Det forteller økonomisjef, Lise Solgaard. - Jeg er bekymret, fortsetter hun. Trolig må vi stramme inn og kanskje kuttet i budsjettet til høsten. Det er lite hyggelig å måtte gjøre det, men vi skal håndtere det.Hovedgrunnen til de dårlige prognosene er lønnsveksten. - Det har store innvirkninger for Vest-Agder fylkeskommune som har i underkant av 50 prosent av utgiftene som lønns- og sosiale utgifter. Vi har store grupper lønnsmottakere som lærerne i den videregående skole og alle lærlingene. Vi er best på antall lærlinger i forhold til befolkningsgrunnlaget i hele Norge og nå blir vi straffet for det, forklarer. Solgaard.

- I overføringene fra staten (revidert nasjonalbudsjett) har de økt lønnsveksten til 5,6 prosent. Men allerede nå er det på nesten 6,5 prosent og vi vet ikke hvor det ender pga streiken som pågår. Når lønnsutgiftene øker utover 5,6 prosent så betyr det høyere lønnsoppgjøret en realnedgang i fylkeskommunens økonomi. Resultatet blir at Vest-Agder fylkeskommune (VAF) bruker mer av sine midler på rettighetsbaserte tjenester og dermed mindre på det vi kan styre selv. Vi konsoliderer driften vår om det som er bundet opp i lovpålagte oppgaver og vår handlingsfrihet innskrenkes når vi ikke blir kompensert for hele kostnadsøkningen.

Straffes for å være flinke

- I tillegg til høye utgifter til våre mer enn 1700 lærlinger så er vi også gode på å gi voksne som ikke har opplæringsrett et godt tilbud. 13 millioner kroner brukes på denne gruppen som arbeidsmarkedet skriker etter. Det er positivt på alle måter - den enkelte som får et godt opplæringstilbud, næringslivet som får medarbeidere og for regionens utvikling. Dessverre koster dette og går ut over våre budsjetter.
- Men ikke bare voksne lærlinger får et godt tilbud. Også elever som trenger et tilrettelagt løp for å stå tiden ut koster mye penger. Det lages skreddersydde opplegg slik at flere skal finne seg tilrette og få et passende opplæringsløp. Det er også positivt. Flere kommer ut i jobb og færre dropper ut av undervisningen. Men igjen, dette er dyrt og går ut over våre budsjetter, forklarer Lise Solgaard.

av admin, publisert 3. juni 2008 | Skriv ut siden