Lista videregående skole seiler i medvind. Flere søker utdanning på skolen. Skolen utvider undervisningstilbudet med halvannen gruppe - tidligere kalt klasse – kommende skoleår. I Farsunds-distriktet er det stort behov for fagfolk. Lærlinger innen mekaniske fag etterspørres. Yrkesfaglig utdanning har økt popularitet i området. Dette medfører at skolen og rektor Arvid Frøsland trenger flere lærere. – Det vi er ute etter er ikke nødvendigvis folk som har lang teoretisk utdannelse, sier Frøsland.

Rektor Arvid Frøsland forteller til Farsunds Avis at skolen har hatt annonser ute i avisene, men fikk svært liten respons. I følge avisen lurer Frøsland på om det kan være en begrepsforvirring som kan ha noe av skylden, spesielt det at mekanisk har skiftet navn til teknikk og industriell produksjon. Det presiseres at skolen ikke er ute etter klassiske lærerskikkelser. -Det vi er ute etter er ikke nødvendigvis folk som har lang teoretisk utdannelse, sier Frøsland. Han forteller at de ønsker personer som er fagfolk med praksiserfaring, men som også har en teoretisk bakgrunn. Den teoretiske bakgrunnen må bestå av minst to år på teknisk fagskole. Hvis søkeren blir fast tilsatt, inngår vedkommende en avtale med skolen der han eller hun over en periode tar en pedagogisk utdannelse. Men det er også mulig å tre inn som lærer over en kortere periode, og ikke ha en pedagogisk bakgrunn.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. juni 2008 | Skriv ut siden