Fylkesordfører Thore Westermoen har funnet behov for å avholde et ekstra fylkesutvalgsmøte 16. juni. Grunnen er at det er kommet opp saker som må behandles av fylkesutvalget i forkant av fylkestinget som har møte 17. og 18. juni i Sirdal. Det er fylkesutvalget som fremmer innstilling til vedtak i de sakene fylkestinget skal behandle. Fylkesutvalgets ekstra møte avholdes i fylkeshuset i Kristiansand. Det starter klokken 11.00.

Følgende saker vil være til behandling:

  •  Den nasjonale museumsreformen
  •  MAGMA geopark
  •  Uttalelse til søknad om dispensasjon for lokalisering av IKEA i Lillesand kommune
  • Åpningstiden på transporttjenesten for funksjonshemmede
  •  Finansforvaltningen i Vest-Agder fylkeskommune - revisjonsrapport 2007
  •  Tariffrevisjonen pr 01.05.08 - uravstemming

Ønsker du å lese mer om sakene finner du det her på www.vaf.no under menypunkt: Politikk – Politiske saker - Fylkesutvalget

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juni 2008 | Skriv ut siden