Universell utforming er et nasjonalt prioritert satsingsområde. Målet er å skape tilgjengelighet for alle. Miljøverndepartementet ønsker å intensivere innsatsen for å integrere universell utforming som strategi for kvalitet og likeverd i alle kommuner. I den sammenheng har departementet bedt fylker som ønsker å bidra til utvikling av en pilotfylkesatsing for universell utforming om å melde sin interesse. Ordningen med pilotfylker, som skal pågå over flere år, er planlagt å starte fra 2009. Departementet vil stille midler til disposisjon for pilotfylkenes arbeid. Fylkestinget besluttet i dag at det skal tas initiativ for at Vest-Agder blir pilotfylke.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. juni 2008 | Skriv ut siden