Farsund kommune har søkt fylkeskonservatoren om dispensasjon for riving og bygging av museumsbygg på Nordberg fort. Det er byggeforbud innenfor det aktuelle området. Fylkeskonservator Frans-Arne Stylegard skriver i et brev til kommunen at byggesaken er godkjent i forhold til kulturminneinteressene når det gjelder bygninger og kulturlandskap, , med unntak av riving av lager/garasje som krever endelig avklaring fra Riksantikvaren. Fylkeskonservatoren har ikke bemerkninger til at det gis dispensasjon fra byggeforbud i området.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer