Representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i Vest-Agder mener det er riktig å lokalisere regional- og landsdelsdekkende funksjoner i Sørlandsparken. Det konstateres at det er nå mangel på store nok tomter i Sørlandsparken slik at IKEA ikke kan etablere seg der. Hovedutvalget ser derfor positivt på at IKEA kan bli lokalisert til Sørlandsparken Øst, som ligger i Lillesand i Aust-Agder. Hovedutvalget støtter med dette en søknad fra Lillesand kommune om dispensasjon fra Fylkesdelplan for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering i Aust-Agder. Fylkesutvalget avgir den endelige uttalelsen fra Vest-Agder fylkeskommune 16. juni.

Konsernet IKEA ønsker å etablere seg i Sørlandsparken Øst etter at flere alternative lokaliseringer er vurdert. Ved siden av Sørlandsparken Øst omfatter disse Stoa ved Arendal, og Lohnelier i Søgne kommune

Sørlandsparken Øst eies av Sørlandsparken Øst AS, et interkommunalt næringsselskap der Kristiansand og Lillesand kommuner er eiere. En reguleringsplan for Sørlandsparken Øst er under utarbeidelse.

I søknaden fra Lillesand kommune pekes det blant annet på at IKEA er en stor regional aktør med krav til tomtestørrelse, atkomst, parkering, kollektivbetjening som vanskelig kan innfris innenfor et byområde på Sørlandet. For IKEA handler ikke sentralitet om å ligge i en by eller tettsted, men å ligge sentralt i forhold til transport og kunder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. juni 2008 | Skriv ut siden