• Egen fylkesdelplan for Lindesnesregionen?
  av Reed, Lisbeth, 11.08.08

  OPPSTARTKONFERANSE: HVA KAN VI FÅ TIL SAMMEN I LINDESNESREGIONEN?

  Nå starter arbeidet med å lage en fellestiltaksplan for Lindesnesregionen. Planutvalget inviterer...

  Les mer
 • Gruvearbeiderne har fått sitt monument på Knaben
  av Torkelsen, Jan H., 30.06.08

  Gruvearbeiderne har fått sitt monument på Knaben

  -Det finnes i dag flere ”monumenter” over 200 års gruvedrift på Knaben. Det er nok å nevne...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 30.06.08

  Flere togpassasjerer på Sørlandsbanen

  De første fire månedene i 2008 var det over 16,5 millioner reiser med NSB-tog. Dette er en økning på...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 30.06.08

  Trøbbelsomt for Vigeland bro i Lindesnes

  Oppstarten på utbedring av Vigeland bro i Lindesnes kommune var planlagt i løpet av året med...

  Les mer
 • Folkefest da besøksgruven på Knaben ble åpnet
  av Torkelsen, Jan H., 30.06.08

  Folkefest da besøksgruven på Knaben ble åpnet

  -En gammel gruve på Sørlandet er blitt en turistattraksjon. Knaben har reist seg fra asken og er...

  Les mer
 • Regjeringen åpner for bærbar PC
  av admin, 30.06.08

  Fortsatt satsing på bruk av PC-er i undervisningen

  Fylkestinget drøftet i dag Vest-Agder fylkeskommunes IKT-strategi for elever i videregående skole....

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 30.06.08

  Nytt sentralt register i skolesektoren skal styrke kvaliteten

  Les mer
 • av admin, 27.06.08

  Økte utgifter i den offentlig tannhelsetjenesten

  Utgiftene til den offentlige tannhelsetjenesten vokser på landsplan, og det blir stadig flere...

  Les mer
 • Forvaltningsreformen medfører behov for friske penger
  av Torkelsen, Jan H., 27.06.08

  Forvaltningsreformen medfører behov for friske penger

  -Forvaltningsreformen gir opplagt behov for friske penger. Bare etterslepet på riksveier dreier seg...

  Les mer

Siste salve i Vest-Agders lengste tunnel

Det legges opp til et særdeles rikholdig program: Flekkefjord Sangforening bidrar med det musikalske. Regissør Steffan Strandberg forteller om sitt møte med Tatjana L. K. Gulbrandsen og tilblivelsen...

av Torkelsen, Jan H., 27.06.08

Europeisk konkurranse for elever i videregående skole

Tsjekkiske myndigheter har lansert en konkurranse innen vitenskap og teknologi for elever i videregående skole i Europa også norske elever. Det er utlyst priser innenfor fem områder for beste...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.08

Besøksgruven på Knaben åpnes lørdag 28. juni

av Torkelsen, Jan H., 26.06.08

Ny felles offentlig it-arkitektur på trappene

Fornyings- og administrasjonsdepartementet nedsatte i august 2007 en arbeidsgruppe som skulle utrede et forslag til en overordnet it-arkitektur i offentlig sektor.I en ny rapport foreslås etableringen...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.08

Flere tilhengere av ett Agder på banen

Flere kommuner i Aust-Agder ønsker nå sammenslåing med Vest-Agder. Det ble klart da ordførerne fra 16 av 30 kommuner i Aust- og Vest-Agder samt de to fylkesordførerne møttes tidligere denne uken. Det...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.08

Enklare for veljarane å nytta røysteretten sin

Utvida opningstider og betre moglegheiter til å førehandsrøysta er mellom tiltaka regjeringa legg fram for å gjera det enklare for veljarane å nytta røysteretten sin. Det er svært viktig at det er...

av Knutsen, Steinar, 23.06.08

Fylkestinget opptatt av å videreutvikle landbruket i Vest-Agder

I fylkestinget i Sirdal ble onsdag formiddag avsatt til temadag med tema ”Landbruk”. Innledere til plenumsdebatten var fylkeslandbruksdirektør Dag Petter Sødal, direktør Ivar Pettersen ved Norsk...

