• av Peersen, Tor, 16.10.08

  "Mitt Romsvika" - bokutgivelse

  Boken "Mitt Romsviga" er tilgjengelig fra de fleste bokhandlerne på Sørlandet. Den koster 249,- og...

  Les mer
 • av admin, 20.05.08

  Kursserie for norsklærere

  I april - mai arrangeres det en kursrekke over 4 halve dager for norsklærere i videregående skole. 3...

  Les mer
 • VI TRENGER DEG - i utviklingen av fremtidens Skagerrak region !
  av Torkelsen, Jan H., 31.03.08

  Øresund Kattegat Skagerrak-programmet er nå godkjent

  EU-kommissionen har nå godkjent strukturfondsprogrammet Interreg IV A Öresund Kattegat Skagerrak,...

  Les mer
 • 300 000 elever har deltatt i ”Elevundersøkelsen 2006”
  av Torkelsen, Jan H., 31.03.08

  Videregående opplæring i vekst

  Fra 2006 til 2007 økte landets fylkeskommuners brutto driftsutgifter til videregående opplæring med...

  Les mer
 • Kulturkort for Ungdom
  av admin, 28.03.08

  Kulturkort for Ungdom

  Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune (HKU) har enstemmig støttet forslaget...

  Les mer
 • Ny webside for Interreg IV A Øresund Kattegat Skagerrak
  av Torkelsen, Jan H., 28.03.08

  INTERREG IVA Kattegat-Skagerrak - Materiell til første søknadsrunde er klart

  Fra Kattegat/Skagerrak-sekretariatet i Kungsbacka sør for Gøteborg meldes det at søknadsdokumenter...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 28.03.08

  Videregående elever bak nyvinningen ”Tour de Sirdal”

  Les mer
 • Landbruks- og bygdeutviklingspolitikken med fordel kan samles i regionene
  av admin, 28.03.08

  Vest-Agder-ordførere bekymret for landbruket

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 28.03.08

  Samferdselsministeren fremhever veiprisingsinitiativet i Kristiansandsregionen

  Før påske ble stortingsproposisjonen om første del av samferdselsprosjektet Oslo-pakke 3 behandlet i...

  Les mer

Neste år dobles potten av statlige belønningsmidler til kollektivtrafikk

I januar i år vedtok Stortinget av en dobling av belønningsordningen for kollektivtrafikk fra neste år. I år ble det fordelt 181 millioner kroner hvorav 18 millioner kroner til Kristiansand etter...

av Torkelsen, Jan H., 27.03.08

18 millioner kroner i belønningsmidler til Vest-Agder

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø fortsatte i dag sitt møteopplegg med å besøke kommunene i Vest-Agder. På møtet med Hægebostad kommune i dag var et utviklingsarbeid knyttet til å omgjøre en...

av Torkelsen, Jan H., 26.03.08

Vest-Agder opplever enorm vekst i skatteinntekter

Det norske folk betaler stadig mer skatt. I årets to første måneder ble det til sammen betalt inn drøye 87 milliarder kroner i skatt her til lands viser en fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå....

av Torkelsen, Jan H., 26.03.08

Presentasjoner etter rådgiversamling 12. mars 2008

12. mars ble det arrangert samling for rådgivere - med fokus på sosialpedagogisk rådgivning.

av Wilkensen, Rune André, 26.03.08

Samling for matematikklærere

av Holthe, Åse, 26.03.08

Kristiansand Katedralskole Gimle - nytt mellombygg - forprosjekt

Skolen trenger grupperom, møterom, lærerarbeidsplasser, auditorium og undervisningsrom som tar mer enn én klasse. Allerede i forbindelse med programmet ”Bedre skolebygg” i 2000 ble skolens behov for...

av Peersen, Tor, 26.03.08

Regjeringen sonderer muligheter for piggdekkgebyr

Samferdselsdepartementet har nå bedt 14 større by- og tettstedområder - der i blant Kristiansand - om å komme med synspunkter på ordningen med piggdekkgebyr. Regjeringen er opptatt av å redusere...

av Torkelsen, Jan H., 26.03.08

45 700 ansatte i fylkeskommunene

Landets fylkeskommuner sysselsetter nå henimot 45 700 medarbeidere. I årsverk er antallet rundt 39 600 viser en ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Antallet sysselsatte i fylkeskommunene økte...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.08

