Birkenes kommunestyre drøftet fylkessammenslåing av Vest- og Aust-Agder tirsdag. Det har lenge vært klart at grensekommunen mot Vest-Agder ønsker at de to fylkene må slås sammen til ett Agder. Bare tre fra Fremskrittspartiet stemte imot da kommunestyret vedtok å be fylkestingene starte prosessen frem mot ett felles agderfylke. Dersom det ikke blir noen avklaring om sammenslåing i løpet av høsten 2008, vil Birkenes kommunes søke overgang til Vest-Agder. De tre som stemte imot, vil ha rådgivende folkeavstemning om saken før det søkes overgang.

Birkenes kommune ligger langs fylkesgrensen til Vest-Agder, nord for Lillesand. Kommunen som har et areal på 675 000 dekar har rundt 4 300 innbyggere. Rundt halvparten av kommunens innbyggere bor i kommunesenteret Birkeland som ligger rundt 30 km fra Kristiansand og 13 km fra Lillesand.

av admin, publisert 19. juni 2008 | Skriv ut siden