av admin, 20.06.08

SV-leder vil ha sykehus, psykiatri, rus og barnevern tilbake til regionalt folkevalgte

Sigbjørn Molvik, gruppeleder for SV i Telemark, betegner det, i et innlegg i avisen Varden, som svært alvorlig når sykehustilbudet - et helt grunnleggende element i folks trygghet for liv og helse -...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.08

Forsøk med stemmerett for 16-åringer

Regjeringen foreslår i lokaldemokratimeldingen, som ble presentert i dag, å åpne for forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Få førstegangsvelgere benytter...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.08

Interessert i kystkultur?

Da har du mye å glede deg til i ukene fremover. Det skal avholdes Kystkulturdager 2008, med en rekke aktiviteter i Kristiansand, Lillesand og Søgne i tiden 21. til 29. juni.. Vest-Agder fylkeskommune...

av admin, 20.06.08

Kommunesektoren stemte JA i tariffoppgjøret

KS medlemmer har ved uravstemning nå stemt ja til det anbefalte forslaget til ny tariffavtale i KS-området. Ja-stemmene utgjør 99,6 prosent av de avgitte stemmene. I alt 755 kommuner, fylkeskommuner...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.08

Også Birkenes kommune til Vest-Agder?

Birkenes kommunestyre drøftet fylkessammenslåing av Vest- og Aust-Agder tirsdag. Det har lenge vært klart at grensekommunen mot Vest-Agder ønsker at de to fylkene må slås sammen til ett Agder. Bare...

av admin, 19.06.08

Vest-Agder ønsker å bli pilotfylke for universell utforming

Universell utforming er et nasjonalt prioritert satsingsområde. Målet er å skape tilgjengelighet for alle. Miljøverndepartementet ønsker å intensivere innsatsen for å integrere universell utforming...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.08

Flere tema innen utdanning, samferdsel og tannhelse skal forvaltningsrevideres

Kontrollutvalget har laget en plan for den forvaltningsrevisjonen en legger opp til i Vest-Agder fylkeskommune frem til 2011. Fylkestinget godkjente i dag planen. Den innebærer både tema som er...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.08

Brukerundersøkelse om transporttjenesten for funksjonshemmede

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i november i fjor at det er ønskelig å få utvidet transporttjenesten for funksjonshemmede til å bli et døgnåpent tilbud i Vest-Agder. Nå er...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.08

Agder naturmuseum og botaniske hage sammenslås med Vest-Agder museet

I en nasjonal museumsreform er det et mål å få til en såkalt konsolidering - sammenslåing - av museer rundt i landet. Vest-Agder-museet, som ble opprettet i 2005, er et eksempel på et slikt...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.08

Vest-Agder fylkeskommune – samarbeidspartner i Magma Geopark AS

-Det har dessverre vært flere alvorlige ulykker på E39 de siste årene. På strekningen der den siste ulykken skjedde i oktober 2010, er det et 1,3 kilometer langt forbikjøringsfelt. Statens vegvesen vi...

av admin, 17.06.08

Forventer oppstart på landets dårligste E-39-strekning i 2009

Vest- Agder fylkeskommune forventer at staten stiller nødvendige midler til rådighet slik at arbeidene på E39-strekningen Vigeland - Osestad kan startes opp i 2009 og fullføres i 2010. Fylkestinget...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.08

200 år siden Henrik Wergeland ble født

I dag er det nøyaktig 200 år siden Henrik Wergeland ble født i Kristiansand. Dagen blir behørig markert over hele landet. Vil du vite mer om dette så sjekk nettstedet www.wergeland2008.no - som...

av Macdonald, Cheryl, 16.06.08

Ønsker IKEA i Sørlandsparken Øst

Representantene i fylkesutvalget i Vest-Agder støttet i dag enstemmig opp om en søknad fra Lillesand kommune om at det må gis dispensasjon fra Fylkesdelplan for tettstedsutvikling og...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.08

