Vest-Agder fylkeskommune og Sirdal fylkeskommune inngikk i fjor en samarbeidsavtale for utviklingsprosjekter i kommunen. Et av tiltakene er å samarbeide om tilrettelegging av næringsarealer. I nedre Sirdal er det nå press på slike arealer. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet onsdag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal være med på å finansiere opparbeidelse av næringsarealer i kommunesenteret Tonstad med 1,5 millioner kroner.

De aktuelle næringsområdet ligger på Fintlandsmoen på Tonstad. Området har delvis vært brukt til dette formålet. Det er nå blitt klart at området kan utvides med 45 dekar. Kommunen har nå fortatt nødvendig omregulering. Etter at det er foretatt en anbudsrunde kan byggearbeidene starte til høsten, En regner med at de vil være gjennomført i løpet av våren neste år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. juni 2008 | Skriv ut siden

En videreføring av prosjektet i 2006 medfører et investeringsbehov på 4,5 millioner kroner. Det vil kreve et innkjøp av 650 nye PC-er. Av investeringskostnaden vil ca 1,3 millioner kroner bli tilbakebetalt av elevene.
 
Evalueringen vil spesielt fokusere på elevenes totale kostnader til læremidler. Den må også se på en leieordning kontra rent utlån av PC-er på skolene. Det anses som ønskelig at alle de fylkeskommunale videregående skolene i Vest-Agder praktiserer den samme ordningen overfor elevene. Det er også ønskelig å få vurdert merkostnader ved skolene dersom det blir åpnet for at elevene kan ta med seg egne PC-er. Evalueringen bør også innbefatte vurdering av om alle elevgrupper har behov for egen PC. Etter at evalueringen er foretatt, vil fylkesrådmannen fremme en politisk sak med forslag til løsning på ordningen med elev PC-er.