Kontrollutvalget har laget en plan for den forvaltningsrevisjonen en legger opp til i Vest-Agder fylkeskommune frem til 2011. Fylkestinget godkjente i dag planen. Den innebærer både tema som er publikumsrettede og mer interne forhold. Blant de publikumsrettede finnes flere tema innen videregående opplæring, tannhelse, kollektivtransport samt investeringer i og vedlikehold av veier. Fylkestinget påpekte at det er ønskelig at hovedvekten i forvaltningsrevisjonen legges på kontroll og at evalueringer overlates til de andre politiske organene i fylkeskommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. juni 2008 | Skriv ut siden