• av Torkelsen, Jan H., 05.05.08

  Behov for mer støtte til lokalt læreplanarbeid

  Kunnskapsløftet skal i perioden 2006-2011 evalueres ved hjelp av en rekke ulike analyser og...

  Les mer
 • av admin, 02.05.08

  Kunnskapsdepartementet vurderer etablering av et eget rektorstudium

  Les mer
 • Knut Otto Pedersen med i nytt nasjonalt fagråd
  av Torkelsen, Jan H., 02.05.08

  Elevene i Vest-Agder skal få bøker i tide

  Les mer
 • Skolestart 2012: Mer praktisk og variert skoledag
  av Torkelsen, Jan H., 25.04.08

  Innlegg på temamøte i fylkestinget om utdanning

  Da fylkestinget avholdt sitt aprilmøte var det lagt opp til et todagers temamøte om utdanning....

  Les mer
 • Fylkeskommunen under landsgjennomsnittet i sykefravær
  av Torkelsen, Jan H., 25.04.08

  Videregående skoler følger ikke opp krav etter forurensningsloven

  En oppfølgingskontroll gjennomført av miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder har avdekket...

  Les mer
 • av admin, 25.04.08

  Ny høythengende pris til Mandal videregående skole

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 25.04.08

  Fire søkere til utdanningssjefstillingen

  Les mer
 • Tid for tunge løft i utdanningssektoren
  av Torkelsen, Jan H., 23.04.08

  Tid for tunge løft i utdanningssektoren

  Professor Svein Lie fra Universitet i Oslo er en av forfatterne av boken ”Tid for tunge løft” hvor...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 21.04.08

  IB-linje ved Kristiansand Katedralskole Gimle fra 2010?

  Ved Kristiansand Katedralskole Gimle arbeides det med å få på opprettet en internasjonal...

  Les mer

Kvinesdalspedagoger sprer moderne undervisningsmetodikk ut i landet

Kvinesdal videregående skole opprettet i 2002 et kompetansesenter for Storyline. Storyline er opprinnelig en skotsk pedagogisk metode som nå er for full fart inn i norske skoler fra grunnskole til...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.08

Forsterket innsats for at flere skal fullføre videregående opplæring

I går ble resultatene fra forskningsprosjektet ”Bortvalg og kompetanse” i regi av Stiftelsen Norsk institutt for studier av forskning og utdanning lagt frem på et seminar i Kristiansand for skolefolk...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.08

Statsrådar oppfordrar til sunnare mat og drikke på vidaregåande skular

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell og kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa oppfordrar i eit brev til fylkeskommunane i landet til at dei...

av Torkelsen, Jan H., 03.04.08

Fylkeskommunen med tiltak knyttet til nedlegging av Kvås videregående skole

Seksjonsleder for inntak og formidling i Vest-Agder fylkeskommune Svein Bratberg har i dag sendt brev til alle ungdoms- og videregående skoler i Vest-Agder og informert om de tiltak fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkespolitikerne vil ha økt kvalitet på den videregående opplæringen

Da fylkestinget onsdag oppsummerte et todagers temamøte om undervisning slo fylkesordfører Thore Westermoen (KrF) fast at fylkespolitikerne har hatt mer fokus på tilbudsstruktur og økonomi knyttet til...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Søkere til videregående opplæring 2008-2009 – foreløpige tall

Foreløpige søkertall til videregående opplæring på landsplan er nå presentert av Utdanningsdirektoratet. De viser at det er få søkere til studiespesialisering med fordypning formgivningsfag, mens...

av admin, 01.01.01