Torkelsen, Jan H., 27.02.08

Sammen er vi sterkere

Det var budskapet da fylkestinget i Aust og Vest-Agder for aller første gang hadde felles møte. På dagsorden stod ny plan for regionen. – Det er viktig at vi skaper en helhetlig politikk, og styrker...

av Macdonald, Cheryl, 26.02.08

Sørlandets Europakontor videreføres og oppgraderes

Det treårige prosjektet Sørlandets Europakontor, i regi av Agderrådet med fylkeskommunal støtte, ble i fjor evaluert. Gjennomgangen konkluderte med behov for oppgraderinger av både arbeidsform og...

av Torkelsen, Jan H., 26.02.08

Agder i front nasjonalt med nytt kompetansesenter for idrett

Aust- og Vest-Agder idrettskretser har søkt begge fylkeskommunene om økonomisk støtte til et kompetansesenter for idrett i Agder. Fylkestinget gjorde det i dag klart at Vest-Agder fylkeskommune vil...

av Torkelsen, Jan H., 26.02.08

HØY TEMPERATUR I HKU

Kristiansand skal bli en tryggere by i 2006. Det meste som skal skje i byen dette året står i trygghetens, toleransens og tilhørighetens tegn. Elevene på Reklame, Illustrasjon og Design på Tangen...

av Macdonald, Cheryl, 25.02.08

Handlingsprogram - reiseliv 2008

Rammen til Sørlandet Reiseliv bygger på vedtak i økonomiplan 2008-2011 og felles reiselivsstrategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Forslaget til vedtak utgjør halvparten av kostnader i...

av Peersen, Tor, 25.02.08

Gunnar Rostveit overtar som AP’s gruppeleder i fylkespolitikken

Det er nå klart at Gunnar Rostveit overtar oppgaven som gruppeleder for Arbeiderpartiets fylkestingspolitikere. Inntil nå har Toril Runden ivaretatt denne oppgaven ved siden å være fylkesvaraordfører....

av Torkelsen, Jan H., 25.02.08

Lindesnes igjen Norges sørligste

av Macdonald, Cheryl, 22.02.08

Vil fylkesordføreren gjenopprette trykkammeret ved Sørlandets sykehus HF Kristiansand?

Følgende interpellasjon fra demokratenes Vidar Kleppe, er oversendt Fylkestinget og blir behandlet i møte 26. februar. "Norge hadde inntil nylig fire operative trykkammer i drift, plassert i Oslo,...

av Macdonald, Cheryl, 22.02.08

SUPERSØYLER PÅ PLASS

av Macdonald, Cheryl, 22.02.08

Si din mening om universell utforming

Strategien for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder fylke (2008-2011) er ute på høring i perioden 21.02.08. - 27.03.08. Innspill til strategien kan sendes til Vest-Agder fylkeskommune eller...

av Macdonald, Cheryl, 22.02.08

NY REKTOR VED KRISTIANSAND KATEDRALSKOLE GIMLE

Eva Bergh er tilsatt på åremål (6 år) som ny rektor ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG), med virkning fra 1. januar 2008.  Eva Bergh (55 år)  kommer fra jobben som utdanningssjef i Vest-Agder...

av Macdonald, Cheryl, 20.02.08

Kommunenes Sentralforbund mener det er mye å hente ved å rekruttere ressurspersoner blant ansatte med innvandrerbakgrunn til lederposisjoner i kommunesektoren

Større mangfold i ledelse gjør det lettere å gå nye veier med hensyn til å utvikle gode tjenester for befolkningen.

av Peersen, Tor, 18.02.08

Nytt fylkesråd for funksjonshemmede i Vest-Agder

Fylkesutvalget har nå valgt representanter og vararepresentanter til det nye Fylkesrådet for funksjonshemmede i Vest-Agder. Valget har drøyet ut litt i tid fordi det har vært arbeidet frem et nytt...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.08

To søknader fra Vest-Agder om tilgjengelighetsmidler i kollektivtransporten

Staten opprettet i 2006 en ny tilskuddsordning der kommunesektoren kan søke midler til delfinansiering på opptil 75 prosent til tiltak som gjør kollektivtransporten tilgjengelig for funksjonshemmede....

av Torkelsen, Jan H., 15.02.08

Fylkeskommunen støtter tiltak for økt kvinnelig yrkesdeltakelse

Fylkesutvalget har besluttet at prosjektet Kvinnebygg AS skal motta en samlet støtte på 210 000 kroner fra Vest-Agder fylkeskommune. Bakgrunnen for prosjektet er tall som viser at Agder-fylkene scorer...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.08