Forebyggingen i tannhelsearbeidet under lupen

Sosial- og helsedirektoratet skal denne våren kartlegge innsatsen tannhelsetjenesten gjør for å forebygge tannproblemer. -Vi ønsker å se hvor mye tid og krefter som brukes på folkehelsearbeid i hvert...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.08

Nær 2,9 millionar kroner til full breibandsdekning i Vest-Agder

Regjeringa gir nærare 2,9 millionar kroner til Vest-Agder fylkeskommune for å nå målet om full breibandsdekning i Noreg.- Regjeringa sitt mål er at folk skal kunne busette seg der dei sjølv ynskjer....

av Macdonald, Cheryl, 18.03.08

Ungdoms medievaner kartlagt av medieelever

Nettsamfunn dominerer - det viser en undersøkelse gjort blant ungdom i Vennesla. – Det er ikke så rart at nettsamfunn er det mest populære blant oss unge. Dette er den nye måten å være sosial på, sier...

av admin, 17.03.08

Kurs i fysikk og teknologi

Invitasjon til kurs for realfagslærere i fysikk og teknologi på Universitetet i Agder 23. april kl. 9.30 - 14.30.

av admin, 17.03.08

Fylkeseldrerådet vil ha mindre restriktiv parkering ved Fylkeshuset

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder besluttet denne uken enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune bør undersøke mulighetene for å få slutt på ordningen med parkeringsavgift hele døgnet på parkeringsplassen...

av admin, 14.03.08

Moderne utstillinger av arkeologiske klenodier flere steder i Vest-Agder

Fylkeskonservatoren har fra og med høsten 2007 vært i kontakt med Kulturhistorisk museum i Oslo om arkeologiske utstillinger i Vest-Agder. Det foreligger nå konkrete planer om et samarbeidsprosjekt...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.08

Fylkesordføreren: Color Line er en bærebjelke for Kristiansand havn

-Det er et mål for hele Agder å styrke Kristiansand havn. Color Line er en bærebjelke for havnen, og bidrar til at Kristiansand er en av de mest aktive havnene i Norge, sa fylkesordfører Thore...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.08

Fylkeskommunen medfinansierer nye tiltak for helårsturisme i Sirdal

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal gi Sirdal Grunneierlag AS et tilskudd på inntil maksimalt 600.000 kroner som medfinansiering av...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.08

Fylkeskommunen og Farsund kommune vil utrede samarbeidsavtale

-Jeg anser samarbeidet mellom Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune som meget godt. Gjennom samarbeid oppnås de beste resultatene. Jeg ser det som meget fornuftig å få klargjort...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.08

Ny kulturhistorisk bokutgivelse om Romsvika i Søgne

Vest-Agder fylkeskommune utgir i disse dager boken ”Mitt Romsvika” som formidler en viktig del av kulturhistorien fra Romsvika i Søgne. Bakgrunnen for boken er at fylkeskommunen høsten 2007 fikk en...

av admin, 12.03.08

Fylkeskommunen med på tiltak mot gjengroing på Lista

Kulturlandskapet på Lista ved gårdene Hervoll, Skeibrok, Penne, Jølle og Nordberg er preget av å være et alderdommelig jordbrukslandskap. Det er mulig å se spor etter både steinalderens,...

av admin, 12.03.08

Westermoen: -Vi kan ikke leve med NTP-forslaget

-I forhold til den gjeldende nasjonale transportplanen legges det i forslaget til ny plan opp til mer enn en halvering av de økonomiske rammene til investeringer. Regjeringen legger opp til en dreing...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.08

Vel 4,5 millioner i tilgjengelighetsmidler til kollektivtransport i Vest-Agder

Det er nå klart hvordan Samferdselsdepartementet har vurdert søknader om statlige midler for å bedre bevegelseshemmedes tilgjengelighet til kollektivtransport. Gjennom den statlige tilskuddsordningen...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.08

Vågdbygd videregående skole vil lage Ibsen-teater

Sammen med skoler fra 11 fylker skal elever ved Vågsbygd videregående skole kjempe for å få spille forestilling som skal spilles under Ibsenfestivalen i september. Det melder NTB. Vågsbygd...

av Macdonald, Cheryl, 10.03.08

For første gang kan det bli mulig å se arkeologiske funn fra Vest-Agder presentert på en moderne måte i Vest-Agder.

