Den nye pilot-ordningen har sin bakgrunn i et ønske om å intensivere innsatsen for å integrere universell utforming som strategi for kvalitet og likeverd i alle kommuner. Lokale råd for funksjonshemmede har mange steder vært ivrige pådrivere for å få sitt eget fylke til å søke status som pilotfylke.

Miljøverndepartementet viser i et oppslag på departementets sider til at Vest-Agder er ett av fylkene som har vist stor interesse for å bli pilotfylke, i visshet om at universell utforming vil kreve økt oppfølging i tida framover på grunn av nye lover og retningslinjer. Det har vært bred enighet så langt om at det i denne sammenheng vil være nyttig å være en del av den nye satsingen. Fylkesmannen i Vest-Agder, Norges Handikapforbund Agder, Husbanken region sør, Kristiansand kommune - definert som "nasjonal ressurskommune” - og Mandal kommune - som er med i prosjektet "Livskraftige kommuner" -, har stilt seg bak et ønske om at fylkeskommunen melder sin interesse som pilotfylkeskommune.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden