Fylkeskommunen inngikk i vinter en samarbeidsavtale med Kvinesdal kommune om prosjekter som fylkeskommunen og kommunen skal være sammen om. Et av disse er at fylkeskommunen vil gi tilskudd til bygging av ny gangbro over Kvina som ledd i tilrettelegging for gang og sykkeltrafikken i sentrum. Kvinesdal kommune ønsker nå å realisere planene for gangbro over Kvina med opprustning av ”torvene” på begge sider. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet onsdag at fylkeskommunen skal bidra med tre millioner kroner til broen.

Den planlagte gangbroen vil være viktig for å knytte den nye bydelen på Faret sammen med Liknes sentrum. Gangbroen vil forkorte avstanden mellom bydelene og vil dermed stimulere til mindre bruk av bil. Den nye broen vil samtidig bidra til bedre trafikksikkerhet ettersom myke trafikanter slipper å benytte den gamle europaveibroen over Kvina.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. juni 2008 | Skriv ut siden