Fylkestinget drøftet i dag Vest-Agder fylkeskommunes IKT-strategi for elever i videregående skole. Det ble klarlagt at fylkeskommunen vil fortsette sin IKT-satsing innenfor videregående opplæring. Dette skal sikre elevene tilgang til PC i henhold til kravene i skolereformen Kunnskapsløftet. Skolene bestemmer selv innføringstakten for bærbare PC-er. Fylkestinget besluttet samtidig at hovedutvalg for kultur og utdanning skal ta stilling til om det er behov for at det foretas en evaluering av hvordan bærbare PC-er fungerer i undervisningssituasjonen.

av admin, publisert 30. juni 2008 | Skriv ut siden