Lyngdal kommune har lagt ut reguleringsplan for Bergesletta til offentlig ettersyn. Den omfatter et større område øst for Lyngdal sentrum. Nordre del av planområdet omfatter nåværende bebygde arealer som blant annet rutebilstasjonen, Lidlbygget og ”Postgården”, mens søndre del av planområdet omfatter ubebygde landbruksområder. Det aktuelle området er i gjeldende kommunedelplan avsatt til byggeområde for ”senterområde” -handel, service og bolig - samt trafikkarealer - kjørevei, parkering og fotgjengerstrøk. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet planforslaget i går ble det møtt med enstemmig kritikk og innsigelser.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. juni 2008 | Skriv ut siden