Fylkesutvalget stemmer for tariffoppgjørløsningen

Kommunenes Sentralforbund har sendt Riksmeklingsmannens forslag til løsning i tariffrevisjonen ut til uravstemming. Sentralstyret i arbeidsgiverorganisasjonen KS anbefaler medlemmene å stemme ja til...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.08

Nordisk kunstnersamarbeid i sørlandsk idyll

-Jeg er ingen kunstskjønner, men har glede av å gå på utstillinger Etter hvert som jeg blir eldre blir jeg mer opptatt av kunst og kulturytringer - og det å ha skjønnhet rundt oss både hjemme og i det...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.08

Stor tilfredshet med offentlig tannhelsetjeneste

av Torkelsen, Jan H., 13.06.08

Fylkessamarbeid om interessant trebiennale i Risør

Sjeldent har det vært rettet søkelys på tre fra så mange synsvinkler som det som har vært tilfelle under Trebiennalen 2008 i Risør den siste uken. Det har vært utstillinger, omvisninger, seminarer,...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.08

En kvart million fra fylkeskommunen til NODE

av Torkelsen, Jan H., 13.06.08

Fylkeskommunen med å finansiere ny bro i Kvinesdal

Fylkeskommunen inngikk i vinter en samarbeidsavtale med Kvinesdal kommune om prosjekter som fylkeskommunen og kommunen skal være sammen om. Et av disse er at fylkeskommunen vil gi tilskudd til bygging...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.08

Samarbeid om nytt næringsutviklingstiltak i Sirdal

Vest-Agder fylkeskommune og Sirdal fylkeskommune inngikk i fjor en samarbeidsavtale for utviklingsprosjekter i kommunen. Et av tiltakene er å samarbeide om tilrettelegging av næringsarealer. I nedre...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.08

Anbefaler ja til IKEA-etablering i Lillesand

Representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i Vest-Agder mener det er riktig å lokalisere regional- og landsdelsdekkende funksjoner i Sørlandsparken. Det konstateres at det er nå...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.08

”Trygt hjem for en 50-lapp” utprøves i Kvinesdal

Et enstemmig hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i går at prosjektet ”Trygt hjem for en 50-lapp” skal iverksettes som et forsøksprosjekt i Kvinesdal. Ordningen vil i første omgang...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.08

Anbefaler at Vest-Agder fylkeskommune kjøper aksjer i Magma Geopark AS

Magma Geopark, som Vest-Agder fylkeskommune har vært med å finansiere, søker medlemsskap i European Geoparks Network og vil inn i et eksklusivt selskap som en av UNESCOs Global geoparks. Hovedutvalg...

av admin, 12.06.08

Økt fylkeskommunalt bidrag til utvikling av Kjevik

Vest-Agder fylkeskommune har vært med på en pågående planprosess som skal bidra til ønsket utvikling omkring Kjevik lufthavn. Planarbeidet omfatter både en konsekvensutredning og reguleringsplan for...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.08

Fylkespolitikerne kritiske til reguleringsplan for ny bydel i Lyngdal

Lyngdal kommune har lagt ut reguleringsplan for Bergesletta til offentlig ettersyn. Den omfatter et større område øst for Lyngdal sentrum. Nordre del av planområdet omfatter nåværende bebygde arealer...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.08

Lista videregående: Økt søkermengde – trenger lærere

Lista videregående skole seiler i medvind. Flere søker utdanning på skolen. Skolen utvider undervisningstilbudet med halvannen gruppe - tidligere kalt klasse – kommende skoleår. I Farsunds-distriktet...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.08

Lindesnesregionen vil opp og fram!

”Lindesnes” er blant de sterkeste merkenavnene i Norge. Når kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral slutter seg sammen i et interkommunalt samarbeid, er det opplagt hvilket navn som...

av Reed, Lisbeth, 12.06.08

Valgdag hvert fjerde år fra 2013?

