Vest-Lista er blant kandidatene til å bli utpekt som Norges første «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket». Gjennom et prosjekt i regi av Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet skal 20 kulturlandskap få slik status og bli utstillingsvinduer for biologiske og kulturhistoriske verdier rundt omkring i landet. Alle landets fylker har nå kommet med sine forslag, og sekretariatet for prosjektet har for hvert fylke utpekt ett eller to områder som skal vurderes videre.

Deretter skal Statens landbruksforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Riksantikvaren i fellesskap komme med sitt forslag om de 20 utvalgte. Den endelige utvelgelsen skal foretas av Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet, trolig en gang i 2009.

Prosjektleder Jostein Ohm i Statens landbruksforvaltning sier til NTB at de jordbrukslandskapene som velges ut, vil være mer preget av tradisjonelle driftsformer enn av storskala jordbruk. Det skal inngås avtaler om skjøtsel av de utvalgte områdene.

Finansieringen av arbeidet med de utvalgte kulturlandskapene er planlagt som et spleiselag mellom landbruks- og miljømyndigheter. Representanter for fylkene og sekretariatet for prosjektet skal ha en fagsamling på Gardermoen 5.-6. juni for å drøfte det videre arbeid.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2008 | Skriv ut siden