Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i november i fjor at det er ønskelig å få utvidet transporttjenesten for funksjonshemmede til å bli et døgnåpent tilbud i Vest-Agder. Nå er åpningstiden slik at den samsvarer med den beste åpningstiden på fylkeskommunens kollektivtilbud slik at første ankomst til destinasjonsstedet fastsettes til kl. 05.00 og siste avgang til kl. 00.15. Fylkestinget besluttet i går at det skal gjennomføres en brukerundersøkelse. Den skal inngå som grunnlag for vurdering av ordningen og prioritering av tilbudsforbedringer fremover. Det medfører at åpningstiden for transporttjenesten for funksjonshemmede ikke endres nå. Saken vil bli vurdert på nytt i fylkestinget i oktober.

Regionalsjef Kjell Abildsnes opplyser at fylkeskommunen ikke har nyere opplysninger om hvordanKjell Abildsnes transporttjenesten i dag dekker brukernes behov og hva de mener er viktigst dersom de kunne velge mellom ulike tilbudsforbedringer. Han mener en slik undersøkelse er nødvendig. Den vil kunne gi et viktig bidrag til vurdering av ordningen og prioritering av ulike tilbudsforbedringer.

Abildsnes opplyser videre at fylkesrådet for funksjonshemmede vil bli trukket tidlig inn i den videre prosessen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. juni 2008 | Skriv ut siden