I stedet for at det skal avholdes valg hvert annet år kan det nå bli en samling av valgene. Det tas nå initiativ fra Ap og Frp om felles valgdag for både stortingsvalg og kommune/fylkestingsvalg fra...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.08

Ber fylkeskommunen om bidrag til artistgallafiasko

Forrige lørdag hadde Støttegruppen for voksne med frastjålet barndom lagt opp til en storslagen artistgalla i Vennesla til inntekt for tidligere barnehjemsbarn. Blant artistene var Hanne Krogh, Jorun...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.08

Westermoen: -Agder har alle forutsetninger for å kunne utvikle en bærekraftig industri

-Agder er en region med høy industriell verdiskaping. Det vil den fortsatt kunne ha i fremtiden, men da må den være bærekraftig. Klimautslippene må ned. Dette krever blant annet at industrien senker...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.08

Sørlandets Teknologisenter AS bytter navn til Coventure AS

Aksjeselskapet Sørlandets Teknologisenter AS bytter til et nytt navn som passer med selskapets virksomhet. Det nye navnet er Coventure AS. Vest-Agder Fylkeskommune eier seks prosent av aksjene i...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.08

Seniorene står lengre i jobb og blir viktigere

Pensjonsalderen øker og flere pensjonister har deltidsjobb. Det gleder arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), skriver Kommunal Rapport. -Seniorene representerer en viktig ressurs...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.08

Ekstra fylkesutvalgsmøte 16. juni

Fylkesordfører Thore Westermoen har funnet behov for å avholde et ekstra fylkesutvalgsmøte 16. juni. Grunnen er at det er kommet opp saker som må behandles av fylkesutvalget i forkant av fylkestinget...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.08

Hvilesteinen på Fosselandsheia i Flekkefjord er flyttet

En halv kilometer vest for kommunegrensen mellom Kvinesdal og Flekkefjord, bare et par meter fra E39, har en hvilesteinen lenge ført en nokså anonym tilværelse. Steinen ble ble for flere tiår siden...

av Stylegar, Frans-Arne, 04.06.08

Museumssamling i Kristiansand forfaller og ødelegges

Geolog Ole Fridjof Frigstad på Agder Naturmuseum og Botaniske hage er en blant flere som fortviler. Han kan stadig på sin arbeidsplass på museet være vitne til hvordan museets samling forfaller....

av Torkelsen, Jan H., 03.06.08

Stramme økonomiske rammer i Vest-Agder fylkeskommune

Det forteller økonomisjef, Lise Solgaard. - Jeg er bekymret, fortsetter hun. Trolig må vi stramme inn og kanskje kuttet i budsjettet til høsten. Det er lite hyggelig å måtte gjøre det, men vi skal...

av admin, 03.06.08

Fylkeskonservatoren gir grønt lys for Nordbergutbygging

Farsund kommune har søkt fylkeskonservatoren om dispensasjon for riving og bygging av museumsbygg på Nordberg fort. Det er byggeforbud innenfor det aktuelle området. Fylkeskonservator Frans-Arne...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.08

20 kulturlandskap skal bli utstillingsvinduer

Vest-Lista er blant kandidatene til å bli utpekt som Norges første «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket». Gjennom et prosjekt i regi av Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet skal 20...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.08

Togpendlere i innlandet fortviler over Jernbaneverket

Togpendlerne som før benyttet Øyslebø stasjon i Marnardal er uten tilbud. Grunnen er at Jernbanerverket og NSB har funnet at plattformen er for kort og at passasjerer dermed kan bli skadet om de går...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Siv Wiken tilsatt som ny administrerende direktør for Agder Kollektivtrafikk AS

På styremøte i Agder Kollektivtrafikk AS tirsdag 3. juni 2008 ble Siv Wiken tilsatt som administrerende direktør for selskapet. Hun er nå personal og organisasjonssjef i Vest-Agder fylkeskommune og...

av admin, 01.01.01

Varsomhet med nye lånefinansierte prosjekter

Vest-Agder fylkeskommune vil være varsom med å igangsette flere lånefinansierte prosjekter før fylkeskommunens gjeldsbyrde er redusert betraktelig. Det ble klart da fylkestinget i dag fastsatte de...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Trygt på www.vaf.no

av admin, 01.01.01