Fylkeskonservator er i dialog med kulturhistorisk museum i Oslo med henblikk på å få til museal formidling av arkeologi i Vest-Agder. Det tas sikte på å få i stand fire utstillinger på like mange...

av Peersen, Tor, 06.03.08

Søknader om valfritt skriftleg sidemål vil ikkje bli godkjende

På bakgrunn av spørsmål frå fleire kommunar om fritak frå skriftleg sidemål, har Utdanningsdirektoratet vurdert det som føremålstenleg å informere om at eventuelle søknader om forsøk med valfritt...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.08

Oppnå avkortede opplæringsløp på grunnlag av realkompetanse

Vest-Agder fylkekommune har siden retten til å få vurdert sin realkompetanse ble innført i 2000 vurdert kompetansen til 1734 voksne. Retten gjelder for voksne født før 1.januar 1978 og som ikke har...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.08

Sprekker Aust-Agder?

En uke etter at kommunalministeren gjorde det klart at regjeringen ikke vil foreta noen grep for å slå sammen fylker er det kommet signaler som tyder på at holdningene til dette er markant ulike i...

av admin, 05.03.08

Stadig flere velger å finne bussrutene på internett

Fra 2006 til 2007 har Ruteopplysningen i Agder opplevd en formidabel økning i besøk på http://www.177-agder.no   , forteller Roald Morvik, teamleder ved Ruteopplysningen i Agder Kollektivtrafikk AS....

av Torkelsen, Jan H., 04.03.08

Konstruktivt møte med Audnedals politikere og administrasjon

Fylkesutvalget møtte i dag den politiske og administrative ledelsen i Audnedal kommune på Konsmo. Ordfører Tønnes Seland informerte om flere saker og prosjekter hvor kommunen samhandler positivt med...

av admin, 03.03.08

Flere kandidater fra Vest-Agder til sykehusstyrer

Helse Sør-Øst RHF har invitert kommunene og fylkeskommunene til å foreslå kandidater til helseforetakenes styrer og til styret for Rikshospitalet HF. Fylkesutvalget vedtok i går fire kandidater til...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.08

Offensiv satsing i Den offentlige tannhelsetjenesten på Agder

Den offentlige tannhelsetjenesten, som drives av landets fylkeskommuner, har i dag store problemer med å rekruttere kvalifiserte tannleger. På Agder har de to fylkeskommunene klarlagt at de har...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.08

Valget i Russland

Valgobservasjon – hva gikk Russland glipp av? Av Direktør Mads Andenæs og NORDEMs leder, Siri Skåre, Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i OsloOSSE vil ikke observere presidentvalget i...

av admin, 03.03.08

Austegdene sier fortsatt nei

Agderposten presenterte lørdag en meningsmåling som avisen sammen med Synovate gjennomførte onsdag og torsdag forrige uke. Den viste at 66 prosent av de spurte vil beholde Aust-Agder som eget fylke....

av Torkelsen, Jan H., 03.03.08

Nordberg fort på Lista videreutvikles som museumsområde

Vest-Agder fylkeskommune overtok i juli 2002 Nordberg fort på Lista i Farsund kommune. Fortet er et regionalt og nasjonal kulturminne. Fylkeskommunen forvalter i samme distrikt også blant annet Penne...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.06

Fantastisk NM-innsats!

Det forteller konstituert rektor, Anita Heiaas Haugen, ved Sirdal videregående skole. Det ble både Norgesmester-tittel og hele 6 medaljer til elever fra skolen, som deltok i helgens junior-NM i...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Stortingets transport- og kommunikasjonskomite til Vest-Agder 10. mars

Mandag 10. mars kommer Stortingets transport- og kommunikasjonskomite på befaring i Vest-Agder. Medlemmene ankommer med tog til Sira klokken 10.45 og reiser derfra videre med buss til Lyngdal. Fra...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Økt refleksbruk blant barn i Vest-Agder

I vinterens reflekskonkurranse, som Vest-Agder fylkeskommune og Trygg Trafikk arrangerer, var det rekordmange deltakere. Konkurransen gikk ut på å få elever i grunnskolen til å bruke refleks hver dag....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Tariffoppgjøret må styrke kommune-Norges omdømme

KS-direktør Olav Ullern pekte i et foredrag for informasjonsansatte i fylkeskommuner og kommuner nylig på flere dilemmaer innen arbeidsgiverpolitikken fremover. -Økt kjøpekraft hos innbyggerne...

av admin, 01.01.01