-Agder er en region med høy industriell verdiskaping. Det vil den fortsatt kunne ha i fremtiden, men da må den være bærekraftig. Klimautslippene må ned. Dette krever blant annet at industrien senker sine utslipp og bruker sin energi mer effektivt. Vi har på Agder alle forutsetninger for å kunne utvikle en bærekraftig industri. Bedriftene på Agder har i mange tilfeller verdensledende kompetanse, ikke minst innenfor miljøvennlig og energieffektiv produksjon. Og Agder har god tilgang på kraft, og i tillegg et stort potensial for ny fornybar kraftproduksjon, sa fylkesordfører Thore Westermoen på Listerkonferansen i forrige uke.

Westermoen poengterte i sitt innlegg hvorfor bærekraftig industriutvikling er viktig for Vest-Agder og en sak som han som fylkesordfører engasjerer seg sterkt i. Han trakk frem de nasjonale eksporttallene for 2007, innhentet fra Statistisk Sentralbyrå, og oversikter for bearbeidede varer, eksklusive verdien av eksporten av petroleum, raffinerte oljeprodukter og også næringsmidler. -Dette er tallene for industrieksporten. De viser at Vest-Agder er det fylket som har størst eksport av industrivarer i 2007. Vi er ikke bare størst per hode. Vest-Agders eksport er like stor som Hordaland og Møre og Romsdal til sammen - de to fylkene som kommer etter oss på listen, fastslo Westermoen.

-Vi kan alle være stolte av dette, - at vi i vårt lille fylke har en industri med så høy verdiskapning og eksport. En meget betydelig andel gjelder eksport fra regional kraftintensiv industri. Denne industrien er stor i Vest-Agder - ikke minst i vest-regionen - og også stor i nasjonal sammenheng. Derfor er det svært viktig for oss at disse bedriftene sikres rammevilkår som gjør at de også i fremtiden forblir høyproduktive arbeidsplasser, understreket fylkesordføreren.

Fokuset må være på hvordan industrien kan utvikle enda mer energieffektive og klimavennlige prosesser, slik at nettopp vår industri fremstår som mest bærekraftig og miljøvennlig internasjonalt. Allerede i dag har den regionale industrien høy og ofte verdensledende kompetanse innenfor sine bransjer globalt, sa Westermoen.

Han la vekt på at en bærekraftig industri trenger langsiktige og konkurransedyktige rammevilkår. Viktigst her er å få etablert en langsiktig kraftløsning for industrien.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. juni 2008 | Skriv ut siden