Fornyings- og administrasjonsdepartementet nedsatte i august 2007 en arbeidsgruppe som skulle utrede et forslag til en overordnet it-arkitektur i offentlig sektor.I en ny rapport foreslås etableringen av en overordnet it-arkitektur for offentlig sektor. Målet er å yte bedre tjenester og effektivisere ressursene. Dette innebærer prinsipper for it-systemenes utforming, utvikling og virkemåte. Hensikten med initiativet har ifølge departementet vært å skaffe til veie gode forslag til hvordan offentlig sektor kan utvikle bedre elektroniske selvbetjeningsløsninger til innbyggere og næringsliv og bedre elektronisk samhandling mellom offentlige virksomheter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. juni 2008 | Skriv ut siden