På styremøte i Agder Kollektivtrafikk AS tirsdag 3. juni 2008 ble Siv Wiken tilsatt som administrerende direktør for selskapet. Hun er nå personal og organisasjonssjef i Vest-Agder fylkeskommune og vil tiltre ny stilling i begynnelsen av september 2008.

Siv Wiken uttrykker glede over den tilliten styret har gitt henne. Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) har mange dyktige medarbeidere som hun ser frem til å jobbe sammen med.

Motivasjonen for stillingen som administrerende direktør i AKT, finner Wiken i sitt samfunnsengasjement, hvor hun kan være med på å påvirke et fagfelt med nettopp stor samfunnsmessig betydning. Wiken mener kollektivtrafikken er høyaktuell med de muligheter som Agder og Kristiansandsområdet har på dette området. Videre er det spennende og få være med å bygge opp et nytt selskap, og finne AKT sin rolle.

Fokus i den første fasen vil ligge på de tjenestene som leveres, og bli kjent med organisasjonen og alle dennes samarbeidspartnere.

Beslutningen om å fratre nåværende stilling er svært vemodig. Siv Wiken beretter om en god og utviklende arbeidsgiver og gode kollegaer, som har gitt henne mye kompetanse i de årene hun har jobbet her. Når Wiken nå forlater stillingen som personal og organisasjonssjef vil hun likevel være en viktig bidragsyter til en av Vest-Agder fylkeskommunes hovedområder, kollektivtrafikken og AKT, hvor Vest-Agder fylkeskommune er den største av to hovedaksjonærer.


Personalia Siv Elisabeth Wiken (39):

Opprinnelig fra Hamar. Oppvokst i familie med familiebedrift innen transport (Wiken Transport på Hamar). Gift, 2 barn i alderen 6 og 9 år. Utdannet Kommunalkandidat fra Høgskolen i Oslo. I tillegg grunn- og mellomfag i sosialøkonomi fra Universitetet i Oslo. Har i perioden 1995 – 2008 arbeidet i ulike stillinger innen offentlig forvaltning, først som Økonomikonsulent i Stange kommune, deretter Personal- og kontorsjef og rådmannens stedfortreder i Norddal kommune. Flyttet til Kristiansand sammen med familien i 2000 og tiltrådte stilling som rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune.

Hennes hovedfokus i utdanning og praksis har vært ledelse og HR, hvor av siste tiden som Personal- og organisasjonssjef i roller på nivå 2, med ansvar for blant annet forhandlinger og arbeid med organisasjon.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden