Utgiftene til den offentlige tannhelsetjenesten vokser på landsplan, og det blir stadig flere utenlandske tannleger. Samtidig ser tannhelsen blant barn og unge ut til å bli bedre for hvert år. Fylkeskommunene, som har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten, hadde brutto driftsutgifter på rett i underkant av 2 milliarder kroner i 2007. Dette tilsvarer en økning på snaut 7 prosent. I snitt var utgiftene per undersøkte/behandlede person 129 kroner høyere i 2007 enn de var i 2006, skriver Statistisk Sentralbyrå.

De siste årene har antallet utenlandske tannleger som jobber i Norge økt. Antallet tannleger med utenlandsk landbakgrunn har økt med 36 prosent de siste fire årene. I 2004 var det 666 utenlandske tannleger i privat og offentlig tannhelsetjeneste, mens i 2007 var dette antallet steget til 907. I Norge har antallet tannlegeårsverk i tannhelsetjenesten økt fra snaut 3 800 til drøyt 3 900 i perioden 2004-2007. Andelen utenlandske tannleger har økt fra 17,5 prosent til 23,2 prosent.

Det er tannleger med både europeisk og ikke-europeisk landbakgrunn som står bak veksten i antallet utenlandske tannleger de siste årene.

Tall for tannstatus i aldersgruppene 12 og 18 år viser samme tendens som i de siste 20 årene; barn og unge har stadig færre hull i tennene.

av admin, publisert 27. juni 2008 | Skriv ut siden