Den gjennomsnittlige tilfredsheten ligger på godt over 90 prosent og er svært lik i de fem fylkene. Brukerne ble også spurt om tillit til tannklinikken og om de fikk tilstrekkelig informasjon. Her svarte henholdsvis ca 90 og 85 prosent at de var fornøyde.

Over 9.000 brukere deltok i undersøkelsen, som ble ledet av overtannlege John Carlsen i Vestfold. Undersøkelsen er starten på en serie tilsvarende undersøkelser som skal gjentas hvert tredje år.

Den offentlige tannhelsetjenesten er en egen institusjon i Vest-Agder fylkeskommune med 90,5 årsverk - tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer - som har ansvaret for tannhelsetjenester til omlag 50.000 av fylkets innbyggere. Tjenesten er organisert i 3 tannhelsedistrikter: Kristiansand -, Midtre - og Lister distrikt. Totalt 20 tannklinikker, derav tre biklinikker, driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir tilbud om tannbehandling til flere prioriterte grupper. Alle offentlige tannklinikker kan også tilby tannhelsetjenester til et begrenset antall betalende voksne pasienter til egne takster, og uten å være prisledende i markedet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. juni 2008 | Skriv ut siden