De første fire månedene i 2008 var det over 16,5 millioner reiser med NSB-tog. Dette er en økning på 5,7 prosent, sammenlignet med samme periode i 2007. Tallet inkluderer NSB Gjøvikbanen, som er et heleid datterselskap av NSB. Det er en økning på nesten på alle banestrekninger. For Sørlandsbanen vokser passasjertallet mellom Kristiansand og Oslo, mens det ble registrert en beskjeden nedgang mellom Stavanger og Kristiansand i første del av dette året.

NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Oslo og Kristiansand hadde tre prosent flere passasjerer i årets første fire måneder, sammenlignet med samme periode i fjor. Passasjerene er registrert på tellepunkt Lunde. I perioden hadde strekningen 140 000 passasjerer.

På NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Kristiansand og Stavanger var det en prosent færre kunder i årets første fire måneder, sammenlignet med samme periode i fjor. Passasjerene er registrert på tellepunkt Sira. I perioden hadde strekningen 121 000 passasjerer.

- Vil gleder oss over at trafikkveksten fortsetter. For mange er også toget et miljøvalg, noe som blir viktigere og viktigere, sier persontogsjef i NSB, Stein Nilsen. Han e imidlertid ikke like fornøyd med hvordan leveransen til kundene utvikler seg. Forsinkelser og innstilte tog påvirker våre kunders hverdag. Statistikken viser at NSB selv har skyld i 20 prosent av forsinkelsene. NSB jobber med å få ned sin egen andel, samtidig som vi har tett dialog med de andre aktørene i norsk jernbanemiljø, for at de skal redusere sin andel. Vi er ikke fornøyd før kundens hverdag er betraktelig bedret, sier Nilsen til Boarding.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. juni 2008 | Skriv ut siden