Nå starter arbeidet med å lage en fellestiltaksplan for Lindesnesregionen. Planutvalget inviterer til oppstartkonferanse i Fjellhallen ved Lindesnes fyr fredag 22.august. Ramma rundt konferansen er garantert spektakulær, uansett om det blir solskinn eller storm denne augustfredagen, og innholdet blir også spennende. Meld deg på i dag!

Dette skjer på Lindesnes fyr 22.august

Planutvalget for Lindesnesplanen inviterer til oppstart og idéverksted fra kl. 9 -15. Meld deg på nederst på siden. Mer informasjon på tlf.38 07 45 05. Detaljert program sendes deltakerne.
Planarbeidet og konferansen skal fokusere på disse temaene:

  1. Folkehelse/levekår, likestilling, kultur og friluftsliv
  2. Kommunikasjon (herunder vei, bane, havn og mobildekning)
  3. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping
  4. Energi, klima og areal

Tidligere sjefsredaktør i Fædrelandsvennen Finn Holmer Hoven trekker opp et utfordringsbilde. Anne-Britt Ruderaas formidler erfaring fra Fjellregionen, et spennende interkommunalt samarbeid i Nord-Østerdal- og Røros-regionen. De fem ordførerne i Lindesnesregionen presenterer egen kommune i regional sammenheng. Etter lunsj: Gruppearbeid som starter arbeidet med plantemaene.

I tillegg byr vi på natur, kultur og lunsj av høy kvalitet!
Lindesnes 2
Foto: Arve Lindvig, Vest-Agder fylkeskommune.

av Reed, Lisbeth, publisert 11. august 2008 | Skriv ut siden