Et enstemmig hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i går at prosjektet ”Trygt hjem for en 50-lapp” skal iverksettes som et forsøksprosjekt i Kvinesdal. Ordningen vil i første omgang bli gjennomført i perioden september 2008 til skoleslutt i juni 2009. Prosjektet, som har vært drevet i ulike varianter andre steder i landet, har som målsetting å få ungdommer trygt hjem på nattetid. Trafikksikkerhet har vært et viktig moment.

En arbeidsgruppe med representanter fra Kvinesdal kommune, Agder kollektivtrafikk A/S og Vest-Agder fylkeskommune har utarbeidet et konkret forslag til hvordan prosjektet skal foregå. Det legges opp til hjemkjøring fra Liknes i Kvinesdal både fredager og lørdager, og fra Flekkefjord på lørdager.
Prosjektet vil bli markedsført i lokale medier i Kvinesdal-området i aviser, radio og TV. Det vil også bli informert om tiltaket på ungdomsskoler og videregående skoler i nedslagsfeltet. Videre vil det bli produsert en hustandsbrosjyre som vil bli omdelt i Kvinesdal.
Transporten vil bli utført i samarbeid med Kvinesdal idrettslag som stiller buss og sjåfører. Idrettslaget vil bli tildelt nødvendige løyver.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. juni 2008 | Skriv ut siden