- Vi må få prosessen inn i et bedre spor. Det er en uheldig utvikling for Agder dersom vi får masse enkeltvedtak der kommuner melder overgang til nabofylket, sier Hans Antonsen til NRK-Sørlandet. Han gir uttrykk for at det haster å få saken inn på et nytt spor. -Vi har ventet lenge på en avklaring fra staten. Nå må vi ikke sette oss ned og vente på noe mer, men ta tak i saken lokalt, sier Grimstad-ordføreren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. juni 2008 | Skriv ut siden