Fylkeskommunen med å sikre nytt kulturminneprosjekt i Lindesnes

Spilling Rivefabrikk ble i Kulturminneåret 1997 kåret som Lindesnes kommunes kulturminne. Det er nå satt i gang et prosjekt kalt ”Spilling Rivefabrikk – Tradisjon og vekst”. Den gamle fabrikken skal...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.08

Fylkespolitisk nei til innsigelse til Meieritomt-plan i Kristiansand

Et flertall på ti av de elleve representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø avviste i dag et forslag fra fylkeskommunens administrasjon om at Vest-Agder fylkeskommune skulle reise...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.08

Fylkeskommunen vil samarbeide med Hægebostad kommune om stedsutvikling

Vest-Agder fylkeskommune ser det som positivt at Hægebostad kommune nå vil utarbeide en kommunedelplan for Eikenområdet og at det i den forbindelse satses på stedsutvikling i sentrum. Hovedutvalg for...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.08

Trebiennaler i Risør i år og i Flekkefjord i 2010

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner har i to år hatt en felles handlingsplan for Agder-fylkene der bransjerettede tiltak er et hovedområde. Blant disse inngår satsing på tre. Dette innebærer...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.08

Tilgang på kompetanse – største utfordring for videre vekst

Konjunkturbarometeret for Agder 2008 er ekstra spennende fordi nye trender blir først synlige her Historisk ser vi at nye trender i Norge først sees på Agder, det sa Erling Hellum , direktør for...

av Macdonald, Cheryl, 13.02.08

Kilden-styrelederen medgir økonomiske utfordringer, men tror på løsninger

Som kjent i mediene viste anbudsåpningen for byggeprosjektet Kilden - teater og konserthus - i Kristiansand at hovedbyggeanbudet var meget høyere enn forutsatt. I dag orienterte styreleder Stein...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.08

Fylkeskommunen med å bedre atkomsten til Bragdøya

Fylkesutvalget besluttet i dag å støtte opp om Bragdøya kystlag sine planer for bygging og rehabilitering av bryggeanlegget ved Bragdøya kystkultursenter i Kristiansand. Tiltaket vil bidra til å legge...

av admin, 12.02.08

Fylkeskommunen vil bidra til nytt kompetansesenter for idrett i Agder

Fylkesutvalget imøtekom i dag en søknad om et årlig tilskudd på 300 000 i tre år fremover til et kompetansesenter for idrett i Agder. Aust- og Vest-Agder idrettskretser har søkt begge fylkeskommunene...

av admin, 12.02.08

Vil oppgradere Sørlandets Europakontor

Sørlandets Europakontor har i tre år vært organisert som et prosjekt i regi av Agderrådet med støtte fra blant annet fylkeskommunene. I fjor vår ble det gjennomført en evaluering av kontorets arbeid...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.08

Det ROCKER på Vågsbygd videregående skole

av Macdonald, Cheryl, 12.02.08

Nullvisjonsprosjekt subsidierer sykkelhjelmer

Undersøkelser har dokumentert at bruk av sykkelhjelm reduserer hodeskader med mellom 60 og 80 prosent. Det er den bakenforliggende årsaken til at Nullvisjonsprosjektet i Lister i samarbeid med Tonstad...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.08

Ønsker seks fylker i stor-allianse for å påvirke Nasjonal Transportplan

I morgen møtes seks fylkeskommuner for å snakke om Nasjonal Transportplan. Initiativtaker er Erling Dahl (Frp), leder av hovedutvalget for infrastruktur i Telemark. Han ønsker å danne en tung allianse...

av Peersen, Tor, 12.02.08

Frp-initiativ for sikkerhetsbelter i skolebusser

”Vil leder i hovedutvalg for kultur og utdanning sørge for at det fremlegges en sak i samarbeid med Agder kollektivtrafikk A/S, der det tas mål av en innføring av sikkerhetsbelter i alle skolebussene...

av admin, 11.02.08

Senterpartiets kommunalpolitiske talsmann tror ikke på fylkestingsvalg i 2009

Regjeringen opprettholder foreløpig at den nye regionreformen skal tre i kraft 1. januar 2010. Medlem av Stortingets kommunalkomite og Senterpartiets kommunalpolitiske talsmann Trygve Slagsvold Vedum...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.08

Nytt skip med å markedsføre maritim utdanning

av Torkelsen, Jan H., 08.02.08

Stolte VAF-jenter

av Macdonald, Cheryl, 08.02.08

Fortsatt lov med skoleturer

av Torkelsen, Jan H., 08.02.08

KS-landstinget vil ha velferdskommisjon

KS-landstinget har denne uken vedtatt at det må nedsettes en velferdskommisjon som skal trekke opp rammene for morgendagens velferdssamfunn, avklare behov og nødvendige rammebetingelser, -...

