-En gammel gruve på Sørlandet er blitt en turistattraksjon. Knaben har reist seg fra asken og er blitt et sted for interessante opplevelser, læring og friluftsliv og dessuten et attraktivt hytteområde med mange nye hyttefelt rundt den gamle gruvebyen. Ideen er videre å etablere et besøkssenter som rommer informasjon om både kulturhistorie og næringsliv, butikk, museum osv. Herfra vil det være naturlig å sende grupper ut i terrenget på omvisninger, hva enten det er gruvehistorie eller naturvandringer som står på programmet, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han i helgen åpnet den nye besøksgruven på Knaben.

Knaben gruver var Nord-Europas største molybdengruve. Den første gruven ble åpnet i 1885. Gruvene sluttet brått sin aktivitet i 1973 på grunn av at driften ble ulønnsom. Knaben ble forlatt,

Nymalt heistårn på Knaben
Nymalt heistårn
tømt for brukbart materiell, maskiner og mennesker. -Et samfunn ble overlatt til naturens herjing. Det var absolutt noe Vill Vest over dette - Klondyke. Og da gullet var borte, forsvant også menneskene, på tross av store investeringer i årene forut, med blant annet ny vei, nye skole og svømmehall, sa Westermoen.

Gruveanlegget ble tømt og utstyret i både haller og gruver solgt ut for å redde noen økonomiske stumper for det svenske eierselskap. Da det ikke var noen andre interessenter, ble rester og søppel liggende, ikke minst i

Molybdenvaskeriet på Knaben
selve gruvene.

-Andre steder i Norge har forsøk på å åpne gruveanlegg for publikum medført store arbeider med å gjøre både gjøre gruveganger og sjakter sikre for publikum. I tillegg kom investeringer for å gjøre de til tider ufyselige, mørke, våte og skitne omgivelser mer "spiselige" for besøkende i form av belysning, lufting, drenering, tørre gangveier. I Knaben-prosjektet, hvor Vest-Agder fylkeskommune er en av drivkreftene, har en hatt en idé om å være så trofast mot de opprinnelige forholdene som mulig, dvs. ikke å rydde, renske, tørke ut mer enn høyst nødvendig for folks sikkerhet. Det anses som et formidlingsmessig poeng å vise så nær som mulig hvilke lite trivelige arbeidsforhold som hersket i gruvene . . . og så mangler bråket fra sprengingen, eksosen fra hjullasterne og det sykdomsfremkallende støvet likevel. En får heller be publikum om å ta på seg fornuftige klær og fottøy enn å pynte på originale forhold. Det er denne ideen som ligger til grunn for arbeidet med det anlegget som åpnes i dag - et ønske om å vise noen tilnærmet realistiske forhold, sa Westermoen til de rundt 600 som bivånet åpningen.
Knabendagen

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. juni 2008 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)