”Lindesnes” er blant de sterkeste merkenavnene i Norge. Når kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral slutter seg sammen i et interkommunalt samarbeid, er det opplagt hvilket navn som skal brukes: Lindesnesregionen. Men regionen trenger en plan – og nå kommer den!

av Reed, Lisbeth, publisert 12. juni 2008 | Skriv ut siden