av admin, 07.02.08

Line Skøii Vennesland med i KS hovedstyre

Landstinget i KS har denne uken vært samlet i Molde. Et enstemmig landsting valgte Halvdan Skard fra Bærum og Arbeiderpartiet som leder av organisasjonens hovedstyre i KS. Varaordføreren i Stavanger,...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.08

Viktig å ha med Tangen-elever

Det sier en av drivkreftene bak Matsirkus - matfestivalen som arrangeres i Kristiansand 5-10 februar, Stefan Kaarbø. Han er utdannet butler og arbeider bl.a med å lage gode arenaer og eventer på...

av admin, 06.02.08

POPULÆR PADLEGUIDE

Padleguiden for Vest-Agder som Vest-Agder fylkeskommune har gitt ut sammen med padleentusiast Lars Verket har gått rett inn på 4 plass på "10 på topp"-lista over generell litteratur solgt på...

av Macdonald, Cheryl, 06.02.08

Ny nasjonal kampanje for å fremme realfagutdanning

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell lanserte i dag realfagskampanjen "Den verkelege verda". Kampanjen skal få alle 15-åringane i landet til å sjå dei spennande tilboda som ligg der om ein vel å...

av admin, 05.02.08

KS: Ressurser i skolen er viktig

av Torkelsen, Jan H., 05.02.08

Spennende mangfoldskonferanse og konsert i Kristiansand 4. mars

Tirsdag 4. mars arrangeres konferansen "Mangfold i sal og på scene" på Hotell Norge i Kristiansand, etterfulgt av en stor konsert på Christianholms festning kl. 19.00. Det er Vest- Agder fylkeskommune...

av admin, 05.02.08

Nye muligheter for europeisk interterritorialt samarbeid

Henimot 50 representanter fra flere offentlige, halvoffentlige og private instanser var i går samlet til informasjonsmøte om Interreg IV A Øresund – Kattegat – Skagerrak programmet i Kristiansand....

av admin, 01.02.08

Sørvestbanen - nye muligheter

Vi ønsker velkommen til gratis jernbanekonferanse på Rica Hotel Norge i Kristiansand 4.april. Konferansen foregår i tidsrommet kl. 09.00 - 15.00. Lunsj serveres kl. 11.45. Møteleder er Ansgar...

av admin, 20.04.06

Glad i å ta bilder?

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Britisk ambassadør på besøk

Vest-Agder fylkesordfører, Thore Westermoen møtte i dag den britiske ambassadøren David Powell da han innledet et to-dagers besøk til Sørlandet mandag 11. februar. Ambassadøren fikk bl.a overrakt...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Sørlandet + Lærlinger = GULL

Det er rekordmange lærlinger på Sørlandet. Vi er best og har 80 prosent flere lærlinger enn østlandsfylkene. Lærlinger og bedrifter hevder seg også når det gjelder kvalitet i fagopplæringen....

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Vil ikke ha statlig veivedlikeholdssvikt belastet fylkeskommunene

18.500 kilometer riksveier skal overføres til et nytt, regionalt forvaltningsnivå i 2010. Etterslepet i vedlikehold på denne strekningen anslås til 10 milliarder kroner. I følge Vegloven skal...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Margrethe Handeland overtar etter utflyttet KrF-representant i fylkestinget

Fylkestinget ble i dag orientert at representanten Kjartan Urangsæter Åsebø fra Kristelig Folkeparti trer ut av fylkestinget. Grunnen er at han er flyttet fra Lyngdal til Nord-Trøndelag. Fylkestinget...

av admin, 01.01.01

Hamlet for ungdom

Rosegården Ungdomsteater har 6. mars premiere på sin versjon av William Shakespeares kjente tragedie - Hamlet. Hamleto er en annerledes oppsetning av Shakespeares Hamlet hvor handlingen foregår i...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Sørlandet i front i lærlingesammenheng

Nytt tallmateriale fra Statistisk Sentralbyrå viser at Agder-fylkene har landets høyeste antall lærlinger. I følge statistikken har landsdelen 80 prosent flere lærlinger enn østlandsfylkene og 37...

av admin, 01.01.01

Robotene overtar i eldreomsorgen?

Tanken på framtidige robot-kolleger i eldreomsorgen, begeistrer ikke Kjellfrid Blakstad, leder av seksjon helse og sosial i Fagforbundet. Kommunal Rapport i dag: Roboter kan avhjelpe mangelen på varme...

av Peersen, Tor, 01.01.01