Gjennom kvalitetskommuneprogrammet jobber kommunene både med å redusere sykefraværet og med å øke kvaliteten på tjenesten til innbyggerne. Kommunene skal jobbe systematisk og dokumentere resultatforbedringer etter utvalgte tiltak på områdene skole og barnehage, samt helse- og omsorgssektoren. 124 kommuner deltar nå i programmet. Samlet dekker disse kommunene hele 47 prosent av befolkningen.
Kvalitetskommuneprogrammet bygger på en avtale mellom staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene. Aktørene legger til grunn at det er mye å hente i et konstruktivt samarbeid lokalt mellom folkevalgte, lederne og de ansatte i forhold til utvikling av kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet.

av admin, publisert 18. juni 2008 | Skriv ut siden